eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5893/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling *****
5891/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling *****
5890/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Underteikna samarbeidsavtale - NAV Vest-Telemark og Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark 2021 - 2023 Barnevernsamarbeidet i Vest Telemark
5889/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Mottat henvendelse SØR-ØST POLITIDISTRIKT
5869/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underteikna avtale om bilgodtgjersle Mona Sofie Skafså
5868/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Underteikna avtale om bilgodtgjersle Åsne Rinden
5841/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Prøvingsattest Skatteetaten
5840/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
5839/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innvilga Tilskot - utvikling av sosiale tenestar og tiltak i kommunane - Sterk nok tilknyting til arbeidslivet STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
5838/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling *****
5801/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 47/3 -Svar på søknad om kommunalt tilskot til oppgradering av driftsbygning SONDRE BREILAND
5798/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om å halde fram i barnehagen på Dalen Bodil Skogli m.fl.
5797/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om å halde fram i barnehagen på Dalen Silje Andrea Kyrkjebø m.fl.
5796/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om å halde fram i barnehagen på Dalen Emelie Wilhelmsen Sundin m.fl.
5793/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om bygging av traktorveg - skogsveg Tore Felland Storhaug
5783/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Stadfesting på arbeidstilhøve Anne Tveito Skjævesland
5781/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 290421 - Møteprotokoll SØR-ØST 110 IKS
5772/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Overføring av opplysningar til ***** ***** ***** ***** ***** *****
5733/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Utlysing av 100% stilling som prosjektmedarbeidar sterk nok tilknytning til arbeidslivet for tida ved NAV Vest-Telemark ID 716 Vest-Telemark blad m.fl.
5732/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling Anne Ragnhild Øvrebø
5688/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 47/3 - Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge
5687/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 250321-referat frå ansvarsgruppemøte *****
5681/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Sommarferie ved SFO Høydalsmo skule 2021 SFO føresette
5679/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Kontantstønadrapportering Mai 05 2021 NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
5674/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev 130421 - Protokoll frå Trygg Trafikks landsmøte 2021 TRYGG TRAFIKK
5672/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Melding om tilsetjing 100% fast stilling som fagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten institusjon Tokke helsesenter ID 706 Marianne Nilsen m.fl.
5669/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Utvida tidsintervall mellom fyrste og andre vaksinedose for dei under 65 år utan underliggande sjukdom FOLKEHELSEINSTITUTTET
5668/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innspel til høyring av målsetning for hjorteviltforvaltning i Tokke kommune 2021-2025 Knut Kåre Buer
5663/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i samband med fødsel *****
5662/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om skiløypekøyring i utmark sesongen 2021 - 2024 Knut Andreas R Sannerholt
5660/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling Ann Kristin Heimdal
5657/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Formålsattest frå arbeidsgjevar Farida Ahmad Hajji
5654/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om kompensasjonsmidlar DALSMARKEN
5633/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Dyrehaldsjournal Ragnhild Mostøyl
5632/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Påminningar om kontroll Ragnhild Mostøyl
5631/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 3 påminning kontroll Jostein Hellevik
5629/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innvilga tilskott *****
5592/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 2 påminning kontroll produksjonstilskot Jostein Hellevik
5590/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 1 påminning kontroll produksjonstilskot Jostein Hellevik
5582/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Takkar nei til jobbtilbod Klara Rydland
5340/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 260421 - Referat tilbakemeldingsmøte PPT *****
5285/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oppseiing av stilling Nicolai Antonio Haugli
2648/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 63/9 - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking OLAV GUNLEIK MOSTAUL
987/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev 118/1 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2020 - 2023 Anne Aalandslid Slettetveit
1219/2020 20210506 06.05.2021 Inngående brev Nasser Suleiman Osman - aksept av tilsetjing etter timeliste ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 010120 - 311220 Nasser Suleiman Osman
6349/2019 20210506 06.05.2021 Inngående brev Torill Signe Gullseth - aksept av tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved Høydalsmo barnehage i perioden 010619 - 080819 Torill Signe Gullseth
1135/2019 20210506 06.05.2021 Inngående brev Feil lønsplassering Tokke kommune
1134/2019 20210506 06.05.2021 Inngående brev Oppretting av feil lønsplassering Åshild Emma Solbjør
10288/2018 20210506 06.05.2021 Inngående brev Stadfesting på ny utløpsdato på lærlingetid i Tokke kommune OKOS Telemark
3015/2017 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Tilsetjing i 100% fast stilling som VVA - ingeniør ved for tida Teknisk etat
5835/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Nikola Natalia Minuta - Aksept av tilsetjing etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken Nikola Natalia Minuta
5832/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 120/63 - Retur av tinglyst skøyte STATENS KARTVERK
5808/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 200421 - referat frå møte i Vest-Telemarktinget VEST-TELEMARKRÅDET
5807/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 160321 - referat frå møte i Vest-Telemark rådet VEST-TELEMARKRÅDET
5806/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høyring - Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 Vestfold og Telemark fylkeskommune
5800/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkeløyve Bacic Yacht Club
5799/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling *****
5771/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev ***** ***** Søknad om stilling Willy Haraldsen
5766/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Vilkår for kompensasjon/bonus for sjukepleierar som arbeider natt ved helse- og omsorgsetaten i Tokke kommune - Avtale om bindingstid Liv Oddny Nystog
5764/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 82/7 - Søknad om kommunal drift av veg BYRTEDALSVEGEN SA
5757/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 43/6 - Eigarskap til skulestoga på Gøytil Aslak Halvorsson Versto
5756/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Velkommen til skuleinnskriving, våren 2021 Elin Solbu m.fl.
