eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1051/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
1050/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som assistent ved Kviteseid omsorgssenter - ID 987 *****
1049/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
1048/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - ID 990 *****
1046/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til oppstart av bedrift - Smart boligkjøp - Hilde Skjauff HILDE SKJAUFF
1043/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Melding om tilsette ved samfunnsutvikling og teknisk drift Anonym innbyggjar
1042/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Rapport om barneverntenesta 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
1040/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/75 - Tiuråsvegen 43, Tomt B2 EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
1038/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/2 eigardel - 2/9 - Kloppmyr Ingar Meinstad
1037/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/2 eigardel - 2/9 - Kloppmyr Britt Skree Meinstad
1036/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - Ferdig matrikkelbrev - 86/30 - Laupedalen NISSEDAL KOMMUNE
1035/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 14/417 - Vråliosvegen 24 ADVOKAT INGE M. EVJA AS
1028/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommunar og villreinnemndar NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
1026/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Ny rettleiar om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
1021/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nasjonal Transportplan 2022 - 2033 - Spørsmål om oppfølging Stian Hauge
1012/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport nr. 9 - Utbrot av nytt koronavirus COVID-19 i Kina - 12.02.20 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
1002/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som brannkonstabel ved Kviteseid brannvesen - ID 983 *****
1001/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Opprettheld søknaden på stillinga som fagleiar fosterheimsarbeid ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Gudmund Høvik
994/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** ***** Penchovska Miteva Irena
993/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - ID 992 *****
992/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - ID 993 *****
991/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
990/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, reinhald - ID 994 *****
989/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - ID 990 *****
988/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - ID 993 *****
987/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - ID 992 *****
986/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
985/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - ID 992 *****
984/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
961/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 9/13 - Vråliosvegen 1609 Privatmegleren, Kragerø
950/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Melding om ny utlysing av stilling fagleiar fosterheimsarbeid *****
947/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Avrekningsbrev - lån.nr: 8317.56.82484 KLP
945/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Aksept av nytt lån KLP
978/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tiltak utført - avviksmelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - avvik lukka SYKEHUSET TELEMARK HF
974/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 14/221/0/9 - Tiurvegen 59 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
970/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om opptak i kulturskulen *****
969/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
968/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 8 - Utbrot av nytt koronavirus 2019-nCoV i Kina - 11.02.20 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
965/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Endra praksis for uttale til nyare tids kulturminne og kulturmiljøe i byggesaker Vestfold og Telemark fylkeskommune
964/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om tilskot - Aksjon skuleveg 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune
963/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om trafikksikringtiltak - aksjon skuleveg - Kviteseid barnehage - Kviteseid skule Vestfold og Telemark fylkeskommune
955/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Trekker søknaden som fagleiar fosterheimsarbeid ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark *****
954/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Trekker søknaden på stilling som fagleiar fosterheimsarbeid ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark *****
953/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innsynskrav - utgifter til jegerprøva 2019 John Straume
921/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 14/221/0/9 -Tiurvegen 59 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
920/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 12/64 - Sundet tomt 15 BEST EIENDOMSMEGLER AS
917/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 9/13 - Vråliosvegen 1609 Privatmegleren Kragerø
832/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Innkalling til avdelingsmøte reinhald 10.02.20 - gjeld ferien 2020 Gro Magnushommen m.fl.
