eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11778/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev T - Svar på søknad om endring av konsesjonsvilkår - 20/1 - Åkeren Tokke kommune
11773/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Ferdig matrikkelbrev - 68/16 - Nordheim Nissedal kommune - Kviteseid kommune, Interkommunalt plankontor
11772/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Foreløpig utkast til høyringssvar på NOU 2019:16 - kraftskatteutvalget LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
11771/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Planlagt tilsynskampanje med solarier i 2020 er utsett til 2021 DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD
11770/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Påminning om nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - stadfesting frå kommunen BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
11769/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - 7/1 - Vik øvre Tellef Fossli
11767/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - Løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - 2019 - Jan Heyerdal, Jonathan Heyerdahl Schei og Nina Heyerdal Schei Jan Heyerdahl
11766/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - Søknad om løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - Jan Heyerdal, Jonathan Heyerdahl og Nina Heyerdal Schei Jan Heyerdahl
11765/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Søknad om frådeling av eigedom - 4/5 - Byggstøl uppigard Arnhild Hauge
11763/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 38/106 - Sundbø terrasse 1 Tarjei Andreas Draugedal m.fl.
11762/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 1/284 - Vrådal skisenter B10 tomt 159 VESTFOLD EIENDOMSMEGLING AS
11760/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ber om oversikt over valte representantar til representantskapet i Renovest IKS RENOVEST IKS
11759/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 33/22 - Flatinvegen 4, tomt 24/6 tillegg EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
11757/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Svar på søknad om løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roar Holte og Vivi Feie Smidesang Roar Holte
11755/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 6/45 - Rjukanåsen 8 Best eiendomsmegler
11754/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innlevering av leasingbil NV 70314 AUTOLEASE
11737/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Klage - konsesjon på erverv av fast eigedom - 7/2 - Vraali FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11721/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev K - Nytt næringsareal, med m.a. nytt returpunkt for hytterenovasjon i LNF-areal - omdisponering Nissedal kommune
11715/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev N - Frådeling av tilleggsareal - jordlovsbehandling - 7/1 - Vik huskrull Nissedal kommune
11679/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar - vegstøv - Ordalsvegen - 05.11.19 Karin Kvålseth
11670/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nissedal RØde Kors NISSEDAL RØDE KORS
11669/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Oversending av dokument i jordlovssaka i samsvar med førespurnad - 54/6 - Aakre Halvor Nordahl
11651/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Informasjon om handtering av overskottssnø FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11647/2019 20191114 14.11.2019 Inngående brev Informasjon om forbod mot bruk av mineralolje og ny varslingsteneste om luftkvalitet FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11643/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev N - Særutskrift: Søknad om arealoverføring - jordlovsbehandling - 21/11 - Håtveit Mai-Lisbet Reini
11610/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 84/55 - Brunkebergvegen 444 A EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
11601/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev Innspel etter synfaring 04.09.19 - Sundsbarmreguleringa Norges Vassdrags- og energidirektorat
11543/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 12/53 - Sundet tomt 8 Thor Erland Grunnsund
11536/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 12/54 - Vråliosvegen 584 A GRENLAND EIENDOMSMEGLING AS
11528/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 40/61 - Heimtun EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
6785/2019 20191114 14.11.2019 Utgående brev K - Særutskrift: Søknad om deling av eigedom - jordlovsbehandling - 3/1 - Vraa m.fl. Per Wraa
11751/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Endring - ny møtedato for dialogmøte blir 07.02.20 - Sør-Øst politidistrikt SØR-ØST POLITIDISTRIKT
11746/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad om frivilligkoordinator MORGEDAL BYGDEKVINNELAG m.fl.
