eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/2190 20191009 09.10.2019 Inngående brev Innkalling til møte 15.10.19 - Vest-Telemarkrådet VEST-TELEMARKRÅDET KVITESEID
2019/184 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppmoding om utbetaling av avtala tilskot - prosjekt turistinformasjon Morgedal VEST-TELEMARK MUSEUM EIDSBORG KVITESEID
2019/2193 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnemning av medlemar til villreinnemdne for perioden 2019-2023 MILJØDIREKTORATET KVITESEID
2019/2207 20191009 09.10.2019 Inngående brev Spørjeundersøking - kulturtilbod til barn i barnehage – Den kulturelle skolesekken Norge Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge KVITESEID
Ingen tilgang 20191009 09.10.2019 Inngående brev Presisering - Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - informasjon om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ KVITESEID
2019/2185 20191009 09.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/214 - Røyvegen 12 Eiendomsmegler 1 KVITESEID
2019/2206 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltaking i forsøk med statleg finansiering av omsorgstenester HELSEDIREKTORATET KVITESEID
2019/1811 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskot til oppgradering av Feide - Den teknologiske skulesekken UTDANNINGSDIREKTORATET KVITESEID
2019/1522 20191009 09.10.2019 Inngående brev Signert leigeavtale mellom Atea Finance AS og Kviteseid kommune - iPad med cover til Kviteseid skule ATEA FINANCE AS KVITESEID
2019/1769 20191009 09.10.2019 Utgående brev Gjeld stilling som einingsleiar på Kviteseid omsorgssenter ***** KVITESEID
2019/2076 20191009 09.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - reinhaldar 19 % fast stilling ved samfunnsutvikling og teknisk drift ***** KVITESEID
2019/2205 20191009 09.10.2019 Inngående brev Utlysing - Program for folkehelsearbeid 2019 Telemark fylkeskommune KVITESEID
2019/2081 20191009 09.10.2019 Inngående brev K - Søknad om å dele frå ei bygd tomt - jordlovsbehandling - 20/15 - Fjaagesund søndre Trond Fjågesund KVITESEID
2019/2209 20191009 09.10.2019 Inngående brev Rapport frå stikkprøveundersøking av diagnosesetting hos personar med utviklingshemming STATENS HELSETILSYN KVITESEID
2019/419 20191008 08.10.2019 Inngående brev Påminning om tilbakemelding på postalt tilsyn kring asbesthandtering ARBEIDSTILSYNET KVITESEID
2019/2134 20191008 08.10.2019 Inngående brev Påminning om spørjeundersøking frå Utdanningdirektoratet - årleg barnehagespørjing Felleslisens TFoU (Trøndelag Forskning og Utvikling) KVITESEID
Ingen tilgang 20191008 08.10.2019 Inngående brev Kostra - rapportering 3. kvartal 2019 - informasjon om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ KVITESEID
2019/2189 20191008 08.10.2019 Inngående brev Invitasjon til innspelsmøter om handlingsplan for allmennlegetenesta HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET KVITESEID
2019/2125 20191008 08.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte 02.10.19 - Samarbeidsutval og skulemiljøutval Håkon Haugo m.fl. KVITESEID
2019/2173 20191008 08.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 14/408/0/1 - Straumsnesvegen VESTFOLD EIENDOMSMEGLING AS KVITESEID
2019/2184 20191008 08.10.2019 Inngående brev IKA Kongsberg - Selskapsavtale 2020 til politisk behandling INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS KVITESEID
2019/2203 20191008 08.10.2019 Inngående brev Oppmoding til å bidra med informasjon til databasen Grunnforurensing FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK KVITESEID
2019/2047 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling som sjukepleiar ved heimetenestene ***** KVITESEID
2019/2185 20191008 08.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/214 - Røyvegen 12 Eiendomsmegler 1 KVITESEID
2019/2049 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saksliste med styret sin anbefaling til representantskapsmøte 15.10.19 - Sør-Øst 110 IKS SØR-ØST 110 IKS KVITESEID
2019/2202 20191007 07.10.2019 Inngående brev Ny rettleiingsfunksjon i saker kor mindreårige kan vera offer for menneskehandel Bufetat KVITESEID
2019/2181 20191007 07.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevjinga frå kommunane til Skatteetaten FINANSDEPARTEMENTET KVITESEID
2019/2179 20191007 07.10.2019 Inngående brev Statsbudsjettet - tabeller fra Grønt hefte, samt tabell som viser bakgrunnstalla for tabell 3 og tabell med oversikt over kompensasjon for veksttilskot FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK KVITESEID
2019/1925 20191007 07.10.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fagleiar 100 % fast stilling ved samfunnsutvikling og teknisk drift ***** KVITESEID
2019/2140 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 76/58 - Versto 2 Kristian Verstod KVITESEID
2019/258 20191006 06.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 24.09.19-04.10.19 - Vrådal vassverk FJELLAB KVITESEID
