Postliste http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/ einnsyn.vtds.no 153/472 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Sandnes | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24594/2020 | Fellestenesta 153/472 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Sandnes | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24579/2020 | Fellestenesta 150/73 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Follaug Andresen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24558/2020 | Fellestenesta 153/101 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24557/2020 | Fellestenesta 150/73 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Follaug Andresen | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24543/2020 | Fellestenesta 153/101 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24538/2020 | Fellestenesta 153/398 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Gry Løvaas Ellingsen | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24502/2020 | Fellestenesta 100/204 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24500/2020 | Fellestenesta 153/398 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Gry Løvaas Ellingsen | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24486/2020 | Fellestenesta 100/204 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24480/2020 | Fellestenesta 153/867 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24472/2020 | Fellestenesta 153/867 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24448/2020 | Fellestenesta 151/699 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24443/2020 | Fellestenesta 153/883 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler1 | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24442/2020 | Fellestenesta 120/79 og 120/96 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24439/2020 | Fellestenesta 151/699 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24380/2020 | Fellestenesta 153/883 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler1 | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24379/2020 | Fellestenesta 120/79 og 120/96 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24376/2020 | Fellestenesta 101/7 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bull - Magnus Hagem | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24351/2020 | Fellestenesta 154/110 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kongshem | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24349/2020 | Fellestenesta 101/7 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24347/2020 | Fellestenesta 101/7 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24324/2020 | Fellestenesta 150/243 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Thorsen m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24315/2020 | Fellestenesta 154/110 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kongshem | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24271/2020 | Fellestenesta 101/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24253/2020 | Fellestenesta 117/26 - Svar på egenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Sten Larsen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24241/2020 | Fellestenesta 117/27 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Sten Larsen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24239/2020 | Fellestenesta 150/243 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Thorsen m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24234/2020 | Fellestenesta 101/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24210/2020 | Fellestenesta 117/26 - (117/4/2) - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Sten Larsen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24207/2020 | Fellestenesta 100/135/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Rele | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24206/2020 | Fellestenesta 117/27 (117/4/6) - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Sten Larsen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24205/2020 | Fellestenesta Haster - konsesjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bull - Magnus Hagem | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24186/2020 | Fellestenesta 101/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24184/2020 | Fellestenesta 101/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bull & Co Advokatfirma AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24167/2020 | Fellestenesta 100/135/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meglerhuset Rele | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24139/2020 | Fellestenesta 153/216 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24017/2020 | Fellestenesta 156/10 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annicken Cecil Horn Gamst | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24012/2020 | Fellestenesta 153/216 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24005/2020 | Fellestenesta 156/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annicken Cecil Horn Gamst | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23993/2020 | Fellestenesta 153/52 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Liane Håkensen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23988/2020 | Fellestenesta 153/52 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Liane Håkensen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23981/2020 | Fellestenesta 153/768 og 767 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Brårmo Oterkiil | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23976/2020 | Fellestenesta 153/768 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Brårmo Oterkiil | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23921/2020 | Fellestenesta 136/81/8 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellaug Guldal | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23795/2020 | Fellestenesta 150/660 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23767/2020 | Fellestenesta 150/660 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23754/2020 | Fellestenesta 99/128 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Andre Haukås m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23748/2020 | Fellestenesta 153/559 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23747/2020 | Fellestenesta 99/947 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAG OG TRELAST AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23744/2020 | Fellestenesta 151/771 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Fritid Vestfold - Telemark | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23743/2020 | Fellestenesta 153/797 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23738/2020 | Fellestenesta 99/128 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Andre Haukås m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23734/2020 | Fellestenesta 153/559 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23729/2020 | Fellestenesta 99/947 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGE SAG OG TRELAST AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23724/2020 | Fellestenesta 136/81/8 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjellaug Guldal | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23722/2020 | Fellestenesta 151/771 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Fritid Vestfold - Telemark | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23709/2020 | Fellestenesta 153/797 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23705/2020 | Fellestenesta 150/320 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Andre Hansen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23606/2020 | Fellestenesta 150/320 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Andre Hansen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23577/2020 | Fellestenesta 100/175 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler A | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23565/2020 | Fellestenesta 153/821/0/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsutvikling Arendal | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23564/2020 | Fellestenesta 153/821/0/2 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsutvikling Arendal | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23562/2020 | Fellestenesta 108/17 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23557/2020 | Fellestenesta 100/175 - Etterlyser svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler A | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23547/2020 | Fellestenesta 153/821/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsutvikling Arendal | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23526/2020 | Fellestenesta 153/821/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsutvikling Arendal | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23524/2020 | Fellestenesta 108/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23522/2020 | Fellestenesta 153/496 - andelsnr. 4560 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23515/2020 | Fellestenesta 119/136 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23503/2020 | Fellestenesta 150/653 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23500/2020 | Fellestenesta 119/136 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23499/2020 | Fellestenesta 152/145/0/14 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23495/2020 | Fellestenesta 118/17 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23492/2020 | Fellestenesta 100/39 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23490/2020 | Fellestenesta 150/224/0/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23477/2020 | Fellestenesta 150/653 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23476/2020 | Fellestenesta 152/145/0/14 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23474/2020 | Fellestenesta 99/68 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marta Eldøy | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23435/2020 | Fellestenesta 46/26 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Niels Olav Formo | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23434/2020 | Fellestenesta 99/661/0/48 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatene Haugland, Berge, Bachmann og Bjørndal | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23412/2020 | Fellestenesta 118/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23401/2020 | Fellestenesta 100/39 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23360/2020 | Fellestenesta 150/224/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23359/2020 | Fellestenesta 99/68 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marta Eldøy | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23348/2020 | Fellestenesta 46/26 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adv. Niels Olav Formo | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23327/2020 | Fellestenesta 99/433 - andelsnr. 4551 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Skogøy m.fl. | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23326/2020 | Fellestenesta 99/661/0/48 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene Haugland, Berge, Bachmann og Bjørndal | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23323/2020 | Fellestenesta 99/760 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Steensnæs | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23283/2020 | Fellestenesta 99/68 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Eldøy | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23282/2020 | Fellestenesta 108/17 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23281/2020 | Fellestenesta 145/1/3 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Christian Madsen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23279/2020 | Fellestenesta 132/12 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Bjørk | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23264/2020 | Fellestenesta 99/760 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Steensnæs | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23228/2020 | Fellestenesta 99/68 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Eldøy | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23227/2020 | Fellestenesta 108/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23221/2020 | Fellestenesta 145/1/3 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Christian Madsen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23182/2020 | Fellestenesta 132/12 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Bjørk | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23181/2020 | Fellestenesta 100/90 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Halleraker | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23136/2020 | Fellestenesta 100/90 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Halleraker | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23113/2020 | Fellestenesta 169/28 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder Vidnes | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23111/2020 | Fellestenesta 151/769 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnb eiendom | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23109/2020 | Fellestenesta 169/28 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peder Vidnes | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23082/2020 | Fellestenesta 151/769 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnb eiendom | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23043/2020 | Fellestenesta 99/762 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22975/2020 | Fellestenesta 99/762 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22944/2020 | Fellestenesta 150/133 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: H.H.J. EIENDOM AS | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22910/2020 | Fellestenesta 150/133 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: H.H.J. EIENDOM AS | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22889/2020 | Fellestenesta 152/165 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22887/2020 | Fellestenesta 164/1/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWAN Advokater DA | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22883/2020 | Fellestenesta 152/165 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22877/2020 | Fellestenesta 164/1/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWAN Advokater DA | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22875/2020 | Fellestenesta 150/439 og 150/440 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustader http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Telemark avd Skien | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22811/2020 | Fellestenesta 150/114 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22804/2020 | Fellestenesta 150/439 og 150/440 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustader http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Telemark avd Skien | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22763/2020 | Fellestenesta 150/114 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22712/2020 | Fellestenesta 153/51 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Agner Matheson | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22696/2020 | Fellestenesta 153/769 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flatdal Handlaft AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22695/2020 | Fellestenesta 153/890 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22669/2020 | Fellestenesta 153/866 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22665/2020 | Fellestenesta 153/869 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22663/2020 | Fellestenesta 153/51 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Agner Matheson | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22660/2020 | Fellestenesta 153/769 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flatdal Handlaft AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22658/2020 | Fellestenesta 150/554 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Andre Hansen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22648/2020 | Fellestenesta 153/868 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22647/2020 | Fellestenesta 153/865 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22645/2020 | Fellestenesta 118/55 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Yvonne Moen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22635/2020 | Fellestenesta 151/107 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22609/2020 | Fellestenesta 150/554 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Andre Hansen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22562/2020 | Fellestenesta 153/890 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22550/2020 | Fellestenesta 153/866 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22549/2020 | Fellestenesta 153/869 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22548/2020 | Fellestenesta 153/868 