eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1871/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilbod om ombygging av Kviteseid brannstasjon med nytt lagerbygg *****
1870/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Utfylt konkurransegrunnlag - totalentreprise - Tilbodsgrunnlag - Ombygging av Kviteseid brannstasjon med nytt lagerbygg *****
1911/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 14 - koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
1903/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Oppsummering etter svar på spørjeundersøkinga om helsehjelp til papirløse Legeforeningen - Utvalg for menneskerettigheter
1898/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Innspel til fordeling av kompensjonsordning til lokale verksemder NHO REISELIV
1881/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilskot - kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
1884/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** ***** *****
1893/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vedtak - rapport frå tilsyn utført 21.01.21 - kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2003402200.001 - tilsynsrapport 44833 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1892/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vedtak - rapport frå tilsyn utført 21.01.21 - kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2018600100 - tilsynsrapport 44838 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1897/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vedtak - rapport frå tilsyn utført 21.01.21 - kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2011101200.001 - tilsynsrapport 44836 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1869/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Takkar nei til tilbod om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1913/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Grunnskuleskyss med lokalbuss til friskule/privatskole i annan kommune (kommunekryssaende) VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
1880/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev K - Dokumentet av manglar og kan ikkje tinglysast - avtale om kjøp av eigedom - 86/30 - Industriområdet Brunkeberg STATENS KARTVERK
1901/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Kontigentgrunnlag for 2021 - Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
1882/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 1078 *****
1895/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Purring på tilbakemelding kring systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid - Vrådal vassverk - rapportnr. 48179 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1896/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Purring på tilbakemelding kring systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid - Vråliosvegen - rapportnr. 48181 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1625/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Ny rettleiar og nye deponeringslister INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
1910/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som assistent ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri - ID 1085 *****
1905/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som assistent ved Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri - ID 1085 *****
1885/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om kommunepin Rolf Inge Trevland
1902/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Kandidat til trafikksikkerheitsprisen 2020 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
1912/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev K - Melding om dødsbu som inneheld landbrukseigedom - ***** ***** ***** Vest-Telemark Tingrett
1886/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om kommunepin Rolf Inge Trevland
1899/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på spørjeundersøkinga - oppfølging av de ramma etter terrorangrepa 22.07.11 Aftenposten
1879/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Rapportering om bruk av tilskot til vedlikehald og rehabilitering Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
1900/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Lønstilvising - ferievikar 2021 - reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift Nissedal kommune
1837/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fråsegn om teieplikt til signering *****
1836/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Arbeidavtale - reinhaldar 70% vikarstilling ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1855/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 100/20 - Skogsmark nordre Vidar Veting
1859/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å søkje om tilskot til å arrangere sommarskole - Kviteseid kommune UTDANNINGSDIREKTORATET
1860/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Like moglegheiter i oppveksten - regjeringen sin samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamiliar BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
1874/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Dataangrep på kritisk infrastruktur Kommune-CSIRT
1876/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar - grunntilskot INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
1863/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som lærar ved Kviteseid skule - ID 1082 *****
1862/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev Svar - Innsynskrav i postlista - 24.02.21 TA
1856/2021 20210225 25.02.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 100/20 - Skogsmark nordre Vidar Veting
