eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Inngående brev Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget Benedicte Nielsen TOKKE
2018/1563 20191011 11.10.2019 Inngående brev Liv Inger Heimdal - aksept av tilsetjing etter timeliste som assistent ved Oppvekst kultur- og idrettsetaten Dalen barnehage Åmdals Verk i perioden 010819 - 310820 Liv Inger Heimdal TOKKE
2018/1563 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Liv Inger Heimdal TOKKE
2019/2266 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ingvild Timland Lio - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter i perioden 010919 - 300920 Ingvild Timland Lio TOKKE
2019/2266 20191011 11.10.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Ingvild Timland Lio TOKKE
2019/2380 20191011 11.10.2019 Inngående brev 34/7 - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - carport Hilde Grandal TOKKE
2019/2384 20191011 11.10.2019 Inngående brev 24/77 - Erklæring om ansvarsrett AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS TOKKE
2019/2385 20191011 11.10.2019 Inngående brev Ikke medhold i klage FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2019/2344 20191010 10.10.2019 Inngående brev Erstatning for båndlegging av areal i samband med nybygging/ombygging av høgspentanlegg i Vest Telemark kraftlag sitt forsyningsområde VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS TOKKE
2019/2371 20191010 10.10.2019 Inngående brev Flyttemelding ***** TOKKE
2019/2372 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om permisjon John Fredrik Kleve TOKKE
2019/2373 20191010 10.10.2019 Inngående brev 23/77 - Søknad om kommunalt tilskot til kjøp av bustad Kristin Sollid Hommo TOKKE
2019/2376 20191010 10.10.2019 Inngående brev Attest Christian Utigard TOKKE
2019/2376 20191010 10.10.2019 Inngående brev Vitnemål Christian Utigard TOKKE
2019/2377 20191010 10.10.2019 Inngående brev 89/10 - Søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2018 - 2021 Tarjei Tjønn TOKKE
2019/2378 20191010 10.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statleg finsansiering av omsorgstenester HELSEDIREKTORATET TOKKE
2019/2379 20191010 10.10.2019 Inngående brev Utlysning Sammen Mot - Tiltaksutvikling innen forebygging av vold og overgrep NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING TOKKE
2019/2289 20191010 10.10.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 ***** TOKKE
2019/2289 20191010 10.10.2019 Inngående brev ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 ***** TOKKE
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev 22/3 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Karl K Kleve Aketun TOKKE
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS TOKKE
2019/18 20191010 10.10.2019 Inngående brev 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS TOKKE
2016/45 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sakkunnig vurdering ***** TOKKE
2016/1730 20191010 10.10.2019 Inngående brev Teieplikt Nils Gjerde TOKKE
2016/1730 20191010 10.10.2019 Inngående brev Nils Gjerde - Aksept av tilsetjing etter timeliste som konsulent Nils Gjerde TOKKE
2016/2057 20191010 10.10.2019 Inngående brev Protokoll for reklamasjons befaringer NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TOKKE
2016/2057 20191010 10.10.2019 Inngående brev Protokoll for reklamasjons befaringer NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TOKKE
2019/1097 20191010 10.10.2019 Inngående brev Attest Gry-Beate Nordskog TOKKE
2019/1347 20191010 10.10.2019 Inngående brev 119/11 - Retur av tinglyst frådeling av husmannsplass STATENS KARTVERK TOKKE
2017/463 20191009 09.10.2019 Inngående brev 17/10 -Innkalling til tilbakemeldingsmøte ***** TOKKE
2018/884 20191009 09.10.2019 Inngående brev Utlysning - Program for folkehelsearbeid 2019 Telemark fylkeskommune TOKKE
2019/549 20191009 09.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** TOKKE
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev 89/12 - Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018-2021 Audun Hauglid TOKKE
2019/2361 20191009 09.10.2019 Inngående brev Reresentantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS, sakliste med styrets anbefaling Sør-Øst 110 IKS TOKKE
2019/2362 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til innspillsmøter om handlingsplan for allmennlegetjenesten Helse og omsorgsdepartementet TOKKE
2019/2363 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til villreinnemdene 2019 - 2023 Miljødirektoratet TOKKE
2019/1886 20191009 09.10.2019 Inngående brev Vedr. tilsyn med kommunene som miljøvernmyndighet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark TOKKE
2019/2348 20191008 08.10.2019 Inngående brev Framside - Høring av forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter Kommunal- og moderniseringsdepartementet TOKKE
2019/2350 20191008 08.10.2019 Inngående brev IKA Kongsberg Selskapsavtale 2020 til politisk behandling IKA Kongsberg TOKKE
2019/2289 20191008 08.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 ***** TOKKE
2019/2308 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad - Anlegg som skal vurderast på idrett og friluftsplanen Byrte IL TOKKE
2019/1530 20191008 08.10.2019 Inngående brev Vilkårsrevisjon Tokke-Vinje, tilleggsinformasjon Statkraft Energi AS TOKKE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Høring om miljø og helse i barnehage og skoler Helse- og omsorgsdepartementet TOKKE
2019/2339 20191007 07.10.2019 Inngående brev Framside - Alminnelig høring - utkast til forskrift om innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag Kommunal- og moderniseringsdepartementet TOKKE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven Kunnskapsdepartementet TOKKE
Ingen tilgang 20191007 07.10.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet TOKKE
2019/2342 20191007 07.10.2019 Inngående brev Framside - søknader frå legestudentar Adam Solinen m.fl TOKKE
2019/2315 20191004 04.10.2019 Inngående brev Svar på søknad om skjønsmidlar til uføresette hendingar FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2019/2327 20191004 04.10.2019 Inngående brev Oppseiing av renovasjonsabonnement Trine Tvedt Trovatn TOKKE
2019/2328 20191004 04.10.2019 Inngående brev 63/33 - Søknad om oppføring av hytte 3D ARKITEKTER AS TOKKE
2019/2330 20191004 04.10.2019 Inngående brev Krav om forhandlingsmøte Fagforbundet Tokke TOKKE
2019/2331 20191004 04.10.2019 Inngående brev 041019 - Tilsynsrapport Vest Telemark Brannvesen IKS TOKKE
2019/2332 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om produksjonsstilskot for perioden 2020 - 2024 SKIEN DALEN SKIPSSELSKAP AS TOKKE
2019/2333 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om støtte til utstilling under arkitektur-biennalen i Venezia 2020 Fotograf Dag Jensen TOKKE
2019/2336 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underteikna husleigekontrakt Susann Kvalø Bugodt TOKKE
2019/2257 20191004 04.10.2019 Inngående brev Oversikt over SVV-grensene frå 1972 med kvalitet 56/50 STATENS VEGVESEN TOKKE
2019/2053 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underteikna avtale om støtte til vidareutdanning Ann Helen Maria Wraa TOKKE
2019/2056 20191004 04.10.2019 Inngående brev 116/2 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet TOKKE
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev 104/2 og 3 - Søknad om konsesjon ved kjøp av fast eigedom LDW AS TOKKE
2019/2113 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet TOKKE
2019/2113 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Fagforbundet Fagforbundet TOKKE
2019/2113 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Tekna Tekna TOKKE
2019/2113 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - NSF NSF TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - DNLF DNLF TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Fagforbundet Fagforbundet TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Jordmorforbundet Jordmorforbundet TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Samfunnsviterne Samfunnsviterne TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll -Tekna Tekna TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Nito Nito TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Nito Nito TOKKE
2019/2114 20191004 04.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Krifa Krifa TOKKE
2019/2144 20191004 04.10.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Anette Hagen TOKKE
2019/1572 20191004 04.10.2019 Inngående brev Audun Vildalen - aksept av 100% mellombels tilsetjing som servicemedarbeidar for tida ved plan næring og teknisk etat uteavdelinga i perioden 011019 - 311219 Audun Vildalen TOKKE
2019/1292 20191004 04.10.2019 Inngående brev Ny senderløyve for punkt/multipunkt laveffekt radiosamband NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET TOKKE
2019/18 20191004 04.10.2019 Inngående brev 19/16 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Tore Kolnes TOKKE
2019/18 20191004 04.10.2019 Inngående brev 19/16 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Mari Rydland TOKKE
2019/18 20191004 04.10.2019 Inngående brev 123/56/27/1 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Magne Kvalheim TOKKE
2019/18 20191004 04.10.2019 Inngående brev 123/56/27/1 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Magne Kvalheim TOKKE
2019/19 20191003 03.10.2019 Inngående brev Særskilt tilskot for einslege mindreårige flyktningar 0 - 16 år - 3 terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET TOKKE
2019/18 20191003 03.10.2019 Inngående brev 141/4 og 7 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Borgar Pollen TOKKE
2019/18 20191003 03.10.2019 Inngående brev 123/58 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom DNB EIENDOM AS TOKKE
2019/18 20191003 03.10.2019 Inngående brev 28/4 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom STATENS KARTVERK TOKKE
2019/18 20191003 03.10.2019 Inngående brev 47/140 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom STATENS KARTVERK TOKKE
2019/18 20191003 03.10.2019 Inngående brev 47/140 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom STATENS KARTVERK TOKKE
2019/18 20191003 03.10.2019 Inngående brev 119/11 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Robin Jørgensen Lysdahl TOKKE
2019/358 20191003 03.10.2019 Inngående brev Reguleringsplan og nabovarsel for Hallbjønnsekken 53 Rene Olsen TOKKE
2019/702 20191003 03.10.2019 Inngående brev Emma Solli - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeider ved helse- og omsorgsetaten institusjon i perioden 010919 - 300920 Emma Solli TOKKE
2019/702 20191003 03.10.2019 Inngående brev Underteikna teieplikt Emma Solli TOKKE
2018/1662 20191003 03.10.2019 Inngående brev May Britt Brubakk - aksept av 50 % vikariat/prosjektstilling som konsulent for tida ved etat for Organisasjon arkiv og IKT og etat for plan næring og teknisk etat i perioden frå 011019 - 171120 May Britt Brubakk TOKKE
2017/2005 20191003 03.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel ADVOKAT INGE M. EVJA AS TOKKE
2019/1585 20191003 03.10.2019 Inngående brev Vassproblem på privat veg til gnr 114/bnr 8 Lene Merethe Jacobsen TOKKE
2019/1379 20191003 03.10.2019 Inngående brev 27/1 - Retur av tinglyst arealoverføring STATENS KARTVERK TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 180919 - Underteikna protokoll - uorganiserte Forhandlingsleiar TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Fagforbundet Fagforbundet TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - NSF NSF TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - FO FO TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 190919 - Underteikna protokoll - Skolelederforbundet Skolelederforbundet TOKKE
2019/2113 20191003 03.10.2019 Inngående brev 180919 - Underteikna protokoll Forhandlingsleiar TOKKE