eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
16156/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 118/23 og 55 - Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast STATENS KARTVERK   her
16155/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Husleigekontrakt - Øvre Slobrekk 2D *****   her
16154/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Husleigekontrakt - Krontveitvegen 22 A - gnr/bnr 138/101 *****   her
16153/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 100/184 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Berge Sag og Trelast As   her
16152/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Tal timar brukt til assistanse - juni 2021 Uloba- Independent Living Norge SA   her
16149/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 153/776 - Søknad om ferdigattest til Kolgropi 1B VINJE BYGG AS   her
16148/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 153/917 - Søknad om ferdigattest - Kolgropi 1A VINJE BYGG AS   her
16147/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 150/651 - Vedkomande plassering av hytte i Skituppen 19 Kristian Eika   her
16146/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 153/46 - Tilleggsopplysningar - byggesak 2021/2671 Dag Thomassen   her
16145/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Spørsmål angåande bygging av tomannshytte Botn Aust Åsta Landre Bjerke   her
16144/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Søknad om løyve til bruk av luftfartøy - helikopter Magne Haukelidsæter   her
16143/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Påmelding til sommarskule 2021 *****   her
16142/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Påmelding til sommarskule 2021 *****   her
16141/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** KRAV OM INNSYN M.V. *****   her
16140/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Spørsmål angåande bygging av tomannshytte Botn Aust Åsta Landre Bjerke   her
16139/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Kromvikvegen Reny Eliassen   her
16138/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Støtte til jubileumsboka til Norsk Målungdom Prosjektnemnda   her
16136/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 136/131 - Melding om motteken søknad Torkild Toft   her
16135/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 151/798 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad OMEGA AREAL AS m.fl.   her
16133/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 153/914 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ONERA EIENDOM AS   her
16131/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 88/149 - Melding om motteken søknad Marit Christenson Wik   her
16130/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 135/2/3 - Påbod om fjerning av hundehus - oppfølging av vedtak frå Statsforvaltaren Svein Arntsen   her
16129/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev 135/2/3 - Påbod om fjerning av hundehus - oppfølging av vedtak frå Statsforvaltaren Svein Arntsen   her
16128/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Vedkomande hundehus på Spjotar Rune Wahlstrøm   her
16126/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 114/18 - Ferdigattest fritidsbustad Thomas Jerpseth   her
16122/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Stadfesting av vigsel *****   her
16104/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 118/19 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Heidi Kristin Brynhildsen   her
16094/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 118/19 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Rune Arnt Brynhildsen   her
16081/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev 93/64 - Løyve - Eitt-trinns søknad - Veg og VA AQUAPARTNER TELEMARK AS m.fl.   her
16078/2021 20210723 23.07.2021 Internt notat 153/145 - Klar for oppmåling Solveig Ullebust Hagen   her
16125/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 99/879 - dokument i byggesaka Nordbohus TG Bygg AS   her
16124/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 33/7 - Arne Ringhus - Søknad om deling/justering av grunneigedom - innløysing av festegrunn, og arealoverføring med oppmålingsforretning Arne Ringhus   her
16123/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Teiepliktskjema Aurora Nystog Dyrland   her
16118/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 151/495 - Ferdigattest fritidsbustad Rolf Steen Nilsen   her
16113/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Ingen vesentlege merknader - Vinje - 157/16 - dispensasjon frå kommuneplan - frådeling av tomt STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
16109/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Svar på uttale om skjenkeløyve - Austbø Hotell Mattilsynet, avdeling Telemark   her
16106/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=a9ke44, SakId=391080) *****   her
16099/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 78/1 - Vedkomande delingssak Mari Øien   her
16098/2021 20210722 22.07.2021 Internt notat 78/1 - Klar for oppmåling Solveig Ullebust Hagen   her
16097/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 153/914 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ONERA EIENDOM AS   her
16096/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 99/317 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Kari Tveit   her
16095/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 100/211 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Berge Sag og Trelast AS   her
16089/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 99/317 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Kari Tveit   her
16088/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 100/211 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Berge Sag og Trelast AS   her
16087/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 118/19 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Heidi Kristin Brynhildsen m.fl.   her
16086/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar på -Motorferdsel - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy - 2021 Kjetil Negarden   her
16085/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 88/149 - Søknad om tilbygg til hytte Marit Christenson Wik   her
16084/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 100/136 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad FJELLSTAD HYTTA AS m.fl.   her
16083/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Vedr. 21-04951-2 - Fråsegn til oppstart og høyring av planprogram for reguleringsplan for Vesaastippen i Vinje kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
