eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/968 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet TOKKE
2017/1061 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere Landbruksdirektoratet TOKKE
2017/1061 20190917 17.09.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2018/128 20190917 17.09.2019 Inngående brev Margit Grønlid - aksept av 45% mellombels tilsetjing som lærar utan godkj utdanning for tida ved Høydalsmo skule frå 010819 - 311219 Margit Grønlid TOKKE
2019/2056 20190917 17.09.2019 Inngående brev 98/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2161 20190917 17.09.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 ***** TOKKE
2019/2171 20190917 17.09.2019 Inngående brev 180919 - Innkalling til oppstartsmøte - Framdriftsplan ***** TOKKE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev 68/23 - Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018-2021 Nikolai Norman TOKKE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev 68/23 - Søknad om fritak kommunale avgifter Nikolai Norman TOKKE
2019/2190 20190916 16.09.2019 Inngående brev Oppdatering av tettbebyggelseskart etter forurensningsforskriften kapittel 13 og 14 - Informasjon om krav til sekundærrensing FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2019/2193 20190916 16.09.2019 Inngående brev 23/22 - Søknad om fasadeendring COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA TOKKE
2019/2194 20190916 16.09.2019 Inngående brev 25/67 - Søknad om ferdigattest TVB BOLIG AS TOKKE
2019/2197 20190916 16.09.2019 Inngående brev 25/62 - Søknad om ferdigattest KONSMO FABRIKKER AS TOKKE
2019/2198 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om opptak ved kulturskulen - Synne Thomas Østvedt Skjellaug TOKKE
2019/2199 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sammenslåing av forliksrådene i Vest-Telemark TELEMARK POLITIDISTRIKT TOKKE
2019/2162 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedlegg til rekvisisjon oppmålingsforretning Trond Vegar Bergsland TOKKE
2019/2160 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 ***** TOKKE
2019/2160 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 ***** TOKKE
2019/2160 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 ***** TOKKE
2019/2160 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 ***** TOKKE
2019/2161 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 ***** TOKKE
2019/2161 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 ***** TOKKE
2019/2161 20190916 16.09.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 ***** TOKKE
2019/2173 20190916 16.09.2019 Inngående brev Underteikna avtale om støtte til vidareutdanning Mona Skaufel Seltveit TOKKE
2019/2182 20190916 16.09.2019 Inngående brev 99/1 - Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018 - 2021 Olav Magne Hovden TOKKE
2019/2184 20190916 16.09.2019 Inngående brev Høyring - endringar i akuttmedisinforskriften og fleire forskrifter som gjeld allmennlegetenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET TOKKE
2019/2186 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad angående skiftarbeid Mostøyl - Høydalsmo MORGEDAL ENTREPRENØR AS TOKKE
2019/2122 20190916 16.09.2019 Inngående brev 123/56 - Supplering til søknad TOTALEIENDOM AS TOKKE
2019/2056 20190916 16.09.2019 Inngående brev 146/21 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2056 20190916 16.09.2019 Inngående brev 146/21 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2056 20190916 16.09.2019 Inngående brev 146/21 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2056 20190916 16.09.2019 Inngående brev 146/21 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2056 20190916 16.09.2019 Inngående brev 146/21 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2017/2231 20190916 16.09.2019 Inngående brev 111/1 - Omgjort klage - oppføring av fritidsbustad FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2018/2119 20190916 16.09.2019 Inngående brev 151019 - Innkalling til representantskapsmøte SØR-ØST 110 IKS TOKKE
2018/2119 20190916 16.09.2019 Inngående brev 151019 - Foreløpig innkalling til representantskapsmøte SØR-ØST 110 IKS TOKKE
2018/2139 20190916 16.09.2019 Inngående brev Midler til Den kulturelle Spasertokken TELEMARK FYLKESKOMMUNE TOKKE
2017/1396 20190916 16.09.2019 Inngående brev 240619 - Referat frå representantskapsmøte INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS TOKKE
2017/1443 20190916 16.09.2019 Inngående brev 140819 - Referat frå dialogmøte Barnevernsamarbeidet i Vest Telemark TOKKE
2015/2620 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering ***** TOKKE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering ***** TOKKE
2015/1531 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering ***** TOKKE
2019/18 20190916 16.09.2019 Inngående brev 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS TOKKE
2019/18 20190916 16.09.2019 Inngående brev 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS TOKKE
2019/502 20190916 16.09.2019 Inngående brev 100919 - innkalling til møte i Tokke kontrollutval Tokke kontrollutval TOKKE
2019/502 20190916 16.09.2019 Inngående brev 100919 - Protokoll Tokke kontrollutval TOKKE
2019/566 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilsegn om tilskot til bygging av skogsbilvegen Stråndvegen etappe 2 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2019/689 20190916 16.09.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering ***** TOKKE
2019/918 20190916 16.09.2019 Inngående brev Faun rapport 2019 - Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold TELEMARK FYLKESKOMMUNE TOKKE
2019/857 20190912 12.09.2019 Inngående brev Nystog Liv Oddny - aksept av 100% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten institusjon frå 010919 Liv Oddny Nystog TOKKE
2019/786 20190912 12.09.2019 Inngående brev Layla Yusuf Jibril - aksept av tilsetjing etter timliste som pleiemedarbeidar for tida ved helse og omsorgsetaten heimeteneste i perioden 010990 - 310820 Layla Yusuf Jibril TOKKE
