eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
27179/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Søknad på ID 1961 Mhretab Eyasu Tesfamariam m.fl.   her
27177/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Tilsetjing - tilkallingsvikar heimehjelp VHO Rauland - ID 1961 Protokoll   her
27175/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Orientering om tilsetjing - ID 1936 Farhan Omer Qasim Mohamed m.fl.   her
26876/2022 20220111 11.01.2022 Utgående brev Tilbod om stilling som rådgjevar *****   her
27173/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Elements og handtering av tilsettingar - naudprosedyre Anders Sandvik m.fl.   her
27172/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 35/176 Skøyte QMATEC DRILLING AS   her
27171/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 151/796 Matrikkelbrev Halvor Lognvik m.fl.   her
27041/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 150/547 Matrikkelbrev Reidar Senum og Gry Bjerke   her
27033/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 150/551 Matrikkelbrev Christine Aks Elinder m.fl.   her
27019/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 151/233 - Til tinglysing på nytt STATENS KARTVERK   her
27015/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 14/1 - Ferdigattest Jostein B Kristiansen   her
27008/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Notat frå møte 18.06.21 *****   her
26994/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 153/47 - Oversending av matrikkelbrev Anne Cathrin Hegdahl m.fl.   her
26990/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Referat frå FAU 16.11.21 Arnhild Romtveit m.fl.   her
26989/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 88/117 Inge Sondre og Elizabeth Harman Bratland   her
26750/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilsetjing - IT rådgjevar 100% fast - ID 1982 Protokoll   her
26730/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilsetjing - konsulent/rådgjevar 100% fast - ID1970 Protokoll   her
24559/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Avslutning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
19177/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte 2 kap 3 og 5 - 14.09.21 Akademikerforbundet v/ Camilla Johansen m.fl.   her
19176/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Referat frå drøftingsmøte 2 kap 4 -14.09.21 Akademikerforbundet v/ Camilla Johansen m.fl.   her
6880/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev 42/1 Utsleppsløyve etter Forureiningsforskriftas kapittel 13 Gro Øygarden   her
12020/2020 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilbod om stilling som fast vikar. *****   her
27047/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Renteendring SANTANDER CONSUMER BANK AS   her
26969/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 151/748 - Ferdigattest Gunn Svendsen   her
26965/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 151/742 - Oversending av matrikkelbrev Kristin Larsen m.fl.   her
26962/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 151/740 - Oversending av matrikkelbrev Kristin Larsen m.fl.   her
26956/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 160/68 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Arne Vaa   her
26954/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 98/93 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Margit Nordstoga   her
26951/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 151/741 - Oversending av matrikkelbrev Kristin Larsen m.fl.   her
26947/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 150/568 Orientering om oppmålingsforretning Hilde Marie Stenstad m.fl.   her
26937/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 99/8/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Gunnar Klausen m.fl.   her
26935/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 153/100 - Svar på egenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Statens Kartverk Tinglysing   her
26931/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 160/68 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Arne Vaa   her
26929/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 79/4 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Jarle Strømodden   her
26928/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 98/93 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Margit Nordstoga   her
26919/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev 98/17 - Oversending av matrikkelbrev Geir Gunnar Pettersen m.fl.   her
26905/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev VSH - prosjekt netthandel Vinjesvingen Handel AS   her
26897/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev VSH - prosjekt netthandel Vinjesvingen Handel AS   her
26812/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Offentleggjering av namn *****   her
26917/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 150/460 Matrikkelbrev Erik Dalen m.fl.   her
26915/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 150/461 Matrikkelbrev Anne Sundbø m.fl.   her
26913/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Svar - 135/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom Tony Sneltvedt Mitchell m.fl.   her
26912/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 99/8/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Else Marie Klausen m.fl.   her
26910/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 153/100 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Statens Kartverk Tinglysing   her
26907/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 79/4 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Jarle Strømodden   her
26906/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Kontrakt på snøbrøyting Bjørn Oswald   her
26904/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 135/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom Tony Sneltvedt Mitchell m.fl.   her
26902/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Samtykke til seksjonering og fullmakt Privatmegleren   her
26896/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 121/38 - Løyve til tiltak § 20-3 Johan Aarhus   her
26895/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 151/739 - Oversending av matrikkelbrev Kristin Larsen m.fl.   her
