Postliste RSS fra einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: om avvik på klatretårn Avs/Mot: GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRENLAND HAGE & LANDSKAP AS | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11550/2019 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Underteikna samarbeidsavtale - kommunelova §20-2 - Administrativt vertskommunesamarbeid om NAV Vest-Telemark Avs/Mot: Fyresdal, Seljord, Vinke Kviteseid og Nissedal kommunar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyresdal, Seljord, Vinke Kviteseid og Nissedal kommunar | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11540/2019 | Avdeling: Rådmann | Tittel: Søknad om forlenga introduksjonsprogram Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11541/2019 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Stafesting på samtykke som folkevald Avs/Mot: Lene Mostøyl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Mostøyl | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11528/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Stafesting på samtykke som folkevald Avs/Mot: Mette Lillegård http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Lillegård | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11526/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Stafesting på samtykke som folkevald Avs/Mot: Gunn Siri Haugan Vindal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Siri Haugan Vindal | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11518/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Silje Andrea Kyrkjebø - aksept av 100% fast tilsetjing som avdelingsleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten heimetenestane Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11543/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Underteikna teieplikt Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Andrea Kyrkjebø | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11544/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Anne Østenå - aksept av tilsetjing etter timeliste som off godkjent sjukepleiar for tida ved helse- og omsorgsetaten omsorgssenteret og heimesjukepleia i perioden 011119 - 301020 Avs/Mot: Anne Østenå http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Østenå | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11527/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Sakkunnig vurdering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11381/2019 | Avdeling: Tokke skule | Tittel: Ingrid S Kollberg - aksept av tilsetjing etter timeliste som musikk- og kulturmedarbeidar ved oppvekst kultur- og idrettsetaten Tokke kulturskule i perioden 010819 - 010820 Avs/Mot: Ingrid Svalastog Kollberg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Svalastog Kollberg | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11530/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Celinge Steinsland - aksept av tilsetjing etter timeliste som pleieassistent ved helse- og omsorgsetaten Tokke helsenter i perioden 011119 - 301120 Avs/Mot: Celine Steinsland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Celine Steinsland | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11531/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Sakkunnig vurdering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11542/2019 | Avdeling: Tokke skule | Tittel: Gunn Berit Sandvik - aksept av 20% tilsetjing i vikariat som adjunkt for tida ved Høydalsmo skule i perioden 281019 - 201219 Avs/Mot: Gunn Berit Sandvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Berit Sandvik | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11514/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: 121/22 - Nabovarsel Avs/Mot: Kjetil Lio http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Lio | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11525/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Underteikna teieplikt Avs/Mot: Gunn Berit Sandvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Berit Sandvik | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11512/2019 | Avdeling: Organisasjon, arkiv og IKT | Tittel: Lønnsutbetaling under permisjonstida Avs/Mot: BAMBLE KOMMUNE http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BAMBLE KOMMUNE | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11552/2019 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Framlegg til kandidat Avs/Mot: Brita Winther Solsbak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brita Winther Solsbak | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11547/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Søknad om sponsormidlar Dalsmarken Avs/Mot: DALSMARKEN http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DALSMARKEN | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11548/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Søknad om permisjon frå skulen i perioden 211119 - 251119 Avs/Mot: Beata Marzena Jechanowska http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beata Marzena Jechanowska | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11551/2019 | Avdeling: Høydalsmo Skule | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen - Linnea Avs/Mot: May Myrvang http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Myrvang | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11560/2019 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: 118/13 Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018 - 2021 Avs/Mot: Åse Slåtta http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Slåtta | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11561/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: 105/52 -Søknad om motorferdsel i utmark i sesongen 2018 - 2021 Avs/Mot: Ingvar Tranberg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Tranberg | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11562/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11563/2019 | Avdeling: Dalen Barnehage | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen - Andrea Avs/Mot: Ingebjørg Bratland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Bratland | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11573/2019 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11574/2019 | Avdeling: Dalen Barnehage | Tittel: Søknad om opptak ved kulturskulen - Abdulkarim Raslan Avs/Mot: Raslan Abdulkarim Khalifa http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raslan Abdulkarim Khalifa | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11575/2019 | Avdeling: Oppvekst, kultur og idrettsetaten | Tittel: 81/1 - Søknad om fritak kommunale avgifter Avs/Mot: Ingvar Apeland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvar Apeland | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11576/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Rammer og opplegg for Fylkesmannen og verneområdestyrer - innmelding av behov for midlar til tiltak i verneområder og bestilling av tenestar frå SNO - 2020 Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11534/2019 | Avdeling: Plan, næring og teknisk etat | Tittel: Høyring - Ny e-helselov og endringar i IKT-standardforskrifta Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.TOKKE/RegistryEntry/DocumentDetails/108291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.11.2019 | Journalnr: 11513/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsetaten |