Postliste http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/ einnsyn.vtds.no 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107041?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9359/2019 | Plan, næring og teknisk etat 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107039?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9357/2019 | Plan, næring og teknisk etat 22/3 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107005?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl K Kleve Aketun | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9323/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/56/27/1 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106911?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Kvalheim | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9229/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/56/27/1 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106894?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Kvalheim | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9212/2019 | Plan, næring og teknisk etat 19/16 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106870?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Rydland | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9188/2019 | Plan, næring og teknisk etat 19/16 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106869?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Kolnes | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9187/2019 | Plan, næring og teknisk etat 141/4 og 7 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106809?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borgar Pollen | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9127/2019 | Plan, næring og teknisk etat 47/140 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106822?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9140/2019 | Plan, næring og teknisk etat 47/140 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106821?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9139/2019 | Plan, næring og teknisk etat 28/4 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106820?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9138/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/58 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106819?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9137/2019 | Plan, næring og teknisk etat 119/11 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106817?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robin Jørgensen Lysdahl | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9135/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/223 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106669?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8987/2019 | Plan, næring og teknisk etat 125/29 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106656?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Røneid | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8974/2019 | Plan, næring og teknisk etat 120/87 og 120/69 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106599?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Norhild Lio | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8917/2019 | Plan, næring og teknisk etat 121/2/30 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106598?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Andreas Sandø | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8916/2019 | Plan, næring og teknisk etat 129/128 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106576?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Seltveit | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8894/2019 | Plan, næring og teknisk etat 72/40 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106575?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8893/2019 | Plan, næring og teknisk etat 46/8 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106574?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8892/2019 | Plan, næring og teknisk etat 28/4 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106482?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8800/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/263 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106442?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRMEGLEREN AS | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8760/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/263 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106441?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRMEGLEREN AS | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8759/2019 | Plan, næring og teknisk etat 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106348?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8666/2019 | Plan, næring og teknisk etat 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106347?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8665/2019 | Plan, næring og teknisk etat 41/13 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106274?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: RTS INVEST AS | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8592/2019 | Plan, næring og teknisk etat 116/8 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106273?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti-Helene Ehlers | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8591/2019 | Plan, næring og teknisk etat 121/111 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106250?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Lillegård | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8568/2019 | Plan, næring og teknisk etat Problem med vasspumpe Soria Moria - endra løysing http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104818?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Feste AS | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 7138/2019 | Plan, næring og teknisk etat Protokoll for reklamasjons befaringer http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107018?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9336/2019 | Plan, næring og teknisk etat Protokoll for reklamasjons befaringer http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107017?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9335/2019 | Plan, næring og teknisk etat 129/124/126 - 3/4/10 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106085?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Seltveit | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8405/2019 | Plan, næring og teknisk etat 146/7 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106084?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Lundstad | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8404/2019 | Plan, næring og teknisk etat 091019 - Innkalling til 1 års garantibefaring - Flaumsikring mot Tokkeåi http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105937?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8257/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/333 og 334 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105991?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Nielsen | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 8311/2019 | Plan, næring og teknisk etat 121/2/38 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105954?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Jopperud | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8274/2019 | Plan, næring og teknisk etat 126/27 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105953?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Solli | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8273/2019 | Plan, næring og teknisk etat 124/1/7 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105692?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Marius Momkvist | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8012/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/18 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105690?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ØYSTEIN SLETTEBØ | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8010/2019 | Plan, næring og teknisk etat 137/3/22 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105570?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7890/2019 | Plan, næring og teknisk etat 23/51 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105546?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT HELGE AARNES | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7866/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/281 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105545?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRENLAND EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7865/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/281 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105544?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRENLAND EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7864/2019 | Plan, næring og teknisk etat 77/66 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105543?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Vik | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7863/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/18 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105542?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ØYSTEIN SLETTEBØ | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7862/2019 | Plan, næring og teknisk etat Manglar på klatretårn - vurdering av tilsvar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106268?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEKEPLASSKONTROLLEN AS | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8586/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 123/18 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105541?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ØYSTEIN SLETTEBØ | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7861/2019 | Plan, næring og teknisk etat 146/10 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105540?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7860/2019 | Plan, næring og teknisk etat 164/10 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105538?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7858/2019 | Plan, næring og teknisk etat Jøgi Marleen - aksept av 20% vikariat som kjøkkenassistent for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken frå 010819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106496?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marleen Jögi | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8814/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 190919 - Underteikna protokoll - NSF http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106916?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NSF | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9234/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 138/1 - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104894?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkjell Kr Kostveit | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7214/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Tekna http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106915?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekna | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9233/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 138/1 - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104893?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kristin K Seltveit | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7213/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Fagforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106914?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9232/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilsagn om tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106498?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8816/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Innkalling til opplæring i valgjennomføring for røystestyre http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105930?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lothar Edel | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8250/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 143/109 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105379?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7699/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Utdanningsforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106913?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9231/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilsagn om tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106078?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8398/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Val av leiar og nytt medlem av Dalen røystestyre http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105699?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8019/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 143/13 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105329?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7649/2019 | Plan, næring og teknisk etat 180919 - Underteikna protokoll http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106858?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsleiar | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9176/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Innkalling til valopplæring og utdeling av valmateriell. http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105664?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsmund Stenseth m.fl. | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7984/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 143/13 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105328?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7648/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Skolelederforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106856?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skolelederforbundet | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9174/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Søknad om permisjon frå Dalen røystestyre ved valet 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105646?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7966/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 123/330 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105326?