eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
17982/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Anstein Skinnarland   her
17923/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Nasjonal refleksdag torsdag den 15 oktober 2020 Tryggtrafikk - Brita Straume   her
17919/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel Anstein Skinnarland   her
17954/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oppdatert plankart (Kommunekart.com) RAULAND SKISENTER AS   her
17956/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oppdatert plankart (Kommunekart.com) Håvard Bjørke   her
17979/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 153/755 - Søknad om ferdigattest TTR-Olav Øyen m.fl.   her
17878/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Utbyggingsavtale Haukelifjell Skisenter Haukelifjell - Halvor Vinje   her
17947/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad SFO *****   her
17937/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Melding om vedtak - tilleggspunkt til revidera lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Vinje kommune bed Seljord kommune endre sitt vedtak SELJORD KOMMUNE   her
17981/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Anbefaling om å registrere kontaktopplysninger på serveringsstader Helsedirektoratet   her
17844/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Byggemøte nr. 9 BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS m.fl.   her
17882/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kraftkompetanse HJARTDAL KOMMUNE   her
17881/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Kraftkompetanse SELJORD KOMMUNE   her
17893/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 37/32 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Privatmegleren Kvelland & Partner   her
17940/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 99/320 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Kristoffer Ulvedal   her
17934/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 153/482/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS   her
17933/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/711 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Aktiv - (Aktiv Skien)   her
17932/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 99/320 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Kristoffer Ulvedal   her
17922/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 99/324 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad EiendomsMegler 1 Telemark AS   her
17953/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 153/482/0/2 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS   her
17889/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 136/4/4/42 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Tone A Fredheim Engan   her
17887/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/2/20 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Morten Næss   her
17884/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 154/80 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Øyvind Rynning   her
17825/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 99/4/10 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Privatmegleren Østbø & Kaldheim   her
17824/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 136/4/4/42 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Ronny Engan   her
17817/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 119/69, 40 og 36 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Anita Roberg Hytten og Bjørn Edgar Roberg   her
17811/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 150/539 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Reidar Matre   her
17806/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 153/861 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Merete og Rino Håkon Fjeld   her
17920/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Spørsmål om arbeid Elin Tjønn Lunde   her
17829/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev vedk. sak 19-189468REN-JKVI Tyrvelidvegen Undheim, Aud Eli   her
17896/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 151/28 - Søknad om ferdigattest HEL HEIM ARKITEKTUR AS m.fl.   her
17901/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 150/16 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Jan David I H Rönnlund   her
17971/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 140/87 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Kristian Johan Samnøen   her
17970/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 140/82 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Kristian Johan Samnøen   her
17966/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 150/16 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Jan David I H Rönnlund   her
17729/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Svar på tinging av festsalen på Vinjehuset Vinje barneteater   her
17898/2020 20200925 25.09.2020 Internt notat Innkalling fellesmøte barnehage skule 011020 Andrè Kalleberg Johannessen m.fl.   her
17957/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilbakehaldne skjønnsmidlar 2020 Vinje FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
17959/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev EO7 Omlegging av veg Håkon Haugo   her
17958/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev EO8 Meirkostnad sprenging for sandfang Håkon Haugo   her
17941/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev EO4 - Meirkostnad sandfang Håkon Haugo   her
17938/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev EO3 Meirkostnad samlekum Håkon Haugo   her
17883/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Samhandling - Budsjett 2021 SELJORD KOMMUNE   her
17929/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 68/6 - Søknad om driftsbu FELLAND ADVOKATFIRMA   her
17945/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 100/147 - Søknad om ferdigattest BERGE SAG OG TRELAST AS   her
17955/2020 20200925 25.09.2020 Internt notat Refusjonskrav til Vestfold og Telemark fylkeskommune - elev på vgs *****   her
17950/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev EV 134 ved eigedomen gnr. 65 bnr. 41 i VINJE kommune - Søknad om dispensasjon frå byggegrense - anna VINJESVINGEN HANDEL AS   her
17968/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 151/135 - Søknad om endring av gjeve løyve Kristian Hovland   her
17964/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 100/164 - Søknad om ferdigattest BERGE SAG OG TRELAST AS   her