11745/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Melding om innmelding av lærlingar inn i pensjonsordninga f.o.m. 01.01.20 NISSEDAL KOMMUNE
11743/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Lukking av avvik etter tilsyn 19.03.19 - samfunnstryggleik og beredskap FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11741/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Om opplæring til medlemmar i Eldrerådet og heving av statusen til rådet HELSEDIREKTORATET
11739/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Signert samarbeidsavtale mellom Lilleborg og Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri på reingjeringsmaskiner LILLEBORG AS
11738/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Utsending av signert samarbeidsavtale mellom Lilleborg og Kviteseid omsorgssenter, kjøken og vaskeri på reingjeringsmaskiner LILLEBORG AS
11736/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Spørsmål om tilgang til fiberbreiband på Flatin m.m. Glenn Robert Arbøll Olsen
11735/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltaking i den skuleomfattande tiltaksmodellen PALS NASJONALT UTVIKLINGSSENTER FOR BARN OG UNGE AS
11667/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev N - Søknad om løyve til motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Nissedal Røde Kors NISSEDAL RØDE KORS
11626/2019 20191113 13.11.2019 Inngående brev N - Oppmoding om delutbetaling av tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - rydde gamalt beite - 28/9 - Fjone mellom Gunstein Felle
11608/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev Lukking av avvik etter tilsyn 19.03.19 - samfunnstryggleik og beredskap i Kviteseid kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11064/2019 20191113 13.11.2019 Utgående brev K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 14/117 - Roaldstad Anne Lise Strand
11705/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav - deltaking på livbergingskurs 14.10.19-15.10.19 SELJORD KOMMUNE
11704/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Oversending av erstatningsavtale på tenesteabonnement frå Visma Enterprise AS til Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark VISMA ENTERPRISE
11703/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Avtale om tilslutning, bruk og utvikling av Barnevernvakten i Telemark til signering BARNVERNVAKTEN I TELEMARK
11694/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Delegering av tilvisningsmynde NAV Kviteseid og Nissedal
11693/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte 28.02.20 - Sør-Øst politidistrikt SØR-ØST POLITIDISTRIKT
11691/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev K - Løyve til gravearbeid for å legge fiber til Garverivegen 16 - 40/172 - Mylletomta 2 ELTEL NETWORKS AS
11690/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Ferdigstilling av periodisk ajourhald av AR5 for Kviteseid kommune NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
11689/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltaking i forsøk med statleg finansiering av omsorgstenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
11688/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Invitasjon til møte i nettverksgruppa for fosterheimsarbeid 15.11.19 MIDT-TELEMARK BARNEVERNSTJENESTE m.fl.
11687/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Om innmelding av lærlingar inn i pensjonsordninga f.o.m. 01.01.20 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
11684/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Avtale om påkobling til MinSide KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
11678/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunen sin myndighetsøving etter forureiingsforskrifta kapittel 13 MILJØDIREKTORATET
11677/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Oppmoding om oppgradering av Ordalsvegen HAUGLID EIENDOM AS
11668/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling 06.11.19 - jordmor - vedtaksref.: 100006620281218 HELFO
11666/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev K - Søknad om løyve om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roar Holte og Vivi Feie Smidesang Roar Holte
11658/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 74/13 - Sørlidsæter Bente Matthes
11657/2019 20191112 12.11.2019 Inngående brev K - Krav om omgjering av delingsvedtak - Dalanvegen 1800 - 54/6 - Aakre ADVOKAT INGE M. EVJA AS
11466/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Førespurnad om vertskommuneansvar for ressursteam for barneverntenestane i Midt-, Vest- og Aust-Telemark TINN KOMMUNE m.fl.
11050/2019 20191112 12.11.2019 Utgående brev Referat frå møte i prosjektgruppa 01.11.19 TINN KOMMUNE m.fl.