5749/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 100%fast stilling som off godkjent sjukepleiar natt for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter frå 010821 Liv Oddny Nystog
5736/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skien Dalen Skipsselskap - Produksjonstilskudd 2021 Skien Dalen Skipsselskap
5714/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høyring - Myndighetanes håndtering av koronapandemien JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
5709/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev 118/15 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Olav Moen
5707/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om20% permisjon Dordi I Fosse Didriksen
5695/2021 20210505 05.05.2021 Saksframlegg/innstilling Val av røystestyre i samband med stortingsvalet 2021
5689/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2021 - 2024 Kjell Grant Teigen
5684/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om kompensasjonsmidlar OFTE GUNDERSEN AS
5644/2021 20210505 05.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Høydalsmo for etablering av ny bustadtomt
5617/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om anleggsmidlar for 2021 SKAFSÅHEIA LØYPELAG
5616/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Referat styringsgruppemøte for GPS-merkeprosjektet i Setesdal-Austhei og Brattefjell-Vindeggen STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER
5615/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oppdatera søknad om kompensasjonsmidlar PEDERSEN PUB Å BISTRO
5614/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev 47/48 - Oppgjer ved kjøp EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
5587/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev 48/1 - Stadfesting av godkjent dokumentkontroll av produksjons- og avløysartilskot våren 2021 MARI GRØNLID
5585/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gjødselplan 2021 Mari Grønlid
5584/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Signe Kristine Urbø - Aksept av tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenesta for perioden 010521-310522 Signe Kristine Urbø
5555/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Stadfesting av oppseiing Veronica T Salomonsen
5494/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar på innhenting av opplysningar *****
5481/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Klage buplikt Halvor Dale
5455/2021 20210505 05.05.2021 Saksframlegg/innstilling Tilskot frå kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
5396/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev 120/4 - Uttale til bruk av parkeringsplass Vestfold-Telemark Fylkeskommune
5388/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Vedlegg til politiattest Anita Aasen
5323/2021 20210505 05.05.2021 Saksframlegg/innstilling Investeringsbudsjettet 2021 - revidering
5286/2021 20210505 05.05.2021 Saksframlegg/innstilling Rusmiddelspolitisk handlingsplan 2021- 2024
5780/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Startlån søknad *****
5776/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til etablering av bedrift - Sør entreprenør AS SØR ENTREPRENØR AS
5765/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Refusjonskrav - Januar - Mars 2021 - Forprosjekt kreftbehandling i kommunane Vinje kommune
5762/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Sara Malin Johansson - Aksept av tilsetjing som miljøarbeidar/assistent etter timeliste for tida ved Åheim bufellesskap i tida 010921 - 300822 Sara Malin Johansson
5759/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Framlegg til kulturpris kandidat Ågot Takle
5753/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev 144/13 - Vedtak skogfond og tilskot godkjent Landbruksdirektoratet
5731/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling *****
5728/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilskot - Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - 2021 NTL BUFDIR OG BUFETAT
5641/2021 20210504 04.05.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om opparbeiding av kommunale tomter - Åmdals Verk
5258/2021 20210504 04.05.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjettrapportering 1.kvartal 2021
3046/2019 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oversendelsesbrev - spillemiddelsøknader til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for Telemark fylkeskommune søknadsåret 2019 Telemark Fylkeskommune
8856/2018 20210504 04.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Tokke kommune Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat IKS
8829/2018 20210504 04.05.2021 Inngående brev Protokoll Tokke kontrollutval 150518 Telemark Kontrollutvalssekretariat IKS
8828/2018 20210504 04.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Årsrekneskap og årsmelding 2017 for Tokke kommune - Uttale frå kontrollutvalet Telemark Kontrollutvalssekretariat IKS