943/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** *****
942/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 984 *****
941/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som brannkonstabel ved Kviteseid brannvesen - ID 983 *****
940/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om kulturmidlar 2020 - ZuluLAN V12 ZuluLAN V12
939/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Om representantskapsmøte 27.04.20 - Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat IKS (VETAKS) Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalssekretariat IKS (VETAKS)
938/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Spørjeundersøking om legevakt 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
937/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Om endring på avtaler ifb. med endra tømefrekvens - 2020 - Renovest IKS RENOVEST IKS
936/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tømmerapport - oljeutskillaranlegg - 2019 - Niras NIRAS
935/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Melding om vedtak - sak 8/20 - årsmelding - Kviteseid kontrollutval 2019 AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
934/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Kontrollutvalgssak 7/20 - Møte- og arbeidsplan 2020 - Kviteseid kontrollutvalg AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
933/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Invitasjon til å vera med på utviklingsarbeidet - Frå ungdomsinkludering til beslutningsaktivering VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
927/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Rekneskapsundersøking 2019 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
916/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om refusjon av utgifter til jegerprøva for 2019 MILJØDIREKTORATET
915/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Rettleiing om - og føre tilsyn med hygiene ved mathandtering i barnehagar - 2020 MATTILSYNET
910/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev K - Søknad om løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - Olav Omland og Eilev Omland Olav Omland
909/2020 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
908/2020 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - ID 990 *****
907/2020 20200209 09.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutviling og teknisk drift, reinhald - ID 994 *****
905/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Purring på utlån av barnevernsmappe INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
904/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 - Barnevernvakten i Telemark Barnevernvakten i Telemark
903/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte 29.01.20 - SLT Arbeidsutvalet VINJE KOMMUNE
902/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift - ID 994 *****
901/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
900/2020 20200208 08.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - ID 992 *****
899/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Dagsorden og diskusjonsgrunnlag til innspillsmøte om veiledere til dispensasjoner 13.02.20 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
898/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Oversending av spørjeskjema om ev. besøk av tv-produksjonen 71º nord i 2020 Nordisk Film TV AS
897/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Informasjon om fordeling av midlar til skogsvegar, taubane o.a. for 2020 - tilleggsløyver, omdisponeringar o.a. FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
896/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 6 - Utbrot av nytt coronavirus 2019-nCoV i Kina - 07.02.20 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
894/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Oppdatering/revisjon av veglister i kommunene i Vestfold og Telemark Statens vegvesen
893/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket
892/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - ID 992 *****
891/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Spørjeundersøking om framtidige behov for sjukeheims- og heldøgns plassar i kommuane KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
890/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Stedfortredar til dialogmøte 11.02.20 for helse- og omsorgssektoren - Kompetanseløft 2020 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
885/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Signert aksept - låneavtale KLP
883/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Revidert årsrapport og årsrekneskap frå skatteoppkrevjar i Kviteseid kommune 2019 Skatteoppkrevjaren i Kviteseid kommune
881/2020 20200207 07.02.2020 Inngående brev Justering av timehonorar - rammeavtale om kjøp av avklaring - 2020 SWECO NORGE AS
852/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Lønstilvising - utvalsleiar NISSEDAL KOMMUNE
834/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - miljø- og utmarkskonsulent 80 % fast stilling ved eining for samfunnsutvikling og teknisk drift *****
827/2020 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot frå Nissedal Viltlag Nissedal Viltlag
877/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 12/64 - Sundet tomt 15 BEST EIENDOMSMEGLER AS
876/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn 2020 - landsomfattande tilsyn med barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
868/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved eining for funksjonshemma - ID 990 *****
867/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved Kviteseid omsorgssenter - ID 991 *****
866/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved heimetenestene - ID 992 *****
865/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved fellestenestene - ID 993 *****
864/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som ferievikar ved samfunnsutvikling og teknisk drift, reinhald - ID 994 *****
858/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Lånetilbod KOMMUNALBANKEN AS
856/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev K - Melding om behandling av søknad om tilskot til utbedring av Tveit Bru på skogsbilveg - overføring til Kviteseid kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
855/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 14/221/0/9 -Tiurvegen 59 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
854/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunen sine utgifter til jegerprøva for 2019 MILJØDIREKTORATET
853/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 5 - Utbrot av nytt coronavirus 2019-nCoV i Kina - 06.02.2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
846/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev N - Frådeling av eigedom - dispensasjon - jordlovsbehandling - 24/8 - Holskar Nissedal kommune
845/2020 20200206 06.02.2020 Inngående brev K - Installering av vassmålar - Breidablikkvegen 3 - 14/83 - Knatten KVITESEID RØRHANDEL AS
844/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Møtebok frå 27.01.20-28.01.20 - Villreinnemnda for Setesdalsområde Villreinnemnda for Setesdalsområde
843/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding kring svar på invitasjon til dialogmøte 11.02.20 for helse- og omsorgssektoren - Kompetanseløft 2020 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