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Kirsten Ramsli | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7646/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - FO http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106855?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9173/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Søknad om fritak frå Dalen røystestyre - Geir Ekre http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105645?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Magne Ekre | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 7965/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 123/330 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105325?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Ramsli | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7645/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilleggsavtale - sommarvikar skuleungdom veke 30 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104858?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Bleikelia | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7178/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Bibliotekarforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106854?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bibliotekarforbundet | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9172/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Oversending av liste over fyrstegongsveljarar i Tokke 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105195?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Alice Vågslid | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7515/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Sluttutbetaling av tildela spelemidlar- anlegg 083300207302 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104782?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7102/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 190919 - Underteikna protokoll - Utdanningsforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106853?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9171/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Klage på vedtak om avslag på dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106842?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9160/2019 | Plan, næring og teknisk etat Svar på søknad om utsett frist for oppstart av bygging av kunstgras i Høydalsmo - anleggsnr 0833000405 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106499?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8817/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Sametinget sitt valmanntal - til vitande http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105134?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maj-Lena Knudsen m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7454/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Regnskapssammendrag/budsjett http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104760?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemarka Fylkeskommune | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7080/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 190919 - Underteikna protokoll - Krifa http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106924?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krifa | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9242/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 190919 - Underteikna protokoll - NSF http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106852?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NSF | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9170/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Oversending av liste over fyrstegongsveljarar 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104632?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Benedikte Nes m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6952/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Svar Utbetalingsanmodning Styggedalen http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104600?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6920/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 89/13 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105234?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Marie Rishovd | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7554/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Nito http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106923?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nito | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9241/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 190919 - Underteikna protokoll - Fagforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106851?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9169/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Enkeltvedtak om spesialundervisning for skuleåret 2018 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/93564?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6657/2018 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Revisorgodkjent rekneskap - Soria Moria 6549 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104874?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Nordby Vibeto | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7194/2019 | Plan, næring og teknisk etat 2/4/3 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105233?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: LÅRDAL VEL | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7553/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Nito http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106922?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nito | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9240/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 180919 - Underteikna protokoll - uorganiserte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106850?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forhandlingsleiar | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9168/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106070?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Håland | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8390/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 144/36 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105232?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helene Marie Røimål | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7552/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll -Tekna http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106921?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekna | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9239/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Orientering om klage http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106759?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9077/2019 | Plan, næring og teknisk etat Hildegunn Håland - Aksept av 40% vikariat som off godkjent sjukepleiar for tida ved helseavdelinga i tida 010919 - 311019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106064?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Håland | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8384/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 190919 - Underteikna protokoll - Samfunnsviterne http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106920?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samfunnsviterne | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9238/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Hildegunn Håland - Aksept av 10% tilsetjing prosjektstilling helsesøster for tida ved helseavdeling i tida 010919 - 311219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106062?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Håland | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8382/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 190919 - Underteikna protokoll - Jordmorforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106919?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jordmorforbundet | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9237/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering - Lårdal kraftverk - Tokke kommune http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105586?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7906/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Underteikna protokoll - Fagforbundet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106918?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9236/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Klage på avslag om dispensasjon - Lårdal kraftverk: Ny handsaming http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105526?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7846/2019 | Plan, næring og teknisk etat Justering sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105238?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7558/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 190919 - Underteikna protokoll - DNLF http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106917?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNLF | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9235/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Reguleringsplan og nabovarsel for Hallbjønnsekken 53 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106837?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rene Olsen | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9155/2019 | Plan, næring og teknisk etat 19/28 - Klage over Tokke kommunes vedtak om ikkje å gi løyve til utbygging av Lårdal kraftverk http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105335?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7655/2019 | Plan, næring og teknisk etat 85/6 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104898?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunvor N Skumsnes | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7218/2019 | Plan, næring og teknisk etat Klagehandsaming Fylkesmannen - Lårdal kraftverk http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105247?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tokke - Formannskapet | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7567/2019 | Plan, næring og teknisk etat Mindre reguleringsendring felt F8 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104802?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALLBJØNN HØYFJELLSSENTER AS | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7122/2019 | Plan, næring og teknisk etat 85/6 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104897?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Nevestveit | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7217/2019 | Plan, næring og teknisk etat 85/6 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104896?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Nevestveit Barøy | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7216/2019 | Plan, næring og teknisk etat Reguleringsendring felt F8 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104801?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallbjønn Høyfjellssenter | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 7121/2019 | Plan, næring og teknisk etat Sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107033?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9351/2019 | Tokke skule Informasjon om feil møtestad for møte 151019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106766?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST 110 IKS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9084/2019 | Rådmann Kraftkompetanse kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - Samarbeidsavtale og eigarstrategi http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106679?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tinn kommune | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8997/2019 | Rådmann 111/1 - Omgjort klage - oppføring av fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106306?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8624/2019 | Plan, næring og teknisk etat 85/6 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104895?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Nevestveit | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7215/2019 | Plan, næring og teknisk etat Liv Kari Heggtveit - aksept av 10% tilsetjing i vikariat som lærar for tida ved Høydalsmo skule frå 010819 - 310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104904?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Kari Heggtveit | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7224/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 116/2 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106912?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9230/2019 | Plan, næring og teknisk etat 151019 - Sakspapirer til representantskapsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106760?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST 110 IKS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9078/2019 | Rådmann Stadfesting http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106197?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8516/2019 | Tokke skule Tilbod om tilsetjing i 10% vikariat som lærar ved for tida Høydalsmo skule i perioden 010819-310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104744?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Kari Heggtveit | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7064/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Ynskje om ytterligare opplysningar i klagesak http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105330?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7650/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/56/26/3 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104890?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnb eiendom | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7210/2019 | Plan, næring og teknisk etat 190919 - Møtebok villreinnemda http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106640?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemda for Setesdalsområdet | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8958/2019 | Plan, næring og teknisk etat 144/1 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106625?