16077/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 99/879 - Melding om motteken søknad - IG2 NORDBOHUS TG BYGG AS m.fl.   her
16076/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 100/136 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad - nybygg LARS OLAV BERGSVÅG m.fl.   her
16073/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 153/944 - Søknad om sanitærabonnement - offentleg vatn og avløup Alf Nilsen   her
16072/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 123/37 - Ferdigattest NORSK SANERINGSSERVICE AS m.fl.   her
16071/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 138/36 - Løyve til tiltak § 20-4 og mellombels bruksendring Tone Skau Jonassen   her
16070/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 151/771 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad Ingrid E Holte Sørhaug m.fl.   her
16069/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Bilveg til hytter på Erlandsgard 158/2 Vinje kommune Ingar Hovden m.fl.   her
16068/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Søknad om skjenkeløyve ved eigarskifte - ynskje om uttale SKATTEETATEN m.fl.   her
16067/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve for bestemte dagar - 13.08.2021 og 14.08.2021 Rauland Utvikling ANS m.fl.   her
16066/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev NVE sitt innspel - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Vesaastippen - Planid 20210003 - Vinje kommune, Vestfold og Telemark NVE - Noregs vassdrags- og energidirektorat   her
16065/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar på henvendelse knytt til tursti Holtardalen Tonje Kielland   her
16053/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 106/58 - Løyve til tiltak § 20-3 Tarjei Trovatn   her
16051/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 150/663 - Mellombels bruksløyve Finn-Arne Marcussen m.fl.   her
16026/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 121/7 - Igangsettingsløyve - servicebygg 3D ARKITEKTER AS   her
16019/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 153/145 - Vedtak om deling av tilleggsareal Geir Kulås   her
16005/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 118/16 - Løyve til tiltak § 20-4 Torvild Dyrdal   her
15977/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 147/39 - Melding om motteken søknad - bustad Lars Ola Romtveit   her
15948/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 138/36 - Utsleppsløyve Tone Skau Jonassen   her
14681/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 51/4 - Førepurnad om uttale - Søknad om deling STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.   her
13565/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev 78/1 - Melding om vedtak - Deling av bustadtomt, dispensasjon frå krav i kpa STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
16062/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vågslid Avløpsrenseanlegg - P210680 Fjellab   her
16061/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vågslid Avløpsrenseanlegg - P210757 Fjellab   her
16060/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rauland Avløpsrenseanlegg - P210756 Fjellab   her
16059/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Haukeli Avløpsrenseanlegg - P210862 Fjellab   her
16057/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Svar på melding om tildeling av plass *****   her
16054/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Påmelding til sommarskule 2021 *****   her
16052/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Sak avsluttet (saksnummer 6004) RK NETT AS   her
16050/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev 151/771 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad - nybygg FH Gruppen AS m.fl.   her
16048/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev 136/131 - Søknad om løyve til tiltak - tilbygg mindre enn 50m2 Torkild Toft   her
16046/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 150/663 - Svar - Søknad om endring av tiltakshavar/sjølvbyggar Finn-Arne Marcussen m.fl.   her
16044/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 92/47 - Løyve - Endring av løyve FH GRUPPEN AS m.fl.   her
16042/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Førespurnad om tilknytning til veg Botn Vest Bernt Netland   her
16039/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Vedr. 21-143987-2 - Nabovarsel - E134 - gnr/bnr 57/18 - Vinjevegen 1071 i Vinje kommune - drivstoffstasjon Statens vegvesen   her
16038/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 153/46 - Melding om motteken søknad - tilbygg Dag Thomassen   her
16036/2021 20210721 21.07.2021 Internt notat 135/2 - Klar for oppmåling Solveig Ullebust Hagen   her
16035/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 135/2/4, 11, 13, 14, 16 - Vedtak om innløysing av festetomt Christian Vaa   her
16034/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 150/666 - Løyve til tiltak § 20-3 Geir Vidar Heskja   her
16033/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Påmelding til sommarskule 2021 *****   her
16030/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 152/207 - Melding om motteken søknad - pipe VARMEHANDEL AS m.fl.   her
16028/2021 20210721 21.07.2021 Internt notat 137/2, 6 - Klar for oppmåling Solveig Ullebust Hagen   her
16027/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 137/2, 6 - Vedtak om grensejustering Terje Christian Hansen   her
16025/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Øyfjell bygdemuseum - vedk søknad om utsleppsløyve - korrigering VINJE MASKIN AS   her
16022/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 157/16 - Søknad om etablering av ny avkøyring - rv 37 eller fv 3416 Vestfold og Telemark Fylkeskommune   her
16020/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 150/651 Hauk Sveinsson as   her
16015/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 121/7 - Utsleppsløyve - Øyfjell bygdemuseum VINJE MASKIN AS m.fl.   her
16013/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Leirbekkvegen 153-685 Jonas Bank Wichmann   her
16012/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Påmelding til sommarskule 2021 *****   her
16011/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Påmelding til sommarskule 2021 *****   her
16010/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering Landbruksdirektoratet   her
16009/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 150/650 - Løyve til tiltak § 20-3 Mårten Eidesvik   her
16008/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Tomter, Holtarbakken Rauland Invest AS - Stein Birger Johnsen   her