842/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Om invitasjon til dialogmøte 11.02.20 for helse- og omsorgssektoren - Kompetanseløft 2020 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
841/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Informasjon om tannlegevakt for Vestfold og Telemark fylkeskommune - 2020 Seljord Tannklinikk
839/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Spørreundersøking om klimatilpassing i norske kommunar 2020 CICERO Senter for klimaforskning
833/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev K - Frådeling av tilleggsareal og grensejustering - dispensasjon - jordlovsbehandling - 36/3, 17 og 49 - Ståland Nissedal kommune
831/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Invitasjon til innspillsmøte 13.02.20 – Fylkesmannen sin veiledere for dispensasjonssaker FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
830/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Informasjon om trygg mat i barnehage 2020 MATTILSYNET
829/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Informasjon om trygg mat i barnehage 2020 MATTILSYNET
828/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Informasjon om trygg mat i barnehage 2020 MATTILSYNET
826/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte 11.02.20 for helse- og omsorgssektoren - Kompetanseløft 2020 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
824/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om serverings- og skjenkeløyve 2020-2023 - Morgedal Hotell Eiendom AS MORGEDAL HOTELL EIENDOM AS
823/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Spørsmål frå Stortinget om skulane i Kviteseid har 4 dagers skuleveke FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
822/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Informasjon om tilskot til kompetansehevande tiltak - nasjonal konferanse med mål om auka kunnskap, interesse og engasjement for betre ernæring, gode matopplevelsar og aktiviteter rundt mat RO
797/2020 20200205 05.02.2020 Utgående brev Innkalling til FSB-møte 11.02.20 *****
780/2020 20200205 05.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som tilkallingsvikar ved skulane i Kviteseid - ID 978 *****
821/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
820/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Invitasjon til møte 24.02.20 - Nasjonal Transportplan 2022-2033 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
819/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Påminning om rapporting av etablering og drift av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens HELSEDIREKTORATET
818/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av 04.02.20 - vedtaksref: 100006760980597 Helfo
817/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Spørsmål kring vigsel i Kvitesei kommune *****
816/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Spørsmål om Renovest sin redusert hente frekvens Arne Kleivstaul
814/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev N - Søknad om konsesjon på erverv av eigedom - 21/11 - Haatveit MEGLERHUSET & PARTNERS AS
796/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev K - Frådeling av hyttetomt - jordlovsbehandling - 2/2 - Skretveit Nissedal kommune
791/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Høyring - Drosjeløyve H-206 - Kviteseid Vestfold og Telemark fylkeskommune
790/2020 20200204 04.02.2020 Inngående brev Stadfesting på søknad om låneopptak til finansiering av investeringar i 2020 KOMMUNALBANKEN AS
789/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Vedlegg til e-post om låneopptak til finansiering av investeringar i 2020 KOMMUNALBANKEN AS
788/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Låneopptak til finansiering av investeringar i 2020 KOMMUNALBANKEN AS
784/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Rapportering skatt per 31.12.19 SKATTEETATEN
768/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 1/334 - Vrådal skisenter B10 tomt 118 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
758/2020 20200204 04.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Klemmet Olav Holskar Klemmet Olav Holskar
778/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som tilkallingsvikar ved skulane i Kviteseid kommune - ID 978 *****
777/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Om saksgang og vurderingar når det gjeld søknadar om skuleval Gunnar Gulliksen
776/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på svar om besøk av tv-produksjonen 71º nord i 2020 Nordisk Film TV
775/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Situasjonsrapport nr. 1 - Utbrot av nytt coronavirus 2019-nCov i Kina - 03.02.20 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
774/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Informasjon om endring av dato for tilsyn - Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
773/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Oppdatert informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
772/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Årsmelding 2019 - Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark FYRESDAL KOMMUNE m.fl.
769/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Godkjenning av samarbeidsavtale om etablering av Kraftkompetanse KO Vestfold og Telemark fylkeskommune
762/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskott - nytt kjøkken - Hvidesøe kafe og hage AS HVIDESØE KAFÉ OG HAGE AS
761/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte 18.02.20 - Arkivforum i Vest-Telemark Vinje kommune
760/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Drift av Interkommunalt plankontor for Nissedal kommune og Kviteseid kommune - 2019 Nissedal kommune
755/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Stadfesting på overføring av ansvar for interkommunal psykolog til Seljord kommune frå 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
754/2020 20200203 03.02.2020 Inngående brev Stadfesting på at tilskotsmidlar for 2019 kan overførast til 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
753/2020 20200203 03.02.2020 Utgående brev Rapportering på tilskot - psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019 kap 0765 post 60 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
751/2020 20200202 02.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve 08.04.20 - Vråliosen grendehus VRÅLIOSEN GRENDEHUS
743/2020 20200202 02.02.2020 Inngående brev Avviksmelding - dårleg strødd, glatt veg - 21.01.20 Kviteseid kommune - heimetenestene
742/2020 20200202 02.02.2020 Inngående brev Avviksmelding - dårleg strødd ved Brunkeberg kyrkje - 12.01.20 Kviteseid kommune - heimetenestene
724/2020 20200202 02.02.2020 Inngående brev Motorferdsel i utmark og vassdrag Klemmet Olav Holskar
723/2020 20200202 02.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som brannkonstabel ved Kviteseid brannvesen - ID 983 *****
702/2020 20200202 02.02.2020 Utgående brev K - Svar på spørsmål om å leige, eller låne tomt - 33/1/46 - Aabøtomt Arne Eikland
701/2020 20200202 02.02.2020 Utgående brev Saksliste til møte i prosjektgruppa 10.02.20 - prosjekt Barnevernreform 2018-2020 TINN KOMMUNE m.fl.