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8943/2019 | Plan, næring og teknisk etat Jette Bergfjord - aksept av 100% fast tilsetjing som kommunefysioterapeut for tida ved helse- og omsorgsetaten helseetaten http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106459?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jette Bergfjord | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8777/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 151019 - Innkalling til representantskapsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106357?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST 110 IKS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8675/2019 | Rådmann 146/23 - Kvittering på egenerklæring om konsesjonsfriheit http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104862?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Rydland m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7182/2019 | Plan, næring og teknisk etat Resultat av teoriprøve http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105306?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7626/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Framdriftsplanleggar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105240?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7560/2019 | Tokke skule Sluttrapport godkjent http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104832?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sparebankstiftelsen - | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7152/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 144/1 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106617?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 8935/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106467?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anurak Karlsen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8785/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 151019 - Foreløpig innkalling til representantskapsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106334?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST 110 IKS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8652/2019 | Rådmann 24/45 - Retur av kvittering på eigenerklæring - konsesjonsfriheit http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104861?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Rydland m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7181/2019 | Plan, næring og teknisk etat Oppseiing av SFO plass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105504?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Anette Solvang | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 7824/2019 | Dalen Barnehage Søknad om forlenga introduksjonsprogram http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105305?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7625/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 98/1 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106446?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8764/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilsetting 100% fast stilling som kommunefysioterapeut ved for tida helse- og omsorgsetaten helseetaten ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105927?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8247/2019 | Helse- og omsorgsetaten Søknad om endring av plass i skulefritidsordninga http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105323?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Anette Solvang | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7643/2019 | Dalen Barnehage 24/83 - Leigeavtale med Hey`di As, med kart http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104875?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DALEN MEKANISKE AS | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7195/2019 | Plan, næring og teknisk etat 114/2 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104852?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7172/2019 | Plan, næring og teknisk etat 041119 - Innkalling til konstituerende representanskapsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106778?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 9096/2019 | Rådmann 98/1 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106377?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8695/2019 | Plan, næring og teknisk etat Sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106350?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8668/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105291?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7611/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 114/1 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104851?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7171/2019 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om endring av plass i skulefritidsordninga http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104790?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Anette Solvang | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 7110/2019 | Dalen Barnehage 146/21 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106303?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8621/2019 | Plan, næring og teknisk etat Nystog Liv Oddny - aksept av 100% fast tilsetjing som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten institusjon frå 010919 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106255?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Oddny Nystog | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8573/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kenneth Frydenlund - aksept av 100% tilsetjing i vikariat som off godkjent vernepleiar for tida vedlse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap frå 090919 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106257?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Frydenlund | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8575/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 050919 - protokoll - Samarbeid om felles NAV-kontor for Fyresdal Seljord Vinje Kviteseid Nissedal og Tokke - § 20-2 vertskommuneavtale http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106195?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8514/2019 | Rådmann Ledig stilling - 100% fast stilling som kommunefysioterapeut ved for tida helse- og omsorgsetaten helseetaten ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105268?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Romina Betgevgiz | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7588/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 84/1 - Retur av tinglyst erlæring om vatn- og avløpsledningar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105552?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7872/2019 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om forlenga introduksjonsprogram http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105303?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7623/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Merknad til reguleringsplan E134 Høydalsmo kyrkje http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104907?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7227/2019 | Plan, næring og teknisk etat 113/1 - Retur av tinglyst eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104850?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7170/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106709?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 9027/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 146/21 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106297?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8615/2019 | Plan, næring og teknisk etat Kristina Vaitkuviene - Aksept av 40% fast tilsetjing som konsulent for tida avd NAV Tokke http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105975?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8295/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på motteken søknad - 100% fast stilling som kommunefysioterapeut ved for tida helse- og omsorgsetaten ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105266?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Toppe m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7586/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 84/1 Avtale til tinglysing http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105264?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7584/2019 | Plan, næring og teknisk etat Søknad om forlenga introduksjonsprogram http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105304?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7624/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 6/1, 9/2 og 13/1 - Søknad om konsesjon ved kjøp av fast eigedom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104685?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Tveito | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 7005/2019 | Plan, næring og teknisk etat 17/10 -Innkalling til tilbakemeldingsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106972?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 9290/2019 | Tokke skule ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106771?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 9089/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106702?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9020/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 100919 - Protokoll http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106343?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tokke kontrollutval | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8661/2019 | Rådmann 146/21 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106296?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8614/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilsetting 100 % fast stilling som offenteleg godkjent sjukepleiar i Tokke kommune http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105835?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8155/2019 | Helse- og omsorgsetaten Tilsetting - 100% vikariat offentleg godkjent vernepleiar i perioden 010919-010920 ved for tida helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap ID 631 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105959?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8279/2019 | Helse- og omsorgsetaten Tilbod om tilsetjing i 40% fast stilling som konsulent ved for tida NAV Tokke frå 011019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105775?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8095/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 84/1 - Avtale mellom Tokke Kommune og grunneigar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105107?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariann Romtveit | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7427/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105255?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alice Bratås | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7575/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 24/83 Leigeavtale mellom Dalen Mekaniske og Hey`di AS- med kart http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104876?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DALEN MEKANISKE AS | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7196/2019 | Plan, næring og teknisk etat Forespørsel om tilrettelegging http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104847?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7167/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten May Britt Brubakk - aksept av 50 % vikariat/prosjektstilling som konsulent for tida ved etat for Organisasjon arkiv og IKT og etat for plan næring og teknisk etat i perioden frå 011019 - 171120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106818?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Brubakk | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9136/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106732?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9050/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106680?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 8998/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 100919 - innkalling til møte i Tokke kontrollutval http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106340?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tokke kontrollutval | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8658/2019 | Rådmann 146/21 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106295?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8613/2019 | Plan, næring og teknisk etat 240619 - Referat frå representantskapsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106356?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8674/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilsetting NAV 40 % fast stilling http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105199?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7519/2019 | Sosialavdelinga ***** ***** - Søknad om stilling ID 631 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105934?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8254/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på motteken søknad - 3x100% faste stillingar off godkjende ved for tida Tokke helsesenter institusjon helse- og omsorgsetaten ID 624 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105277?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Oddny Nystog | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7597/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Dato for elevtest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105730?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8050/2019 | Høydalsmo Skule Framdriftsplanleggar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105245?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7565/2019 | Tokke skule ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105218?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7538/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Dokumentasjon eigeninnsats - Ferist Byrtedalen http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104976?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byrte beitelag | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 7296/2019 | Plan, næring og teknisk etat 24/45 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104681?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 7001/2019 | Plan, næring og teknisk etat 119/11 - Retur av tinglyst frådeling av husmannsplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107007?