eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4988/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Signert leigeavtale - kommunal bustad - Findale II, leil. nr. 1 Tamar Iman Thorud
4982/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Spørjeundersøking - Kapasitet og framtidig behov for sjukeheims- og heldygnsplassar i pleie og omsorg 2021 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
4981/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gravemelding - Morgedal reinsanlegg - gjerde - Morgedalsvegen 158 Eikland Maskin As
4980/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påminning om innsending av revisorattest - kompetanse - og innovasjonstilskot 2020 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4979/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Påminning om spørjeundersøking - Evaluering av Sjumilssteget og kartlegging av ungdomsråd og barnerepresentantordninga Proba samfunnsanalyse
4978/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om tilskot fråå Kommunal kompenasjonsordning til lokal verksemder 2021 TONE GULLIKSEN ØY
4977/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad på Kommunal kompenasjonsordning til lokal verksemder 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
4975/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Særutskrift: K - Ny garasje - dispensasjon - 33/24 - Lyberg Nissedal kommune
4970/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Søknad om løyve til markensdag i Kviteseid sentrum 12.06.21 KVITESEID NÆRINGSLAG
4969/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Informasjon kring fagsystemet for produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket LANDBRUKSDIREKTORATET
4968/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gravemelding - lys Brunkeberg - Brunkebergvegen 603 Eikland Maskin AS
4967/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Gravemelding - Morgedal reinseanlegg - gjerde - Morgedalvegen 158 Eikland Maksin AS
4939/2021 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tilskot til innkjøp av digitale læremiddel UTDANNINGSDIREKTORATET
4933/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Innsynskrav i innkjøp av eksterne kommunikasjonstenester Kom24
4925/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Nytteløs skotpremie DYRENES RETT
4923/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
4922/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Orientering om utsending av SMS og brev med påminning om val KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
4921/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Spørsmål om offentleg stønad kring tilskota frå Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4920/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev K - Purring på manglande tilbakemelding om klage på sak 30/21 - festekontrakt til festetomt -33/1/47 - Kilentomt Arne Kleivstaul
4919/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Påminning om innsynskrav - detaljrekneskap og budsjett for vatn og avløp 2017-2020 Arne Kleivstaul
4918/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/32 - Lundehaug Fritz Olav Jakobsen
4916/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilleggssvar til spørsmål om de juridiske sidane ved vaksinasjons-kampanjen Thomas L. Andersen
4915/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/120 - Røyvegen 8, tomt 71 B9 Krogsveen
4914/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av legetenester 03.05.21 Helfo
4913/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev K - Tilbakemelding på brev om bruk av bustadeigedomen - 14/237 - Sør Lauve 1 RDH HOLDING AS
4899/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 105/36 - Tangvald Aktiv Eiendomsmegling Bø
4871/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Svar - Spørsmål om gratis tomt i Kviteseid kommune Ewa Poltavtsev
4868/2021 20210506 06.05.2021 Inngående brev Signera kjøpskontrakt Vaskarstråndi - 14/50 - Kittelsaa Signe Marie Kittelsaa
4843/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev K - Tinglyst skøyte på eigedom - 40/18 - Husstøyl m. fl. VEST-TELEMARK NÆRINGSPARK AS
4811/2021 20210506 06.05.2021 Utgående brev Leige av rom i Vrådal grendehus for Straumsnes oppvekstsenter - 2021 VRÅDAL GRENDEHUS
4911/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Leige av printer - C405 m/safeQ - Kviteseid omsorgssenter SIEMENS FINANCIAL SERVICES
4906/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Referat frå beredskapsmøte 05.05.21 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4905/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 20/15/1 - Fjaagesund søndre Kristin Skjelbred
4903/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev K - Ny heilårsbustad - høyring trekt sak - Kviteseidvegen 1753 - 16/19 - Briskelid Nissedal kommune - Kviteseid kommune, Interkommunalt plankontor
4897/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling som sjukepleiar ved heimetenestene - ID 1114 *****
4896/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar for helsesekretær og sjukepleiar ved Kviteseid legekontor - ID 1093 *****