2019/786 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Layla Yusuf Jibril TOKKE
2019/18 20190912 12.09.2019 Inngående brev 116/8 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Kjersti-Helene Ehlers TOKKE
2019/18 20190912 12.09.2019 Inngående brev 41/13 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom RTS INVEST AS TOKKE
2019/18 20190912 12.09.2019 Inngående brev 121/111 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Tommy Lillegård TOKKE
2019/69 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedtak - budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Temark TOKKE
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vitnemål Dordi I Fosse Didriksen TOKKE
2016/439 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter bekreftet utført rapport VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS TOKKE
2016/1068 20190912 12.09.2019 Inngående brev Halvor Gjerde Skålid - aksept av tilsetjing etter timeliste som kjøkkenassistent for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 010919 - 311219 Halvor Gjerde Skålid TOKKE
2016/1068 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Halvor Gjerde Skålid TOKKE
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kenneth Frydenlund - aksept av 100% tilsetjing i vikariat som off godkjent vernepleiar for tida vedlse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap frå 090919 Kenneth Frydenlund TOKKE
2019/1755 20190912 12.09.2019 Inngående brev 92/39 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Jan Olav Øyane TOKKE
2019/1755 20190912 12.09.2019 Inngående brev 92/6 og 92/39 - retur av tinglyst arealoverføring STATENS KARTVERK TOKKE
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underteikna avtale om støtte til vidareutdanning Karoline Fredrikstad Solheim TOKKE
2019/1971 20190912 12.09.2019 Inngående brev Olav Rosland - aksept av tilsetjing etter timeliste som servicemedarbeidar for tida ved teknisk etat i perioden 010519 - 310819 Olav Rosland TOKKE
2019/2061 20190912 12.09.2019 Inngående brev Høyring - høyringsnotat i korrigert versjon KULTURDEPARTEMENTET TOKKE
2019/2187 20190912 12.09.2019 Inngående brev Stadfesting elevutplassering Telemark fylkeskommune TOKKE
2019/2174 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om dekking av utgifter til terminalbriller Andrea Lid Strømme TOKKE
2019/2175 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Kenneth Frydenlund TOKKE
2019/2178 20190912 12.09.2019 Inngående brev 75/5 - Søknad om frådeling av tomt Arne Sandvik TOKKE
2019/2162 20190912 12.09.2019 Inngående brev 141/14 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Trond Vegar Bergsland TOKKE
2019/2165 20190912 12.09.2019 Inngående brev 25/46 - Søknad om endring av renovasjonsabonnement ***** TOKKE
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev 132/25 - Søknad om kommunalt tilskot til kjøp av bustad Jan Vegard S Storåslid TOKKE
2019/2167 20190912 12.09.2019 Inngående brev 25/35 - Søknad om kommunalt tilskot til kjøp av bustad Adrian Schlenzig Edel TOKKE
2019/2168 20190912 12.09.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Liv Oddny Nystog TOKKE
2019/2172 20190912 12.09.2019 Inngående brev 47/144 og 47/158 - Søknad om arealoverføring Olav Jordstøyl TOKKE
2019/2056 20190911 11.09.2019 Inngående brev 146/21 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/1863 20190911 11.09.2019 Inngående brev 050919 - protokoll -Telemark innkjøpssamarbeid kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - godkjenning av samarbeidsavtale Vinje kommune TOKKE
2018/2256 20190911 11.09.2019 Inngående brev Stadfesting elevutplassering Telemark fylkeskommune TOKKE
2018/518 20190910 10.09.2019 Inngående brev 050919 - protokoll - Samarbeid om felles NAV-kontor for Fyresdal Seljord Vinje Kviteseid Nissedal og Tokke - § 20-2 vertskommuneavtale Vinje kommune TOKKE
2017/2117 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding ***** TOKKE
2015/2620 20190910 10.09.2019 Inngående brev Stadfesting ***** TOKKE
2016/45 20190910 10.09.2019 Inngående brev Stadfesting ***** TOKKE
2019/2056 20190910 10.09.2019 Inngående brev 90/3 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2040 20190910 10.09.2019 Inngående brev 34/1 - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking Telemark fylkeskommune TOKKE
2019/2129 20190910 10.09.2019 Inngående brev Helseundersøkelse 2019 BEDRIFTSHELSEN AS TOKKE
2019/2137 20190910 10.09.2019 Inngående brev 121/4 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Dalen Morten Godtland TOKKE
2019/2138 20190910 10.09.2019 Inngående brev 72/7 - Søknad om endring av renovasjonsabonnement Eilev Å. Landgård v/dødsbo TOKKE
2019/2139 20190910 10.09.2019 Inngående brev 118/3 - Søknad om endring av renovasjonsabonnement Gunnbjørg Bringsvær/Bjørn Botne TOKKE
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev 107/2 - Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018 - 2021 Harald Olav Kostveit TOKKE
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark for særskilt tidsrom Vistadheia jaktlag v/ Arne Vågslid TOKKE
2019/2056 20190909 09.09.2019 Inngående brev 102/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2056 20190909 09.09.2019 Inngående brev 102/1 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2018/2446 20190909 09.09.2019 Inngående brev 050919 - protokoll - bompengefinansiering av E134 Seljord - Vinjesvingen og rv 41 Vrådal - Brunkeberg Vinje kommune TOKKE
2019/1965 20190906 06.09.2019 Inngående brev Kjøp av tilleggsareal Morten Godtland TOKKE
2019/2056 20190906 06.09.2019 Inngående brev 144/4 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2056 20190906 06.09.2019 Inngående brev 147/3 - Vedtak skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
2019/2122 20190906 06.09.2019 Inngående brev 123/56 - Søknad om veg og Va-anlegg TOTALEIENDOM AS TOKKE
Ingen tilgang 20190905 05.09.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve i Tokke kulturhus 221119 3 klasse ved Vest-Telemark VGS TOKKE
2019/2096 20190905 05.09.2019 Inngående brev Attestar Kenneth Frydenlund TOKKE