Postliste RSS fra einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: Forliksklage Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT INGE M. EVJA AS | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9215/2020 | Avdeling: Ordførar | Tittel: 121/114/0/2 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9218/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 82/1 - Vedtak avkjørsel Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9223/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Underteikna avtale - stønad til leiarutdanning Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9225/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Underteikna avtale - stønad til leiarutdanning Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9226/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Tilskot - Smittevern- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9172/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: 126/54 - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Tilbygg Avs/Mot: Gina Alice Aabø Nyland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gina Alice Aabø Nyland | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9214/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 141/4 og 141/7 - Søknad om konsesjon ved kjøp av fast eigedom Avs/Mot: Mirama Sirnes Bakkebø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mirama Sirnes Bakkebø | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 9217/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 145/1 - Søknad skogfond og tilskot Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9112/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 145/1 - Søknad skogfond og tilskot Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9111/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 143/4 - Vedtak skogfond og tilskot godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9109/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 143/4 - Søknad skogfond og tilskot Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9104/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 143/4 - Søknad skogfond og tilskot Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9103/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Oppmoding om delutbetaling av spelemidlar Avs/Mot: TOKKE SKYTTARLAG http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE SKYTTARLAG | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9159/2020 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: 020920 - Innkalling til representantskapsmøte Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8876/2020 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Tilbakemelding på kommentarar til varsel om tvangsmulkt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9094/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Tilbod om tilsetjing i 50% mellombels prosjektstilling ved for tida NAV Vest-Telemark for perioden 010720-300621 Avs/Mot: Annveig Veum Aas http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annveig Veum Aas | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8742/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Omdal skifer Avs/Mot: Bjønn Fauske Lysdahl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjønn Fauske Lysdahl | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8722/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Svar på søknad om permisjon i samband med fødsel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8787/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Søknad om å få kjøpe tomt på Langedøl 12 i Høydalsmo Avs/Mot: Oddbjørn Tellefsen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Tellefsen | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8822/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Tilbakemelding om landbruksrelaterte kontroller 2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8737/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Svar på søknad om støtte til leiarutdanning Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8872/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Tilbakemeldingsbrev Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9134/2020 | Avdeling: Tokke skule | Tittel: Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Avs/Mot: Bufetat http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9110/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: Svar på søknad om støtte til leiarutdanning Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Katrin Aamlid | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8670/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 82/1 - Dispensasjon for frådeling av bustadhus Byrte Avs/Mot: Karstein Midtbø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karstein Midtbø | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8677/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Møteinnkalling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8665/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten | Tittel: søknad om 25% permisjon og frikjøp som hovudtillitsvald for utdanningsforbundet i perioden 010820-310721 Avs/Mot: Venke Bakke http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Venke Bakke | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8532/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Søknad om støtte til leiarutdanning Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/118610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 8564/2020 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 58/23 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Sigmund Jordstøyl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/119160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Jordstøyl | Journaldato: 02.07.2020 | Journalnr: 9114/2020 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat |