eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11576/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 81/1 - Søknad om fritak kommunale avgifter Ingvar Apeland
11575/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om opptak ved kulturskulen - Abdulkarim Raslan Raslan Abdulkarim Khalifa
11574/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** *****
11573/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om opptak ved kulturskulen - Andrea Ingebjørg Bratland
11563/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** *****
11562/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 105/52 -Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018 - 2021 Ingvar Tranberg
11561/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 118/13 Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018 - 2021 Åse Slåtta
11560/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om opptak ved kulturskulen - Linnea May Myrvang
11552/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Lønnsutbetaling under permisjonstida BAMBLE KOMMUNE
11551/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon frå skulen i perioden 211119 - 251119 Beata Marzena Jechanowska
11550/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev om avvik på klatretårn GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS
11548/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om sponsormidlar Dalsmarken DALSMARKEN
11547/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Framlegg til kandidat Brita Winther Solsbak
11544/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Silje Andrea Kyrkjebø
11543/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Silje Andrea Kyrkjebø - aksept av 100% fast tilsetjing som avdelingsleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenestane Silje Andrea Kyrkjebø
11542/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
11541/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om forlenga introduksjonsprogram *****
11540/2019 20191115 15.11.2019 Utgående brev Underteikna samarbeidsavtale - kommunelova §20-2 - Administrativt vertskommunesamarbeid om NAV Vest-Telemark Fyresdal, Seljord, Vinke Kviteseid og Nissedal kommunar
11534/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Rammer og opplegg for Fylkesmannen og verneområdestyrer - innmelding av behov for midlar til tiltak i verneområder og bestilling av tenestar frå SNO - 2020 MILJØDIREKTORATET
11531/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Celinge Steinsland - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleieassistent ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsenter i perioden 011119 - 301120 Celine Steinsland
11530/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Ingrid S Kollberg - aksept av tilsetjing etter timeliste som musikk- og kulturmedarbeidar ved oppvekst kultur- og idrettsetaten Tokke kulturskule i perioden 010819 - 010820 Ingrid Svalastog Kollberg
11528/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Lene Mostøyl
11527/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Anne Østenå - aksept av tilsetjing etter timeliste som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten omsorgssenteret og heimesjukepleia i perioden 011119 - 301020 Anne Østenå
11526/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Mette Lillegård
11525/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 121/22 - Nabovarsel Kjetil Lio
11522/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om tilskot til el-bil ladestasjon JORDSTØYL EIGEDOM AS
11521/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon i samband med fødsel *****
11519/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Oppseiing av stilling Arnhild Solheim
11518/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Gunn Siri Haugan Vindal
11517/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til vidareutdanning Ingunn Nygård Ståland
11514/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Gunn Berit Sandvik - aksept av 20% tilsetjing i vikariat som adjunkt for tida ved Høydalsmo skule i perioden 281019 - 201219 Gunn Berit Sandvik
11513/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Høyring - Ny e-helselov og endringar i IKT-standardforskrifta HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
11512/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Gunn Berit Sandvik
11510/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 10/1 - Søknad om ferdigattest Bergethon Martinsen
11507/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev 10/1 - Søknad om ferdigattest Bergethon Martinsen
11381/2019 20191115 15.11.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
11397/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vedtak om stønad til hjelpemiddel *****
11396/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev 123/56 - Retur av tinglyst sletting av pant STATENS KARTVERK
11390/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Underteikna databehandleravtale - Eldur Learning AS ELDUR LEARNING AS
11387/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Stadfesting på samtykke som folkevald Heidi Svolsbru Bleikelia
11350/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna databehandleravtale LMS - Skooler AS SKOOLER AS
11338/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om leige av areal til parkering FGR INVEST AS
11325/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 73/4 og 8 - retur av tinglyst samanslåing STATENS KARTVERK
11323/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev E134 Høydalsmo kyrkje - forslag til reguleringsplan for politisk handsaming STATENS VEGVESEN
11321/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak *****
11320/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Søknad om forlenga introduksjonsprogram Ibrahim Jihan Wahid
11319/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 22/116 - Søknad om bruksendring på bustadhus Anneliese Henss
11318/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Eirin Døli - Aksept av 100% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved heimetenesta Eirin Døli
11317/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Eirin Døli
11316/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 75/24 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Håvard Åmot
11313/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bruk av IPAD politiske møter Peder Vistad
11312/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bruk av IPAD politiske møter Gunn Siri H Vindal
11311/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bruk av IPAD politiske møter Anette Surtevju
11310/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Ankenemndsbehandling i medhald av Hovudtariffavtalen kap 3 pkt 3 4 2 Kretsmeklingsmannen for sørlandets krets
11309/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bruk av IPAD politiske møter Tom Ivar Gulseth
11308/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bruk av IPAD politiske møter Tove Palmork Haavelmoen
11307/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Underteikna avtale om bruk av IPAD politiske møter John Gunnar Staver
11306/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Handtering av overskuddssnø - informasjonsbrev FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11305/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Tove Palmork Haavelmoen
11304/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Anneken Schenzig
11303/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Jon Ljosdal
11302/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Britt Eide Lio
11301/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Malin Sollid Hommo
11300/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Juan Gutierrez-Maupome
11299/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Harald Skjong Kroken
11298/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Steinar L Mandt
11297/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Olav Storåslid
11296/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Fredrik Palmork Haavelmoen
11291/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 47/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
11289/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Visma fagprogram for skular og barnehagar i Vest-Telemark - spørsmål om plan for innføring Vinje kommune
11276/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Informasjon til kommunane - forbud mot bruk av mineralolje og ny varslingsteneste om luftkvalitet FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11267/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Løyve til utvidet bruk av avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense - fylkesveg 45 renovasjonsplass Statens vegvesen
11250/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Eksamen grunnskulen våren 2020 - Tidsplan for muntlig eksamen og fellessensurmøte FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11244/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
11207/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innhenting av opplysingar *****
11206/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Innhenting av opplysingar *****
11194/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev 45/6 - Vedtak skogfond og tilskott godkjent Landbruksdirektoratet
11193/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om midlertidig skuleskyss, skuleåret 2019/2020 - perioden 081119 - 221119 Telemark fylkeskommune
11252/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Stafesting på samtykke som folkevald Gunnar Albert Sandvik
11246/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 608 *****
11245/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 608 *****
11238/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i i sesongen 2018 - 2021 Odd Ove Stenberg
11237/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Informasjon til flyttemelding *****
11236/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Flyttemelding *****
11235/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underteikna samtykke *****
11234/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding ***** ***** *****
11232/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 30/7 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Torgrim Otterholt
11231/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 46/1 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Gyri Nedberg Grønlid
11230/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 57/3 og 47/5 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Torfinn Haukom
11227/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om skilting Åmdals-Verk gruver VEST-TELEMARK MUSEUM EIDSBORG
11225/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Regulering av eigenandel SU Høydalsmo skule
11220/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Ynskje om upparbeiding av nye hustomter i Høydalsmo Laila Veslestaul
11217/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om jobb i Tokke kommune Audun Aasmundtveit
11215/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 121119 - Innkalling til rådsmøte VEST-TELEMARKRÅDET
11210/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 23/23/1 - Søknad om ferdigattest ADAPTIV ARKITEKTUR AS
11202/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Høyring - Nasjonale faglege anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetenesten HELSEDIREKTORATET
11198/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 608 *****
11197/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Høyring - Forslag til endringer i vannforskriften KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
11189/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Fråsegn ny språklov LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR
11186/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 151019 - protokoll frå representantskapsmøte SØR-ØST 110 IKS