eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2697/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling *****
2698/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling *****
2677/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling *****
2686/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling *****
2620/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Skriveregler frå Leika 7 - datert 16.05.07 Kviteseid Kommune - Gro Degnes
2296/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste for tida ved Høydalsmo barnehage i perioden 160221-310322 Tove Marit Ljosdal
2632/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev 020321 - Innkalling til ansvarsgruppemøte *****
2391/2021 20210224 24.02.2021 Saksframlegg/innstilling Klage på vedtak frå FAU - omregulering av areal Lio Auto
1817/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev 21/1267 Lårdal - Tilbud om innløsning av festetomt - Avg nr 0186-0054 Opplysningsvesenets fond
2407/2021 20210224 24.02.2021 Saksframlegg/innstilling 128/1 - Søknad om frådeling av hyttetomter Breivatn, ny handsaming
2616/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Soknad på kulturmidlar TOKKE Seniornett
2639/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev 103/1 - Hogstaktivitet 2020/21 - Covid-19 - § 4 høye driftskostnadar STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
2629/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Underteikna tenestevedlegg prøvesvar KS
2630/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Underteikna tenestevedlegg klinikermelding KS
2663/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Knut Erik Paulsen - Aksept av 80% fast tilsetjing som arealplanleggar/reguleringsarkitekt for tida ved plan,næring og teknisketat Knut Erik Paulsen
2661/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling *****
2607/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Fardos Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Fardos Ibrahim Mahfoud
2610/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Fardos Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Fardos Ibrahim Mahfoud
2611/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Joyria Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Joyria Ibrahim Mahfoud
2609/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Fardos Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Fardos Ibrahim Mahfoud
2605/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Cathrine Anundskås - Søknad om stilling Cathrine Anundskås
2606/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Ingrid Vågslid - Søknad om stilling Ingrid Vågslid
2608/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Fardos Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Fardos Ibrahim Mahfoud
2612/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Joyria Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Joyria Ibrahim Mahfoud
2614/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Fardos Ibrahim Mahfoud - Søknad om stilling Fardos Ibrahim Mahfoud
1875/2021 20210224 24.02.2021 Saksframlegg/innstilling Overføring av 50% stilling frå staten til Nav Vest-Telemark
2428/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev 111/1 - Frådeling av driftshytte og bruksendring Torgeir Frank Midjås
2569/2021 20210224 24.02.2021 Saksframlegg/innstilling Svar på søknad Museumsbonde 2021 - Vest-Telemark Museum
2631/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Øvingsplan - Tokke røde kors hjelpekorps SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2482/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt for 2021 - skattesetel *****
2484/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt for 2021 - skattesetel *****
2487/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt for 2021 - skattesetel *****
2490/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2492/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2495/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2496/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2507/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2508/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2509/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2510/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2498/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2499/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2500/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2501/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2502/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2503/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2504/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2505/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt 2021 - skattesetel *****
2290/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Krav om forhandlingar etter HTA 4 2 3 Lønnsforhandlingar Norsk sykepleierforbund
2497/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Evaluering og avslutning av tiltaksplan for ***** ***** ***** *****
2393/2021 20210224 24.02.2021 Utgående brev Søknad om båthus ved Åmlivatn Tore Jostein Lie
2447/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Oppdatert budsjett til søknad Bente Hæhre
2649/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Sigrid M Aarsland - Aksept av 100% fast tilsetjing som kommunefysioterapeut for tida ved helse- og omsorgsetaten helseavdeling Sigrid M Aarsland
2665/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Ingrid Vadder - Søknad om stilling Ingrid Vadder
2662/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Signe Vadder - Søknad om stilling Signe Vadder
2615/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Signe Kristine Urbø - Søknad om stilling Signe Kristine Urbø
2651/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Underteikna teieplikt Sigrid M Aarsland
2652/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev CV Sigrid M Aarsland
2653/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Vitnemål - Bachelor i fysioterapi Sigrid M Aarsland
2654/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Karakterutskrift Sigrid M Aarsland
2655/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Attestar Sigrid M Aarsland
2656/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Kursbevis Sigrid M Aarsland
2641/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - beit, 971325429 Landbruksdirektoratet
2450/2021 20210224 24.02.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om økonomisk støtte til ladestasjon for båt og bil ved Lårdal brygge
2604/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskot - beit, 996393364 Landbruksdirektoratet
2633/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev 040321 - Innkalling til møte Tokke kontrollutval Tokke kontrollutval
2363/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev 85/2 - Søknad om deling av grunneiendom Ove Geir Nevestveit
2357/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 100% fast stilling som kommunefysioterapeut for tida ved helseetaten i Tokke kommune ID 685 Sigrid M Aarsland
1856/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Vurdering frivillig vern Storskog Atskog
1858/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Underteikna tilbodsskjema AT SKOG SA
2313/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev 24/13 og 24/43 Svar om reduksjon av vassavgift Asgerd Maren Groven
2567/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev 132/26 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Osmund Tysseland
2294/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Attest Dylan Huizenga
2330/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev 128/8,9 og 10 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2020 - 2023 Just Einar Sundt
2506/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet
2542/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Årsrapport Driftsassistansen i Telemark 2020 Sweco Driftassistansen
2544/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Kartlegging av nedlagte sivile skytebanar MILJØDIREKTORATET
2545/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Tilskotsordning for nyskapande aktivitetsarenaer KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2547/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om landingsløyve helikopter i tidsrommet 220321 - 260321 Svein Arne Heddeslid
2556/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev 92/2 - Erstatning av ned rasa støylsbu - oppføring av ny driftsbu Tore Felland Storhaug
2578/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Rapport OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TELEMARK
2601/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om 50% permisjon i perioden 150821 - 140822 *****
2284/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om 40% reduksjon for skuleåret 2021/2022 Tone Storøygard
2292/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Utlysing av 100% stilling som prosjektleiar frå haldning til handling ID 703 Vest-Telemark blad m.fl.
2511/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Daniel Stenseth - Søknad om stilling Daniel Stenseth
2512/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Daniel Stenseth - Søknad om stilling Daniel Stenseth
2513/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Daniel Stenseth - Søknad om stilling Daniel Stenseth
2579/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Birk Kåsa - Søknad om stilling Birk Kåsa
2515/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Daniel Stenseth - Søknad om stilling Daniel Stenseth
2516/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Ferieaktivitet for ungdom Oliver Supahs Larsen
2514/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Alexander Falck-Olsen - Søknad om stilling Alexander Falck-Olsen
2383/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev FDV Bygg Hovedkjøkken SKORVE ENTREPRENØR AS
2386/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev FDV Himlingsarbeider SKORVE ENTREPRENØR AS
2388/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev FDV Lås og beslag hovedkjøkken SKORVE ENTREPRENØR AS
2389/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev FDV Rørleggar arbeid Hovedkjøkken Kviteseid Rørhandel AS
2517/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad på kulturmidlar VRÅLIOSEN GRENDEHUS
2537/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalget Samediggi/Sametinget
2557/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding til meldar *****
2342/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Oppmoding om sluttutbetaling og rapport - Lukman Sido Lukman Sido
2299/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Melding om omadressering frå Ormbrekkroken 1 til Dalanvegen Gunnuld Mostaul