eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11895/2021 20220111 11.01.2022 Inngående brev 48/1 - søknad om kommunalt tilskot til nydyrking Mari Grønlid
12569/2021 20220111 11.01.2022 Inngående brev Gjødslingsplan 2021 Knut Rønningen
12691/2021 20220110 10.01.2022 Inngående brev Søknad om permisjon under vidareutdanning Hildegunn Håland
13575/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Møte med kommunedirektørane 171221
13581/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 134/1/4 - Løyve til bygging av veg GUNNAR DAHLE
13489/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev 123/182 - Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt - Stabbur Ole Øiseth
13580/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 98/1 - Løyve til tilbygg Jørund Håvard Askje
13582/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Høyring - av søknad om driftskonsesjon for Kvålsgrend Pukk i Tokke kommune. Søkjar: Kvålsgrend Pukk AS Direktoratet for mineralforvaltning
11839/2021 20220110 10.01.2022 Saksframlegg/innstilling Idrettsstipend 2021
12583/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev 48/1 - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking Mari Grønlid
11595/2021 20220110 10.01.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om driftsmidler 2022-2025 Smiso
13583/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Søknad om driftsmidler 2022-2025 Smiso Telemark STIFTELSEN SMISO NORDLAND
13384/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Uttale i samband med søknad om uførepensjon ***** ***** ***** *****
13579/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 77/76 - Ferdigattest May-Linn Landsverk
13578/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev 89/1 - Ferdigattest Gunnar Grøstad Johnson
6425/2021 20220110 10.01.2022 Inngående brev Oppfølging referat møte 5 Johannes Rindal
6424/2021 20220110 10.01.2022 Inngående brev Småbruksprosjektet status mai Johannes Rindal
1877/2021 20220110 10.01.2022 Inngående brev Spørsmål kring vedtak FAU Tokke skule
13548/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Utsett frist ferdig prosjekt DIGITAL TURISME AS
13547/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Foreløpig rapport- 31221 DIGITAL TURISME AS
13576/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 89/1 - Søknad om ferdigattest Ingrid og Gunnar Grøstad Johnson
13574/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev 77/76 - Søknad om ferdigattest May-Linn Landsverk
12502/2021 20220107 07.01.2022 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 916365942 Landbruksdirektoratet
13512/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Utskrift 10 studiepoeng haust 2021 Gunhild Austjord
13507/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 42,5% vikariat som lærar u/godkj utdanning for tida ved Tokke skule i tida 010122-310722 Siri Vindal
13508/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Utbetaling og rest - løyving Rui Alice Haukelidsæter
13510/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på klage frå Fagforbundet *****
8469/2021 20220107 07.01.2022 Inngående brev Svar på søknad om tilskot - Å vandre med håp STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
8468/2021 20220107 07.01.2022 Utgående brev Søknad om tilskot - Å vandre med håp STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
13519/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Forsikringsbevis Gulv og Takteknikk AS Gulv og Takteknikk AS
13538/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: avd2 Stiftelsen lovdata
13566/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Berit Lillian Valhovd - Aksept av 60% fast tilsetjing som gjeldsrådgjevar for tida ved NAV Vest-Telemark Berit Lillian Valhovd
13565/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underteikna teieplikt Berit Lillian Valhovd
13406/2021 20220107 07.01.2022 Utgående brev 80/1 Kommunalt tilskot vatn og kloakk Camilla Lagergren Knudsen
13524/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling *****
13505/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Leigeavtale tomt 1 - Høydalsmo næringsområde VEST-TELEMARK NÆRINGSBYGG AS
13572/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Underteikna teieplikt Victoria F Solheim
13571/2022 20220107 07.01.2022 Inngående brev Victoria F Solheim - Aksept av tilsetjing etter timeliste for tida ved Dalen barnehage i tida 030122 - 140822 Victoria F Solheim
13083/2021 20220107 07.01.2022 Inngående brev Låneavtale, vilkår for forlenging TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
13515/2022 20220107 07.01.2022 Utgående brev Melding om tilsetjing i 100% fast stilling som institusjonskokk Tokke helsesenter - ID 746 Ganna Skibitska
13549/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 98/1 - Søknad om tilbygg Jørund Håvard Askje
13564/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev 22/72 - Tilbakemelding på forhåndsvarsel om søknad om fjerning av molo ved brygge på Dalen Fiskeridirektoratet
13561/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Svar motteke plass Jan Thomas Lassemo m.fl.