17978/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale - friskliv Ingrid Flugeim   her
17977/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale - friskliv Lena Merethe Botn   her
17976/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale friskliv Mari Kleiv   her
17980/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 150/633 - Søknad om ferdigattest Telemark Bygg og Anlegg AS m.fl.   her
17983/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 73/1 - Søknad om mellombels bruksløyve Lars Ole Hagen   her
17984/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 138/70 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad FH GRUPPEN AS m.fl.   her
17847/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 59/7 - Løyve til frådeling av tomt 7 på Åmlihaugen Gina Marion Nordheim m.fl.   her
17842/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 88/4 mfl - Melding om motteken søknad - VA-nett VINJE KOMMUNE   her
17969/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 153/32 - Søknad om sanitærabbonement Roger Dreyer   her
17746/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Referat frå lokalt AMU - Åmot barnehage 230920 Anita Aarhus Hansen m.fl.   her
17835/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/148 - Søknad om sanitærabonnement Astrid M Pettersvold   her
17821/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 99/952 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad Alise Våge m.fl.   her
17875/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten   her
17897/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/08 sendt 25.09.2020 Skatteetaten   her
17885/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Konsumentavtale - eigenfråsegn ved utlevering av opplysningar frå Skatteetaten Skatteetaten   her
17895/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilbud Mulighetsstudie Vesaastippen Stettin, Alexander   her
17902/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 99/778 - Søknad om ferdigattest ODD PEDERSEN BYGGSØK/KONTROLL   her
17927/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 164/4 - Rammeløyve - fritidsbustad Nina Schlytter m.fl.   her
17931/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 100/67 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad Øyvind Vaaga   her
17951/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Rapport etter ergonomigjennomgang ved ***** ***** Stamina Helse   her
17907/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Prisjustering på Stellefrakker i medisinsk forbruksmateriell forlengelse av BTV kontrakten. Mediq - Fagerlid, Wenche   her
17906/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilslutningserklæring gjeldene bedriftshelsetjeneste - BHT Silje Larsen Ulverød   her
17905/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Forespørsel om deltakelse på rammeavtale for forsikringsmegling - tilbakemelding på alternative løsninger Kåre Riseng   her
17904/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilslutningserklæring - avtale om forsikringsmegling Kåre Riseng   her
17903/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilslutningserklæring - juridiske tjenester Kåre Riseng   her
17908/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Forespørsel om tiltak i ungdomsskulen for å motvirke kjønnsdelte utdanningsval Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   her
17795/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/768 - Oversending av matrikkelbrev Helge-Ivar Aasen   her
17796/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/769 - Oversending av matrikkelbrev Helge-Ivar Aasen   her
17797/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/770 - Oversending av matrikkelbrev Helge-Ivar Aasen m.fl.   her
15390/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 100/1,19 - Vedtak, mindre planendring Trude Elisabeth Wilskow Botn   her
17899/2020 20200925 25.09.2020 Internt notat 100/1, 19 - Klar for oppmåling og planendring Solveig Ullebust Hagen   her
17928/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 23/1 Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing   her
17798/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/771 - Oversending av matrikkelbrev Helge-Ivar Aasen   her
17921/2020 20200925 25.09.2020 Internt notat Innkalling skuleleiarmøte 011020 Heidi Hylland m.fl.   her
17960/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Arbeidsavtale fast - tek imot Merete Hamarsnes   her
17859/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilbod om stilling som helsefagarbeider på natt - ID 1776 *****   her
17943/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilbod om stilling - ID 1777 *****   her
17967/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tilbod om vikariat 83,33 % - ID 1782 *****   her
17850/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Tobod om 50 % vikariat - ID 1782 *****   her
17930/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 169/42 - Ettersender dokument Tore Sanden   her
17924/2020 20200925 25.09.2020 Internt notat Innkalling til fysisk styrarmøte 011020 Katrine Grindalen m.fl.   her
17808/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 151/611 - Melding om motteken søknad - fritidsbustad VINJE BYGG AS m.fl.   her
17448/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 153/727 - Ferdigattest RAULAND MASKIN AS   her
17886/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev Saksframstilling Olav Bjørn Bakken m.fl.   her
17939/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev 153/82 - Merknad til nabovarsel Åsmund Tvitekkja   her
17832/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev 140/240 - Svar på søknad om tildeling av tomt nr 6, Dølivegen 4 - Krontveit FIRMA AV JONUSIENE   her
17877/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad på ID 1798 *****   her
17860/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilsegn om tilskot til hogstaktivitet 2020 - §4 Høge driftskostnader - gnr/bnr 65/3 - Signe Vinje - Vinje kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
17890/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR landbruksdirektoratet 65/3 i Vinje (3825) Landbruksdirektoratet   her
17820/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Protokoll fra møte i Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. Per Lykke   her
16514/2020 20200924 24.09.2020 Internt notat Referat frå møte i kvalitets- og sikkerheitsutval 070920 Jan Myrekrok m.fl.   her