4895/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling som sjukepleiar ved heimetenestene - ID 1114 *****
4893/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høyring - Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 Vestfold og Telemark fylkeskommune
4887/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 01.06.21 -Vest-Telemark Næringsbygg AS VEST-TELEMARK NÆRINGSBYGG AS
4886/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vidareutdanning for studieåret 2021-2022 – resultat av søknadsbehandlinga UTDANNINGSDIREKTORATET
4885/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Påminning om rapportering på ventetider på sjukeheim HELSEDIREKTORATET
4884/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Skjønnsmidlar 2022 - oppmoding om innspel STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4881/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gravemelding - masseutskrifting - 14/30 - Vråliosvegen 8 Mesta AS
4880/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 105/36 - Tangvald Aktiv Eiendomsmegling Bø
4877/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Gravemelding - Elilevstjønn - bygg/anlegg - 42/42 - Dalanvegen 256C Thor Arne Heggtveit
4876/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Agenda for beredskapsmøtet med kommunane 05.05.21 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4875/2021 20210505 05.05.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav i postlista 04.05.21 TA
4874/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innsynskrav II i postlista 04.05.21 TA
4873/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Innsynskrav I i postlista 04.05.21 TA
4860/2021 20210505 05.05.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Samarbeid mellom Seljord kommune og Kviteseid kommune om drift av felles legekontor Seljord kommune
4842/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Gravemelding - bygg/anlegg - 41/39 - Oppebøenvegen 4 Thor Arne Heggtveit
4841/2021 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar - Spørsmål kring oppkobling av vatn til privat eigedom Radim Hoskovec
4840/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
4839/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** ***** ***** *****
4838/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** ***** ***** *****
4836/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Om utdeling av vitnemål og avslutningar i skulen STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4835/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Protokoll frå representantskapsmøte 29.04.21 - Sør-Øst 110 IKS SØR-ØST 110 IKS
4834/2021 20210504 04.05.2021 Utgående brev Vedtak Kviteseid kommunestyre - Samarbeid mellom Seljord kommune og Kviteseid kommune om drift av felles legekontor SELJORD KOMMUNE
4833/2021 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utsending av utvida søkjarliste - einingsleiar heimetenestene *****
4832/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Årleg kommuneundersøking om utdeling av utstyr for skadereduksjon blant personar med rusproblem 2020 KORFOR
4831/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Stadfesting om å stå på offentleg søkjarliste *****
4830/2021 20210504 04.05.2021 Utgående brev Utsending av utvida søkjarliste - einingsleiar heimetenestene *****
4829/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Spørsmål kring oppkobling av vatn til privat eigedom Radim Hoskovec
4828/2021 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021 Skatteetaten
4820/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Invitasjon til vatnforvaltningsmøte 10.05.21 - Regional vatnforvaltningsplan i Vestfold og Telemark FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TELEMARK
4819/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Om påløpte meirutgifter - rapportering om meirutgifter og mindre inntekter som følgje av Covid 19 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4816/2021 20210503 03.05.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold- 56/12 - Dalanvegen Ingunn-Marit Draugedalen
4808/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev K - Retur av tinglyst skøyte på eigedom - 40/18 - Husstøyl m. fl. STATENS KARTVERK
4806/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskot - Lundenjordet 2020 HUSBANKEN
4804/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 56/12 - Dalanvegen Ingunn-Marit Draugedalen
4801/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Spørsmål om gratis tomt i Kviteseid kommune Ewa Poltavtsev
4798/2021 20210503 03.05.2021 Utgående brev K - Om bruk av bustadeigedomen - 14/237 - Sør Lauve 1 RDH HOLDING AS
4796/2021 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav i postlista 03.05.21 TA
4795/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Innsynskrav i postlista 03.05.21 TA
4794/2021 20210503 03.05.2021 Utgående brev K - Stadfesting av jordbruksproduksjon - 12/50 - Postvikji Berith Sundet
4790/2021 20210503 03.05.2021 Utgående brev K - Stadfesting av at klaga på hovudutvalet sitt vedtak 23.03.21 om omdiponering av dyrka mark er trekt - 16/19 - Briskelid Morten Briskelid
4789/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Protokoll frå landsmøte 13.04.21 - Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK
4775/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling som einingsleiar ved heimetenestene - ID 1092 *****
4774/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Utvida tidsintervall mellom fyrste og andre vaksinedose for dei under 65 år utan undarliggande sjukdom FOLKEHELSEINSTITUTTET
4773/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Om fjernavlesing av vassmålarar FORENINGEN FOR ELOVERFØLSOMME
4770/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Signera avtale mellom Sweco Norge As og Kviteseid kommune om Driftsassistansen i Aust-Agder og Telemark om deltaking i akkreditert prøvtaking ved Vrådal avløpsreinseanlegg SWECO NORGE AS
4753/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Spørsmål kring behandling av søknad om startlån og tilskot til etablering *****
4752/2021 20210503 03.05.2021 Inngående brev Melding om handsaming av søknad om startlån og tilskot til etablering på ein ny bustad *****
5165/2020 20210503 03.05.2021 Utgående brev Akseptskjema om nytt låneopptak KLP BANKEN AS
2907/2020 20210503 03.05.2021 Utgående brev Avslag på søknad om startlån og tilskot *****
623/2020 20210503 03.05.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav i kommunen sine helseutbetalingar per resultatenhet per leverandør 2019 Konstali Helsenor
4757/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling einingsleiar ved heimetenestene - ID 1092 *****
4756/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Søknad om stilling som pedagogisk leiar ved barnehagane i Kviteseid - ID 1094 *****
4755/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 29.04.21 - vedtaksref: 100007430823830 Helfo
4754/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Mellombels svar på søknad om startlån og tilskot til etablering *****
4751/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021 - inntektsår 2019 Skatteetaten
4750/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020 - inntektsår 2018 Skatteetaten
4749/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2019 - inntektsår 2017 Skatteetaten
4740/2021 20210502 02.05.2021 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for elever fra Skien som er busett i andre kommunar - skuleåret 2021-2022 Skien kommune
4746/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Informasjon om gjennomføring av muntleg eksamen og eksamenstrekk våren 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
4745/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Energibruk i kommunane - kontroll av KOSTRA-skjema 35 STATISTISK SENTRALBYRÅ
4743/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 3/33 - Storoddvegen, tomt 21 M Espen Ruud
4742/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/109/0/2 - Krodalvegen 43 Eiendomsmegler 1
4741/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - Tilleggsinformasjon til klage - 16/19 - Briskelid Morten Briskelid
4737/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 27.04.21-30.04.21 - Kviteseid vassverk - P210349 Fjellab
4722/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som sjukepleiar ved heimetenestene - ID 1114 *****
4721/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Informasjon om tilskotsordninga til oppfølging- og losfunksjonar for ungdom - 2021 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
4720/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 27.04.21-30.04.21 - Vrådal vassverk - P210350 Fjellab
4719/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 27.04.21-30.04.21 - Morgedal vassverk - P210352 Fjellab
4718/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 27.04.21-30.04.21 - Hellebrui vassverk - P210353 Fjellab
4717/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 27.04.21-30.04.21 - Skreosen vannverk - P210355 Fjellab
4716/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 27.04.21-30.04.21 - Brunkeberg vassverk - P210354 Fjellab
4715/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/109/0/2 - Krodalvegen 43 Eiendomsmegler 1
4711/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/68/0/14 - Tunvegen 9 Krogsveen
4707/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som pedagogisk leiar ved barnehagane i Kviteseid - ID 1094 *****
4702/2021 20210430 30.04.2021 Inngående brev N - Søknad om konsesjon - 5/6 - Grovum søndre Torjus N. Fossli
4677/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev Søknad om tilskot til digitale læremidlar UTDANNINGSDIREKTORATET
4665/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 40/160/0/2 - Høgvollvegen 8 B ADVOKAT INGE M. EVJA AS
4664/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev Svar på saldoførespurnad på eigedom - ***** ***** ***** Aktiv
4659/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - oppmålingsforretning bustadtomt - 39/77 - KOS-tomt NISSEDAL KOMMUNE
2678/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Nabovarsel - Oppretting av ny grunneigedom - Bustadtomt - 39/77 - KOS-tomt Ellen Camilla Midtsund
2672/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Nabovarsel - Oppretting av nye grunneigedomar - Bustadtomter - 38/104 - Midtsundåsen nordaust BFS2 Anne Marie M Stykket m.fl.