13559/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Gunvor Mandt - Aksept av tilsetjing som Bioingeniør etter timeliste for tida ved Tokke legekontor i tida 010122 - 010222 Gunvor Mandt
13560/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Ellen Randi Dyrud Mostøyl - Aksept av 40% tilsetjing som off godkjent hjelpepleiar for tida ved Tokke legekontor i tida 010122 - 310122 Ellen Randi Dyrud Mostøyl
13558/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Sigrunn Aaland Taraldlien - Aksept av 50% tilsetjing som off godkjent hjelpepleiar for tida ved Tokke legekontor i tida 010122 - 310122 Sigrunn Aaland Taraldlien
13522/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 979323786 Lanbruksdirektoratet
13523/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969151774 Landbruksdirektortet
13520/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Sak avslutta *****
13521/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Sak avslutta *****
13511/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Forhåndsvarsel - søknad fjerne molo - Dalen - fjerning av molo i Bandak - mudring og dumping STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
6972/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Tildelt: 21061 EPJ for legekontor og legetjenester INNKJØPSKONTORET AS
6971/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - referat fra evalueringsmøte 3 - 260521 - vinner valgt INNKJØPSKONTORET AS
6970/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - reviderte tilbud INNKJØPSKONTORET AS
6969/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - referat fra evalueringsmøte 2 - 180521 INNKJØPSKONTORET AS
6968/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - svar på avklaringsspørsmål om sikkerhet INNKJØPSKONTORET AS
6967/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - reviderte tilbud INNKJØPSKONTORET AS
6966/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - referater fra forhandlingsmøtene 10.05.21 INNKJØPSKONTORET AS
6965/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - referat fra evalueringsmøte 290421 INNKJØPSKONTORET AS
6964/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - utkast evalueringsskjema INNKJØPSKONTORET AS
6963/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - innkomne spørsmål INNKJØPSKONTORET AS
6962/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - innkommet spørsmål INNKJØPSKONTORET AS
6961/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061: EPJ for legekontor og legetjenester - innkommet spørsmål INNKJØPSKONTORET AS
6959/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - innspill til vedlegg 1 Behovsbeskrivelse INNKJØPSKONTORET AS
6958/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - innspill til vedlegg 1 Behovsbeskrivelse INNKJØPSKONTORET AS
6956/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - innspill til vedlegg 1 Behovsbeskrivelse INNKJØPSKONTORET AS
6955/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ for legekontor og legetjenester - referat fra fagmøte 230321 - frist for godkjenning/tilbakemelding INNKJØPSKONTORET AS
6954/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 21061 EPJ system med moduler - utkast til konkurransegrunnlag INNKJØPSKONTORET AS
16285/2020 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar - søknad om tilskot - Sammen for livet SAMMEN FOR LIVET AS
13487/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 124/12 og 125/22 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Arne Sivertsen
13486/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 124/12 og125/22 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Rune Sivertsen m.fl.
13198/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev 123/220 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
1019/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Agenda badevaktkurs Grenland Livredning og Svømmeklubb
8771/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Informasjon til deltagerepå fullt livredningskurs høst 2021 Nina Fostås Bråthen
13035/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Betalt sluttoppgjør på 24/83 Solli Eiendom AS
12001/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Overtaking av lokaler etter Heydi på 24/83 på Dalen Solli Eiendom AS
11824/2021 20220103 03.01.2022 Utgående brev RVL Products Norway AS - Rekneskapsrapportar 310820 Jarand Felland m.fl.
12293/2021 20220103 03.01.2022 Inngående brev Vedk rulleskiløypa, Høydalsmo IL - fakturakopiar 2021 HØYDALSMO IDROTTSLAGL -drekneskap - Olav Rune Djuve
13496/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Stadfesting frå Vinje kommune khalid ibrahim
13490/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Overføring av arbeidsforhold til Tokke kommune frå 010122 - Oppretta tilsetjingsavtale Berit Lillian Valhovd
13499/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ut skuleåret 2021/2022 *****
13503/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Solveig Marita Vik - Aksept av 100% fast tilsetjing som kokk for tida ved Tokke helsesenter Solveig Marita Vik
13477/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 100% fast stilling som inistitusjonskokk for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter - ID 746 Solveig Marita Vik
13471/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Stadfesting på permisjon i perioden 01022-310722 *****
13473/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Overføring av arbeidsforhold til Tokke kommune frå 010122 Berit Lillian Valhovd
13479/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke legekontor i tida 010122-010222 Gunvor Mandt
13483/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter i tida 010122-311222 Weldemhret Brhane Habte
13482/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Tilbod om 50% mellombels auke av stilling som off godkjent hjelpepleiar for tida ved Tokke legekontor i tida 010122-310122 Sigrunn Aaland Taraldlien
13481/2021 20211231 31.12.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 40% mellombels auke av stilling som off godkjent hjelpepleiar for tida ved Tokke legekontor i tida 010122-310122 Ellen Randi Dyrud Mostøyl
13485/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev 104/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
13484/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev 104/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
12923/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022-031221 Skatteetaten
12922/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-031221 Skatteetaten
12921/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 -031221 Skatteetaten
12920/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2019-031221 Skatteetaten
12733/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022 - 261121 Skatteetaten
12732/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:06.937937 Skatteetaten
12731/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020- 261121 Skatteetaten
12730/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2019 - 261121 Skatteetaten
10540/2021 20211231 31.12.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-011021 Skatteetaten