eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1555/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste ved for tida helse- og omsorgsetaten heimetenesta frå 010220-310321 Torunn Solli
1761/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste ved for tida oppvekst kultur og idrettsetaten kulturskulen for perioden 010220-310321 Aneesh Thulasi Asok
1996/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 23/59 - Frostskade på næringsbygg Tokke Eiendom AS DALEN MEKANISKE AS
1908/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på godkjenning av samarbeidsavtale FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
1604/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Attest Synnøve Solli
1613/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste ved for tida helse- og omsorgsetaten heimetenesta for perioden 010320-300421 May Helen Skottveit
1589/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Attest Silje Andrea Kyrkjebø
1809/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 270420 - Innkalling til representantskapsmøte AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS AVD BØ
1532/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 050220- referat tpo-møte *****
1752/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Rapport til Bamble kommune *****
1537/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste ved for tida oppvekst kultur og idrettsetaten Tokke skule 010120-310121 Mari Sollid Tveit
1779/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversending av klagesak: 20/1 - Handsaming av klage over vedtak på endring av konsesjonsvilkår FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
1857/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Oversending av klagesak: 20/1 - Handsaming av klage over vedtak på endring av konsesjonsvilkår FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
1760/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 146/4 - Svar på søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Inger Helene S Fagersand m.fl.
1768/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 51/3 - Ida og Einar Heggtveit - Svar på søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom Einar Heggtveit m.fl.
1519/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Evaluering av aktivitetsplan *****
1535/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Møtebok frå Villreinnemnda for Setesdalområdet Suldal Kommune
1539/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 77/9 - uttale til søknad om godkjenning av plan for nydyrking VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
1641/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 104/7 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
1966/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 124/4/3 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Jan Robert Bakken
1825/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Stadfesting på motteken søknad - 100% fast stilling som VVA-ingeniør/Avdelingsleiar VA ved for tida plan næring og teknisk etat Vetle Lindvåg Johre m.fl.
1815/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om serveringsløyve for matvogn Bandak Camping BANDAK CAMPING AS
1522/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 114/31 - Søknad om bygging av anneks - Godkjent Bjørn Thore Kvålseth
1931/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 1/20 Svar om dispensasjon frå renovasjons- og slamtømingsordninga Rolf Normann
181/2020 20200214 14.02.2020 Saksframlegg/innstilling Avslag på søknad om kommunal drift av veg til huskrull Kyrkjebø i Skafså - klagesak
1994/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Avslag på søknad om kommunal drift av veg til huskrull Kyrkjebø i Skafså - klagesak Olav Storåslid m.fl.
1747/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Val av styremedlem til Fjellab for perioden 2020 - 2023 FJELLAB
1817/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Val av Tokke kommune sitt medlem til lokalstyret for Åmdals Verk gruver Unni Bendiksen
1816/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Val av medlemer til styret for Grimdalsfondet GRIMDALSFONDET
1492/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 143/22 - Svar om endring av renovasjonsabonnement Petter A jensen
1800/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 22/131 - Svar om endring av renovasjonsabonnement Jørn Sondre Bjaaland
1550/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 125/35 - Byggesøknad om anneks Trond Johannessen
1675/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 125/35 - Søknad om oppføring av anneks - Godkjent Trond Johannessen
1626/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 135/42 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2019 - 2022 Silje Sordal K Heggard
1518/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Stadfesting på oppseiing på delar av stilling Aasa Midtgarden Hagen
1515/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert stilling i perioden 010420-310321 Viviana A Aguilera Burgos
1549/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Innspel til årsmelding for Tokke-Vinje vassområde FAUN NATURFORVALTNING AS
1551/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 19/4242 Høring av elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og olivinskog og åpen grunnlendt kalkmark som utvalgt naturtype KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
1562/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Stadfesting på oppseiing av stilling Ellen Heimdal
1563/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om AAP ***** ***** *****
1572/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet
1577/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som badevakt Ingrid Cæcilie Dam Lang
1828/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar Søknad om stilling som badevakt Ingrid Cæcilie Dam Lang
1581/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tokke kommunestyre Vest Telemark bald
1588/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Utlysing av Tilskot til svømming i barnehage 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
1590/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Søknad om Tilskot til svømming i barnehage 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
1650/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 120/11 - Søknad refusjon skogfond Per Wraa
1753/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 104/7 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2019 - 2022 Tomas Steiro
1701/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 125/1 - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2019 - 2022 Bård Teigen
1713/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Kunngjering av ferievikarar 2020 for tida ved helse- og omsorgsetaten i Tokke kommune ID 653 Vest-Telemark blad m.fl.