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9325/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106731?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9049/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106637?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8955/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Hanna Ibrahim Mahfoud - aksept av 14,08% mellombels tilsetjing som assistent for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 011119 - 310420 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106604?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Ibrahim Mahfoud | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8922/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 030619 - Protokoll http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106554?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8872/2019 | Plan, næring og teknisk etat May Myrvang - aksept av 100% mellombels prosjektstilling som off godkjent vernepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten dagaktivitetsavdelinga Tokke helsesenter http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106456?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Myrvang | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8774/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 146/21 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106294?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8612/2019 | Plan, næring og teknisk etat 92/6 og 92/39 - retur av tinglyst arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106242?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8560/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106246?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Gjerde Skålid | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8564/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Margit Kostveit Bergland - Aksept av 10% vikariat som fagarbeidar i tida 011019 - 310320 for tida ved NAV Tokke http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106017?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Kostveit Bergland | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8337/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kristina Vaitkuviene - Aksept av 10% vikariat som konsulent i tida 011019 - 310320 for tida ved NAV Tokke http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105976?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8296/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på motteken søknad - 40% fast stilling som veiledar ved for tida NAV Tokke frå 011119 ID 636 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104716?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7036/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 631 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105466?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7786/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 300619 - Rekneskapsrapport med kommentarar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105317?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7637/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105217?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7537/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Vedtak - skulemiljø http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105251?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7571/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Opplysningar om naturskade http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104767?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Aabø | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7087/2019 | Plan, næring og teknisk etat 146/23 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104678?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Blikom | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6998/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107047?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Inger Heimdal | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9365/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106730?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9048/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Hanna Ibrahim Mahfoud - aksept av 10,56% tilsetjing som assistent for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 010919 - 290220 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106603?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Ibrahim Mahfoud | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8921/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106515?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8833/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106298?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8616/2019 | Tokke skule Halvor Gjerde Skålid - aksept av tilsetjing etter timeliste som kjøkkenassistent for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 010919 - 311219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106245?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Gjerde Skålid | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8563/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 92/39 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106241?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Øyane | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8559/2019 | Plan, næring og teknisk etat 146/21 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106217?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8536/2019 | Plan, næring og teknisk etat Suvansa Vonghjamchan - aksept av 25% tilsetjing i vikariat som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap frå 010919 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105889?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suvansa Vongkhamchan | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8209/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Melding om at stilling vert lyst ut på nytt ID 631 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105308?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Suvansa Vongkhamchan m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7628/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 10% vikariat som konsulent ved for tida NAV Tokke for perioden 011019-310320 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105776?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8096/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbakemelding http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105784?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8104/2019 | Høydalsmo Skule Randi Eikåsen - Aksept av 20% tilsetjing som reinhaldsoperastør for tida ved Høydalsmo barnehage i tida 010919 - 311219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105683?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Eikåsen | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8003/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 10% vikariat som fagarbeidar ved for tida NAV Tokke for perioden 011019-310320 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105122?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margit Kostveit Bergland | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7442/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Utbetaling av tippemidlar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105550?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HØYDALSMO IDROTTSLAG | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7870/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105212?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7532/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 624 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105213?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7533/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 240619 - protokoll Generalforsamling http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104998?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMTUN AS | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 7318/2019 | Ordførar 113/1, 114/1 og 114/2 - Retur av tinglyst arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104891?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7211/2019 | Plan, næring og teknisk etat 146/23 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104677?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Rydland | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6997/2019 | Plan, næring og teknisk etat Liv Inger Heimdal - aksept av tilsetjing etter timeliste som assistent ved Oppvekst kultur- og idrettsetaten Dalen barnehage Åmdals Verk i perioden 010819 - 310820 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107046?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Inger Heimdal | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9364/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106708?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 9026/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106513?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8831/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tinglyst pantdokument http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106480?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8798/2019 | Sosialavdelinga Margit Grønlid - aksept av 45% mellombels tilsetjing som lærar utan godkj utdanning for tida ved Høydalsmo skule frå 010819 - 311219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106373?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Grønlid | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8691/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 90/3 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106164?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8483/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilsetting 100 % Prosjektstilling som offenteleg godkjent vernepleiar for tid dagaktivetsavdelinga, helse og omsorgsetaten http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105918?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8238/2019 | Helse- og omsorgsetaten Tilsetting 10% vikariat NAV Tokke http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105200?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7520/2019 | Sosialavdelinga Tidsskjema SFO 2019-20 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105875?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lina Haugholmen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8195/2019 | Dalen Barnehage Tilbod om tilsetjing i 20% vakant stilling som reinhaldsoperatør ved for tida eigedomsavdelinga Høydalsmo i tida 010919-311219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105581?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Eikåsen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7901/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105887?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suvansa Vongkhamchan | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8207/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbakemelding http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105783?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8103/2019 | Helse- og omsorgsetaten Melding om tilsetjing i inntil 100% fast stilling som messingpedagog ved for tida oppvekst kultur og idrettsetaten Tokke kulturskule frå 010819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105118?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dawid Michalowski m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7438/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 114/1 - Melding til tinglysing http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104640?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6960/2019 | Plan, næring og teknisk etat 126/1 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104518?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSMO FABRIKKER AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6838/2019 | Plan, næring og teknisk etat 143/13 - Retur av tinglyst arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105327?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7647/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105210?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7530/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Framdriftsplanleggar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105242?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7562/2019 | Tokke skule ***** ***** - Søknad om stilling ID 636 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104648?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6968/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Særskilt tilskot for einslege mindreårige flyktningar 0 - 16 år - 3 terminutbetaling 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106815?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9133/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 47/136 - Retur av tinglyst arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106816?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9134/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106707?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2019 | RegistryNumber: 9025/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 72/40 - Retur av tinglyst arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106577?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8895/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106426?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8744/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106360?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8678/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilbakemelding http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106206?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8525/2019 | Tokke skule 050919 - protokoll - bompengefinansiering av E134 Seljord - Vinjesvingen og rv 41 Vrådal - Brunkeberg http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106149?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 8468/2019 | Plan, næring og teknisk etat 102/1 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106147?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 8466/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilbod om tilsetjing i 10,56% vakant stilling som assistent ved for tida helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 010919-290220 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105921?