eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
10963/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 137/2 - Kjøpekontrakt grunnkjøp g/s-veg Haddland - tilleggsareal 137/7 og 12 Gunhild Gardsjord   her
10929/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Edland vassverk - P210496 Fjellab   her
10940/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vinjehuset basseng - P210499 Fjellab   her
10941/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rauland skule basseng - P210500 Fjellab   her
10938/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P210498 Fjellab   her
10930/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P210497 Fjellab   her
10915/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P210494 Fjellab   her
10916/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P210495 Fjellab   her
10867/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på spørsmål - Haukelifjell skisenter, klagesak Halvor Vinje   her
10935/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørsmål om klagesak - Haukelifjell skisenter Haukelifjell skisenter   her
10945/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ber om innsyn - Nordtunlii klager på vedtak Gunhild Gardsjord   her
10943/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Edland skule basseng - P210501 Fjellab   her
10913/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Drivarbekkdalen 452, 649, 651, 653, 655 og 685 - utsending av husnummerskilt Gunnar Eilefstjønn   her
10917/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Drivarbekkdalen 272 - utsending av husnummerskilt Ingebjørg og Tor Ivar Drivarbekk-Åmot   her
10922/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Øyfjellvegen 2016 - utsending av husnummerskilt Halvor Lognvik mfl   her
10972/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Kart over vegnamn Språkrådet   her
10830/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 153/769 - Søknad om ferdigattest Telemark Takrestaurering Olav Øyen   her
3083/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 150/568 - Løyve til tiltak §20-3 - fritidsbustad RAULAND MASKIN AS m.fl.   her
10873/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Rjukanvegen 778 - utsending av husnummerskilt Halvor Lognvik   her
10892/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Fiskestigen 548 og 550 - utsending av husnummerskilt Aasmund Hylland Olsnes   her
10891/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Fiskestigen 610 - utsending av husnummerskilt Åse Hylland   her
10866/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Price Hedge Confirmation Kinect Energy Group   her
10865/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Price Hedge Confirmation Kinect Energy Group   her
10864/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Price Hedge Confirmation Kinect Energy Group   her
10863/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Price Hedge Confirmation Kinect Energy Group   her
10970/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 153/697 - nytt terreng Moen Design AS   her
10903/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Dalsvegen 230 - utsending av husnummerskilt Elin H Nilsen   her
10952/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokument nr 506427 STATENS KARTVERK   her
10886/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Raulandsvegen 1538 - utsending av husnummerskilt FLATDAL HANDLAFT AS   her
10899/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Svar på leige av rom til møte - Vinjehuset TOKKE OG VINJE REVMATIKERLAG   her
10876/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Leige av rom til møte - Vinjehuset TOKKE OG VINJE REVMATIKERLAG   her
10887/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 154/46 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Best eiendomsmegler   her
10884/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 154/46 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Best eiendomsmegler   her
10909/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 150/567 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Daniel Torp   her
10923/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 153/940 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Privatmegleren   her
10919/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 154/46 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Best eiendomsmegler   her
10912/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 136/4/4/25 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Dnb eiendom   her
10914/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 150/554 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Morten Hansen   her
10951/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 99/662/0/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Hallstein Bø   her
10962/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 99/662/0/17 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Hallstein Bø   her
10961/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 100/210 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS   her
10931/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 150/554 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Morten Hansen   her
10928/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 136/4/4/25 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Dnb eiendom   her
10921/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 151/79 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Privatmegleren   her
10895/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 117/21 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Torjus Rorge Tjønn   her
10967/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Vidare arbeid med prosjektet Heimdal 60+, samt tomte- og støyanalyse Sigrid Vesaas   her
10966/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Heimdal 60+ Halvor Vasshus   her
10920/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Førebyggjande arbeid i Vest - Telemark kommunane - oppstartsmøte! Tone Heggtveit m.fl.   her
10900/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 - 2021 Joachim Haugen   her
10969/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrive avtale- arbeidsplan Svingen/Reini 2021 Arbeidsgjevar - Fagforbundet   her
10968/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underskrive avtale - arbeidsplan, Ressursgruppe 2021 Arbeidsgjevar - Fagforbundet   her
10964/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 150/619 - Søknad om dispensasjon Berge Sag   her
10893/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Innspel på nye løyper Storrlineset Halvor Vinje   her
10902/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbod om ferievikariat Svingen/Reini bufellesskap - ID 1862 *****   her
10894/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Arbeidsavtale ferievikariat 2021 - tek i mot Kamilla Lærum Sandok   her
10944/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbod om ferievikariat 2021 - VHO Åmot - ID 1868 - korrigert *****   her
10868/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbod om ferievikariat 2021 - VHO Åmot - ID 1868 *****   her
10860/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Tilbod om ferievikariat 2021 - VHO Åmot - ID 1868 *****   her
10957/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokument nr 506459 STATENS KARTVERK   her
10846/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokument nr 506445 STATENS KARTVERK   her
10949/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokument nr 506435 STATENS KARTVERK   her
10881/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Korrigering av epost adresse for høyringssvar- forslag til endring av sivil rettspleie SØR-ØST POLITIDISTRIKT   her
10934/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Referat, avklaringsmøte - VA Edland Svein Tore Kåsa   her
10772/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om motteken søknad - ID 1878 Fartun Abdi Hassan m.fl.   her
10773/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Melding om motteken søknad - ID 1881 Fartun Abdi Hassan m.fl.   her
10763/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 150/560 - Igangsettingsløyve - IG1 RAULAND MASKIN AS   her
9108/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Oppstartsmøte PS Botn Knut Einar Ekmann - Aspllan Viak m.fl.   her
10947/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Eldre arkiv - fylkeskommunen - Vinje sjukeheim INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS   her
10939/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påminning - Innsending av revisorattest - kompetanse - og innovasjonstilskot 2020 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
10958/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - dokument nr 506468 STATENS KARTVERK   her
10877/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 160/32 - Rammeløyve - fritidsbustad BØRVE BORCHSENIUS ARKITEKTER AS m.fl.   her
10849/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 120/98 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS m.fl.   her
10882/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Gråvannsløysning Johan Strømsvold Bård Solberg   her
10889/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 138/3 - Løyve til tiltak §20-4 - Nytt saufjos Kjetil Midtgarden Vaagen   her
10885/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 100/177 - Nytt nabovarsel Berge Sag   her
10948/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 96/28 - Løyve til tiltak §20-3 - fritidsbustad Asle Olav Bjåen   her
10874/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på ID 1894 *****   her
10878/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til vedlikehald av privat veg John Arild Hovden   her
10075/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 84/5 og 93/1 - Svar - Melding om tiltak - Legging av kabel i Sæsvatn VEST-TELEMARK KRAFTLAG NETT AS   her
10883/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Saksnr: 2021/1738 - massedeponi Øyfjell Sag og Høvleri AS   her
10875/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad på ID 1897 *****   her
10924/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Saksnr. 2021/1820 Berge Sag   her
10871/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 100/179 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS m.fl.   her
10907/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev 100/179 - Melding om motteken søknad Arne Osland m.fl.   her
10880/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Foreløpig rapport frå Sopra Steria Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
10872/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 153/950 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS   her
10890/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Førsvassvegen 140 - utsending av husnummerskilt Linda Haukås og Thor Thorsen   her
10910/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet   her
10926/2021 20210507 07.05.2021 Utgående brev Grasbekklii 61 - utsending av husnummerskilt Gro Thomsen   her
10971/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev 130/48 - Eitt-trinns søknad - garasje og bod Kjetil Tangen   her
10826/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Byggesøknad Garasje 05.05.21 Gunhild Gardsjord   her
10778/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 153/908 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS   her
10847/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedk saksnr 2021/1820 Berge Sag   her
10812/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 153/908 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad BERGE SAG OG TRELAST AS   her
10794/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Spørsmål om PBL § 15 Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
10796/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 99/954 - ny eigar Meglerhuset-Rele   her
10835/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 99/954 - Svar på informasjon om ny eigar Meglerhuset-Rele   her
10799/2021 20210506 06.05.2021 Internt notat Referat møte 5.5.21 Anders Sandvik m.fl.   her
10803/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 59/3 - Søknad om tiltak utan ansvarsrett - reidskapshus Kjell Negarden   her
10836/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 169/1/5 - Melding om tilbygg utan søknadsplikt Tom Nilsen   her