11631/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilskotsordning for særleg ressurskrevande helse og omsorgstenester 2020 - foreløpig orientering HELSEDIREKTORATET
11625/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Rapport - klimasatsing - Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum MILJØDIREKTORATET
11624/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev K - Skøyte til tinglysing har manglar og kan ikkje tinglysast - overføring av festerett - 33/1/43/0 - Prestegardshamni 43 STATENS KARTVERK
11594/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Referat frå møte 05.11.19 - Arkivforum i Vest-Telemark SELJORD KOMMUNE
11593/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Rutine ved oversending av klagesaker - saksbehandling - klager etter plan- og bygningslova FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
11585/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Plaga av vegstøv på Ordalsvegen Karin Kvålseth
11584/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gravemelding - drenering overvann ved Elizabeth's mote - 40/15 - Garverivegen 2 B EIKLAND MASKIN AS
11583/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereform - konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskot HELSEDIREKTORATET
11582/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Resultatene frå nasjonale prøver er publisert UTDANNINGSDIREKTORATET
11581/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Elektronisk signatur på forliksrådene sin avgjersler SØR-ØST POLITIDISTRIKT
11579/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Open søknad til Kviteseid kommune Audun Aasmundtveit
11574/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gravemelding - overvatn ved verkstaden - 33/1 - Tormod Knudsens veg 7 A EILAND MASKIN AS
11573/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om spelemidlar - Sundenuten klatrefelt KVITSUND IDRETTSLAG
11572/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 84/55 - Brunkebergvegen 444 A EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS
11564/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Påminning om rapportering av tilskot kring prosjekt Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum MILJØDIREKTORATET
11563/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Førespurnad om vertskommunesamarbeid for interkommunalt ressursteam for barnevernstenestane i Midt-, Vest- og Aust-Telemark Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
11561/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - stadfesting frå kommunen BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
11559/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte 12.11.19 - Vest-Telemarkrådet VEST-TELEMARKRÅDET
11554/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Revidering av samarbeidsavtale om vaksenopplæring mellom Seljord kommune og Kviteseid kommune SELJORD KOMMUNE
11434/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-04.11.19 - Kviteseid vassverk FJELLAB
11433/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Informasjon om ny tilskotsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivande fastleger HELSEDIREKTORATET
11427/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Møtebok etter haustmøte 21.10.19-22.10.19 - Villreinnemnda for Setesdalsområde SULDAL KOMMUNE
11426/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rapport traffiktal og fartsnivå på rv. 41 Kviteseid STATENS VEGVESEN REGION SØR SKIEN KONTORSTED
11421/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Påminning om spørjeundersøkinga - Kartlegging av kommunen sitt tilbod til sysken som pårørande FOLKEHELSEINSTITUTTET
11420/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-04.11.19 - Hellebroi vassverk FJELLAB
11419/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-04.11.19 - Skreosen vassverk FJELLAB
11418/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-04.11.19 - Brunkeberg oppvekstsenter, skule FJELLAB
11087/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Spørsmål kring ekstra bemanning på Kviteseid omsorgssenter kveld og helg FAGFORBUNDET I KVITESEID AVD 615
11086/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Spørjeundersøking om foreldrerettleiing i introduksjonsprogrammet Rambøll
11085/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Årsmelding 2018 - Vest-Telemark Kraftlag AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
11084/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Tillating til å arbeide med asbest og asbesthaldbare produkt ARBEIDSTILSYNET
11083/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Referatsak - formannskapet - 14.08.19-03.11.19 - delegerte vedtak - Interkommunalt plankontor for Nissedal kommune og Kviteseid kommune NISSEDAL KOMMUNE
11077/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Inngående test ufordelt saksbehandler men fordelt adm Kristian H Strømme
11076/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Inngående test ufordelt adm og saksbehandler Kristian H Strømme
11073/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Kostra-rapportering for 2019 STATISTISK SENTRALBYRÅ
11072/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Invitasjon til høyringsmæte 13.11.19 - Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
