eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/2005
:
Gunhild Austjord
:
Reservert
:
Sentral Journaleining for Tokke kommune
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/2005 20191003 03.10.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel ADVOKAT INGE M. EVJA AS TOKKE
2017/2005 20191001 01.10.2019 Inngående brev Orientering om klage ADVOKAT INGE M. EVJA AS TOKKE
2017/2005 20190821 21.08.2019 Inngående brev Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering - Lårdal kraftverk - Tokke kommune Telemark fylkeskommune TOKKE
2017/2005 20190904 04.09.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om dispensasjon - Lårdal kraftverk: Ny handsaming TOKKE
2017/2005 20190814 14.08.2019 Inngående brev 19/28 - Klage over Tokke kommunes vedtak om ikkje å gi løyve til utbygging av Lårdal kraftverk FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2017/2005 20190904 04.09.2019 Utgående brev Klagehandsaming Fylkesmannen - Lårdal kraftverk Tokke - Formannskapet TOKKE
2017/2005 20190617 17.06.2019 Inngående brev Arkeologisk registrering Lårdalsåi VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS TOKKE
2017/2005 20190619 19.06.2019 Utgående brev Oversending av F - sak 19/28 til klagehandsaming: Avslag på søknad om dispensasjon frå arealdelen for bygging av Lårdal kraftverk FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK TOKKE
2017/2005 20190619 19.06.2019 Utgående brev Klage på avslag om dispensasjon frå arealdelen - Lårdal kraftverk VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS TOKKE
2017/2005 20190604 04.06.2019 Inngående brev Om regulering - vatn øvre Lårdal Lårdalsåi Heidi Bleikelia TOKKE
2017/2005 20190603 03.06.2019 Inngående brev 16/4 - Reguleringsrettar Laugevatn VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS TOKKE
2017/2005 20190529 29.05.2019 Inngående brev Om Lårdalsåi Naturvernforbundet i Telemark TOKKE
2017/2005 20190603 03.06.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om dispensasjon frå arealdelen - Lårdal kraftverk TOKKE
2017/2005 20190527 27.05.2019 Inngående brev Rapport søstermarihand - Lårdalsåi kraftverk ADVOKAT INGE M. EVJA AS TOKKE
2017/2005 20190524 24.05.2019 Inngående brev 16/4 - Reguleringsrettighetar i Laugevatnet Jens Jacob Bleikelia TOKKE
2017/2005 20190524 24.05.2019 Inngående brev Klage - Formannskapssak nr 19/28 - Avslag på dispensasjonssøknad for bygging av Lårdal Kraftverk ADVOKAT INGE M. EVJA AS TOKKE
2017/2005 20190515 15.05.2019 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for anlegg knytt til for utbygging av Lårdalsåi kraftverk BYSTØL AS m.fl. TOKKE
2017/2005 20190520 20.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for anlegg knytt til for utbygging av Lårdalsåi kraftverk TOKKE
2017/2005 20190314 14.03.2019 Inngående brev Lårdalsåi og automatisk freda kulturminne Kjetil Olav Omdal Kleve TOKKE
2017/2005 20190307 07.03.2019 Inngående brev Dispensasjonssøknad frå kommunens arealplan - Lårdal Kraftverk BYSTØL AS TOKKE
2017/2005 20190220 20.02.2019 Inngående brev Vedtak - Klassifisering av dam og vannveg og godkjenning av VTA - Lårdal kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) TOKKE
2017/2005 20180105 05.01.2018 Inngående brev VTK, Lårdalsåi kraftverk og spesialområde bevaring Kjetil Olav Omdal Kleve TOKKE
2017/2005 20180202 02.02.2018 Utgående brev Vedlegg til e-post 050118 Kjetil Olav Omdal Kleve TOKKE
2017/2005 20180202 02.02.2018 Utgående brev VTK, Lårdalsåi kraftverk og spesialområde bevaring Kjetil Olav Omdal Kleve TOKKE
2017/2005 20180105 05.01.2018 Inngående brev VTK, Lårdalsåi kraftverk og spesialområde bevaring Kjetil Olav Omdal Kleve TOKKE
2017/2005 20171220 20.12.2017 Inngående brev Uttale til mogleg reguleringsendring TELEMARK FYLKESKOMMUNE TOKKE
2017/2005 20171204 04.12.2017 Utgående brev Uttale til mogleg reguleringsendring - spesialområde bevaring, Lårdalsåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR TOKKE
2017/2005 20171114 14.11.2017 Inngående brev Lårdalsåi kraftverk - foto av anlegget Olav Skeie AS TOKKE