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22546/2020 | Fellestenesta 153/865 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22543/2020 | Fellestenesta 118/55 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Yvonne Moen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22542/2020 | Fellestenesta 151/107 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22540/2020 | Fellestenesta 100/17 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Stuhaug | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22536/2020 | Fellestenesta 100/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Stuhaug | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22459/2020 | Fellestenesta 169/10/20 - Svar på søknad om egenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22451/2020 | Fellestenesta 43/23 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22445/2020 | Fellestenesta 100/17 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Stuhaug | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22439/2020 | Fellestenesta 153/424/0/2 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22430/2020 | Fellestenesta 151/379/0/21 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22428/2020 | Fellestenesta Stadfesting - 119/25 og 26 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Eilefstjønn m.fl. | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22424/2020 | Næringskontoret 153/74 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Magne Tvitekkja | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22423/2020 | Fellestenesta 169/10/20 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22421/2020 | Fellestenesta 43/23 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22415/2020 | Fellestenesta 100/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Stuhaug | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22394/2020 | Fellestenesta 153/424/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22383/2020 | Fellestenesta 151/379/0/21 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22378/2020 | Fellestenesta 153/74 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Magne Tvitekkja | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22370/2020 | Fellestenesta 99/661/0/22 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22361/2020 | Fellestenesta 151/283/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22358/2020 | Fellestenesta 136/4/4/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22356/2020 | Fellestenesta 151/283/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22354/2020 | Fellestenesta 98/64 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22352/2020 | Fellestenesta 99/661/0/22 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22351/2020 | Fellestenesta 151/706 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22349/2020 | Fellestenesta 136/4/4/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22348/2020 | Fellestenesta 151/725 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22343/2020 | Fellestenesta 98/64 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22341/2020 | Fellestenesta 151/706 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22329/2020 | Fellestenesta 151/725 - Vedk. eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22306/2020 | Fellestenesta Parkvegen 47 103-19-0359 - Registrere konsesjon i matrikkelen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22305/2020 | Fellestenesta 152/145/0/4 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22302/2020 | Fellestenesta 152/145/0/4 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22301/2020 | Fellestenesta 152/145/0/4 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22299/2020 | Fellestenesta 152/145/0/4 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22285/2020 | Fellestenesta 152/145/0/4 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22267/2020 | Fellestenesta 119/25 og 26 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Eilefstjønn m.fl. | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22175/2020 | Næringskontoret 152/23 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Chr. Hagajore | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22131/2020 | Fellestenesta 152/23 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Chr. Hagajore | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22127/2020 | Fellestenesta 99/433 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS AVD HAUGESUND | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22067/2020 | Fellestenesta 136/4/4/10 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22060/2020 | Fellestenesta 99/433 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS AVD HAUGESUND | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22021/2020 | Fellestenesta 136/4/4/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22014/2020 | Fellestenesta 99/661/0/22 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21893/2020 | Fellestenesta 99/420 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Anita Bertelsen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21881/2020 | Fellestenesta 99/661/0/22 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21873/2020 | Fellestenesta 158/63 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Vataker Folkvord | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21871/2020 | Fellestenesta 99/420 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Anita Bertelsen | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21742/2020 | Fellestenesta 158/63 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Vataker Folkvord | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21740/2020 | Fellestenesta 153/735/0/1 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21700/2020 | Fellestenesta 153/735/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21696/2020 | Fellestenesta 152/167 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Torstrup AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21642/2020 | Fellestenesta 152/167 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Torstrup AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21543/2020 | Fellestenesta 123/26 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Per Lykke | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21540/2020 | Fellestenesta 123/26 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Per Lykke | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21535/2020 | Fellestenesta 151/777 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21504/2020 | Fellestenesta 151/777 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21442/2020 | Fellestenesta 136/4/4/45 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21438/2020 | Fellestenesta 136/4/4/45 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21415/2020 | Fellestenesta 99/970 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAG HANDEL AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21426/2020 | Fellestenesta 99/970 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGE SAG HANDEL AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21408/2020 | Fellestenesta 150/209 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Telemark avd Midt-Telemark | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21398/2020 | Fellestenesta 151/778 - Svar på søknad om eigenfåsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Næss | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21395/2020 | Fellestenesta 119/116 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Freddy Inge Larsen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21393/2020 | Fellestenesta 150/209 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Telemark avd Midt-Telemark | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21391/2020 | Fellestenesta 151/778. Eigenfåsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Næss | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21317/2020 | Fellestenesta 119/116 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Freddy Inge Larsen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21306/2020 | Fellestenesta 150/611/0/4 og 6 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21241/2020 | Fellestenesta 150/611/0/4 og 6 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21229/2020 | Fellestenesta 153/683 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SUPREME HYTTA | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21096/2020 | Fellestenesta 99/922 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21095/2020 | Fellestenesta 145/48 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Langesæter | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21085/2020 | Fellestenesta 153/683 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SUPREME HYTTA | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21072/2020 | Fellestenesta 160/39 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Nielsen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21047/2020 | Fellestenesta 151/517 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjerkøy Ninni | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21046/2020 | Fellestenesta 160/39 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tina Nielsen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21043/2020 | Fellestenesta 98/51 - Svar på søknad om egenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KROGSVEEN SØRLANDET AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21040/2020 | Fellestenesta 150/534 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Løvlien | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21039/2020 | Fellestenesta 151/428 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsne Bruserud | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21036/2020 | Fellestenesta 151/517 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjerkøy Ninni m.fl. | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21012/2020 | Fellestenesta 151/428 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsne Bruserud | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20928/2020 | Fellestenesta 99/922 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20938/2020 | Fellestenesta 145/48 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Langesæter | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20937/2020 | Fellestenesta 98/51 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KROGSVEEN SØRLANDET AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20935/2020 | Fellestenesta 150/534 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Løvlien | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20934/2020 | Fellestenesta 152/133/0/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20931/2020 | Fellestenesta 111/2/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20904/2020 | Fellestenesta 152/133/0/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20903/2020 | Fellestenesta 111/2/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20896/2020 | Fellestenesta 111/2/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20853/2020 | Fellestenesta 121/8 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RATIUM AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20823/2020 | Fellestenesta 100/160/0/1 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Ove Hovda Og Marianne Mjølhus Hovda | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20820/2020 | Fellestenesta 121/8 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RATIUM AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20798/2020 | Fellestenesta 100/160/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Ove Hovda Og Marianne Mjølhus Hovda | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20797/2020 | Fellestenesta 150/211 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Ann Gjestrum | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20702/2020 | Fellestenesta 99/347 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAG OG TRELAST AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20701/2020 | Fellestenesta 119/161 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20698/2020 | Fellestenesta 153/275 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20656/2020 | Fellestenesta 150/211 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Ann Gjestrum | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20647/2020 | Fellestenesta 99/347 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGE SAG OG TRELAST AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20639/2020 | Fellestenesta 119/161 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20629/2020 | Fellestenesta 101/9 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmar Apeland | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20625/2020 | Fellestenesta 99/661/0/24 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS AVD HAUGESUND | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20621/2020 | Fellestenesta 151/725 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20619/2020 | Fellestenesta 153/677 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØRMEGLEREN TELEMARK AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20616/2020 | Fellestenesta 153/872 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND INVEST AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20613/2020 | Fellestenesta 151/517 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ninni Bjerkøy | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20606/2020 | Fellestenesta 101/9 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmar Apeland | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20604/2020 | Fellestenesta 153/261 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20603/2020 | Fellestenesta 153/275 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød (Aktiv Skien) | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20601/2020 | Fellestenesta 157/17 - Svar på søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Startholding - Kristoffer Nilsen | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20599/2020 | Fellestenesta 99/661/0/24 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS AVD HAUGESUND | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20592/2020 | Fellestenesta 151/725 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20586/2020 | Fellestenesta 153/677 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRMEGLEREN TELEMARK AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20585/2020 | Fellestenesta 153/872 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND INVEST AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20556/2020 | Fellestenesta 157/17 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Nilsen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20526/2020 | Fellestenesta 151/517 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ninni Bjerkøy | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20523/2020 | Fellestenesta 153/261 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20521/2020 | Fellestenesta 153/275 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20518/2020 | Fellestenesta 100/17 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Stuhaug | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20504/2020 | Fellestenesta 100/17 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Stuhaug | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20502/2020 | Fellestenesta 153/767 - Svar på egenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Helene Nesse | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20458/2020 | Fellestenesta 99/434/0/10 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20455/2020 | Fellestenesta 153/767 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flatdal handlaft AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20412/2020 | Fellestenesta 153/767 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Helene Nesse | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20408/2020 | Fellestenesta 151/51 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Nilsen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20406/2020 | Fellestenesta 59/36 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivian Aamyri | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20404/2020 | Fellestenesta 106/31 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Birkeland Kjellsen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20403/2020 | Fellestenesta 153/771 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Brårmo Oterkiil | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20400/2020 | Fellestenesta 99/434/0/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20382/2020 | Fellestenesta 153/771 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Brårmo Oterkiil | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20366/2020 | Fellestenesta 153/767 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flatdal handlaft AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20381/2020 | Fellestenesta 151/51 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Nilsen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20379/2020 | Fellestenesta 59/36 