2019/1661 20191006 06.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 5 - ***** ***** KVITESEID
2019/1661 20191006 06.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 5 - ***** ***** ***** ***** KVITESEID
2019/2089 20191006 06.10.2019 Utgående brev Melding om motteke søknad ***** KVITESEID
2019/2103 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 2/3/7 - Lundebergvegen 31 Hans Petter Ristøl KVITESEID
2019/2097 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold- 1/308 - Krodalvegen 123 EIENDOMSMEGLER 1 KVITESEID
2019/257 20191006 06.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 24.09.19-04.10.19 - Kviteseid vassverk FJELLAB KVITESEID
2019/1661 20191006 06.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 5 - ***** ***** KVITESEID
2019/1926 20191006 06.10.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling som assistent ved Brunkeberg oppvekstsenter, skule og SFO - ID 960 ***** KVITESEID
2019/2125 20191006 06.10.2019 Utgående brev Referat frå møte i samarbeidsutval og skulemiljøutval 02.10.19 Eli Taugbøl m.fl. KVITESEID
2019/1935 20191006 06.10.2019 Utgående brev Svar på Tilsynsrapport - branntilsyn 23.08.19 - Lundenjordet INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS KVITESEID
2018/2706 20191006 06.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i arbeidsgruppa 09.10.19 TINN KOMMUNE BARNEVERN m.fl. KVITESEID
2019/1533 20191006 06.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 26.09.19-04.10.19 - Hellebroi vassverk FJELLAB KVITESEID
2019/1661 20191006 06.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 5 - ***** ***** ***** ***** KVITESEID
2019/1916 20191006 06.10.2019 Utgående brev N - Om konsesjon for å kjøpe - 7/1 og 3 og 14/1 - Vik øvre m.fl. Cecilie Ziener Thronsen KVITESEID
2019/2133 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/137 - Vrådal skisenter, B10, tomt 6 VESTFOLD EIENDOMSMEGLING AS KVITESEID
2019/1661 20191006 06.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 5 - ***** ***** KVITESEID
2019/2109 20191006 06.10.2019 Utgående brev Underskriftskampanje for gang- og sykkelvegtiltak strekninga Kviteseid-Kvitsund - 2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVITESEID
2019/2106 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Om registrering av konsesjonsforhold - 11/57 - Vråliosvegen 1369 A ADVOKAT INGE M. EVJA AS KVITESEID
2019/2106 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 11/57 - Vråliosvegen 1369 A ADVOKAT INGE M. EVJA AS KVITESEID
2019/2166 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Transport av festeretten - 33/1/43 - Prestegardshamni 43 Vidar Haugen KVITESEID
2019/2165 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 13/317 - Toskekilvegen Laila E Børresen Berg m.fl. KVITESEID
2018/123 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Oppmoding om sluttutbetaling bygdeutviklingsmidlar - nytt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innovasjon Norge KVITESEID
2019/2167 20191006 06.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 10/2 - Brautet Pål Gjærum m.fl. KVITESEID
2019/3 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 9091804 fra kunde nr 119290 - EA - oktober Nets Norway AS KVITESEID
2019/1661 20191004 04.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 3 - ***** ***** KVITESEID
2019/2182 20191004 04.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Drangedal kommune sin samfunnsplan for 2019-2029 og handlingsdelen 2019-2023 Drangedal kommune KVITESEID
2019/2175 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kostnadar - distriktslager - Sivilforsvaret DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) KVITESEID
2019/3 20191004 04.10.2019 Inngående brev Kvittering for godkjent forsendelse med forsendelsesnummer 9091803 fra kunde nr 119290 - AG - oktober Nets Norway AS KVITESEID
2019/1661 20191004 04.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 3 - ***** ***** KVITESEID
2019/2174 20191004 04.10.2019 Inngående brev K - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket til å rydde gamal beitemark - 74/3 - Håtveit øvre m.fl. Erik H Håtveit KVITESEID
2019/2177 20191004 04.10.2019 Inngående brev Spørjeundersøking om klima og beredskap - VG VERDENS GANG AS KVITESEID
2019/2125 20191004 04.10.2019 Utgående brev Retting av møtedeltakarar - referat frå møte i samarbeidsutval og skulemiljøutval 02.10.19 Arild Husaas Bentsen m.fl. KVITESEID
2019/1661 20191004 04.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 3 - ***** ***** ***** KVITESEID
2019/2062 20191004 04.10.2019 Inngående brev Siste frist - påminning om kartlegging av alle utstyrssentralar i Kviteseid kommune RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING KVITESEID
2019/2176 20191004 04.10.2019 Inngående brev Budsjett og avgifter 2020 - økonomiplan 2020-2023 - Renovest IKS RENOVEST IKS KVITESEID