11071/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev K - Søknad om endring av abonnement på kommunale gebyr - 68/24 - Moganga II Reidun Øvrebø Fisketjønn
11067/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Overtaking av ansvar for gateljosa i Lauvstadvegen, Oppebøenvegen og Torshaugvegen LAUVSTAD OG OMEGN VELFORENING
11063/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Krev kartlegging og fjerning av all asbest med fokus på asbest som forureinar hushaldsvatn og drikkevatn NORGES MILJØVERNFORBUND
11061/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte 05.11.19 - Arkivforum i Vest-Telemark SELJORD KOMMUNE
11057/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Innkalling til prosjektgruppemøte 02.12.19 - kunnskap om villreinen sin bruk av Våmur Roan PUNSVIK NATURFORVALTNING AS
11056/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskot til trafikksikkerheitstiltak - aksjon skuleveg 2020 STATENS VEGVESEN - REGION SØR
11055/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Om arbeidet med rullering av regional vatnforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogam for vatnregion Agder - 2021-2027 og organisering av vatnområda VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
11052/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Invitasjon til oppstartsmøte 19.11.19 kring samarbeid om ro- og padleturar i Telemark NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
11051/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Påminning om Riksrevisjonen sin spørjeundersøking om styresmakta sitt arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til eit klima i endring RIKSREVISJONEN
11048/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll tobakk - 01.11.19 - Kiwi Kviteseid Securitas AS
11047/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll - 01.11.19 - Kiwi Kviteseid Securitas AS
11046/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll - 01.11.19 - Cafe Hvidesøe Securitas AS
11045/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll tobakk - 01.11.19 - Coop Morgedal Securitas AS
11044/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført internkontroll - 01.11.19 - Coop Morgedal Securitas AS
11043/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll - 01.11.19 - Kiwi Kviteseid Securitas AS
11042/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll tobakk - 01.11.19 - Kiwi Kviteseid Securitas AS
11040/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll tobakk - 01.11.19 - Coop Morgedal Securitas AS
11039/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført salskontroll - 01.11.19 - Coop Morgedal Securitas AS
11038/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Rapport etter utført skjenkekontroll - 01.11.19 - Cafe Hvidesøe Securitas AS
11036/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 12/53 - Sundet tomt 8 Thor Erland Grunnsund
11035/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om oppheving av uregistrert stiftelse - Eivind Bergs Legat LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
11032/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 12/54 - Vråliosvegen 584 A GRENLAND EIENDOMSMEGLING AS
11031/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 40/61 - Heimtun EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
11030/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjon av folkeregisteropplysningar SKATTEETATEN
11025/2019 20191101 01.11.2019 Utgående brev Signert avtale om deponering av elektronisk arkivmateriale frå NAV Kviteseid - Visma Velferd 01.04.07-31.12.19 INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
8698/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Løypemelding og informasjon om Akson - forprosjekt for heilskapleg samhandling og felles kommunal journal KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
8697/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Innlevering av bil - flyktningkoordinator DNB BANK ASA - AUTOLEASE
8690/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Nytt Folkeregister frå 2020 DIREKTORATET FOR E-HELSE
8689/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Om brev sendt frå Kviteseid kommune til beburane i Håtveitvegen - innsamling av avfall vinteren 2018-2019 RENOVEST IKS
8688/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Svar på innsynskrav - oversikt over tilgangskoder og einingar Nor P. Batch
8687/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev K - Spørsmål kring renovasjon - 30/10 - Apalstoi II Berit S Brauti Fritzen
8682/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsrekneskap til KOSTRA for 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
8680/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
8678/2019 20191030 30.10.2019 Inngående brev Invitasjon til medlemsmøte for tilsette ved Skatteoppkrevjarkontor i Vestfold og Telemark 05.11.19 FAGFORBUNDET TELEMARK
8674/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Invitasjon til medaljeseremoni for veteranar fra Tysklandsbrigaden Olav Gravir m.fl.
8670/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev K - Svar på melding endring av fakturamottakar på kommunale gebyr - 36/41 - Kviteseidvegen 666 B Aud Kari Blix Ståland m.fl.