1850/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll - 24.02.21 - Vrådal Villmark og fritid Securitas AS
1849/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll tobakk - 24.02.21 - Vrådal Skisenter Securitas AS
1848/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll tobakk - 24.02.21 - Joker Vrådal Securitas AS
1847/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll - 24.02.21 - Joker Vrådal Securitas AS
1846/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll - 24.02.21 - Kiwi Kviteseid Securitas AS
1845/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll tobakk - 24.02.21 - Kiwi Kviteseid Securitas AS
1844/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll tobakk - 24.02.21 - Coop Morgedal Securitas AS
1843/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll - 24.02.21 - Copp Morgedal Securitas AS
1853/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført skjenkekontroll - 24.02.21 - Utsikten Kafé Securitas AS
1852/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført skjenkekontroll - 24.02.21 - Vrådal Skisenter Securitas AS
1851/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført skjenkekontroll - 24.02.21 - Vrådal Villmark og fritid Securitas AS
1854/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Innsynskrav i postlista - 24.02.21 TA
1601/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev N - Vedtak til søknad om tilskot til investeringstiltak i beiteområde - 12/2 - Grimstveit Landbruksdirektoratet
1664/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for søknad om tilskot til tilpasing av bustad *****
1683/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev N - Vedtak om utbetaling av skogfond og tilskudd - godkjent - 45/6 i Nissedal Landbruksdirektoratet
1780/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Vedtak om utbetaling av skogfond og tilskudd - godkjent - 105/2 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
1827/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Vedtak om utbetaling av skogfond og tilskudd - godkjent - 18/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
1858/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Innspel til kriteriar for fordeling av midlar til lokale verksemder jf. prof 79S og Stortinget sitt innstilling 233S Virke
1826/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Søknad om driftstilskot - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
1825/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Søknad om driftstilskot for taubane - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
1842/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Tilsagn om tilskot - Hogstaktivitet 2020-2021 - § 5 - Taubanedrift - vindfallhogst - 22/1 i Kviteseid STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1841/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev K - Vedtak om godkjent driftstilskot for taubane - 22/1 i Kviteseid Landbruksdirektoratet
1861/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nytt tidspunkt - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisande 03.03.21 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1831/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Søknad om særleg ressurskrevande helse og omsorgstenester manglar uttale frå revisor HELSEDIREKTORATET
1830/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Revisoruttale - Innrapportering særleg ressurskrevande helse og omsorgstenester 2020 - sendt til Helsedirektoratet VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS
1828/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Stadfesting på fortsett oppføring i registeret over godkjente verksemder – årleg melding - reinhald Arbeidstilsynet
1773/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev K - Ettersending av dokument til manglande klage behandling og svar i sak om festekontrakt og rydding av leigetomt - 33/1/47 - Kilentomt Arne Kleivstaul
1822/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Signera rammeavtale med Eurofins - avløpsvatn - 2021-2023 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING NORWAY AS
1829/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 22.02.21 - vedtaksref:100007323295467 Helfo
1840/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll - 24.02.21 - Utsikten Kafé Securitas AS
1839/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll - 24.02.21 - Vrådal Skisenter Securitas AS
1838/2021 20210224 24.02.2021 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll tobakk - 24.02.21 - Vrådal Skisenter Securitas AS
1792/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Årsrapport 2020 - Driftsassistansen i Telemark Driftsassistansen i Telemark
1794/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Om forlenging av rammeavtale - BTV-2017-085 - Mobiltelefonar, fasttelefonar og tilleggsutstyr VIKEN FYLKESKOMMUNE
1799/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Bekymringsmelding kring avløp/drikkevatn Gryteødden hyttefelt Gryteødden Hytteforening
1800/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Lokalisering av ny Hjelpemiddelsentral NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark-Sandefjord
1805/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkinga - Bruk av IKT i offentleg sektor (RA-0536) - årleg rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ
1812/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Varsel om mangelfull strøing i bustadfeltet i Vråliosen RENOVEST IKS
1815/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Siste nytt, rapport 2 halvår 2020 og verksemdsplan 1. halvår 2021 - Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark (OKOS Telemark) OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TELEMARK
1802/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Informasjon om sametingsvalet Samediggi/Sametinget
1693/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev K - Om sal av eigedom - 40/18 - Husstøyl STATENS KARTVERK
1803/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Olav Øy, Aslaug Øy, Signe Øy og Jon Øy Olav Hansson Øy
1807/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Tor Jakob Sandvik Tor Jakob Sandvik
1804/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Ole Simen Mihle og Mette Mihle Ole Simen Mihle
1801/2021 20210223 23.02.2021 Utgående brev Svar - Tilbakemelding - Svar på klage på vintervedlikehald i Gotuholtvegen Jarle Hjertås
1823/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling ergoterapeut ved Kviteseid helsesenter - ID 1080 *****
1813/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Påminning om nasjonal kartlegging av nedlagte gassdeponier i Kviteseid kommune MILJØDIREKTORATET
1894/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Vedtak - rapport frå tilsyn utført 21.01.21 - kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2001004800.001 - tilsynsrapport 44844 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1810/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 1022202 fra kunde nr 119290 - EA - mars NETS GROUP AS
1809/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 1022201 fra kunde nr 119290 - AG - mars NETS GROUP AS
1797/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidlar 2020 - Fjågesund Idrettslag FJÅGESUND IDRETTSLAG
1796/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Søknad om kulturmidlar 2021 - Vråliosen grendehus VRÅLIOSEN GRENDEHUS
1772/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev K - Manglande klage behandling og svar i sak om festekontrakt og rydding av leigetomt - 33/1/47 - Kilentomt Arne Kleivstaul
1811/2021 20210223 23.02.2021 Inngående brev Presisering av tiltak i vaksenopplæringa - smittevern UTDANNINGSDIREKTORATET
1759/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kommunane og fylkesberedskapsrådet - Situasjonsrapport Nr. 158 - ***** ***** STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1760/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Varsel om tilbakekalling av offentleg godkjenning av reinhaldsverksemd pga. av manglande HMS-kort Arbeidstilsynet
1769/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev K - Godkjent - endringssøknad - grunnarbeid tomter - 38/104 - Midtsundåsen nordaust bustadfelt Nissedal kommune
1788/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak - Statforvalteren sin eigenaktivitet og samordning og forventningar til fylkesberedskapsrådet og kommunane i Vestfold og Telemark i samband med koronapandemien STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1762/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling av legetenester 18.02.21 Helfo
1753/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Stadfesting om å takke ja til tilbodet om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1768/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 1072 *****
1782/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 1078 *****
1749/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 14/82 - Framtun Vegard Snaunes
1750/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/35/0/18 - Vesletjønnvegen 51, leilighet nr. 18, hus 3 Proffoppgjør
1781/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner MILJØDIREKTORATET
1755/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tildeling av midlar – region Vest-Telemark - desentralisert ordning 2021 - kompetanseutvikling i skulen STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1774/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Informasjon om samiskopplæring skuleåret 2021-2022 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1775/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Informasjon om tilskotsordning for nyskapande aktivitetsarenar 2021 KULTURDEPARTEMENTET
1756/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Informasjon om utsetting av avvikling av gamal integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1758/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Svar på klage på vintervedlikehold i Gotuholtvegen Ingebjørg Bakken
1757/2021 20210222 22.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Svar på klage på vintervedlikehald i Gotuholtvegen Jarle Hjertås
1785/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
1764/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Oversending av fråsegn om teieplikt til signering *****
1763/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Oversending av fråsegn om teieplikt til signering *****
1754/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ferievikar 2021 - reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1594/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ferievikar 2021 - reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1752/2021 20210222 22.02.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ferievikar 2021 - reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1737/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar - Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, uteavdelinga - ID 1074 *****
1736/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling som ferievikar 2021 ved eining for samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1735/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling som ferievikar 2021 ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1733/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling som ferievikar 2021 ved samfunnsutvikling og teknisk drift *****
1732/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar - Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, uteavdelinga - ID 1074 *****
1739/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar - Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, uteavdelinga - ID1074 *****
1663/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Avtale om tilskot til utbetring av bad *****
1657/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev K - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Kari Straand, Jørn Gisle Olsen, Knut Straand Olsen og Johan Straand Kari Straand
1684/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Alle skular må melde på elevar til skriftleg eksamen for våren 2021 UTDANNINGSDIREKTORATET
1741/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Innkalling til ordinært representantskapsmøte - 21.04.21 - IKA Kongsberg INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
1745/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Kartlegging av sjukepleiarbemanninga for kommunane i Vestfold og Telemark 2021 NORSK SYKEPLEIERFORBUND
1689/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon om avtaleinnhold for etablering av markedsplass for skytenester DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
1690/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Varsling om årsmøte 15.04.21 - Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark UNGT ENTREPRENØRSKAP VESTFOLD OG TELEMARK
1691/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Revidert avtale om bruk av kundeportalen i Kommunalbanken AS KOMMUNALBANKEN AS
1706/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Vedtak etter kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnummer 2000604500.001 - tilsynsrapport 48370 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
1707/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Informasjon om tilskot til prosjekt - Min kulturminnedag mangfold og inkludering i nærmiljøet NORGES KULTURVERNFORBUND
1708/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Signert avtale om appen GatGo mellom Visma og Kviteseid kommune VISMA
1713/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 16.02.21-19.02.21 - Brunkeberg vassverk - P210097 Fjellab
1715/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 16.02.21-19.02.21 - Skreosen vassverk - P210098 Fjellab
1719/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Varsel om automatisk trafikkontroll - 08.02.21 Politiets ATK-senter
1729/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev K - Tinglysing av transport av festeretten - 33/1/46 - Aabøtomt STATENS KARTVERK
1738/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonfridom - 14/82 - Framtun Vegard Snaunes
1742/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar - Klage på vintervedlikehald i Gotuholtvegen Jarle Hjertås
1744/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar - Klage på vintervedlikehald i Gotuholtvegen Hans-Jacob Smith
1695/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev K - Skøyte til tinglysing - eigedom 40/18 - Husstøyl, med fleir STATENS KARTVERK
1431/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Svar på spørsmål kring sal av tomter i Midtsundåsen Kjersti Nordskog Nes
1743/2021 20210219 19.02.2021 Utgående brev Kopi av vigselsprotokoll med vedtak om vigselsmyndigheit SKATTEETATEN
1709/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Avvent signering av databehandleravtale om chat- og chatbot-tjeneste på nav.no KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
1712/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 16.02.21-19.02.21 - Hellebroi vassverk - P210096 Fjellab
1716/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 16.02.21-19.02.21 - Kviteseid vassverk - P210093 Fjellab
1711/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 16.02.21-19.02.21 - Morgedal vassverk - P210095 Fjellab
1710/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Prøvingsrapport frå Fjellab - 16.02.21-19.02.21 - Vrådal vassverk - P210094 Fjellab
1688/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev N - Søknad om frådeling av hyttetomter - eventuell ny jordlovsbehandling - 32/3 - Lia Nissedal kommune
1685/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Trusselbiletet knytta til vaksinasjon mot Covid-19 - varsel frå Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1692/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** ***** ***** *****
1726/2021 20210219 19.02.2021 Inngående brev Brev frå Helsedirektoratet - Forsyning av smittevernutstyr i samband med covid-19 til kommunar i 2021 og 2022 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1635/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 13 - koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
1616/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev K - Ferdig Matrikkelbrev - 38/104 - Midtsund Nissedal Kommune
1661/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Unntak fråinnreisekarantene for fullvaksinert helsepersonell i kritiske funksjonar STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1642/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Sats på vidareutdanning for lærarar KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
1641/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift - ID 1075 *****
1640/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift - ID 1075 *****
1623/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 12/49 - Sundet tomt 11 Morten Refsdal
1624/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/337 - Vrådal skisenter B10 tomt 168 VESTFOLD EIENDOMSMEGLING AS
1627/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar - Kontroll av elektrisk anlegg - Kviteseid bygdetun - anleggsnummer 2000901100.001 - tilsynsrapport 4413 EL &IT AVD VTK m.fl.
1645/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om tilskot frå næringsfondet - Sanden Galleributikk SANDEN GALLERIBUTIKK
1633/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Påminning om spørjeundersøking om kvalifiseringsløp for innvandrarar ideas2evidence
1632/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid helsesenter, legekontoret Kamil Ernst Olszewski
1634/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Informasjon kring årsmøte, rekneskap, fagrådet m.m. til Geovekst-forum SANDNES KOMMUNE
1639/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Melding om at saka er heva og avslutta - tvangssal - ***** *****
1643/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkeløyve - 2021-2024 - Morgedal Hotel AS MORGEDAL HOTEL AS
1644/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev K - Løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - 2021-2024 - Ole Simen Mihle og Mette Mihle Ole Simen Mihle
1654/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/35/0/18 - Vesletjønnvegen 51, leilighet nr. 18, hus 3 Proffoppgjør
1655/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Godkjenning av elevdata ved frittståande grunnskular i perioden 22.03.21-26.03.21 UTDANNINGSDIREKTORATET
1656/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev K - Søknad om løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - Tor Jakob Sandvik Tor Jakob Sandvik
1660/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Oppmoding frå Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg om bruk av bransjestandard om smittevern på bygge- og anleggsplassar STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1626/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Varsel om vedtak - kontroll av elektrisk anlegg - Kviteseid bygdetun - anleggsnummer 2000901100.001 - tilsynsrapport 4413 EL &IT AVD VTK
1631/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Klage på vintervedlikehald i Gotuholtvegen Jarle Hjertås
1630/2021 20210218 18.02.2021 Inngående brev Klage på vintervedlikehald i Gotuholtvegen Hans-Jacob Smith
1503/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om stilling som vernepleiar ved eining for funksjonshemma - ID 1066 *****
1646/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
1629/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
1628/2021 20210218 18.02.2021 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
1563/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
1577/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Særutskrift - Søknad om tilskot - Lundevall Eigedom LUNDEVALL EIGEDOM
1564/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
1575/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Særutskrift - Canal Boats Telemark - ladestasjon i Kviteseid Telemarkskanalen regionalpark
1557/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Skjenkeløyve - Bjaaland Bygderestaurant AS SØR-ØST POLITIDISTRIKT
1553/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Særutskrift - Søknad om skjenkeløyve for perioden 2021-2024 - Bjaaland Bygderestaurant AS Olav O. Kaasa
1576/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Særutskrift - Vest-Telemark Skogsdrift AS - søknad om tilskot VEST-TELEMARK SKOGSDRIFT AS
1611/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/337 - Vrådal skisenter B10 tomt 168 VESTFOLD EIENDOMSMEGLING AS
1617/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 12/49 - Sundet tomt 11 Morten Refsdal
1592/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Svar på søknad om tilskot til kommunalt rusarbeid 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1595/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderande praksis i 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1596/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Risikoanalyse beredskap for Vestfold og Telemark - veke 7 - 2021 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1598/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Innspel til kommunen sin informasjon om smitteverntiltak Virke
1599/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Ber om kontaktinformasjon til prosjekt - Digitale tilskot INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
1600/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Nye tilskot - Tiltak for å motverke einsemd og fremme aktivitet hos eldre STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
1591/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Særutskift: K - Tilbygg til Vest-Telemark Næringspark - Dispensasjon - Kviteseidgata 18 - 39/16 - Findalen Nissedal kommune
1593/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev K - Høyring om utbygging av bustad med fleire einingar - dispensasjonar - 39/79 - Midtsundvegen 2, tomt B1-1 Nissedal kommune
1555/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Oversending av avtale til signering - Årleg kontroll av løfteinnretning mellom Kran og Industri Service (KIS) og Kviteseid kommune - godkjenning av kraner KIS SØR AS
1587/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Signera avtale om årleg kontroll av løfteinnretning mellom Kran og Industri Service (KIS) og Kviteseid kommune - godkjenning av kraner KIS SØR AS
1550/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev Svar om rekningar og ev. krav til buet etter ***** ***** ***** ***** *****
1569/2021 20210217 17.02.2021 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 2/3/7 - Lundebergvegen 31 ADVOKAT INGE M. EVJA AS
1582/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev N - Ettersendt kart over beiteområda - 12/2 - Grimstveit Arnt Eri Evja
1558/2021 20210217 17.02.2021 Inngående brev Tillegg til søknad om ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, uteavdelinga *****