1998/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signe Vadder - Søknad om stilling ID 653 Signe Vadder
1735/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kvittering for levert søknad- Bygg i tre - Omsorgsbustader Miljødirektoratet
1736/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kvittering for levert søknad - Bygg i tre- Barnehage Høydalsmo Miljødirektoratet
1737/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kvittering for levert søknad - Bygg i tre - Helsehus Miljødirektoratet
1818/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 48/1 - Søknad kommunalt tilskot til driftsbygning Mari Grønlid
1819/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskot til driftsbygning Olav Gunleik Mostaul
1831/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Kopi av søknad til Innovasjon Norge - Tradisjonell bruksutbygging mjølkekyr Olav Gunleik Mostaul
1834/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad Turid Opsund
1829/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Kunngjering av ledig stilling 100% vikariat som reinhaldar ved f t plan næring og teknisk etat eigedomsavdelinga ID 654 Vest-Telemark blad m.fl.
1833/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Møte med landbruk, miljø og teknisk utval Renovest IKS
1838/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev Trafikksikring Dalen Anneken Schlenzig
1887/2020 20200214 14.02.2020 Inngående brev 56/1 - Kåre Rinde - Søknad om godkjenning av 5-årig gjødselplan Kåre Rinde
1888/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev 56/1 - Kåre Rinde - Svar på søknad om godkjenning av 5-årig gjødselplan Kåre Rinde
1970/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Evaluering *****
1965/2020 20200214 14.02.2020 Utgående brev Evaluering av systemtiltak *****
1962/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om opptak ved kulturskulen Linn Iren Hege Torunn Kovajord
1963/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 128/1 - Søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2019 - 2020 Halvard Stein Hovden
1968/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oppseiing av kulturskuletilbod Hilde Kabbe Berdalen
1988/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage *****
1989/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 41/13 - Søknad om endring av renovasjonsabonnement Ruben Ekre
1866/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Endra praksis for uttale til nyare tids kulturminne og kulturmiljøe i byggesaker Vestfold og Telemark fylkeskommune
1995/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om trafikksikringstiltak - Aksjon skuleveg 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune
1961/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Alexander Falck-Olsen - Søknad om stilling ID 653 Alexander Falck-Olsen
1957/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Thyra Elin Karoline Wraa - Søknad om stilling Thyra Elin Karoline Wraa
1978/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Underteikna teieplikt Stella Servoli
1981/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Stella Servoli - aksept av 100% mellombels tilsetjing som turnuslege for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke legesenter i perioden 010320 - 310820 Stella Servoli
1958/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Anette Hagen - Søknad om stilling ID 649 Anette Hagen
1959/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Anette Hagen - Søknad om stilling ID 650 Anette Hagen
1960/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Anette Hagen - Søknad om stilling ID 651 Anette Hagen
1956/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 647 *****
1982/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 280120 - referat frå dialogmøte *****
1868/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev 1/23 - Vedtak skogfond udekka investering Landbruksdirektoratet
1983/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Endring av uføregrad tilbake i tid *****
1976/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Margit Grønlid - aksept av 26% mellombels tilsetjing som lærar u/godkjent utdanning for tida ved Høydalsmo skule i perioden 010120 - 310720 Margit Grønlid
1893/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tilbakemeldingsbrev *****
1904/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** ***** -Søknad om stilling ID 647 *****
1907/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 647 *****
1769/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 647 *****
1762/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 647 *****
1720/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 79/3 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
1770/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 646 *****
1764/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Sigrid Vinjerui - Søknad om stilling ID 648 Sigrid Vinjerui
1765/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Sigrid Vinjerui - Søknad om stilling ID 649 Sigrid Vinjerui
1766/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Emma Solheim - Søknad om stilling ID 649 Emma Solheim
1767/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Emma Solheim - Søknad om stilling ID 651 Emma Solheim
1763/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Sigrid Vinjerui - Søknad om stilling ID 653 Sigrid Vinjerui
1620/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglister i kommunene i Vestfold og Telemark Statens vegvesen
1602/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk frå Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket
1759/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 126/48 - Søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2019 - 2022 Dag Morten Solheim
1865/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om redusert stilling barnehageåret 2020/2021 Maria Wraa