Postliste RSS fra einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: 5/7,18,26 og 27 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Torfinn Haukom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Haukom | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7201/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 60/1 - Vedtak skogfond og tilskot godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7160/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 52/2 - Vedtak skogfond og tilskot godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7159/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 60/1 - Søknad skogfond og tilskot Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7158/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 52/2 - Søknad skogfond og tilskot Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7156/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Stengt leirskule på Knattholmen våren 2020 - Korona Avs/Mot: Knattholmen leirsted/kystskole http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knattholmen leirsted/kystskole | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7196/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: 92/33 - Retur av tinglyst skjøte Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7200/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Gjesteopphald Vinje sjukeheim - perioden 060420 - 110420 Avs/Mot: VINJE KOMMUNE http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7203/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: 190520 - Referat fra møtet Avs/Mot: VEST-TELEMARKRÅDET http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARKRÅDET | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7214/2020 | Avdeling: Rådmann | Tittel: 120/80 - Søknad om utslipp av gråvann Avs/Mot: RENOVEST IKS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RENOVEST IKS | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7216/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Heimebaserte tenestar til feriebesøkande Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7221/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Svar motteke plass Avs/Mot: Kristin Sollid Hommo m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Sollid Hommo m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7230/2020 | Avdeling: Dalen Barnehage | Tittel: Underteikna EKOM-teneste Avs/Mot: Lise Skolås http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Skolås | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7204/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Oppseiing av stilling Avs/Mot: Ingunn Slettetveit http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Slettetveit | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7205/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen Jaya Avs/Mot: Odd Rune Dahle http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Rune Dahle | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7197/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Oppseiing av kulturskuletilbod Jostein Avs/Mot: Anne Berit Kilen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Kilen | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7198/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Oppseiing av kulturskuletilbod Torstein Avs/Mot: Anette Surtevju http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Surtevju | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7199/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen Emma Avs/Mot: Anders Heggard http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Heggard | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7202/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt Avs/Mot: Bufetat http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7163/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: 117/3 - Tilskot til spesielle miljøtiltiak i jordbruket SMIL - Rydding og istandsetting av gammal kulturmark Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7177/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Om kommunale avgifter for 2 kvartal 2020 Avs/Mot: Atle Nilssen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Nilssen | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7187/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Forvaltningsrevisjon - om psykisk helse - spørreundersøkelse i kommunene Avs/Mot: RIKSREVISJONEN http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7188/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Oppfølging av forsinka skulevaksinasjon som følge av skulestenging ved covid-19 utbrudd Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET FHI http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET FHI | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7194/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Høyring - Forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvensar av utbruddet av covid-19 - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 7195/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Svar på søknad om økonomisk støtte til prosjekt - Kom til Vest-Telemark Avs/Mot: http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/116780 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2020 | Journalnr: 6735/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Tilmelding Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/116958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 6912/2020 | Avdeling: Tokke skule | Tittel: Takkar nei til 100% vikariat ved Dalen barnehage Avs/Mot: Julia Isabelle Eidem http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julia Isabelle Eidem | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 7108/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Alvilde Båtnes Bergland - Aksept av tilsetjing som kjøkkenassistent etter timeliste for tida ved helse- og omsorg kjøkken i tida 010620 - 310721 Avs/Mot: Alvilde Båtnes Bergland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/117157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvilde Båtnes Bergland | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 7111/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 280520 - Møteinnkalling Tokke kontrollutval Avs/Mot: Tokke kontrollutval http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/116940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tokke kontrollutval | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 6894/2020 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Videreutdanning – bekrefting av deltaking for å få utbetalt midlar våren 2020 Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/116979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 6933/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten |