eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Siste journalpostar: 100 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
1064/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Søknad om tilskot til vedlikehald av vegen Hove-Erlandsgard Renathe Wibe   her
1062/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale – 50% fast stilling som helsefagarbeider – tek i mot – VHO Lill Sara Kvålen   her
1061/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale – tek ikkje imot *****   her
1058/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale – 100% fast stilling som barnevernspedagog – tek i mot – ÅBH Inger Helen Hovden Aas   her
1057/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev 88/172 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 Synnøve Svela   her
1056/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vinjehuset basseng - P210083 Fjellab   her
1055/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Edland skule basseng - P210029 Fjellab   her
1053/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Arabygdi vassverk - P210026 Fjellab   her
1052/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vesås vassverk - P210025 Fjellab   her
1051/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Vinje vassverk - P210024 Fjellab   her
1049/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Svar iht søknad om tilskot iht heiskrav Raulandfjell AS RAULANDSFJELL AS   her
1042/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev 168/5 - Vedlegg til søknad - kart Egil Paul Gustavsen   her
1039/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev 100/143 - Retur av tinglyst dokument, doknr. 2021/21804/200 - seksjonering STATENS KARTVERK   her
1035/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev 140/204/0/2 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - næringstomt R.B.V. AS   her
1031/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Leige av rom til møte - Festsalen på Vinjehuset Ingerid Hayes   her
1030/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) Liv Anne Reinsviki   her
1029/2021 20210115 15.01.2021 Internt notat Førespurnad om innsyn Kari Dalen   her
1026/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Tilskotsordninga "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" HELSEDIREKTORATET   her
1024/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om stønad til Rauland Snokuterklubb Rauland Snokuterklubb   her
1023/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 153/747 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen m.fl.   her
1022/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P210023 FJELLAB   her
1021/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P210022 FJELLAB   her
1020/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Edland vassverk - P210021 FJELLAB   her
1019/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P210020 FJELLAB   her
1018/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P210019 FJELLAB   her
1017/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Fartsgrensekriterier - NA-rundskriv 2021/01 STATENS VEGVESEN   her
1016/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 153/105 Matrikkelbrev Jarle Malmstrøm m.fl.   her
1015/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Signert avtale mellom Vinje kommune og Vest-Telemark Brannvern IKS - Kjøp av arkivtenester INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS   her
1014/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om turistløyve Knut Olav Edland   her
1013/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 153/96 Matrikkelbrev GEIR MAGNE TVITEKKJA m.fl.   her
1011/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Forslag til prosjekt som får støtte til utbygging av breiband Vestfold og Telemark fylkeskommune   her
1010/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
1009/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Orientering om tilsetjing - ID 1815 Marianne Myrvang m.fl.   her
1008/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 151/768 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad EIKEN HYTTER AS m.fl.   her
1005/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Flyttekampanje Selma Johansen Vågslid   her
1004/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilsynsavgift for salsstader av tobakksvarer og tobakkssurrogat - 2020 ARBUVOLLEN FJELLBUTIKK AS m.fl.   her
1002/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 153/105 - Søknad om sanitærabonnement - offentleg vatn og avlaup Jarle Malmstrøm m.fl.   her
1001/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 121/35 - Mellombels bruksløyve Ingvild Moen Fonnebø   her
998/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad på ID 1832 *****   her
996/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev 50/11 - Eitt-trinns-søknad - fritidsbustad - nybygg RAULAND LAFT AS   her
995/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev 140/237 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad og garasje - nybygg RAULAND LAFT AS   her
994/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988209554, 3825-65/ 4 Landbruksdirektoratet   her
992/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 819064342, 3825-108/ 5 Landbruksdirektoratet   her
991/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924360127, 3825-42/ 1 Landbruksdirektoratet   her
990/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919172894, 3825-109/ 1 Landbruksdirektoratet   her
989/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969327945, 3825-84/ 8 Landbruksdirektoratet   her
988/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923959017, 3825-124/ 4 Landbruksdirektoratet   her
987/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988014907, 3825-141/ 27 Landbruksdirektoratet   her
986/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970043799, 3825-71/ 1 Landbruksdirektoratet   her
985/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922215332, 3825-65/ 3 Landbruksdirektoratet   her
984/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996751384, 3825-147/ 1 Landbruksdirektoratet   her
982/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982727332, 3825-160/ 1 Landbruksdirektoratet   her
981/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 958962835, 3825-67/ 5 Landbruksdirektoratet   her
980/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916718314, 3825-57/ 1 Landbruksdirektoratet   her
979/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991335692, 3825-149/ 4 Landbruksdirektoratet   her
978/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970438955, 3825-157/ 12 Landbruksdirektoratet   her
977/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979850611, 3825-130/ 10 Landbruksdirektoratet   her
976/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992224037, 3825-19/ 4 Landbruksdirektoratet   her
975/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990738491, 3825-67/ 4 Landbruksdirektoratet   her
974/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989677438, 3825-135/ 7 Landbruksdirektoratet   her
973/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969780216, 3825-45/ 4 Landbruksdirektoratet   her
972/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997435362, 3825-138/ 3 Landbruksdirektoratet   her
971/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969194848, 3825-71/ 3 Landbruksdirektoratet   her
970/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969203405, 3825-19/ 2 Landbruksdirektoratet   her
969/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984105142, 3825-32/ 1 Landbruksdirektoratet   her
968/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985351007, 3825-90/ 1 Landbruksdirektoratet   her
967/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976050398, 3825-2/ 1 Landbruksdirektoratet   her
966/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969102412, 3825-146/ 1 Landbruksdirektoratet   her
965/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914650941, 3825-119/ 22 Landbruksdirektoratet   her
964/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988949035, 3825-111/ 2 Landbruksdirektoratet   her
963/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817110452, 3825-120/ 2 Landbruksdirektoratet   her
962/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 925754943, 3825-71/ 3 Landbruksdirektoratet   her
961/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969415445, 3825-69/ 3 Landbruksdirektoratet   her
960/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 930716499, 3825-135/ 1 Landbruksdirektoratet   her
959/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedr. 20-33011-7 - Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon STATENS VEGVESEN   her
956/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 151/699 - Ferdigattest MOEN DESIGN AS m.fl.   her
953/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 153/919 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Geir Magne Tvitekkja   her
952/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedrørende sak 2020/5140 - signert dokument Anders Henriksen   her
944/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbod om helgestilling 13,15 % - TFF *****   her
943/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbod om fast stilling - ID 1828 *****   her
937/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Morten Bråstøyl   her
935/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 50/2 - Svar på søknad om fritak for renovasjon Sigmar Dyrdal   her
934/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Søknad om tilskot til kulturtilskipingar Jan Bjørtuft   her
932/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Orientering om tilsetjing ID 1882 Mumin Adan Hassan m.fl.   her
931/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oppdragsavtale Morten Bråstøyl   her
926/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 90/2 og 90/4 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 Privatmegleren   her
925/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Refusjon utgifter til jordmorvakta TOKKE KOMMUNE   her
923/2021 20210115 15.01.2021 Internt notat Informasjon frå arkivtenesta - plan for gjennomgang av rutinar på einingane o.a. i 2021 Katrine Grindalen m.fl.   her
922/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Klage på avvisning av klagerett i delingssak PS 20/152 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK   her
917/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 150/611/0/3 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 Aktiv - Anniken Langerød   her
873/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Refusjonskrav jordmortenesta 4 kvartal 2020 FYRESDAL KOMMUNE m.fl.   her
872/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Refusjonskrav frå jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark - 4 kvartal 2020 SYKEHUSET TELEMARK HF   her
831/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar, bhg.lova §§ 17 og 18, HMG VINJE KOMMUNE   her
816/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar, bhg.lova §§ 17 og 18, RH VINJE KOMMUNE   her
744/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Søknad om dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar i Rauland barnehage VINJE KOMMUNE   her
732/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Dødsmeldingar 010820 - 311220 FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
689/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev 153/122 Matrikkelbrev Gunnar Nielsen m.fl.   her
669/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Orientering om tilsetjing - ID1810 Jannicke L Sandvik m.fl.   her
436/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilsetjing - sjukepleiar 89% fast - ID1815 Protokoll   her
24445/2020 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilsetjing i helsefagarbeiderstilling - ID 1814 Protokoll   her