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vivian Aamyri | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20375/2020 | Fellestenesta 157/21 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peder A Schmidt Fjellmyr | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20371/2020 | Fellestenesta 106/31 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Birkeland Kjellsen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20370/2020 | Fellestenesta 157/21 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peder A Schmidt Fjellmyr | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20361/2020 | Fellestenesta 157/21 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dina N Schmidt Fjellmyr | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20331/2020 | Fellestenesta 59/36 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Aamyri | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20329/2020 | Fellestenesta 157/21 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dina N Schmidt Fjellmyr | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20324/2020 | Fellestenesta 153/791 - Svar på søknad om egenerklæring om konsesjonsfritak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piben - Tarjei Christiansen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20304/2020 | Fellestenesta 59/36 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Aamyri | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20294/2020 | Fellestenesta 153/791 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piben - Tarjei Christiansen | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20290/2020 | Fellestenesta 140/251 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20283/2020 | Fellestenesta 140/251 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20276/2020 | Fellestenesta 151/154 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatene Notodden | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20274/2020 | Fellestenesta 140/251 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Megleroppgjøret | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20260/2020 | Fellestenesta 151/154 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene Notodden | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20256/2020 | Fellestenesta 154/43 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tilde Hagen Knudtzon | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20234/2020 | Fellestenesta 154/43 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilde Hagen Knudtzon | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20218/2020 | Fellestenesta 99/366 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset-Rele - Marius Kallevik | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20209/2020 | Fellestenesta 153/797 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Gunnar Yndestad | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20205/2020 | Fellestenesta 119/100 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Eilefstjønn | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20204/2020 | Fellestenesta 99/366 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meglerhuset-Rele - Marius Kallevik | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20194/2020 | Fellestenesta 153/797 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Gunnar Yndestad | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20191/2020 | Fellestenesta 119/100 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Eilefstjønn | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20188/2020 | Fellestenesta 151/497 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20185/2020 | Fellestenesta 99/968 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Meglerhuset-Rele | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20181/2020 | Fellestenesta 151/497 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20130/2020 | Fellestenesta 99/968 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meglerhuset-Rele | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20128/2020 | Fellestenesta 135/17 og 19 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20109/2020 | Fellestenesta 153/653 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20102/2020 | Fellestenesta 135/17 og 19 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20081/2020 | Fellestenesta 153/653 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere Skien | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20078/2020 | Fellestenesta 153/260 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20067/2020 | Fellestenesta 153/260 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19995/2020 | Fellestenesta 99/913/0/2 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE AS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19975/2020 | Fellestenesta 153/913 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19973/2020 | Fellestenesta 150/476 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19970/2020 | Fellestenesta 99/966 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19962/2020 | Fellestenesta 99/966 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19922/2020 | Fellestenesta 150/278/0/2 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg T Wilhelmsen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19886/2020 | Fellestenesta 99/913/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19885/2020 | Fellestenesta 153/913 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19882/2020 | Fellestenesta 150/476 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19880/2020 | Fellestenesta 150/278/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Fredrik Pedersen m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19851/2020 | Fellestenesta 150/252/0/2 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEST EIENDOMSMEGLER AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19829/2020 | Fellestenesta 99/661/0/27 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19823/2020 | Fellestenesta 152/196/0/19- Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19822/2020 | Fellestenesta 152/196/0/19- Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - (Aktiv Skien) | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19817/2020 | Fellestenesta 99/661/0/27 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE AS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19770/2020 | Fellestenesta 150/252/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BEST EIENDOMSMEGLER AS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19763/2020 | Fellestenesta 150/227 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19744/2020 | Fellestenesta 100/128 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19743/2020 | Fellestenesta 153/632 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnb Eiendom AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19742/2020 | Fellestenesta 150/227 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRIVATMEGLEREN KVELLAND & PARTNERE AS AVD SKIEN | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19740/2020 | Fellestenesta 100/128 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEGLERHUSET RELE HAUGESUND AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19732/2020 | Fellestenesta 153/632 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnb Eiendom AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19729/2020 | Fellestenesta 152/161 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Engevik | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19690/2020 | Fellestenesta 99/697 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Østbo & Kaldheim | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19686/2020 | Fellestenesta 99/697 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Østbo & Kaldheim | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19679/2020 | Fellestenesta 152/161 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Engevik | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19677/2020 | Fellestenesta 120/15 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Marion Baugerud | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19642/2020 | Fellestenesta 155/15 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS avd. Notodden | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19634/2020 | Fellestenesta 120/15 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Marion Baugerud | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19594/2020 | Fellestenesta 155/15 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS avd. Notodden | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19564/2020 | Fellestenesta 153/679 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS Skien | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19508/2020 | Fellestenesta 115/24 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19506/2020 | Fellestenesta 100/151 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19504/2020 | Fellestenesta 153/679 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS Skien | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19502/2020 | Fellestenesta 111/56 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Eli Hansen og Lise dahl | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19501/2020 | Fellestenesta 119/39 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS, avd, Porsgrunn | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19498/2020 | Fellestenesta Vedk. eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 154/35, 38 og 39 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenden Advokatfirma ANS | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19487/2020 | Fellestenesta 115/24 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19466/2020 | Fellestenesta 100/151 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19459/2020 | Fellestenesta 119/39 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS, avd, Porsgrunn | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19458/2020 | Fellestenesta 111/56 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Eli Hansen m.fl. | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19454/2020 | Fellestenesta 90/1/10 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Østbø & Kaldheim | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19438/2020 | Fellestenesta 37/32 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19436/2020 | Fellestenesta 158/14/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Hulten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19435/2020 | Fellestenesta 90/1/10 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Østbø & Kaldheim | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19433/2020 | Fellestenesta 37/32 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19419/2020 | Fellestenesta 158/14/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Hulten | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19352/2020 | Fellestenesta 150/24 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19326/2020 | Fellestenesta 150/24 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partner Skien | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19302/2020 | Fellestenesta 148/58 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Helge Aarnes | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19289/2020 | Fellestenesta 119/39 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Porsgrunn | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19046/2020 | Fellestenesta 93/48 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Østbo & Kaldheim | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 19019/2020 | Fellestenesta 168/5 - Vedlegg til søknad - kart http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Paul Gustavsen | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1042/2021 | Næringskontoret 128/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Romtveit | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 882/2021 | Næringskontoret 81/30 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ågot Hamre | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 878/2021 | Næringskontoret 139/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvin Tveiti | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 845/2021 | Næringskontoret 168/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Paul Gustavsen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 839/2021 | Næringskontoret 75/18 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Rune Duus | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 822/2021 | Næringskontoret 132/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Olav Svalastoga | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 814/2021 | Næringskontoret 77/36 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Kili | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 807/2021 | Næringskontoret 88/8 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Gunvaldjord | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 766/2021 | Næringskontoret 86/12 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Gunvaldjord | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 731/2021 | Næringskontoret 75/1 og 81/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Halvor Romtveit | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 722/2021 | Næringskontoret 160/16 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Verpe Hynne | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 715/2021 | Næringskontoret 138/49 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Kostveit | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 711/2021 | Næringskontoret 158/78 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Hovden | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 706/2021 | Næringskontoret 114/15 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Kristian Eidnes | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 701/2021 | Næringskontoret 163/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Loe Nordheim-Larsen | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 687/2021 | Næringskontoret 141/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Jore | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 668/2021 | Næringskontoret 139/15 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helgestad | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 666/2021 | Næringskontoret 81/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Nordgarden | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 643/2021 | Næringskontoret 96/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Egeberg | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 636/2021 | Næringskontoret 167/9 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c - http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elizabeth Harman Bratland | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 635/2021 | Næringskontoret 101/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmar Apeland | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 634/2021 | Næringskontoret 130/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Reinsviki | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 579/2021 | Næringskontoret 158/110 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Østmo Bula | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 574/2021 | Næringskontoret 158/11 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kleven | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 566/2021 | Næringskontoret 158/103/53 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Marie Lyngheim | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 551/2021 | Næringskontoret 71/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Håkon Mathisen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 527/2021 | Næringskontoret 148/35 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asle Storlid | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 522/2021 | Næringskontoret 125/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND JEGER OG FISKEFORENING v Halvor Loftsgarden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 511/2021 | Næringskontoret Dispensasjon innreisekarantene http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haukeli hytter og hus AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 919/2021 | Fellestenesta 43/7 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Halvor Tjønn | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 508/2021 | Næringskontoret 123/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Yngvar Kristiansen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 506/2021 | Næringskontoret Spørsmål om mulighet til å jobbe i karantenetida http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bedre Hus AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 214/2021 | Fellestenesta 139/4 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvin Tveiti | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 501/2021 | Næringskontoret Spørsmål om mulighet til å jobbe i karantenetida http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bedre Hus AS | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 134/2021 | Fellestenesta 168/5 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Paul Gustavsen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 500/2021 | Næringskontoret Reise http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Midtveit | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24629/2020 | Fellestenesta 135/65 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Nystad | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 491/2021 | Næringskontoret Reise http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Midtveit | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24619/2020 | Fellestenesta Etterlyser svar på søknad Ref.nr. N8VXHC http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nystad Trond | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 481/2021 | Næringskontoret SAK; Fritak fra karantene plikt på vilkår http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marvin Ånund Haugen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24571/2020 | Rådmannen Etterlyser svar på søknad Ref.nr. N8VXHC http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nystad Trond | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 450/2021 | Næringskontoret Søknad - Fritak frå karantene plikt på vilkår http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VinjesvingenHolding | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24568/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Rune Duus | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 412/2021 | Næringskontoret Spørsmål vedk Karantenehotell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24024/2020 | Fellestenesta 132/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Olav Svalastoga | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 409/2021 | Næringskontoret Spørsmål vedk Karantenehotell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24021/2020 | Fellestenesta 158/11 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kleven | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 376/2021 | Næringskontoret Quarantine after arriving to Norway http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mantas Sabaliauskas | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19697/2020 | Fellestenesta 77/36 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Kili | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 353/2021 | Næringskontoret Quarantine after arriving to Norway http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mantas Sabaliauskas | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19680/2020 | Fellestenesta 158/83 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Johannes Lunde | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 331/2021 | Næringskontoret 165/2/2 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Nystog Andersen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 329/2021 | Næringskontoret 75/30 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Midtgarden | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 328/2021 | Næringskontoret 88/11 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Gunnarsli | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 319/2021 | Næringskontoret 158/17 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andres Halvard Sætre | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 317/2021 | Næringskontoret 96/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Kåre Kvålen | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 281/2021 | Næringskontoret 114/16 og 5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Loftsgarden | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 262/2021 | Næringskontoret 158/62 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berit Næss | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 260/2021 | Næringskontoret 80/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Gustav Gulliksen | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 255/2021 | Næringskontoret 169/10/16 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Holte | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 251/2021 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Gunvaldjord | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 250/2021 | Næringskontoret 75/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Halvor Romtveit | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 249/2021 | Næringskontoret 163/21 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Martin Narverud | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 244/2021 | Næringskontoret 138/49 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Kostveit | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 203/2021 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Hovden | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 145/2021 | Næringskontoret 114/15 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Kristian Eidnes | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 117/2021 | Næringskontoret 162/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre Loe Nordheim-Larsen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 114/2021 | Næringskontoret 8/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Ringhus | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 94/2021 | Næringskontoret 158/85 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Otto Aune | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 82/2021 | Næringskontoret 164/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Schou Poulsson | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 78/2021 | Næringskontoret 158/113 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristen Sjøtveit | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 74/2021 | Næringskontoret 141/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Jore | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 73/2021 | Næringskontoret 139/15 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helgestad | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 52/2021 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Reinsviki | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 37/2021 | Næringskontoret 130/5 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Reinsviki | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 34/2021 | Næringskontoret 158/110 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Østmo Bula | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 31/2021 | Næringskontoret 158/103/53 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Marie Lyngheim | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 29/2021 | Næringskontoret 71/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Håkon Mathisen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 28/2021 | Næringskontoret 148/35 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Storlid | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 25/2021 | Næringskontoret 135/65 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Nystad | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 24/2021 | Næringskontoret 125/8 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND JEGER OG FISKEFORENING | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 21/2021 | Næringskontoret 158/83 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Johannes Lunde | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19/2021 | Næringskontoret 165/2/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Nystog Andersen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 18/2021 | Næringskontoret 75/30 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Midtgarden | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 2/2021 | Næringskontoret 88/11 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Gunnarsli | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24626/2020 | Næringskontoret 158/17 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andres Halvard Sætre | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24617/2020 | Næringskontoret 96/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kåre Kvålen | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24615/2020 | Næringskontoret 114/16 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henry Loftsgarden | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24614/2020 | Næringskontoret 158/62 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Næss | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24560/2020 | Næringskontoret 101/7 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klara Kjølø | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 24546/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988209554, 3825-65/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 994/2021 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Christian Røed | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24542/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 819064342, 3825-108/ 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 992/2021 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Christian Røed | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24541/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924360127, 3825-42/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 991/2021 | Næringskontoret 69/19 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Ånund Åsheim | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24536/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919172894, 3825-109/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 990/2021 | Næringskontoret 80/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Gustav Gulliksen | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24528/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969327945, 3825-84/ 8 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 989/2021 | Næringskontoret 169/10 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Holte | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24509/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923959017, 3825-124/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 988/2021 | Næringskontoret 163/21 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Martin Narverud | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24508/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988014907, 3825-141/ 27 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 987/2021 | Næringskontoret 9/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ringhus | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24507/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970043799, 3825-71/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 986/2021 | Næringskontoret 88/209 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Otto Haugane | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24434/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922215332, 3825-65/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 985/2021 | Næringskontoret 88/155 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Loftsgarden | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24422/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996751384, 3825-147/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 984/2021 | Næringskontoret 160/18 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Frostad | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24421/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982727332, 3825-160/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 982/2021 | Næringskontoret 164/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Schou Poulsson | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24373/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 958962835, 3825-67/ 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 981/2021 | Næringskontoret 168/27 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Lekang | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 24372/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916718314, 3825-57/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 980/2021 | Næringskontoret 36/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ånund Drotning Nevestveit | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24361/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991335692, 3825-149/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 979/2021 | Næringskontoret 145/6 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Gudmund Hegna | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24342/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970438955, 3825-157/ 12 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 978/2021 | Næringskontoret 169/42 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Sanden | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24340/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979850611, 3825-130/ 10 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 977/2021 | Næringskontoret 158/85 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Otto Aune | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24332/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992224037, 3825-19/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 976/2021 | Næringskontoret 82/1 - Svar på snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Danbolt Svalastog | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24316/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990738491, 3825-67/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 975/2021 | Næringskontoret 158/113 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristen Sjøtveit | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24305/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989677438, 3825-135/ 7 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 974/2021 | Næringskontoret 101/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klara Kjølø | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24302/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969780216, 3825-45/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 973/2021 | Næringskontoret 88/209 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otto Haugane | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24299/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997435362, 3825-138/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 972/2021 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Christian Røed | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24273/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969194848, 3825-71/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 971/2021 | Næringskontoret 88/155 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Loftsgarden | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24212/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969203405, 3825-19/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 970/2021 | Næringskontoret 148/102 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Eriksen m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24190/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984105142, 3825-32/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 969/2021 | Næringskontoret 160/18 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Frostad | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24149/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985351007, 3825-90/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 968/2021 | Næringskontoret 158/89 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Tove S Carlsen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24137/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976050398, 3825-2/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 967/2021 | Næringskontoret 135/21 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Slaattedahl | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24129/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969102412, 3825-146/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 966/2021 | Næringskontoret 84/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Hermansen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24122/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914650941, 3825-119/ 22 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 965/2021 | Næringskontoret 169/39 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Olav Langelid | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24108/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988949035, 3825-111/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 964/2021 | Næringskontoret 69/19 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ånund Åsheim | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24068/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817110452, 3825-120/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 963/2021 | Næringskontoret 168/27 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Lekang | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24043/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 