Postliste RSS frå einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: Underteikna teieplikt Avs/Mot: Liv Inger Heimdal http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107047?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Inger Heimdal | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9365/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Liv Inger Heimdal - aksept av tilsetjing etter timeliste som assistent ved Oppvekst kultur- og idrettsetaten Dalen barnehage Åmdals Verk i perioden 010819 - 310820 Avs/Mot: Liv Inger Heimdal http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107046?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Inger Heimdal | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9364/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Bestått fagprøve i helsearbeiderfaget Avs/Mot: Benedicte Nielsen http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107045?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte Nielsen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9363/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Underteikna teieplikt Avs/Mot: Ingvild Timland Lio http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107069?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Timland Lio | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9387/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Ingvild Timland Lio - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleiemedarbeidar for tida ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsesenter i perioden 010919 - 300920 Avs/Mot: Ingvild Timland Lio http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107068?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Timland Lio | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9386/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 24/77 - Erklæring om ansvarsrett Avs/Mot: AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107051?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9369/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 34/7 - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - carport Avs/Mot: Hilde Grandal http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107064?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Grandal | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9382/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Ikke medhold i klage Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107061?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 9379/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107041?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9359/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 26/13 og 26/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107039?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9357/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 22/3 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Karl K Kleve Aketun http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107005?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl K Kleve Aketun | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9323/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Protokoll for reklamasjons befaringer Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107018?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9336/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Protokoll for reklamasjons befaringer Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107017?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9335/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Sakkunnig vurdering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107033?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9351/2019 | Avdeling: Tokke skule | Tittel: 119/11 - Retur av tinglyst frådeling av husmannsplass Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107007?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9325/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107021?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9339/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: ***** ***** - Søknad om stilling ID 643 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/106998?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9316/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Nils Gjerde - Aksept av tilsetjing etter timeliste som konsulent Avs/Mot: Nils Gjerde http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107013?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Gjerde | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9331/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Teieplikt Avs/Mot: Nils Gjerde http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107011?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Gjerde | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9329/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Attest Avs/Mot: Gry-Beate Nordskog http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107010?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry-Beate Nordskog | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9328/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Vitnemål Avs/Mot: Christian Utigard http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107015?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Utigard | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9333/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 89/10 - Søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2018 - 2021 Avs/Mot: Tarjei Tjønn http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107023?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Tjønn | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9341/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Attest Avs/Mot: Christian Utigard http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107014?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Utigard | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9332/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Erstatning for båndlegging av areal i samband med nybygging/ombygging av høgspentanlegg i Vest Telemark kraftlag sitt forsyningsområde Avs/Mot: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107008?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9326/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Flyttemelding Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107006?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9324/2019 | Avdeling: Tokke skule | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: John Fredrik Kleve http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107019?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Fredrik Kleve | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9337/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Invitasjon til deltakelse i forsøk med statleg finsansiering av omsorgstenester Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107037?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9355/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Utlysning Sammen Mot - Tiltaksutvikling innen forebygging av vold og overgrep Avs/Mot: NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107038?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9356/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: 23/77 - Søknad om kommunalt tilskot til kjøp av bustad Avs/Mot: Kristin Sollid Hommo http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/107016?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Sollid Hommo | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 9334/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 17/10 -Innkalling til tilbakemeldingsmøte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/Innsyn.tokke/RegistryEntry/DocumentDetails/106972?SourceDatabase=TOKKE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 9290/2019 | Avdeling: Tokke skule |