8667/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev K - Skøyte til tinglysing - 33/1/43/0 - Prestegardshamni 43 STATENS KARTVERK
8590/2019 20191030 30.10.2019 Utgående brev Søknad om opphevelse av uregistrert legat - Eivind Berges legat - 2019 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET
8668/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilsyn - oppfylling av vedtak - asbesthandtering Direktoratet for Arbeidstilsynet
8662/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 13/8 - Rudvang Kjell Hauge
8661/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 7/16 - Engstad Arnhild Hansen Sandvik
8660/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev N - Søknad om arealoverføring til bustadtomta 21/47 - jordlovsbehandling - 21/11 - Håtveit Mai-Lisbet Reine
8655/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Påminning om påmelding til statsborgarsermoni i Telemark 03.11.19 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
8645/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev N - Svar på søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - Andreas Tanberg Andreas Ragnar Tanberg
8641/2019 20191029 29.10.2019 Utgående brev K - Svar på søknad om endring av abonnement - kommunale gebyr - 76/46 - Knatten Astrid Åmot
8640/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev K - Signert endringsmelding - renovasjon og feiing - 76/46 - Knatten Astrid Åmot
8639/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Invitasjon til Kommunedirektørsamling 10.02.20 og Kommunalpolitisk Toppmøte 11.02.20 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
8636/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Forvaltning av RMP-tilskot - Beiting av verdifulle jordlandskap i innmark og Slått av verdifulle jordlandskap - Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
8635/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev Gravemelding - vasslekkasje i Morgedal - 72/1 - Håtveitvegen 79 EIKLAND MASKIN AS
8633/2019 20191029 29.10.2019 Inngående brev N - Søknad om frådeling av bustadtomt - jordlovsbehandling - 36/3 - Sønderland, Haugsjåbakk Nissedal kommune
8627/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-28.10.19 - Hellebroi vassverk FJELLAB
8626/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-28.10.19 - Morgedal vassverk FJELLAB
8625/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-28.10.19 - Morgedal vassverk FJELLAB
8624/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Analyserapport frå Fjellab - 22.10.19-28.10.19 - Vrådal vassverk FJELLAB
8623/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev K - Svar på krav om innsyn - 7/2 - Vråli m.fl. Einar Heggtveit
8621/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte 27.11.19 - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
8619/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 4/5 - Byggstøyl uppigard Hallvard Hauge
8616/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav grunntilskot 2019 - samarbeidsavtale mellom Kviteseid og Seljord kommunar SELJORD KOMMUNE
8615/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev N - Søknad om løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag - Andreas Tanberg Andreas Ragnar Tanberg
8614/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 39/32 - Lundehaug Fritz Olav Jakobsen
8613/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev K - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 39/32 - Lundehaug Fritz Olav Jakobsen
8612/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev N - Melding om registrert konsesjonsforhold - 7/1 og 3 og 14/1 - Vik øvre m.fl. Gunnstein Hørte
8607/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på spørjeundersøking kring tiltak mot kvitvasking og terrorfinansiering KOMMUNALBANKEN AS
8605/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev N - Ber om stadfesting på godkjent konsesjon i matrikkelen - - 7/1 og 3 og 14/1 - Vik øvre m.fl. Gunnstein Hørte
8603/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på tilbakemelding kring innsynskrav - tilgangskode og einingar - 2019 Nor P. Batch
8602/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på svar på innsynskrav - tilgangskode og einingar Nor P. Batch
8600/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Om midlar til tiltak mot fremmande artar FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
8597/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Signert tiltaksplan for prosjekt - Inkluderande barnehage og skulemiljø - skuleåret 2019-2020 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
8596/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev Svar på innsynskrav - tilgangskode og einingar Nor P. Batch
8595/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Innsynskrav - tilgangskode og einingar Nor P. Batch
8594/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev Påminning om tilskotsordninga - Rettleiing i spesialistutdanning i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET
8593/2019 20191028 28.10.2019 Inngående brev N - Søknad om frådeling av areal - dispensasjon - jordlovsbehandling - 21/11 - Håtveit Nissedal kommune
8584/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev N - Særutskrift: Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - 7/1 og 3 og 14/1 - Vik øvre m.fl. Cecilie Ziener Thronsen
8418/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 32/40,41 og 42 - Syftestad KEMNEREN I GRENLAND m.fl.