2019/292 20191004 04.10.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 02.10.19 - vedtaksref.: 100006553585403 Helfo KVITESEID
2019/1661 20191004 04.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 3 - ***** ***** ***** KVITESEID
2019/2076 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling som reinhaldar ved samfunnsutvikling og teknisk drift - ID 964 ***** KVITESEID
2019/1661 20191004 04.10.2019 Inngående brev Krav - lokale lønsforhandlingar - kap. 3 - ***** ***** KVITESEID
2019/2173 20191004 04.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 14/408/0/1 - Straumsnesvegen VESTFOLD EIENDOMSMEGLING AS KVITESEID
Ingen tilgang 20191004 04.10.2019 Inngående brev GSI rapportering - påminning om frist for skulane 11.10.19 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK KVITESEID
2019/2158 20191003 03.10.2019 Inngående brev Smarttelefon og synshemming - eigenmestring og sosial kontakt NORGES BLINDEFORBUND KVITESEID
2019/1260 20191003 03.10.2019 Inngående brev Tildeling av ikkje nytta tilbakehaldne skjønnsmidlar 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK KVITESEID
2019/2164 20191003 03.10.2019 Inngående brev Nasjonal refleksdag torsdag 17.10.19 - kva vil kommunen gjera av aktivitet for å få fokus på refleks denne dagen i år TRYGG TRAFIKK KVITESEID
2019/2167 20191003 03.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 10/2 - Brautet Pål Gjærum KVITESEID
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for lån nr. 20190442 i Kommunalbanken KOMMUNALBANKEN AS KVITESEID
2019/2152 20191003 03.10.2019 Inngående brev Forslag på medlemar til Eldrerådet for perioden 2019-2023 KVITESEID PENSJONISTLAG KVITESEID
2019/2159 20191003 03.10.2019 Inngående brev Innovasjonsbarometeret 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON KVITESEID
2019/2161 20191003 03.10.2019 Inngående brev Innkalling til representanstskapsmøte 01.10.19 - Vest-Telemark PPT VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS KVITESEID
2019/2165 20191003 03.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 13/317 - Toskekilvegen Laila E Børresen Berg KVITESEID
2019/2167 20191003 03.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 10/2 - Brautet Merethe Leikvangen KVITESEID
2019/2135 20191003 03.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på spørsmål kring flytting til Kviteseid kommune Thomas Svendsen KVITESEID
2019/923 20191003 03.10.2019 Inngående brev Særskilt tilskot for einslege mindreårige flyktningar 0-16 år - 3. terminutbetaling 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET KVITESEID
2019/141 20191003 03.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 2. kvartal 2019 Vinje kommune KVITESEID
2019/2155 20191003 03.10.2019 Inngående brev K - Søknad om løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - David Teigen David Teigen KVITESEID
2019/2134 20191003 03.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltaking i Utdanningdirektoratet sin årlege barnehagespørjing for lokal barnehagemyndigheit Felleslisens TFoU (Trøndelag Forskning og Utvikling) KVITESEID
2019/2162 20191003 03.10.2019 Inngående brev Invitasjon til statsbudsjettkonferanse 11.10.19 - KS og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK OG KS KVITESEID
2019/2165 20191003 03.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 13/317 - Toskekilvegen Dag Willie Berg KVITESEID
2019/2168 20191003 03.10.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for folkehelsearbeid i Telemark 21.11.19 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KVITESEID
Ingen tilgang 20191003 03.10.2019 Utgående brev Signert tilsagnsbrev og gjeldsbrev - lån Kommunalbanken KOMMUNALBANKEN AS KVITESEID
2019/2135 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål kring flytting til Kviteseid kommune Thomas Svendsen KVITESEID
2019/2160 20191003 03.10.2019 Inngående brev Endring av velkomstbrev til nye innbyggjarar i Kviteseid kommune - 2020 NETLIFE DIALOG AS KVITESEID
2019/2163 20191003 03.10.2019 Inngående brev Invitasjon til HEL-konferanse 12.11.19-13.11.19 - Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KVITESEID
2019/2047 20191002 02.10.2019 Utgående brev Melding om motteke søknad ***** KVITESEID
2019/2149 20191002 02.10.2019 Inngående brev N - Søknad om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Bent Egil Magnussen Bent Egil Magnussen KVITESEID
2019/2138 20191001 01.10.2019 Inngående brev Kraftkompetanse kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - Samarbeidsavtale og eigarstrategi TINN KOMMUNE KVITESEID
2019/2049 20191001 01.10.2019 Inngående brev Om møtestad for representantskapsmøte 15.10.19 - Sør-Øst 110 IKS SØR-ØST 110 IKS KVITESEID
2019/2139 20191001 01.10.2019 Inngående brev Krav om refusjon - 3. kvartal 2019 MATTILSYNET KVITESEID
2019/2105 20191001 01.10.2019 Inngående brev K - Søknad om deling av eigedom - jordlovsbehandling - 80/1 - Hemmestveit Einar Heggtveit KVITESEID