722/2020 20200201 01.02.2020 Inngående brev Søknad om stilling som vernepleiar ved tenestekontoret i Kviteseid - ID 982 *****
721/2020 20200201 01.02.2020 Inngående brev Rutine for varsling og handtering av passasjerar med mistenkt coronavirus (2019-nCoV) på fly og flyplasser - oppdatert 01.01.20 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
720/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Tildeling av kommunale midlar til drenering, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og investeringsstønad i beitefelt - 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
719/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Oversending av hjelpeskjema - KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
718/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Anleggsbesøk 2020 - Driftsassistansen i Telemark Driftsassistansen i Telemark
717/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjon om søknad om midlar til utvideaTT-ordning 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune
706/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Årlig rapportering av avløpsdata - 2019 MILJØDIREKTORATET
705/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell kring møte med reisande som har vært i land der coronaviruset har hatt utbrot FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
703/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte 04.02.20 - Vest-Telemarkrådet VEST-TELEMARKRÅDET
700/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev K - Foreløpig svar i klagesak - frådeling - Dalanvegen 1800 - 54/6 - Aakre FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
699/2020 20200131 31.01.2020 Inngående brev Innmelding av elev - ***** ***** ***** ***** ***** *****
656/2020 20200131 31.01.2020 Utgående brev Etterspurnad - signert husleigeavtale - kommunal omsorgsbustad *****
655/2020 20200131 31.01.2020 Utgående brev N - Ulovleg lagring av bilvrak og anna på eigedomm - 28/9 - Fjone mellom Astrid Anita Fjone Felle
674/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Vedtak etter helse- og omsorgstenestlova kapittel 9 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
672/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - Forslag til jordskifteavgjerd - 19-013767REN-JKVI - Haukom-Lier ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT
670/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/334 - Vrådal skisenter B10 tomt 118 EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS
669/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 13/321 - Jutulnutvegen 126 E Kurst Isaksen
668/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Fråsegn om teieplikt *****
664/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oversending av eksempelfiler for innrapportering av meddomarar DOMSTOLENE I NORGE
663/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oppdatering av kommuneregisteret - 2020 Kommuneforlaget KF
662/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Spørsmål om besøk av tv-produksjonen 71º nord i 2020 Nordisk Film TV AS
661/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Informasjon om å søke tilskot til å styrke skulebiblioteket sitt arbeid med lesestimulering UTDANNINGSDIREKTORATET
654/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Stadfesting om utplassering av elev Vestfold og Telemark fylkeskommune
653/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Informasjon med rapport 2019 for 2. halvår og verksemdsplan 2020 for 1. halvår - Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark (OKOS Telemark) OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TELEMARK
647/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Melding om bestilling av HMS-kort - reinhald Direktoratet for Arbeidstilsynet
646/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling som vernepleiar ved tenestekontoret - ID 982 *****
645/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
644/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
643/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Stadfesting om utplassering av elev Vestfold og Telemark fylkeskommune
638/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 4. kvartal 2019 Vinje kommune
636/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Innhenting av saksdokumenter - ansetting av avdelingsleiar og fagutviklingssykepleiar ved ***** ***** *****
608/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Viktig informasjon til elevar i 10.klasse - skuleskyss for elevar i vidaregående skule - skuleåret 2020-2021 Vestfold og Telemark fylkeskommune
587/2020 20200130 30.01.2020 Utgående brev Svar - framdriftsplan branntilsyn 2019 INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS
537/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Høyring - Endring av forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Seljord kommune Seljord kommune
526/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
519/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev K - Oversending av klage - Fiskebekk massetak - 13/3 - Straumen FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
515/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Rutine ved klageoversendelse - opplysninger om Fylkesmannens saksbehandlingstid FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
479/2020 20200130 30.01.2020 Inngående brev Oversending av fornya områdekonsesjon og anleggskonsesjon for 22 kV Holtane - kommunegrensen ved Merkebekk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
642/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling som vernepleiar ved tenestekontoret - ID982 *****
633/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Søknad om stilling som tilkallingsvikar ved skulane i Kviteseid - Id 978 *****
632/2020 20200129 29.01.2020 Inngående brev Påminning om aksjonær-/, medlems-/ og interessemøte 06.02.20 - Visit Telemark AS VISIT TELEMARK AS
631/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Svar - Søknad om opptak i kulturskulen *****
630/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Svar - Søknad om opptak i kulturskulen *****
629/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Svar - Søknad om plass i kulturskulen *****
628/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev Svar - Søknad om opptak i kulturskulen *****
625/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev K -Melding om registrert konsesjonsforhold - 36/25 - Kaasa Heidi Widenoja Sudbø
611/2020 20200129 29.01.2020 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 38/30, 39 - Høgheim ADVOKAT INGE M. EVJA AS