8402/2019 20191028 28.10.2019 Utgående brev K - Melding om registrert konsesjonsforhold - 6/23 - Tusselid ADVOKAT INGE M. EVJA AS
8592/2019 20191027 27.10.2019 Inngående brev N - Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - rydding av kulturbeite - 34/2 - Øverland søndre LENA FLAGEBORG
8582/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Redusert bemanning ut året 2019 - Kulturarv i Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune
8577/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev K - Søknad om konsesjon på erverv av eigedom - 2094 - Norheim nedre Ann Iren Dale
8576/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Avtaler for grunnskular og barnehagar om gjesteelevar KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
8571/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Signert ordresetel for lisens og konsulentbistad for oppsett av Unit4 SAF-T NISSEDAL KOMMUNE
8570/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Om oppdatering av tettbebyggelseskart for kapittel 13 og 14 anlegg i forureiingsforskrifta FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
8569/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling 22.10.19 - jordmor - vedtaksref.: 100006581465247V01 Helfo
8568/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Siste påminning om spørjeundersøkinga - kulturtilbod til barn i barnehage – Den kulturelle skolesekken Norge Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
8567/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Gravemelding - bytte av skadd gatelyspunkt - 203/1 - RV 41/03-KV-001 NETTPARTNER AS
8548/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot for 2019 FINTLAND OLE IVAR
8547/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev K - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 74/4 - Lier Michael Berstad
8543/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev K - Tilskot til pesielle miljøtiltak i jordbruket - avslutting av vår konto for prosjektet tiltak mot forureining - rense avskjeringsgrøfter - 87/7 - Hovland VIDAR VETING
8542/2019 20191025 25.10.2019 Inngående brev Innkalling og val til Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Landsting 10.02.20-12.02.20 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
8526/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev N - Svar på søknad om arealoverføring til bustadtomta 28/21 - jordlovsbehandling - 28/1 - Uppigard Fjone Nissedal kommune m.fl.
8520/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Innkalling til møte i prosjektgruppa 01.11.19 BØ KOMMUNE m.fl.
8499/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Svar - tillating til asbestarbeid-nye rutiner/prosedyrer- ref.nr. 2019/10664 ARBEIDSTILSYNET
8497/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev K - Melding om gjennomført første års floghavrekontroll - 23/1 - Neset Knut Johannes Moen m.fl.
8284/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Referat frå møte 01.10.19 UTDANNINGSFORBUNDET KVITESEID
8241/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Val av varaordførar for valperioden 2019-2023 Halvor Nyland
8239/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Val av ordførar for valperioden 2019-2023 Bjørn Nordskog
8237/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Val av valnemnd for valperioden 2019-2023 Geir Kjartan Lid m.fl.
8236/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Val av Kontrollutval for valperioden 2019-2023 Jonn Foldøy m.fl.
8234/2019 20191025 25.10.2019 Utgående brev Val av formannskap for valperioden 2019-2023 Anne Birgit Sollid m.fl.
8528/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev Innkalling til opplæring av nye kontrollutvalgsmedlemmer 20.11.19 Telemark fylkeskommune
8525/2019 20191024 24.10.2019 Inngående brev N - Søknad om arealoverføring til bustadtomta 28/21 - jordlovsbehandling - 28/1 - Uppigard Fjone Halvor Fjone
8522/2019 20191023 23.10.2019 Inngående brev Telemark innkjøpssamarbeid kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - godkjenning av samarbeidsavtale Nissedal kommune