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Ibrahim Mahfoud | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8241/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kunngjering av ledig stilling - 100% vikariat offentleg godkjent vernepleiar i perioden 010919-010920 ved for tida helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap ID 631 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105287?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Varden m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7607/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på motteken søknad - 100% prosjektstilling som off godkjent sjukepleiar/vernepleiar ved for tida dagaktivitetsavdelinga helse- og omsorgsetaten ID 627 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105275?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Myrvang m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7595/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Godtgjersle ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105203?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7523/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Suvansa Vonghtamchan - aksept av tilsetjing etter timelliste som helsefagarbeidar ved helse- og omsorgsetaten institusjon i perioden 010819 - 010820 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105886?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suvansa Vongkhamchan | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8206/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Liv Inger Berge Frantzen - Aksept av 76% vikariat som pleieassistent for tida ved Åheim bufellesskap http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105567?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Inger Berge Frantzen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7887/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på motteken søknad - 10% vikariat som veiledar i perioden 011019-300920 med høve til forlenging ved for tida NAV Tokke ID 637 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104711?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7031/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Phenecia Mamie D Cissie - Aksept av 26,77% fast tilsetjing som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved heimetenesta http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105416?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Phenecia Mamie D Cissie | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7736/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105209?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7529/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Bandaksli bryggje - ny vurdering av plassering mobilt toalett http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104996?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Helene Solli Fagersand | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 7316/2019 | Plan, næring og teknisk etat Stadfesting på bestilling http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104762?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell O. Skavdal | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7082/2019 | Plan, næring og teknisk etat Siri Møller-Holst - aksept av fast tilsetjing som musikk- og kulturskulelærar for tida ved oppvekst kultur og idrettsetaten kulturskulen frå 010819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104780?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Møller-Holst | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7100/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 636 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104647?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6967/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna avtale om kjøp av fysioterapiteneste i perioden 010719 - 310819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104657?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fysio-Vital A/S Vidar Vindal | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6977/2019 | Helse- og omsorgsetaten 27/1 - Retur av tinglyst arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106812?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9130/2019 | Plan, næring og teknisk etat 3 terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106670?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8988/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106514?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8832/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106389?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 8707/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106300?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8618/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten 147/3 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106107?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8427/2019 | Plan, næring og teknisk etat Avslutning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106050?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8370/2019 | Tokke skule Avslutning av sak http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106023?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8343/2019 | Tokke skule Tilbod om tilsetjing i 26,77% fast stilling natt som fagarbeidar ved for tida helse- og omsorgsetaten heimetenesta ID 633 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105193?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Phenecia Mamie D Cissie | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7513/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 76% vikariat som pleieassistent ved for tida helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap ID 632 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105403?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Inger Berge Frantzen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7723/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 25% vikariat som off godkjent helsefagarbeidar, natt ved for tida Åheim bufellesskap i perioden 010919-290220 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105717?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Suvansa Vongkhamchan | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8037/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 146/4 - Bandakslid bryggje - plassering av mobilt toalett http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104817?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helene Fagersand | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7137/2019 | Plan, næring og teknisk etat Svar på motteke plasstilbod http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105696?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin K Jernberg Midjås | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8016/2019 | Dalen Barnehage Svar på søknad om skjenkeløyve i samband med bryggedans i Lårdal 030819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104595?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANDAK CAMPING AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6915/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Vitnemål http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105569?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Øygarden Gaastjønn | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7889/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 100% fast stilling som messingpedagog ved for tida oppvekst kultur og idrettsetaten Tokke kulturskule frå 010819 - ID 638 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104735?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Møller-Holst | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7055/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 138/21 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104588?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hovden | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6908/2019 | Plan, næring og teknisk etat 114/7 - Svar på søknad om landingsløyve med helikopter http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104659?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Oddmund Skavdal | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6979/2019 | Plan, næring og teknisk etat 92/7 - Innvilga søknad om dispensasjon for nydyrking http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105510?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7830/2019 | Plan, næring og teknisk etat 89/9 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105207?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSGRUNN BYGGTEKNIKK OG TAKSERING AS | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7527/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105026?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 7346/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbakemelding på tiltak - Landsomfattande tilsyn 2017-2018 - tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104785?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7105/2019 | Helse- og omsorgsetaten ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107021?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9339/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 80/2 - Nytt vedtak på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106666?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8984/2019 | Plan, næring og teknisk etat 27/1 og 28/4 - erklæring om arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106481?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8799/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106478?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8796/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106314?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8632/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 102/1 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106145?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.09.2019 | RegistryNumber: 8464/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilsetting - 76% vikariat som offentleg godkjent vernepleiar i perioden 010919-010920 ved for tida helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap ID 632 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104746?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7066/2019 | Helse- og omsorgsetaten Tilsetting - 26,77% fast stilling natt som fagarbeidar ved for tida helse- og omsorgsetaten heimetenesta ID 633 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104748?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7068/2019 | Helse- og omsorgsetaten Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105977?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristina Vaitkuviene | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8297/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste ved for tida helse- og omsorgsetaten institusjon http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105711?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Suvansa Vongkhamchan | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8031/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Vitnemål http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105900?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Håkon W Didriksen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8220/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Svar på førespurnad om sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105861?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark PPT IKS | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8181/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Endring av barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105322?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin K Jernberg Midjås | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7642/2019 | Dalen Barnehage 92/7 - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105654?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJELL GUDMUND MOEN | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7974/2019 | Plan, næring og teknisk etat Karakterutskrift - Rektorprogram Øst http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105787?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Lunde Skaalen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8107/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna tilsagn om startlån http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105770?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8090/2019 | Sosialavdelinga Master - Helse- og sosialinformatikk http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105767?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig B Kyrvestad | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8087/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Foreløpig svar - Oppmoding om bistand til vidare flaumsikring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105735?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8055/2019 | Plan, næring og teknisk etat Karakterutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105568?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Øygarden Gaastjønn | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7888/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Mari Fiskum - Aksept av 50% fast tilsetjing som off godkjent hjelpepleiar for tida ved heimetenesta http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105419?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Fiskum | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7739/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tom Arne Bråthen - Aksept av 5% vikariat som musikk- og kulturskulelærar for tida ved Tokke kulturskule i tida 010819 - 310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105410?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Arne Bråthen | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7730/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilskot til opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105284?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7604/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 627 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105216?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7536/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Framdriftsplanleggar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105241?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7561/2019 | Tokke skule 72/11 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105224?