925754943, 3825-71/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 962/2021 | Næringskontoret 164/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Poulsson Krogh | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23970/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969415445, 3825-69/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 961/2021 | Næringskontoret 36/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ånund Drotning Nevestveit | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23922/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 930716499, 3825-135/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 960/2021 | Næringskontoret 169/40 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Espeland | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23857/2020 | Næringskontoret 145/6 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Gudmund Hegna | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23801/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980139646, 3825-87/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23792/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 930716499, 3825-135/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23791/2020 | Næringskontoret 144/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Svalastoga | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23778/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 911605120, 3825-128/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23790/2020 | Næringskontoret 92/2 -Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Olav Gundersen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23759/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999334563, 3825-17/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23789/2020 | Næringskontoret 92/2 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Olav Gundersen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23758/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974380862, 3825-110/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23788/2020 | Næringskontoret 169/10/4 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Byholt | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23749/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996751384, 3825-147/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23786/2020 | Næringskontoret 169/42 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sanden | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23720/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924360127, 3825-42/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23785/2020 | Næringskontoret 167/19 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Bjartland | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23708/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969780461, 3825-88/ 10 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23787/2020 | Næringskontoret 148/102 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Broen Eriksen m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23707/2020 | Næringskontoret 167/27 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Egeland | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23706/2020 | Næringskontoret Avløserutgifter Olav Vinjerui http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23312/2020 | Næringskontoret 161/14 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Hvesser | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23701/2020 | Næringskontoret PT-søknad - Knut Olav Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Olav Edland | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23298/2020 | Næringskontoret 158/89 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Tove S Carlsen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23654/2020 | Næringskontoret Fwd: 38547 - Edland Nedre - ufullstendig innmelding i Debio [#ENQ-1133592] http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Olav Edland | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23295/2020 | Næringskontoret 135/21 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Slaattedahl | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23653/2020 | Næringskontoret Innmelding Debio Knut Olav Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Olav Edland | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23292/2020 | Næringskontoret 169/39 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Olav Langelid | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23639/2020 | Næringskontoret Kommentar PT-tilskot Lars Teigen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bøstå beitelag - Lars Teigen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21751/2020 | Næringskontoret 84/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Hermansen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23555/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820388402, 3825-99/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21634/2020 | Næringskontoret 164/4 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Poulsson Krogh | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23554/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969782987, 3825-165/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21633/2020 | Næringskontoret 169/40 - Søknad om snøskuterløyve til hytter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Espeland | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23518/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981549325, 3825-154/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21632/2020 | Næringskontoret 164/25 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Christian Leegaard | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23436/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988014907, 3825-141/ 27 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21631/2020 | Næringskontoret 139/27 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Staale Storlid | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23433/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969367246, 3825-111/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21630/2020 | Næringskontoret 160/43 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Gardsteig | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23431/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 820388402, 3825-99/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21629/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Egeberg | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23429/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969782987, 3825-165/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21628/2020 | Næringskontoret 133/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Aksvik | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23423/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970438955, 3825-157/ 12 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21627/2020 | Næringskontoret 167/14 -Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Erik Simensen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23411/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985821933, 3825-51/ 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21626/2020 | Næringskontoret 160/20 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Sti | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23404/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969787113, 3825-141/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21625/2020 | Næringskontoret 169/10/24 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Grønneberg | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23379/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982589088, 3825-59/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21624/2020 | Næringskontoret 144/1 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Svalastoga | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23339/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 819064342, 3825-108/ 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21623/2020 | Næringskontoret 35/1/12/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24628/2020 | Fellestenesta 169/10/4 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Byholt | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23338/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998884624, 3825-18/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21622/2020 | Næringskontoret 121/37 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Berntsen | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24441/2020 | Fellestenesta 167/19 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Bjartland | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23322/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969780216, 3825-45/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21621/2020 | Næringskontoret 121/37 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Berntsen m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24378/2020 | Fellestenesta 167/27 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Egeland | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23317/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985351007, 3825-90/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21620/2020 | Næringskontoret 35/153/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Felland | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24204/2020 | Fellestenesta 161/14 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Hvesser | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23316/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870175922, 3825-142/ 7 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21619/2020 | Næringskontoret 35/153/0/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Felland | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24066/2020 | Fellestenesta 135/53 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Arnesen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23270/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870043422, 3825-164/ 11 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21618/2020 | Næringskontoret 36/80/0/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - garasje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23895/2020 | Fellestenesta 165/2/6 -Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Bitustøyl | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23265/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981872002, 3825-106/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21617/2020 | Næringskontoret 36/80 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - garasje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23859/2020 | Fellestenesta 139/3 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Bitustøyl | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23257/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994425242, 3825-143/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21616/2020 | Næringskontoret 36/68/0/3 - svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23735/2020 | Fellestenesta 148/19 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Bitustøyl | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23248/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988949035, 3825-111/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21615/2020 | Næringskontoret 36/68/0/3 og 36/80 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23690/2020 | Fellestenesta Svar på - Snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c - 2020-2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffer Kittang Nilsen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23243/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985733422, 3825-152/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21614/2020 | Næringskontoret 82/1 - Snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sondre Danbolt Svalastog | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23234/2020 | Næringskontoret 141/24 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOCO ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23060/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969203405, 3825-19/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21613/2020 | Næringskontoret 164/25 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Christian Leegaard | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23168/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915597610, 3825-89/ 13 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21612/2020 | Næringskontoret 169/10/3 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Bystrøm | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23139/2020 | Næringskontoret 141/24 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOCO ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23033/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916718314, 3825-57/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21611/2020 | Næringskontoret Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 942/2021 | Vinje helse og omsorg 88/12 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Aall Simonsen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23135/2020 | Næringskontoret 151/576 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sem & Johnsen Prosjektmegling | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22807/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996751384, 3825-147/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21610/2020 | Næringskontoret Helsedirektoratet - Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 392/2021 | Vinje helse og omsorg 139/27 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Staale Storlid | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23127/2020 | Næringskontoret 151/576 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sem & Johnsen Prosjektmegling | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22759/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969150808, 3825-131/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21609/2020 | Næringskontoret Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 380/2021 | Vinje helse og omsorg 160/43 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Gardsteig | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23125/2020 | Næringskontoret 136/94 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Arne Gardsteig m.fl. | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22234/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916244444, 3825-78/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21608/2020 | Næringskontoret Nyheter fra Helsedirektoratet - kommunikasjonsmateriell etc - 6. januar 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 343/2021 | Vinje helse og omsorg 126/3 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helge Dalen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23112/2020 | Næringskontoret 136/94 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Arne Gardsteig m.fl. | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22183/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981873777, 3825-41/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21607/2020 | Næringskontoret Gjelder utenlandske arbeidere og koronatest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flatdal Handlaft AS | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 177/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Egeberg | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23044/2020 | Næringskontoret 153/385 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Borgen Moe m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22002/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914650941, 3825-119/ 22 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21606/2020 | Næringskontoret Til Vinje kommune fra drosjesjåfør i Vinje Taxi AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Salvesen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 139/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Aksvik | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22983/2020 | Næringskontoret 153/385 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Borgen Moe m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21990/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975962628, 3825-53/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21605/2020 | Næringskontoret Helsedirektoratet - Liste over mulige tiltak for kommuner med bemanningsutfordringer http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 109/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Erik Simensen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22936/2020 | Næringskontoret 36/52 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21866/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979850611, 3825-130/ 10 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21604/2020 | Næringskontoret Til smittevernoverlegen/kommuneoverlegen: Spørsmål angående Covid-19 og praktisering av besøksforbud på Norheimstunet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 75/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Sti | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22918/2020 | Næringskontoret 36/52 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SEM & JOHNSEN OPPGJØR AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21735/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980139646, 3825-87/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21603/2020 | Næringskontoret Leige av rom til møte - Festsalen på Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingerid Hayes | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1031/2021 | Fellestenesta Kommunene - Informasjon til landets kommuner frå Helsedirektoratet - Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 6/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Grønneberg | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22917/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992224037, 3825-19/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21602/2020 | Næringskontoret 36/52 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sem & Johnsen Eiendomsmegling | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21465/2020 | Fellestenesta Til kommunelegen om korona http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Områdeledelsen for Smittevern, miljø og helse - Folkehelseinstituttet | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24572/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevern arrangement - Smittevernplan for Vinjargjengen og Vinje barneteater http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Bojer Nordstoga | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22943/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Arnesen | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22839/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994322850, 3825-139/ 24 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21601/2020 | Næringskontoret 62/12 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Reine Nystog | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20975/2020 | Fellestenesta Munnbindbruk i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Kielland | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24539/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Bitustøyl | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22838/2020 | Næringskontoret Opplegg smittevern ved fest-møte på Raulandshuset den 03.12.20 kl 12 - 20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Historielag | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22905/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990738491, 3825-67/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21600/2020 | Næringskontoret 62/12 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Reine Nystog | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20932/2020 | Fellestenesta Søknad om dispensasjon skjenkeløyve NYTTÅRSAFTEN 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND HØGFJELLSHOTELL AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24520/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Bitustøyl | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22837/2020 | Næringskontoret Smittevern arrangement - Smittevernplan for Vinjargjengen og Vinje barneteater http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Bojer Nordstoga | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22758/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923959017, 3825-124/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21599/2020 | Næringskontoret 141/63 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Helga Øygarden | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20072/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til hytte § 4.2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Kittang Nilsen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22750/2020 | Næringskontoret Smittevernplan for Raulandshuset ved konserten med Rauland musikkorps 13 desember 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rauland sokneråd | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22000/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969102412, 3825-146/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21598/2020 | Næringskontoret 141/63 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Helga Øygarden | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 20012/2020 | Fellestenesta Svar på lån av møterom 2 etg. på Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haukeli Jeger og Fiskarforeining v/Kåre Hovden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 582/2021 | Fellestenesta Vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre med bostedsadresse i kommunen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Digitale fellestjenester | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24377/2020 | Vinje helse og omsorg 160/56 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Skaar | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22715/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987795824, 3825-135/ 9 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21597/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om leige av lokale - Festsalen på Raulandshuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND HISTORIELAG | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21529/2020 | Fellestenesta 111/50 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Guro Hommo | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19884/2020 | Fellestenesta lån av møterom 2 etg. på Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haukeli Jeger og Fiskarforeining | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 539/2021 | Fellestenesta Status ved Sykehuset Telemark – covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykehuset Telemark | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24365/2020 | Vinje helse og omsorg 169/10/3 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Helge Bystrøm | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22711/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921108346, 3825-79/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21596/2020 | Næringskontoret Smittevernplan for Raulandshuset ved konserten med Rauland musikkorps 13 desember 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland sokneråd | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21437/2020 | Fellestenesta 111/50 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Guro Hommo | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19848/2020 | Fellestenesta rettsmøte 12.01 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Osen, Gunnar Bjerke | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 151/2021 | Fellestenesta Oversending av dokumenter - Rundskriv smitteverntiltak 171220 - kommunelegens mulighet til disp http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24308/2020 | Vinje helse og omsorg 88/12 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Aall Simonsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22692/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 817110452, 3825-120/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21595/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om leige av lokale - Trevet, Åmot bibliotek http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje Viseklubb v/Vegard Omdal | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21261/2020 | Fellestenesta 35/153/0/9 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Maurits Damberg | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19434/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om leige av Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINN VINJE TRAFIKKOPPLÆRING AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24511/2020 | Fellestenesta Vedk. smittefare http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Vidar Holte | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24294/2020 | Fellestenesta 109/11 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Bergene | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22678/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997435362, 3825-138/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21594/2020 | Næringskontoret Søknad om leige av lokale - Trevet, Åmot bibliotek http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Viseklubb v/Vegard Omdal | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21257/2020 | Fellestenesta 35/153/0/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Torgeir Damberg | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19432/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om leige av rom på Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TINN VINJE TRAFIKKOPPLÆRING AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24446/2020 | Fellestenesta HASTER til kommunelegen - ny koronavirusvariant i Storbritannia http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24274/2020 | Vinje helse og omsorg 126/3 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Helge Dalen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22410/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969415445, 3825-69/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21593/2020 | Næringskontoret Søknad om leige av lokale - Festsalen på Raulandshuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND HISTORIELAG | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21120/2020 | Fellestenesta 35/153/0/9 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik Maurits Damberg | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19350/2020 | Fellestenesta Søknad om leige av rom på Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINN VINJE TRAFIKKOPPLÆRING AS | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24429/2020 | Fellestenesta Vedk. smittefare http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Vidar Holte | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24270/2020 | Fellestenesta 39/10 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borgny Nordheim | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22369/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 884892562, 3825-154/ 7 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21592/2020 | Næringskontoret Svar på leige av rom til arrangement - Edland Samfunnshus http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Vassbotten Apeland | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20875/2020 | Fellestenesta 35/153/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Torgeir Damberg | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19343/2020 | Fellestenesta Søknad om leige av Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINN VINJE TRAFIKKOPPLÆRING AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24506/2020 | Fellestenesta Munnbind http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Jørgensen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24268/2020 | Fellestenesta 135/2/16 - Svar på - Fornying av snøskuterløyve til hytte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde S Bruseth Knudsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22338/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969250047, 3825-6/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21591/2020 | Næringskontoret 67/23 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19318/2020 | Fellestenesta Munnbind http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre Jørgensen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24262/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om leige av lokale - Edland symjehall http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØFF- Vinje og Haukeli Røde Kors ungdomsgruppe | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22684/2020 | Fellestenesta 160/56 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Skaar | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22296/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989677438, 3825-135/ 7 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21590/2020 | Næringskontoret Vedk. søknad om leige av lokale - Festsalen/Storeguthallen - Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Apeland | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20858/2020 | Fellestenesta 67/23 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19301/2020 | Fellestenesta HASTER Brev til kommuneoverlegene 2020-12-18 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24254/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevernplan - gjeld livrednings- og symjeopplæring for ungdom - Edland symjehall http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Takle Nesland | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22654/2020 | Fellestenesta 109/11 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Bergene | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22274/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969327945, 3825-84/ 8 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21589/2020 | Næringskontoret Vedk. søknad om leige av lokale - Festsalen/Storeguthallen - Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Apeland | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20857/2020 | Fellestenesta Rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24130/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om leige av lokale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØFF- Vinje og Haukeli Røde Kors ungdomsgruppe | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22576/2020 | Fellestenesta 124/5 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Øygarden | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22269/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984920164, 3825-130/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21588/2020 | Næringskontoret Leige av rom til arrangement http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Mogeno | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20843/2020 | Fellestenesta Informasjonsbrev nr. 7 til utsending http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine, Folkehelseinstituttet | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23951/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om leige av lokale - Raulandshallen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haakon Berg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22458/2020 | Fellestenesta 57/29 - Ikkje medhald i klage på vedtak om bruk av snøskuter til hytte gardsnummer 57 bruksnummer 29 i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22207/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970043799, 3825-71/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21587/2020 | Næringskontoret Leige av rom til arrangement - Edland Samfunnshus http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Vassbotten Apeland | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20842/2020 | Fellestenesta Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smitte-situasjonen under covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23947/2020 | Vinje helse og omsorg Utleige av idrettshall og andre lokale - Raulandshallen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Berg | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22443/2020 | Fellestenesta 98/6 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Sondre Bratland | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22222/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970439013, 3825-5/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21586/2020 | Næringskontoret Svar på leige av rom til møte - kapellet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Årdalen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20772/2020 | Fellestenesta Forsterket psykososial beredskap i forbindelse med jul og nyttår http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23613/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevernplanar kulturskulen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE, Kulturskulen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22317/2020 | Fellestenesta 39/10 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borgny Nordheim | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22213/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976050398, 3825-2/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21585/2020 | Næringskontoret Leige av rom til møte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Årdalen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20754/2020 | Fellestenesta Brev om bruk av tolk under koronapandemien http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23105/2020 | Vinje helse og omsorg 135/2/16 - Fornying av snøskuterløyve til hytte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Knudsen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22205/2020 | Næringskontoret