eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9215/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Forliksklage ADVOKAT INGE M. EVJA AS
9218/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 121/114/0/2 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS
9223/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 82/1 - Vedtak avkjørsel VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
9226/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underteikna avtale - stønad til leiarutdanning Evy Katrin Aamlid
9225/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Underteikna avtale - stønad til leiarutdanning Silje Andrea Kyrkjebø
9172/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilskot - Smittevern- og oppfølgingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
9214/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 126/54 - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Tilbygg Gina Alice Aabø Nyland
9217/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev 141/4 og 141/7 - Søknad om konsesjon ved kjøp av fast eigedom Mirama Sirnes Bakkebø
9131/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilbakemeldingsbrev *****
8564/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om støtte til leiarutdanning Silje Andrea Kyrkjebø
8872/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til leiarutdanning Silje Andrea Kyrkjebø
8665/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Møteinnkalling *****
8784/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 80/1 Endring av renovasjon Mo-Byrtevegen 1792A Hans Utistog
9134/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilbakemeldingsbrev *****
8670/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til leiarutdanning Evy Katrin Aamlid
8532/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev søknad om 25% permisjon og frikjøp som hovudtillitsvald for utdanningsforbundet i perioden 010820-310721 Venke Bakke
8677/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev 82/1 - Dispensasjon for frådeling av bustadhus Byrte Karstein Midtbø
8737/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding om landbruksrelaterte kontroller 2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
8787/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i samband med fødsel *****
8722/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Omdal skifer Bjønn Fauske Lysdahl
9094/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på kommentarar til varsel om tvangsmulkt FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
8822/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Søknad om å få kjøpe tomt på Langedøl 12 i Høydalsmo Oddbjørn Tellefsen
9114/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 58/23 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Sigmund Jordstøyl
8742/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 50% mellombels prosjektstilling ved for tida NAV Vest-Telemark for perioden 010720-300621 Annveig Veum Aas
9112/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 145/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
9109/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 143/4 - Vedtak skogfond og tilskot godkjent Landbruksdirektoratet
9104/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 143/4 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
9103/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 143/4 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
9111/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 145/1 - Søknad skogfond og tilskot Landbruksdirektoratet
9159/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppmoding om delutbetaling av spelemidlar TOKKE SKYTTARLAG
8876/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 020920 - Innkalling til representantskapsmøte INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
9110/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat
9005/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Karakterutskrift - Politihøgskolen Kåre Lønning Solvang
9009/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev 47/9 - Søknad om oppretting ny grunneigedom TOKKE KOMMUNE
9025/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 100% permisjon i tida 110820 - 110821 Kristine Fjeldal Karlsen
9023/2020 20200630 30.06.2020 Inngående brev Ynskje om veranda aldersbolig Kari Tveiten
8880/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppseiing av kulturskuletilbod Lukman Sulaiman Sido
8906/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 114/29 - Søknad om oppføring av hytte Vibeke Beisland m.fl.
8922/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Student stadfesting May Helen Skottveit
8916/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 1 tertial Refusjonskrav legevakt Vinje kommune
8934/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 120/4/2 - Søknad om sletting av faktura Atle Timland
8942/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 24/30 - Søknad om endring renovasjonsabonemennt Tone Heldal
8669/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Stadfesting viltpåkjørsel Tokke kommune Wigdis Eikland
8673/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Høyring - reguleringsplan for kjølevann til Gromstul SKIEN KOMMUNE
8658/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 121/126 - Manglande dokumentasjon med byggeløyve Håvard Øyane
8668/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Merknad til referat 160620 møte med føresette *****
8666/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Merknad til møtereferat 160620 ***** ***** ***** *****
8675/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 2/1 - Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett Sverre Bakke
8840/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Kopi - Forespurnad om opplysningar FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
8687/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Uttale skjenkebevilling - Pedersen Pub å Bistro SØR-ØST POLITIDISTRIKT
8685/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Gjeld tilbod om skoavtale, Helse- og omsorgsetaten Tokke kommune Klesbua Dalen c/o Ole Kristian Blomhaug m.fl.