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: COWI AS | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7544/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104888?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2019 | RegistryNumber: 7208/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kursbevis - Overflateredning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104811?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Hommo | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 7131/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 637 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104649?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 6969/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107045?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Nielsen | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9363/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106998?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9316/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Nils Gjerde - Aksept av tilsetjing etter timeliste som konsulent http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107013?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Gjerde | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9331/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Vilkårsrevisjon Tokke-Vinje, tilleggsinformasjon http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106961?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statkraft Energi AS | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 9279/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Audun Vildalen - aksept av 100% mellombels tilsetjing som servicemedarbeidar for tida ved plan næring og teknisk etat uteavdelinga i perioden 011019 - 311219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106902?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Vildalen | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9220/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna avtale om støtte til vidareutdanning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106925?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Helen Maria Wraa | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9243/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 89/9 - Retur av tinglyst seksjonering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106824?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9142/2019 | Plan, næring og teknisk etat Vedtak om ekstratildeling 2/19 - tilskot til skogkultur mm NMSK http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106765?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9083/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna avtale om støtte til etterutdanning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106606?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunhild Austjord | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 8924/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Alvilde Båtnes Bergland - aksept av 10,56 % mellombel tilsetjing som kjøkkenassistent for tida ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 011119 - 310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106503?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvilde Båtnes Bergland | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8821/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106450?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8768/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Delutbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106378?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8696/2019 | Plan, næring og teknisk etat Faun rapport 2019 - Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106315?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8633/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106311?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8629/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Midler til Den kulturelle Spasertokken http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106354?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8672/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Sakkunnig vurdering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106299?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8617/2019 | Tokke skule Vedtak - budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106222?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Temark | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8541/2019 | Økonomiavdeling Underteikna avtale om støtte til vidareutdanning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106267?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Fredrikstad Solheim | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8585/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106263?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Layla Yusuf Jibril | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8581/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kursbevis http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106069?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Frydenlund | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8389/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kontrollrapport vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Tokke kommune http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105846?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8166/2019 | Økonomiavdeling Justert framdriftsplan http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106013?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8333/2019 | Dalen Barnehage Oppdatert vegliste Tokke kommune http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105809?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8129/2019 | Plan, næring og teknisk etat Malin Sollid Hommo - Aksept av 76% vikariat som pleieassistent for tida ved Åheim bufellesskap i tida 010919 - 290220 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105952?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Sollid Hommo | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8272/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 138/17 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105915?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Odden | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8235/2019 | Plan, næring og teknisk etat Bestilling av nøklar og sylinder til Høydalsmo samfunnshus http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105739?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trioving AS | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8059/2019 | Plan, næring og teknisk etat 97/1 - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105529?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAGNHILD MOSTØYL | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7849/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilbod om tilsetjing i 50% fast stilling som off godkjent hjelpepleiar ved for tida helse- og omsorgsetaten heimetenesta ID 634 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105168?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Fiskum | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7488/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing som vikar etter timeliste ved for tida oppvekst kultur og idrettsetaten Tokke kulturskule frå 010819-010820 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105344?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Svalastog Kollberg | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7664/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 040919 - Innkalling til ansvarsgruppemøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105771?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8091/2019 | Helse- og omsorgsetaten Karakterutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105786?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Lunde Skaalen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8106/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Karakterutskrift - Ledelse Helse- og sosialsektoren http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105766?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig B Kyrvestad | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8086/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 10/1 - 2 gongs handsaming - søknad om deling av landbrukseigedom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105734?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8054/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105720?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 8040/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Svar på motteke barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105703?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Høstberger | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8023/2019 | Dalen Barnehage Velkommen til planleggingsdagar og eit nytt SFO-år http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105007?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Kollberg m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7327/2019 | Høydalsmo Skule Tilbod om tilsetjing i 5% vikariat som musikk- og kulturskulelærar ved for tida Tokke kulturskule for perioden 010819-310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104749?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Arne Bråthen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7069/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1 for skuleåret 2018 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/93559?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6652/2018 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Oppseiing av kulturskuletibod http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105469?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Helgesen | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7789/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 2 Sør-Norge i 2019/2020 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105362?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7682/2019 | Plan, næring og teknisk etat Endring av barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105230?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin K Jernberg Midjås | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7550/2019 | Dalen Barnehage ***** ***** - Søknad om stilling ID 627 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105211?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7531/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Utsatt frist rapportering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105179?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7499/2019 | Helse- og omsorgsetaten Oppdragsbekreftelse http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104882?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco AS | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7202/2019 | Plan, næring og teknisk etat 63/9 - Svar på søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104833?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7153/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104774?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7094/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107011?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Gjerde | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9329/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106966?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 9284/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106814?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Solli | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9132/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 34/1 - Igangssettingsløyve http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106755?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: 3D ARKITEKTER AS | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9073/2019 | Plan, næring og teknisk etat Alvilde Båtnes Bergland - aksept av tilsetjing etter timeliste som kjøkkenassisten ved helse- og omsorgsetaten kjøkken i perioden 011119 - 310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106502?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvilde Båtnes Bergland | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8820/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Vitnemål http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106464?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Jønnardalen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8782/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Uttale - forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106474?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suldal kommune | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8792/2019 | Plan, næring og teknisk etat Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106361?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8679/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106368?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 8686/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106310?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8628/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilsegn om tilskot til bygging av skogsbilvegen Stråndvegen etappe 2 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106336?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8654/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilbakemelding etter bekreftet utført rapport http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106224?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8543/2019 | Plan, næring og teknisk etat Layla Yusuf Jibril - aksept av tilsetjing etter timliste som pleiemedarbeidar for tida ved helse og omsorgsetaten heimeteneste i perioden 010990 - 310820 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106262?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Layla Yusuf Jibril | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8580/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106196?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8515/2019 | Tokke skule 144/4 - Vedtak skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106106?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8426/2019 | Plan, næring og teknisk etat Attestar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106068?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Frydenlund | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8388/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kursbevis http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106043?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Oddny Nystog | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8363/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Svar på søknad om permisjon i samband med fødsel http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105814?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8134/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilsetting - 50% fast tilling som fagarbeidar ved for tida helse- og omsorgsetaten heimetenesta ID 634 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104747?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7067/2019 | Helse- og omsorgsetaten Karima Naouaf Alyousef-Alhraki - Aksept av tilsetjing som pleiemedarbeidar etter timeliste for tida ved heimetenesta http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106009?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karima Naouaf Alyousef-Alhraki | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8329/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Avtale om stønad frå Tokke kommune for å gjennomføre fagskuleutdanning innanfor palliativ omsorg ved studiestad Porsgrunn http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105907?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Fr Solheim | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8227/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Merknader til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sitt brev til Statkraft 210619 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105993?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet i Midt-Telemak | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 8313/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 290819 - Referat frå dialogmøte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105972?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8292/2019 | Helse- og omsorgsetaten Attest - enkeltpersonforetak http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105980?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Allum Kollberg | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8300/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 106/3 - Egenerklæring for sjølvbyggjar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105914?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klara-Marie Listog Sundet | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8234/2019 | Plan, næring og teknisk etat Informasjon til jaktlaga i Tokke 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105272?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Steen Tveito m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7592/2019 | Plan, næring og teknisk etat Uttale i samband med avtale om leige av jaktrett på kommunal eigedom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105369?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Råmunddal | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7689/2019 | Plan, næring og teknisk etat 63/9 - Svar på søknad om kommunalt tilskot til drenering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104805?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLAV GUNLEIK MOSTAUL | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7125/2019 | Plan, næring og teknisk etat 123/289 - Løyve til oppføring av hytte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104538?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOTALEIENDOM AS | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 6858/2019 | Plan, næring og teknisk etat Tilbod om tilsetjing i 76% vikariat som pleieassistent ved for tida Åheim bufellesskap for perioden 010919-290220 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105723?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Sollid Hommo | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8043/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 170919 - Innkalling ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105885?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8205/2019 | Tokke skule Endringsmelding SPK ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104791?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7111/2019 | Økonomiavdeling Tidsskjema SFO 2019-20 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105877?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Christin Larsen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8197/2019 | Dalen Barnehage Tidsskjema for SFO 2019-20 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105876?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Drevsjømoen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8196/2019 | Dalen Barnehage Tidsskjema SFO 2019-20 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105878?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Borgen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8198/2019 | Dalen Barnehage Søknad om barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105331?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Høstberger | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7651/2019 | Dalen Barnehage Sak avslutta http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105805?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8125/2019 | Sosialavdelinga Attest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105785?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Urup Helle | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8105/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Utbetaling - rydding og gjerding http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105808?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8128/2019 | Plan, næring og teknisk etat Vitnemål bachelor sjukepleiar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105765?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig B Kyrvestad | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8085/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kjøpekontrakt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105768?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8088/2019 | Sosialavdelinga Karakterutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105754?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Metveit | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8074/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Attestar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105762?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Møller-Holst | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8082/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Ida Birgitte Juvland Ståland - aksept av 94% mellombels tilsetjing som off godkjent helsefagarbeidar for tida ved Helse- og Omsorgsetaten Tokke helsesenter frå 010919 - 011219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105719?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 8039/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 20% vikariat som musikk og kulturmedarbeidar ved for tida Tokke kulturskule i perioden 010819-310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104754?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Laingen Kjerland | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7074/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Velkommen til planleggingsdagar og eit nytt skuleår - 2019/2020 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105003?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Svolsbru Bleikelia m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7323/2019 | Høydalsmo Skule 123/43 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104743?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Reidar Halkinrud | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7063/2019 | Plan, næring og teknisk etat Framdriftsplan http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105508?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | RegistryNumber: 7828/2019 | Dalen Barnehage Tilbakemelding http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105347?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7667/2019 | Tokke skule Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105415?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Phenecia Mamie D Cissie | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7735/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Søknad om plass i skulefritidsordninga http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105334?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Prestegard | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7654/2019 | Tokke skule Underteikna avtale - Støtte til vidareutdanning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105301?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Aa Slettetveit | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7621/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 97/1 - Forhold til automatisk freda kulturminner http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105300?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7620/2019 | Plan, næring og teknisk etat Oppdatering av vegliste for kommunale vegar i Telemark fylke http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105283?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7603/2019 | Plan, næring og teknisk etat Ingrid Svalastog Kollberg - Aksept av 32% vikariat som musikk- og kulturmedarbeidar for tida ved Tokke kulturskule i tida 010819 - 310120 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105254?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Svalastog Kollberg | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7574/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 16/4 - Svar på søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104839?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7159/2019 | Plan, næring og teknisk etat 16/1 - Svar på søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104838?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7158/2019 | Plan, næring og teknisk etat 117/3 - Svar på søknad om statleg tilskot til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104836?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 7156/2019 | Plan, næring og teknisk etat Rannei Eidsvik Normann - aksept av tilsetjing etter timeliste som assistent ved Tokke bibliotek i perioden 010619 - 310819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104778?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rannei Eidsvik Normann | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7098/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 639 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104773?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7093/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107069?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Timland Lio | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9387/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Attest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/107010?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry-Beate Nordskog | Journaldato: 10.10.2019 | RegistryNumber: 9328/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106980?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 9298/2019 | Tokke skule Utlysning - Program for folkehelsearbeid 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106985?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 9303/2019 | Helse- og omsorgsetaten Vedr. tilsyn med kommunene som miljøvernmyndighet http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106984?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 9302/2019 | Plan, næring og teknisk etat Oversikt over SVV-grensene frå 1972 med kvalitet 56/50 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106864?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9182/2019 | Plan, næring og teknisk etat 104/2 og 3 - Søknad om konsesjon ved kjøp av fast eigedom http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106908?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: LDW AS | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 9226/2019 | Plan, næring og teknisk etat ***** ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106840?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9158/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Emma Solli - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeider ved helse- og omsorgsetaten institusjon i perioden 010919 - 300920 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106813?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emma Solli | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9131/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Orientering om resultater - kartlegging av naturverdier i kalkskog i Telemark 2018 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106798?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 9116/2019 | Plan, næring og teknisk etat Oppmoding om utbetaling av driftstilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106752?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I TELEMARK | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 9070/2019 | Helse- og omsorgsetaten Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106677?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susann Kvalø Bugodt | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8995/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på særskilt avtale http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106678?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Aamund Hovland | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8996/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106500?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvilde Båtnes Bergland | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8818/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Marilèn Sollie - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeidar ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap i perioden 010919 - 300919 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106439?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marilén Sollie | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8757/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Kursbevis http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106431?