eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12003/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev K - Informasjon om oppmåling og sal av tomt - 86/15 - Hellebroi, tomt nr. 11 Dirk Edling m.fl.
12002/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev K - Vedtak i klagesak - sal av tomt - 86/15 - Hellebroi, tomt nr. 11 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
12001/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Referat frå FSB-møte 02.11.21 *****
11989/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Opprusting av Håtveitvegen 2022 Helge Haatveit
11983/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på innsynskrav - statlege og kommunale kompensasjonsordningar - Covid-19 E24
11962/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev K - Forlenging av frist for udekte investeringar - 18/1 - Kilen søndre Nicolay Benjamin Aall
11961/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om prosjektstilling i førebyggande arbeid med barn/unge ved Kviteseid helsesenter - ID 1127 *****
11960/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på innsynskrav - oversikt over omfang av kjøp av tenester knytta til psykisk helse frå private aktørar Adresseavisa
11956/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon og fritak for foreldrebetaling for søknadsperioden *****
11925/2022 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar - Om utkast med kartskisse over inngrep i samband med oppgradering av vegen ved Haatveit nigard Helge Haatveit
11893/2022 20220110 10.01.2022 Inngående brev Signera avtale energieffektivisering Kviteseidhallen - Polar Energi - Miljø Teknikk POLAR ENERGI AS
8710/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Avtale om utbetaling av startlån *****
4708/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev K - Kommentar etter møte 26.03.21 - 36/90 - Lunden I Mikkel Haugen
4391/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev N - Informasjon om løyvd tilskot og lutfordeling i opprustinga - Espestøylvegen Anna Støyl m.fl.
3974/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev N - Svar på søknad om løyve til letting og landing med helikopter NJFF Aust-Agder
3730/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev N - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2023 - Olav Mikkel Veum Eielsen, Svein Olav Odden, Anders Os og Marthe Eielsen Olav Mikkjel Eielsen
3726/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilvising av fallviltarbeid 2020 NISSEDAL KOMMUNE
3076/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev N - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Pål Erik Lomtjernbakken og Helle Lomtjernbakken Pål Erik Lomtjernbakken
1495/2021 20220110 10.01.2022 Utgående brev Søknad om begrensa politimynde for personell tilknytt viltforvaltninga i Nissedal kommune Politimesteren i Sør-øst politidistrikt
7515/2020 20220110 10.01.2022 Utgående brev Avtale om startlån *****
7514/2020 20220110 10.01.2022 Utgående brev Avtale om tilskot *****
1162/2020 20220110 10.01.2022 Utgående brev Spørsmål kring vigsel i Kvitesei kommune *****
6526/2018 20220110 10.01.2022 Utgående brev K - Svar på søknad om stønad frå rentemiddelfondet - Vest-Tele skog Fyresdal kommune
11985/2022 20220106 06.01.2022 Inngående brev Om utsending av pasientlister - bedrifthelsetenesta *****
11926/2022 20220104 04.01.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021 Skatteetaten
11924/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskot frå Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder KVITO AS
11923/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 202 - ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11921/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Sak avslutta grunna klagefrist utgått *****
11920/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Sak avslutta grunna klagefrist utgått *****
11919/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Ber om skriftlege stadfesting om sletting av pant *****
11914/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 87/4,6,7 og 99/5,3 og 100/2 - Skjærvoldækrene m.fl. Vegard Råmunddal Veting
11913/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Om utkast med kartskisse over inngrep i samband med oppgradering av vegen ved Haatveit nigard Helge Haatveit
11912/2022 20220103 03.01.2022 Utgående brev Svar - Innsynskrav i postlista - 03.01.21 Vest-Telemark blad
11911/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Innsynskrav i postlista - 03.01.21 Vest-Telemark blad
11910/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Førebels tilbakemelding - Svar - Inspeksjonsrapport etter kontroll 24.09.21 - Avløpsaksjonen - Kviteseid - tilsyn 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11901/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Presisering om at det ikkje skal settast i gong noko inngrep på eigedom 73/1 Haatveit nigard utan samtykke Helge Haatveit
11898/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Rapport etter tilsyn av elektrisk anlegg utført 07.09.21 - anleggsnummer 2010401301.001 - tilsynsrapport 45747 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
11891/2022 20220103 03.01.2022 Inngående brev Fullmakt til bistand i saka om oppgradering av Håtveitveigen Helge Haatveit
11888/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om tilskot og ombygging av landbruksveg - Moen Nigard 2 velteplassar Leif Torbjørn Rulnes
11887/2021 20211229 29.12.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om tilskot og ombygging av landbruksveg - Huvestadvegen parsell Stavdal Olav Lundeberg m.fl.
11884/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 104/2 - Aase Øystein Øygarden
11883/2021 20211228 28.12.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 23.12.21 - vedtaksref: 100007829688329 Helfo
11870/2021 20211227 27.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav i postlista - 27.12.21 TA
11869/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Innsynskrav i postlista - 27.12.21 TA
11868/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Informasjon frå Helsedirektoratet - Prioritering av tester m.m. STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11867/2021 20211227 27.12.2021 Inngående brev Questback kvittering - Ventelistetall 3. tertial 2021 Helsedirektoratet
11866/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Oppdatert prognosemodell etter budsjettvedtak om statsbudsjett 2022 og nysaldering av statsbudsjett 2021 i Stortinget KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
11865/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Bruk av gratis influensavaksiner til personer som ikkje er i målgruppa for influensavaksinering FOLKEHELSEINSTITUTTET
11864/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Påminning - rapportering på ventetider på sjukeheim HELSEDIREKTORATET
11863/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport nr. 201 - ***** ***** ***** Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
11862/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Pilotprosjekt - informasjon og invitasjon om kartlegging av kulturmiljøer landskap av nasjonal interesse VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
11861/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 40 - Koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
11860/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Annullering av panthaverforsikring EIKA FORSIKRING AS
11859/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skiens kunstforening SKIENS KUNSTFORENING
11763/2021 20211223 23.12.2021 Inngående brev Signert leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Midtsundvegen 10, H0104 *****
11683/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om tilskot og ombygging av landbruksveg - Byggstøylvegen Per Wraa
11480/2021 20211223 23.12.2021 Utgående brev Svar - Purring på svar på melding om manglande veglys langs Midtsundvegen Dag Erik Asdahl
11851/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Om PEth - sanksjonær analyse for alkoholinntak ST. OLAVS HOSPITAL HF
11842/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 21.12.21-22.12.21 - Skreosen vassverk - P211908 Fjellab
11841/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Lærlingtilskot 2.halvår 2021 OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TELEMARK
11840/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskot kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
11837/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 99999/9899 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11834/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 20.12.21 - vedtaksref: 100007823639281 Helfo
11833/2021 20211222 22.12.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 20.12.21 - vedtaksref: 100007823670792 Helfo
11796/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - søkarliste på stillinga som kommunedirektør i Kviteseid kommune Bjørn Arne Johansen
11794/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10335/2021 - Søknad om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11793/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10429/2021 - Søknad om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11792/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10444/2021 - Søknad om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11791/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10492/2021 - Søknad om stilling om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11790/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr: 10493/2021 - Søknad om stilling om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11786/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10494/2021 - Søknad om stilling om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11784/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10534/2021 - Søknad om stilling om stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune - ID 1134 Bjørn Arne Johansen
11783/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Innsynskrav - sak 2021/2442 - løpenr. 10606/2021 - Trekking av søknad på stilling som kommunedirektør i Kviteseid kommune Bjørn Arne Johansen
11333/2021 20211222 22.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - kommunedirektør 100 % mellombels stilling i Kviteseid kommune *****
11830/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Søknad om permisjon og fritak for foreldrebetaling for søknadsperioden *****
11829/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Samarbeidsforum tilskotsordninga - beslutning om struktur og samansetning frå 2022 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11827/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 99999/9899 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11826/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 99999/9899 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11814/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Signert avtale om utbygging av breiband til Vrådal aust VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
11810/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav prosjektstilling innføring av Visma flyt og Visma sikker sak - barnehage og skule TOKKE KOMMUNE
11808/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev Førebels tilsynsrapport - tilsyn med Kviteseid som barnehagemyndighet 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11789/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 21/11 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11788/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11787/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11785/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 31/2 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11757/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 17/3 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11756/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 19/2 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11755/2021 20211221 21.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 19/2 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11780/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbu til ny eigar - eksempel på varselbrev og rettleiar til arvelova § 99 a LANDBRUKSDIREKTORATET
11770/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Private aktørarmed potensiell kapasitet - testing - vaksinasjon - rehabilitering - mottak av utskrivningsklare pasientar - korona - Covid-19 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11769/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Kontroll og vatnprøve frp oljeutskiller - Norsk Scania avd. Brunkeberg - hausten 2021 Franzefoss Gjenvinning AS
11760/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Kommunale bustader - regulering av husleige 2022 *****
11751/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Søknad om stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 1136 *****
11742/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev K - Oppmoding om utbetaling av tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Vesleburet på Vesterdal - bruk av komposisjonsmaling - 52/1 - Vesterdal nedre Landbruksdirektoratet
11740/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev Svar om dokumentasjon for slamtøyming - Kilen Feriesenter AS KILEN CAMPING AS
11736/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Bestilling av systemnøklar til Kviteseidhallen - ***** *****
11695/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Tom Vala Tom Carsten Vala
11694/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 33/8 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11668/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Budsjett 2022. Økonomiplan 2023 - 2025 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11663/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Budsjettrevisjon 3. tertial 2021 - drift og investering STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11658/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 45/1 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11616/2021 20211220 20.12.2021 Inngående brev K - Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2021 - 87/7 - Kviteseid Landbruksdirektoratet
6155/2021 20211220 20.12.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - einingsleiar 100 % fast stilling som einingsleiar ved heimetenestene *****
11739/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Søknad og stadfesting på søknad som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 1128 *****
11735/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev K - Svar - Planendring - Kvennhusvegen 28 - 14/262 - Eidstofeltet, tomt nr. 15 NISSEDAL KOMMUNE
11733/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Inntekt frå naturressursskatt Skatteetaten
11732/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Høyring - Felles klimaplan for Vest-Telemark - 2022-2030 VEST-TELEMARKRÅDET
11731/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding etter stadfest utført rapport - kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2007804601.001 - tilsynsrapport 45413 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
11730/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Tilbakemelding etter stadfest utført rapport - kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2007800401.001 - tilsynsrapport 45415 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
11718/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Varsling om vedteken endring av covid-19-forskrifta - utandørstrening STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11717/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Varsel om godkjent rapportering - oppmoding om tilbakebetaling av midlar BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
11710/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Oppretthalding av tilbod til utsette barn, unge og barn av føresette med samfunnskritiske funksjoner - brev frå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11702/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev N - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 16/2 og 5 - Brekke søndre og nedre Bent Gulløy
11696/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Prøvesvar - endringer i praksis STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11686/2021 20211217 17.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav for barnehageplass i Vinje hausten 2021 Vinje kommune
11673/2021 20211217 17.12.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav i postlista - 16.11.21 TA
11688/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Påminning om registrering - Digitalisering av tilskotsordningar for busetting av personar med nedsett funksjonsevne og/eller adferdsvanskar INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
11682/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Utsett frist for tildeling av kompensasjonstilskot frå den kommunale kompensasjonsodninga KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
11680/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Oppmoding om innspel til revidering av Helsedirektoratet og Politidirektoratet sitt felles rundskriv for helsetenesta og polititet sitt ansvar for psykisk sjuke HELSEDIREKTORATET
11679/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Orientering om forlenging av godkjenningar gjevne etter smittevernlova § 5-4 tredje HELSEDIREKTORATET
11676/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev K - Ferdig matrikkelbrev - 39/113 - Lundenvegen Nissedal kommune
11674/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskot til kartlegging av kritiske punkt i bekkar og bratte vassdrag 2021 for Kviteseid kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
11672/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Innsynskrav i postlista - 16.11.21 TA
11666/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Smitteverntiltak - skuleskyss VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
11657/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev K - Ferdig matrikkelbrev - 86/15 og 22 - Hellebroi, tomt nr. 11 Nissedal kommune
11628/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Refusjonskrav skulegang i Vinje kommune hausten 2021 Vinje kommune
11620/2021 20211216 16.12.2021 Inngående brev Utkast til ny arkivlov - utarbeiding av høyringssvar Vestfold og Telemark fylkeskommune
11662/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Vedtak om tilskot til kommunal veterinærvakt for 2022 LANDBRUKSDIREKTORATET
11661/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Samandrag av innspel frå kommunale ungdomsråd om framtida sitt kulturtilbod KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE
11660/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Gjeld invitasjon frå Agder fylkeskommune om å samarbeide om ein felles organisering og koordinatorstilling for vatnområda Gjerstad-Vegår og Nidelva og frist for tilbakemelding ARENDAL KOMMUNE
11659/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 39 - koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
11655/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport nr. 200 - ***** ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11654/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Gjeld invitasjon om å samarbeide om ein felles organisering og koordinatorstilling for vatnområda Gjerstad-Vegår og Nidelva og frist for tilbakemelding AGDER FYLKESKOMMUNE
11634/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar - Inspeksjonsrapport etter kontroll 24.09.21 - Avløpsaksjonen - Kviteseid - tilsyn 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11633/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Svar - Vedtak branntilsyn Brunkeberg oppvekstsenter 2021 VEST-TELEMARK BRANNVERN IKS
11632/2021 20211215 15.12.2021 Inngående brev Vedtak branntilsyn - Brunkeberg oppvekstsenter 2021 VEST-TELEMARK BRANNVERN IKS
11630/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Purring dokumentasjon handsaming av slam - 18/51 - Kilen feriesenter KILEN FERIESENTER AS
11626/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Bestilling av låsesylinder til Midtsundtunet - ***** *****
11614/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Oppgjer for arbeidet med fallvilt og ettersøk 2020-2021 Nissedal kommune
11606/2021 20211215 15.12.2021 Utgående brev Innsynskrav i postlista - 14.12.21 - Førebels tilsynsrapport spesialundervisning Gørild Bothner Kanstad
11615/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 13.12.21 - vedtaksref: 100007810023385 Helfo
11613/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Referat frå møte 10.12.21 - Barne- og ungdomsteamet NISSEDAL KOMMUNE
11612/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Rapportering på ventetider HELSEDIREKTORATET
11611/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Rettleiar til kontoplanen i KOSTRA for rekneskapsåret 2022 - endringar KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
11610/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Varsling om vedtekne endringar i covid-19 forskrifta STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
11609/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Mellombels forskrift om utvida adgang til å ha lukka møte som fjernmøte KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
11608/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 16/2 og 5 - Brekke søndre og nedre Bent Gulløy
11607/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Endringer i budsjett- og rekneskapsforskrifta - årsbudsjettet 2022 og årsrekneskapet 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
11605/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Innsynskrav i postlista - sak 2021/1769 - løpenr. 11164/2021 - Førebels tilsynsrapport spesialundervisning Gørild Bothner Kanstad
11604/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 10.12.21 - vedtaksref: 100007807623043 Helfo
11603/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 09.12.21 - vedtaksref: 100007805871967 Helfo
11595/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Rapport frå tilsyn 18.08.21 - anleggsnummer 2007804601.001 - tilsynsrapport 45413 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
11590/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Høyring - regional strategi for båt og ferje i Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark fylkeskommune
11582/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar - Søknad om opptak i kulturskulen *****
11579/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar - Søknad om opptak i kulturskulen *****
11552/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Frådeling av areal - jordlovsbehandling - Morgedalvegen - 76/3 - Brekke søndre Nissedal kommune
11550/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Felles NAV-kontor i Vest-Telemark - Justert samarbeidsavtale TOKKE KOMMUNE
11531/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Oversending av dokument til kommuneoverlegen frå politikontakt i Kviteseid kommune *****
11524/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - restauering av eldhus - 92/1 - Midtbøen øvre Landbruksdirektoratet
11523/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Svar - Tilsynsrapport Kviteseid omsorgssenter 2021 VEST-TELEMARK BRANNVERN IKS
11521/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Spørsmål kring eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2022 Skatteetaten
11517/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Tillegg til søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - restauering av eldhus - 92/1 - Midtbøen øvre Landbruksdirektoratet
11516/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Tilsynsrapport - brann - Kviteseid omsorgssenter 2021 VEST-TELEMARK BRANNVERN IKS
11499/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 42/5 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11496/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak om driftstilskot - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11495/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak om driftstilskot for hogstaktivitet i skogbruket - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11487/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond - udekka investering - 9/3 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11437/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 9/1 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11434/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond - udekka investering - 9/1 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11421/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 33/11 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11420/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 27/1 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11414/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 44/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11413/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 44/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11399/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 34/2 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11392/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 103/5 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11391/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 34/2 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11390/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 31/2 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11389/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 84/17 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11388/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 90/2 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11370/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 15/4 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11321/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond - udekka investering - 49/2 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11320/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Melding til om avtale om startlån klar for signering *****
11317/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 42/4 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11316/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 42/4 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11310/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Melding om lest brev om vedtak *****
11309/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev Melding om at sak er avslutta pga. at klagefristen er utgått *****
11290/2021 20211214 14.12.2021 Utgående brev Spørsmål om tilskot til oppretting av nye intensjonsavtaler for lærlingplassar i Vest-Telemark OKOS Telemark
11254/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 47/1 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11251/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 21/3 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11250/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11247/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 41/26 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11246/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 41/26 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11245/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11244/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev K - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
11243/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 20/12 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11067/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 45/85 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11047/2021 20211214 14.12.2021 Inngående brev N - Vedtak skogfond og tilskot - godkjent - 45/4 i Nissedal Landbruksdirektoratet
11571/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Oppmoding om å halde aktiviteter i gang og bruk av garderobar under pandemien - Vestfold og Telemark idrettskrets Norges idrettsforbund - Vestfold og Telemark idrettskrets
11570/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
11569/2021 20211213 13.12.2021 Inngående brev Søknad om rentemidlar - Kvinner i Skogbruket Kvinner i Skogbruket