2671/2021 20210430 30.04.2021 Utgående brev K - Oppretting av nye grunneigedomar - Bustadtomter - 38/104 - Midtsundåsen nordaust BFS2 INTERKOMMUNALT PLANKONTOR FOR KVITESEID OG NISSEDAL
4700/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som sjukepleiar ved heimetenestene - ID 1114 *****
4699/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommunar og villreinnemnder STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
4696/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som pedagogisk leiar ved barnehagane i Kviteseid kommune - ID 1094 *****
4695/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som pedagogisk leiar ved barnehagane i Kviteseid kommune - ID 1094 *****
4694/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påminning - Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner Asplan Viak
4693/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Medlemskontingent til KS 2022 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
4692/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/68/0/14 - Tunvegen 9 Krogsveen
4691/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Melding om vedtak - kontrollutvalssak 11/21 - Årsmelding 2020 Kviteseid kontrollutval VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
4689/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Melding om vedtak - kontrollutvalssak 10/21 - Revisor sin uttale om forenkla etterlevingskontroll 2020 - Kviteseid VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
4687/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Melding om vedtak - Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Kviteseid kommune - Kontrollutvalet si uttale VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
4686/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Protokoll frå møte 27.04.21 - Kviteseid kontrollutval VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
4676/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Påminning om rapportering på ventetider på sjukeheim HELSEDIREKTORATET
4675/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Referatsak til formannskapet 16.03.21-25.04.21 - Delegerte vedtak - Interkommunalt plankontor for Nissedal kommune og Kviteseid kommune Nissedal kommune - Kviteseid kommune, Interkommunalt plankontor
4667/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 167 - ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4663/2021 20210429 29.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunepin Kristoffer Walle
4662/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Søknad om kommunepin Kristoffer Walle
4661/2021 20210429 29.04.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av legetenester 19.04.21 Helfo
4658/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Protokoll frå representantskapet 28.04.21 - Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS
4627/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav - Utgifter i samband med innleige av sjukepleievikarar Norsk Sykepleierforbund
4625/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Referat frå beredskapsmøte 28.04.21 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4624/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Gravemelding - forlenging av båtbryggje - Kviteseid, Brygge ved - Garverivegen 14 Kviteseid båtforening
4620/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev Mellombels svar på søknad om tilskot - Kviteseid Transportservice AS Kviteseid Transportservice AS
4615/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 40/160/0/2 - Høgvollvegen 8 B ADVOKAT INGE M. EVJA AS
4613/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev K - Melding om at meldinga er vidaresendt til fungerande kommuneoverlege til vurdering - 14/2 - Roholdt Kviteseid Helsesenter, legekontoret
4606/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Møtebok frå møte 23.04.21 - Villreinnemnda for Setesdalsområdet SULDAL KOMMUNE
4605/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Gravemelding - Gorm Bønnelykke - drenering/graving - 15/58 - Bjorøyvegen 25 JV Entreprenør AS
4604/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Innkalling til digital generalforsamling 11.06.21 - E134 Haukelivegen AS E134 HAUKELIVEGEN AS
4603/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Innkalling til generalforsamling 20.05.21 - Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT AS
4602/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/67 - Kjetilskotvegen 124, tomt 21 Krogsveen
4587/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev Vedtak av fellingskvote 2021 - Våmur-Roan villreinområde Suldal kommune
4541/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev N - Melding om registrert konsesjonsforhold - 36/4 - Sønderland Dag Sønderland
4516/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ferievikar 2021 - assistent inntil 100 % vikarstilling ved Kviteseid omsorgssenter *****
4513/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev Godtgjersle 2021 - tilsyn kunstgrasbanen KVITESEID IDRETTSLAG
4509/2021 20210428 28.04.2021 Inngående brev K - Melding om bruk av kompostert avløpsslam - 14/2 - Roholdt Bjørn Tore Andersen
4504/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, reinhald *****
4483/2021 20210428 28.04.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 103/23 - Myran SCHMIDT ADVOKATER DA
4591/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Uttale til skjenkebevilling - Morgedal Hotel AS SØR-ØST POLITIDISTRIKT
4590/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Uttale til skjenkebevilling - Morgedal Hotel AS SØR-ØST POLITIDISTRIKT
4573/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Agenda til beredskapsmøte med kommunene 28.04.21 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4562/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