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susann Kvalø Bugodt | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8749/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Ingrid Vadder - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap i perioden 010919 - 300920 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106469?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Vadder | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8787/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106460?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jette Bergfjord | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8778/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Vilde Haugen - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeidar ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106455?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Haugen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8773/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stine Roer - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten Åheim bufellesskap i perioden 010919 - 300920 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106457?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Roer | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8775/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Program for tilsyn med kommunen - miljøretta helsevern i barnehagar og skular - landsomfattande tilsyn 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106427?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8745/2019 | Rådmann Melding om opplæring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106444?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8762/2019 | Tokke skule Underteikna avtale om støtte til vidareutdanning http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106359?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Skaufel Seltveit | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8677/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 641 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106313?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8631/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT ***** ***** - Søknad om stilling ID 640 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106309?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 8627/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 050919 - protokoll -Telemark innkjøpssamarbeid kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - godkjenning av samarbeidsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106208?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8527/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 34/1 - Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106194?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 8513/2019 | Plan, næring og teknisk etat 147/3 - Søknad skogfond og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106095?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8415/2019 | Plan, næring og teknisk etat Oppfølging av avtale - parkeringsplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106088?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FG RACING AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8408/2019 | Plan, næring og teknisk etat Vitnemål/karakterutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106066?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Frydenlund | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8386/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Sabine Ilona Gati - Aksept av tilsetjing som lærar etter timeliste for tida ved Tokke skule http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106036?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sabine Ilona Gati | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8356/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Attest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106042?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Oddny Nystog | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8362/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Svar på søknad om støtte til vidareutdanning innanfor palliativ omsorg - Bindingstid http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105906?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Fr Solheim | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8226/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Underteikna teieplikt http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106007?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karima Naouaf Alyousef-Alhraki | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8327/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105881?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8201/2019 | Dalen Barnehage Budsjettrapportering 1.halvår 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105651?sourceDatabase=TOKKE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 7971/2019 | Økonomiavdeling 80/1 - Søknad om endring av konsesjonsvilkår http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106010?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Utistog | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8330/2019 | Plan, næring og teknisk etat Løyve, Ionity ladestasjon http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/106019?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8339/2019 | Plan, næring og teknisk etat Informasjon om oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105989?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Underdal | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 8309/2019 | Plan, næring og teknisk etat Kopi av brev - Varsel om pålegg av forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen, samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105933?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statkraft Energi AS | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8253/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Stadfesting på motteken søknad - 100% vikarstilling offentleg godkjent sjukepleiar natt ved for tida helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter for perioden 010919-010920 ID 630 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105281?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Oddny Nystog | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7601/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 72/11 - Dispensasjon frå byggegrense i reguleringsplan mot veg http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105624?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCHUS ARKITEKTER AS m.fl. | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7944/2019 | Plan, næring og teknisk etat 16/1 - Svar på søknad om kommunalt tilskot til drenering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104827?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEGGTVEITMOEN GARD GUNNAR ANDRÉ BLEIKELIA | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7147/2019 | Plan, næring og teknisk etat Delrapport kartlegging av tilgjengelighet 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105612?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7932/2019 | Plan, næring og teknisk etat 16/4 - Svar på søknad om kommunalt tilskot til drenering http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104826?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JENS JACOB BLEIKELIA | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7146/2019 | Plan, næring og teknisk etat 92/6 og 92/39 - Søknad om dispensasjon for arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105522?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Sundve | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7842/2019 | Plan, næring og teknisk etat 92/6 - Svar på søknad om konsesjon http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105028?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Velo | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7348/2019 | Plan, næring og teknisk etat 97/1 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104913?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark Fylkeskommune | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7233/2019 | Plan, næring og teknisk etat 117/3 - Svar på søknad om kommunalt tilskot til drenering av dyrka mark http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104789?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANNE AA SLETTETVEIT | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7109/2019 | Plan, næring og teknisk etat Rapportering på gardsaktivitetar Ves-Telemark museum Eidsborg 2019 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105864?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Museum | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8184/2019 | Plan, næring og teknisk etat 137/8 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105901?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8221/2019 | Plan, næring og teknisk etat Situasjonsplan/ forprosjekt bubilparkering Dalen bryggje http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105229?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feste AS | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 7549/2019 | Plan, næring og teknisk etat 1 Ekstratildeling - Tilskot til skogkultur NMSK http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105778?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8098/2019 | Plan, næring og teknisk etat Vedtak - Tilskot hydroteknisk tiltak http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105807?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8127/2019 | Plan, næring og teknisk etat Underteikna avtale - Automatisert produksjon av kommunale produkter http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105793?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORKART AS | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8113/2019 | Plan, næring og teknisk etat Vedak - Søknad om startlån og tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105804?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Alise Gjerstad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8124/2019 | Sosialavdelinga Sak avslutta http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105801?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8121/2019 | Sosialavdelinga Autorisasjon sjukepleiar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105764?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig B Kyrvestad | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8084/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT 24/77 - Løyve til tiltak utan ansvarsrett - carport http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105733?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8053/2019 | Plan, næring og teknisk etat Rapport frå tilsyn - gateljos Hagadokki - anleggsnr 4010501200.001 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105721?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 8041/2019 | Plan, næring og teknisk etat Svar på motteke barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105701?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Høstberger | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 8021/2019 | Dalen Barnehage Kunngjering av ledig stilling på Fysioterapeutens nettside http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104584?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fysioterapeuten | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6904/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing i 94% vakant stilling som helsefagarbeidar natt ved for tida helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter i perioden 010919-011219 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105128?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Birgitte J Ståland | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7448/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Avtale om stønad frå Tokke kommune til vidareutdanning innanfor psykisk helse- og rus - Bindingstid http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104737?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Aalandslid Slettetveit | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7057/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Tilbod om tilsetjing etter timeliste som assistent ved for tida Tokke bibliotek i perioden 010619-310819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104528?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannei Eidsvik Normann | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6848/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Autorisasjon sjukepleiar http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105551?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nilia Storøygard | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7871/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Oppseiing av kulturskuletilbod http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105561?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Jorunn Åkre | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7881/2019 | Oppvekst, kultur og idrettsetaten Referat møte badeplass 100719 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104707?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅMDAL IDRETTSLAG m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7027/2019 | Plan, næring og teknisk etat 130/29 - Løyve til tilbygg til hytte http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104624?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Solstad-Nilsen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 6944/2019 | Plan, næring og teknisk etat 72/12 - Avlyst kartforretning 060819 http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/104856?sourceDatabase=TOKKE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd H Berge Hatling | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 7176/2019 | Plan, næring og teknisk etat Vitnemål og karakterutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105432?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sabine Ilona Gati | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7752/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT Solveig B Kyrvestad - Aksept av tilsetjing som off godkjent sjukepleiar etter timeliste for tida ved Tokke helsesenter http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/Details/105413?sourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig B Kyrvestad | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7733/2019 | Organisasjon, arkiv og IKT