26892/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 151/738 - Oversending av matrikkelbrev Kristin Larsen m.fl.   her
26890/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedk byggesøknad Johan Aarhus   her
26889/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Vedk byggesøknad - kvittering for nabovarsel Johan Aarhus   her
26887/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 111/60 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Torgeir Aarhus   her
26883/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Rauland Turist AS - Delegert handsaming av søknad RAULAND TURIST AS   her
26882/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Rauland turist- Søknaden RAULAND TURIST AS   her
26881/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 151/747 - Oversending av matrikkelbrev Kristin Larsen   her
26879/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale IT-rådgjevar - tek imot Hans Gunnar Hunsdal   her
26877/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 168/16 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Tonje Vågen Bakken   her
26875/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Fullmakt til Stian Aaserud Camilla Ursin   her
26873/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Tomteoppmåling Akebakken 63 Tor Erling Rosø   her
26855/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Tilbod om stilling som ass.skulesjef/verksemdsleiar *****   her
26854/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Montert vassmålar - Rauland Elektriske Eigedom as Vinje Rør AS   her
26853/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev Tilsetjing - ass. skulesjef/verksemdsleiar 50%- ID 1977 Protokoll   her
26851/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 153/965 Matrikkelbrev RAULAND INVEST AS   her
26850/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 150/651 - Oversending av matrikkelbrev Stein Birger Johnsen   her
26846/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 168/16 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Tonje Vågen Bakken   her
26845/2022 20220106 06.01.2022 Utgående brev 153/953 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad GS Byggtech AS m.fl.   her
26843/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 160/68 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Arne Vaa   her
26834/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 111/60 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Torgeir Aarhus   her
26731/2022 20220106 06.01.2022 Internt notat Møteplan TDI 2022 Åge Verpe   her
26825/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Melding om endring/nye opplysningar REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND   her
26824/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om idrettsstipend 2021 *****   her
26823/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Førebels svar på søknad om idrettsstipend 2021 *****   her
26822/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Oppseiing SFO *****   her
26821/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Førebels svar på søknad om idrettsstipend 2021 *****   her
26820/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Førebels svar på søknad om idrettsstipend 2021 *****   her
26815/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Tinging av festsalen på Raulandshuset Sissel Bitustøyl   her
26814/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Melding om motteken søknad på ID 1983 Eva Ljostad Vistad m.fl.   her
26810/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev 153/937 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad ADVOKATFIRMA MJAASETH REVHEIM CO DA   her
26808/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev 153/439 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Anne Marie Levin Qvenild   her
26803/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev 153/97 Matrikkelbrev Karl Otto Auk   her
26802/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev 99/945 - Ferdigattest BERGE SAG OG TRELAST AS m.fl.   her
26799/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Fornying av transportløyve 2021-2022 F C TRANSPORTSERVICE AS   her
26798/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Vedr. svar på 154/72 - Faktura for komunale avgifter VINJE BYGG AS   her
26797/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 99/945 - Vedk søknad om ferdigattest - ettersender ansvarsrett for betong Berge Sag og Trelast AS   her
26796/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 14/1 - Søknad om ferdigattest Jostein B Kristiansen   her
26795/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 153/937 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad ADVOKATFIRMA MJAASETH REVHEIM CO DA   her
26794/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Uskifteattest Petter Auk   her
26793/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev Vedtak i klagesak - Detaljregulering Hovdeli del 4 - gnr/bnr - 153/13 - PlanID2020000 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark   her
26792/2022 20220105 05.01.2022 Inngående brev 153/439 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Anne Marie Levin Qvenild   her
26789/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Bestilling - tilleggsinformasjon om sletting av opplysninger på KS "Min side" Marit Kristine Hovind   her
26769/2022 20220105 05.01.2022 Utgående brev Kontantstøtterapport - desember 2021 NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen   her
15052/2021 20220105 05.01.2022 Internt notat Retningslinjer for slokkevatn småhusbebyggelse - Vinje kommune Turid Opsund   her
26788/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Vedr. spørsmål om sletting av informasjon på "Min side" KS   her
26787/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev 154/114 - Oversending av matrikkelbrev Asbjørn Berge   her
26778/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev 154/113 - Oversending av matrikkelbrev Asbjørn Berge   her
26777/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark   her
26776/2022 20220104 04.01.2022 Utgående brev 154/112 - Oversending av matrikkelbrev Asbjørn Berge   her
26773/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Arbeidsavtale - tek i mot Svein Erik Tveiten   her