8710/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 21/1/25 - Godkjenning av sal av Lårdal Alderspensjonat Eivind Olsen
7869/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Klage på sakshandsamar Einar Heggtveit
7620/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Kommentarar til avvising av klage - Formannskapet 100620 Hilde Alice Vågslid (AP) m.fl.
8638/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om tilskot TOKKE/ VINJE HAGELAG
8671/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Oppheving av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
8875/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Karakterutskrift Mona Skaufel Seltveit
8920/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 240920 - Innkalling til møte *****
8863/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
8862/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
8812/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Dalen brygge bubilparkering og nytt informasjonsbygg Feste AS
8907/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Audun Vildalen - Aksept av 100% vikariat som servicemedarbeidar for tida ved plan, næring og teknisk etat i tida 010720 - 310720 Audun Vildalen
8704/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 250620 Logopedrapport vår 2020 *****
8703/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 250620 Årsrapport 2019/2020 *****
8702/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev 250620 Individuell tiltaksplan - signert *****
8842/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 92/1 - Vedtak skogfond og tilskot godkjent Landbruksdirektoratet
8877/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev 29/6 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Tor Martin Lyng
8861/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
8639/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Revidert selskapsavtale for Vest - Telemark Brannvesen IKS INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS
8640/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Revidert, lokal føreskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS
8330/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav for Vår 2020 - Kviteseid kommune - skulegang i Tokke kommune KVITESEID KOMMUNE
8664/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt Kviteseid Rørhandel AS
8663/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt Skorve Entreprenør AS
8783/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt Elektropluss AS
8851/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Underteikna kontrakt GK INNEKLIMA AS
8903/2020 20200629 29.06.2020 Inngående brev Garantierklæring 603905 International General Insurance Company
8734/2020 20200629 29.06.2020 Utgående brev Status nedbetaling ***** ***** ***** ***** *****
8728/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringar i midlertidig lov om tilpasningar i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvensar av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
8738/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev 121/142 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom Reidar Grevskott
8397/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 220620 Årsrapport 2019-2020 *****
8597/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Tilbod om tilsetjing i 100% vikariat som servicemedarbeidar ved for tida plan næring og teknisk etat uteavdelinga for perioden 010720-310720 Audun Vildalen
8726/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
8798/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Karakterutskrift Gunhild Austjord
7115/2019 20200626 26.06.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skuleåret 2019 2020 - § 5-1 i opplæringslova *****
8715/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Sakkunnig vurdering *****
8743/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
8736/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Brev til oppdragstakar *****
8367/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om etableringstilskot - Høydalsmo Bobilcamping Jarle Aabø
8523/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Døgnopen butikk- Likviditets-og betalingsplan Åmdals verk daglegvare
8645/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om deling - Gamle Raunroi Vendalen Tore Thoresen
8538/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Utsett frist - uttale til detaljplan Lårdal kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8393/2020 20200626 26.06.2020 Inngående brev Ang søknad Kom til vest-Telemark 2020 VEST-TELEMARK NÆRINGSFORUM
8531/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Pris på bustadtomter utanom regulerte felt Laila Veslestaul
8544/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 77/7 - Søknad om dispensasjon frå arealdelen for frådeling av hyttetomt Tor Einar Lid
8543/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 140/26 - Søknad om dispensasjon for etablering av overnattingsanlegg - Birdbox Tor Eirik Pollestad
8612/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 128/4 - Løyve til tiltak utan ansvarsrett - Garasje Solveig Andrea Oppebøen
8596/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 144/2 - Søknad om dispensasjon/omregulering av areal - kjeldesorteringsanlegg RENOVEST IKS
8641/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 77/66 - Løyve til oppføring av ny fritidsbustad Kåre Vik
8580/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev 121/26 - Løyve til oppgradering av brannvarslingsanlegg TOKKE KOMMUNE
8662/2020 20200626 26.06.2020 Utgående brev Refusjon av drift av dataprogram - bibliotek 2020 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE AVD SKIEN OPPLÆRING, KULTUR OG TANNHELSE