4561/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
4560/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
4558/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Signert protokoll frå representantskapsmøte 20.04.21 - Vestfold og Telemark revisjon IKS VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS
4557/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Oppfordring til kommunar om å hindre hogst i yngletida NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
4556/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/67 - Kjetilskotvegen 124, tomt 21 Krogsveen
4547/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som einingsleiar ved heimetenestene - ID 1092 *****
4546/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som pedagogisk leiar ved barnehagane i Kviteseid kommune *****
4544/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder - rettleiar for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordninga KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
4540/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev K - Vedtak om utbetaling av skogfond og tilskot - godkjent - 3/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
4535/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 1072 *****
4533/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev Kor godt er lokaldemokratiet i din kommune? - KS Lokaldemokratiundersøking 2021 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
4529/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev N - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 36/4 - Sønderland Dag Sønderland
4521/2021 20210427 27.04.2021 Inngående brev K- Krav om utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til skogkultur - 3/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
4482/2021 20210426 26.04.2021 Inngående brev Referat frå eigarmøte 24.03.21 - Vest-Telemark kraftlag VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
4480/2021 20210426 26.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som einingsleiar ved heimetenestene - ID 1092 *****
4479/2021 20210426 26.04.2021 Inngående brev Evaluering av Sjumilssteget og kartlegging av ungdomsråd og barnerepresentantordninga Proba samfunnsanalyse
4477/2021 20210426 26.04.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttet minner om at prevalensundersøkinga i sjukeheim skal gjennomførast i perioden 17.05.21– 21.05.21 FOLKEHELSEINSTITUTTET
4416/2021 20210426 26.04.2021 Utgående brev Svar på søknad om stønad etter ny informasjon om kostnad for lærar Polengruppa Kviteseid skule
4470/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Samarbeid mellom kommunar i Vest-Telemark om tenestkontor TOKKE KOMMUNE
4469/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på svar til spørsmål om de juridiske sidane ved vaksinasjons-kampanjen Thomas L. Andersen
4468/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 19 - koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
4467/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Rettleiar for kommunar som skal starte med jamnleg massetesting - korona - Covid-19 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4466/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 103/23 - Myran SCHMIDT ADVOKATER DA
4465/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Oppmoding om å lede og opprette kommunekomiteen til TV-aksjonen NRK Plan 2021 - Barn ikke brud Vibeke Ravndal
4463/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Søknad om stilling som einingsleiar ved heimetenestene - ID 1092 *****
4453/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Stimuleringstilskot til veterinærdekning 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
4451/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 33/51 og 129 - Sølverud 2 ADVOKAT INGE M. EVJA AS
4450/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev N - Særutskrift: Søknad om konsesjon på kjøp av bustadeigedom til fritidsformål - 16/12 - Berglid Eiendomsmegler Beathe Gundersen
4446/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Søknad om startlån og tilskot til etablering *****
4418/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Søknad om tilskot til forprosjekt - Hub Brunkeberg TELEMARK NÆRINGSHAGE AS
4417/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidlar 2021 - Telemarkskanalen regionalpark VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
4408/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/311 - Krodalvegen 122 Vrådal Panorama Skisenter
4406/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev N - Om behandlinga av søknaden om tomt for heilårsbustad - jordlovsbehandling - 8/21 - Tingstoåsen m.fl. NISSEDAL KOMMUNE
4405/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev K - Skøyte til tinglysing - 40/18 - Husstøyl m.fl. STATENS KARTVERK
4400/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev Informasjon kring vidare tilsettingsprosess *****
4385/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev Svar til spørsmål om de juridiske sidane ved vaksinasjons-kampanjen Thomas Lund Andersen
4384/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev Informasjon om vaksinering mot Covid-19 Karin Kvålseth
4381/2021 20210424 24.04.2021 Utgående brev Avviksmelding - pasienttransport til Notodden - Sykehuset Telemark *****
4349/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 1042003 fra kunde nr 119290 - EA - 1. tertial - kreditt/retting NETS GROUP AS
4348/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 1042004 fra kunde nr 119290 - AG - 1. tertial - kreditt/retting NETS GROUP AS
4347/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 1042002 fra kunde nr 119290 - EA - mai NETS GROUP AS
4346/2021 20210424 24.04.2021 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 1042001 fra kunde nr 119290 - AG - mai NETS GROUP AS