Svar - vedk. bruk av lokale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Bojer Nordstoga | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22265/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 988209554, 3825-65/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21584/2020 | Næringskontoret Svar på bestilling møterom - Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20414/2020 | Fellestenesta Minner om: Kommunane kan søkje om kompensasjon for meirutgifter 2020 - dekning av inntektstap for fastlegar som håndterer covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23089/2020 | Vinje helse og omsorg Motorferdsel - Snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Botnen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22180/2020 | Næringskontoret Smittevernplanar kulturskulen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE, Kulturskulen | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22047/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969786036, 3825-51/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21583/2020 | Næringskontoret Bestilling møterom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20368/2020 | Fellestenesta Oppdatert regional ROS for resten av året http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23071/2020 | Rådmannen 98/6 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Sondre Bratland | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22119/2020 | Næringskontoret Smittevernplan - joleball på Åmot skule http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åmot skule | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22009/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924360127, 3825-42/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21582/2020 | Næringskontoret Svar på leige av rom til arrangement http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Mogeno | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20367/2020 | Fellestenesta Informasjonsbrev nr. 5 - Ny veileder http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22973/2020 | Vinje helse og omsorg 160/17 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen André Løkamoen | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22024/2020 | Næringskontoret Smittevernsplan for Diakonisamling/Verdiseminar 2020 - Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Diakonatet i Vest-Telemark/ Vinje kyrkjelege fellesråd | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22006/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 958962835, 3825-67/ 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21581/2020 | Næringskontoret Leige av rom til arrangement http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Mogeno | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20288/2020 | Fellestenesta Hva ønsker kommunene med regionalt lager av smittevernutstyr http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22904/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevern Raulandshallen med dusj oppdatert 20.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Friskis & Svettis Rauland | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21998/2020 | Fellestenesta 89/25 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Bugge | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22015/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919172894, 3825-109/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21580/2020 | Næringskontoret Svar på lån av møterom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Liv Kjelingtveit | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20273/2020 | Fellestenesta Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22477/2020 | Rådmannen 124/5 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Øygarden | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22008/2020 | Næringskontoret Smittevernplan - joleball på Åmot skule http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åmot skule | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21877/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980568105, 3825-91/ 9 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21579/2020 | Næringskontoret Lån av møterom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Liv Kjelingtveit | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20252/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Anne Reinsviki | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1030/2021 | Næringskontoret Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22064/2020 | Vinje helse og omsorg 139/19 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Kåre Refsland | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21989/2020 | Næringskontoret Bassengpadling i Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Rishovd | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21852/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971043415, 3825-67/ 8 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21578/2020 | Næringskontoret Leige av rom til arrangement http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje IL Skigruppa | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19757/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Sondri B Nystog | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 916/2021 | Næringskontoret 86/24 - Søknad omsnøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Botnen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21924/2020 | Næringskontoret Ditt svar til «Leverings- og kontaktinformasjon Pandemivaksine» (Ref. 10777855) er levert http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nettskjema | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21788/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevernsplan for Diakonisamling/Verdiseminar 2020 - Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Diakonatet i Vest-Telemark/ Vinje kyrkjelege fellesråd | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21699/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922215332, 3825-65/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21577/2020 | Næringskontoret Svar på leige av rom til arrangement -Trevet - Åmot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MALEKURS MED RENÉ BJERKE | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19619/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Romtveit | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 881/2021 | Næringskontoret Svar på søknad om bruk av lokale - Vinjar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen B. Nordstoga | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 21427/2020 | Fellestenesta 98/101 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Pettersen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21872/2020 | Næringskontoret Hva ønsker kommunene med regionalt lager av smittevernutstyr http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21787/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913076796, 3825-117/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21576/2020 | Næringskontoret Leige av rom til arrangement - bibliotekbygg - Åmot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MALEKURS MED RENÉ BJERKE | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19518/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 778/2021 | Næringskontoret 167/32 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Godal | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21869/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918165711, 3825-154/ 9 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21575/2020 | Næringskontoret Løyve til at ReMin utleverer opplysningar til FHI http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21272/2020 | Rådmannen Vinjar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen B. Nordstoga | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21405/2020 | Fellestenesta Leige av lokale - Juleshow i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Mogeno | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19467/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Halvor Nystog | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 758/2021 | Næringskontoret Svar på - 167/23 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørnulf Olsen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21865/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917224870, 3825-12/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21574/2020 | Næringskontoret Bassengpadling i Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Rishovd | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21238/2020 | Fellestenesta Tiltaksnivå i vidaregåande skule må vera i tråd med smittesituasjonen i kommunen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21041/2020 | Vinje helse og omsorg svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Nordgarden | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 756/2021 | Næringskontoret 160/17 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen André Løkamoen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21847/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969779455, 3825-81/ 11 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21573/2020 | Næringskontoret barnetrim 1.2 kl rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mosdøl Haugo | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21049/2020 | Fellestenesta Presisering av tiltaksnivå i vidaregåande skule http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21015/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve)- http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Steinar N Edland | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 755/2021 | Næringskontoret 89/25 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Bugge | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21842/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971009640, 3825-53/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21572/2020 | Næringskontoret Brev frå HDIR/UDIR/FHI - Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21013/2020 | Vinje helse og omsorg Bruk av hallen, Raulandshuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL Dyre Vaa | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20819/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Magne Hovden | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 754/2021 | Næringskontoret 124/5 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Øygarden | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21841/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994324209, 3825-88/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21571/2020 | Næringskontoret Brev frå Helsedirektoratet om å tilby testar til alle arbeidsreisande der det ikkje finst eit tilfredsstillande privat tilbod http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21009/2020 | Vinje helse og omsorg Skorve karateklubb - fast booking og smitteverplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skorve karateklubb | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20679/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Iren Kvålen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 752/2021 | Næringskontoret 124/5 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torunn Øygarden | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21840/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969194651, 3825-126/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21570/2020 | Næringskontoret Ang. Utviklingen med Covid-19-pandameien og innhenting av opplysningar til folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20949/2020 | Vinje helse og omsorg Styrketrening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Hegg | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20501/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Loftsgarden | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 751/2021 | Næringskontoret Sak til klagehandsaming - Klage på vedtak - Gnr/Bnr. 57/29 i Vinje- avslag snøskuterløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21839/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914002648, 3825-7/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21569/2020 | Næringskontoret Rev. 5.nov 2020 - Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20947/2020 | Vinje helse og omsorg Styrketrening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Hegg | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20419/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvin Tveiti | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 750/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985081514, 3825-145/ 11 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21568/2020 | Næringskontoret 169/50 -Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Y T Dillekås | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21687/2020 | Næringskontoret Smittevern Raulandshallen med dusj oppdatert 20.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Friskis & Svettis Rauland | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20359/2020 | Fellestenesta Rundskriv om kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20297/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ole Apold | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 748/2021 | Næringskontoret 139/19 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kåre Refsland | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21665/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 985862346, 3825-40/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21567/2020 | Næringskontoret Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer veiledere, anbefalingar og råd om barn og unge http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET Avd. barne- og ungdomshelse | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20762/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om leige av lokale - Festsalen/Storeguthallen - Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Vassbotten Apeland | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20257/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 747/2021 | Næringskontoret 165/2/9 - Svar på -Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Rua | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21424/2020 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984105142, 3825-32/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21566/2020 | Næringskontoret Svar på hallreservasjon våren 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges Håndballforbund Region Sør | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20116/2020 | Fellestenesta Kommunane - Smittevernberedskap hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19500/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Ånundson Haugen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 745/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982236002, 3825-53/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21565/2020 | Næringskontoret 165/2/3 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne S Lien | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21421/2020 | Næringskontoret Utsending til FM og kommuner anbefalinger om besøk http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19308/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Halvor Nystog | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 716/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 930716499, 3825-135/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21564/2020 | Næringskontoret 167/23 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørnulf Olsen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21402/2020 | Næringskontoret Hallreservasjon våren 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Håndballforbund Region Sør | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20057/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ånund Vaa | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 645/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920237061, 3825-82/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21563/2020 | Næringskontoret 168/17 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørnulf Olsen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21390/2020 | Næringskontoret Søknad om leige av lokale - Festsalen/Storeguthallen - Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Vassbotten Apeland | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 20003/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Nordgarden | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 644/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924804475, 3825-148/ 7 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21562/2020 | Næringskontoret 163/24 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Walker | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21373/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om leige av rom - Trevet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bibbi Tveito | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19879/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve)- http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Steinar N Edland | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 642/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969414902, 3825-154/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21561/2020 | Næringskontoret 136/59 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Øystein Topstad | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21353/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om leige av lokale - Rauland idrottshall http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Martin Kasland Nystog | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19872/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nikolai Gumpen Gundersen | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 625/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969278316, 3825-77/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21560/2020 | Næringskontoret Svar på tinging av rom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Voksenopplæring ved Åmot skule | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19805/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Arne Christenson | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 624/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 995330954, 3825-8/ 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21559/2020 | Næringskontoret 167/32 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Godal | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21339/2020 | Næringskontoret Leige av rom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bibbi Tveito | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19776/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lene Gumpen | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 623/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969780461, 3825-88/ 10 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21558/2020 | Næringskontoret 148/49 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Aasen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21299/2020 | Næringskontoret Tinging av rom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Voksenopplæring ved Åmot skule | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19755/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Bitubekk | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 621/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 991335692, 3825-149/ 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21557/2020 | Næringskontoret 165/2/9 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Rua | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21288/2020 | Næringskontoret Søknad om leige av lokale - Rauland idrottshall http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Martin Kasland Nystog | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19746/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Børve Bitubekk | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 619/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970313885, 3825-70/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21556/2020 | Næringskontoret 165/2/3 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne S Lien | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21287/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om leige av lokale – Symjehall - Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Takle Nesland | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19683/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Loftsgarden | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 613/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982727332, 3825-160/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21555/2020 | Næringskontoret 163/17 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Kolbu | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21285/2020 | Næringskontoret Søknad om leige av lokale – Bassenget i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Takle Nesland | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19598/2020 | Fellestenesta Smittevernplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVITO AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 905/2021 | Vinje helse og omsorg Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 746/2021 | Rådmannen Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Hovden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 604/2021 | Næringskontoret Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 999334563, 3825-17/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21554/2020 | Næringskontoret 168/17 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørnulf Olsen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21225/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Inge Årlid | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 601/2021 | Næringskontoret Smittevernplan HelteRennet 13. mars http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARKHELTEN AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 570/2021 | Vinje helse og omsorg Alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 4/2021 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992546441, 3825-27/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21553/2020 | Næringskontoret 167/23 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørnulf Olsen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21180/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Helge Loftsgarden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 597/2021 | Næringskontoret Klårgjering av reglane for organisert trening, januar 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedorganisasjonen VIRKE | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 274/2021 | Vinje helse og omsorg Barnehager må vurdere rødt nivå ved høy smitte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 3/2021 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 911605120, 3825-128/ 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21552/2020 | Næringskontoret 92/2 - Vedkomande søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Olav Gundersen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21077/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Skjelde | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 595/2021 | Næringskontoret Arrangement og korona http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje DNT turlag | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24552/2020 | Fellestenesta Skuleskyss og varslingsrutiner i forbindelse med covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21732/2020 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869249122, 3825-13/ 1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21551/2020 | Næringskontoret 158/98 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Bråthen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21045/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bråstøyl | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 937/2021 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Hovda | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 591/2021 | Næringskontoret Arrangement og korona http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje DNT turlag | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24547/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 925754943, 3825-71/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21550/2020 | Næringskontoret Hdir - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehagar og skular http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21527/2020 | Rådmannen 163/24 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Walker | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21008/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bråstøyl | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 931/2021 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Reinsviki | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 590/2021 | Næringskontoret Korona tiltak Vesle-Kjela prosjektet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statkraft AS | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24116/2020 | Fellestenesta Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869368482, 3825-151/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21549/2020 | Næringskontoret 136/59 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Øystein Topstad | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21004/2020 | Næringskontoret Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20942/2020 | Rådmannen Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Heggtveit | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 910/2021 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Reinsviki | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 587/2021 | Næringskontoret Smittevernplan dansegruppe Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Kulturskulen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24025/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Aasen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20863/2020 | Næringskontoret Forlenger unntak frå fråværsreglane http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20631/2020 | Rådmannen 40/1 - Søknad produksjonstilskot for Jon Nygård http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRINGSVÆR REKNESKAPSTENESTER AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19548/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Solfrid Nordskog | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 862/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ånund Vaa | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 558/2021 | Næringskontoret Gjestebesøk til Rauland 27. -30. desember / Covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Røde kors - FFA-Telemark v/Koordinator | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24018/2020 | Fellestenesta 163/17 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Kolbu | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20830/2020 | Næringskontoret Stenging av barnehagar og skular ved smitteutbrot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19376/2020 | Rådmannen Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot - 970313885 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUI OLAV | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19356/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Gjerlid Oppebøen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 796/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Magne Hovden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 510/2021 | Næringskontoret Pensjonisttrening - Spurnad om å opne styrketreningsrommet på Raulandshuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Kjelingtveit | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24004/2020 | Vinje helse og omsorg 136/110 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Øyulvstad | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20814/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Gjerlid Oppebøen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 792/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Iren Kvålen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 509/2021 | Næringskontoret Haukeli Turistheim - reinhaldsplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haukeli Turistheim | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23940/2020 | Vinje helse og omsorg 158/98 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Bråthen | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20712/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Gjerlid Sollid | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 622/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Loftsgarden | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 507/2021 | Næringskontoret Skikarusell og Vest-Telemark karusell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leiar skigruppa Vinje IL | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23868/2020 | Fellestenesta 88/11 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Lie | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20610/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Gjerlid Sollid | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 617/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvin Tveiti | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 505/2021 | Næringskontoret Skikarusell og Vest Telemark skikarusell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje IL Skigruppa | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23843/2020 | Fellestenesta 88/216- Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Yngvar Kristiansen | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20582/2020 | Næringskontoret Beredskap av helse i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Listøyl Hytteforening | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 860/2021 | Rådmannen Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Apold | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 497/2021 | Næringskontoret Underteikna oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Elin Matilda Moberg | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24576/2020 | Vinje helse og omsorg Skikarusell og Vest-Telemark karusell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiar skigruppa Vinje IL | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23823/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Olav Gundersen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20513/2020 | Næringskontoret KLAGE PÅ saksnr: 2020/891 - Detaljregulering for Haukelifjell skisenter 99/4 og 99/6 - kunngjering av planvedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Wee | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 535/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Ånundson Haugen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 495/2021 | Næringskontoret Underteikna oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunvor Hyttedalen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24059/2020 | Vinje helse og omsorg Vedk smittevern - Basseng Rauland 21 des http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - fysioterapeut | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23814/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om sommararbeid for ungdom 2020 - arbeidsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/369480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Talleiv F Loddengaard | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 11737/2020 | Fellestenesta Vedlegg til søknad om landingsløyve med helikopter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Kristine Versto | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20683/2020 | Næringskontoret 136/110 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Øyulvstad | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20430/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nikolai Gumpen Gundersen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 494/2021 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Skrede | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23781/2020 | Vinje helse og omsorg 99/4 - Utbyggingsavtale Haukelifjell Skisenter - Signert http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAUKELIFJELL SKISENTER AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23691/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedk smittevern - Basseng Rauland 21 des http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - fysioterapeut | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23719/2020 | Fellestenesta Informasjon til deg som har fått sommararbeid i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/369340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vetle Rygh m.fl. | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 11597/2020 | Fellestenesta Motorferdsel - Svar på søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Kristine Versto | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20682/2020 | Næringskontoret 98/101 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Pettersen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20425/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Arne Christenson | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 493/2021 | Næringskontoret Detaljregulering for Haukelifjell skisenter 99/4 og 99/6 - kunngjering av planvedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Asgaut Thorsen m.fl. | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 23162/2020 | Økonomi, plan og utvikling Smittevernplan dansegruppe Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Kulturskulen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23717/2020 | Fellestenesta 88/20/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Sandland | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20354/2020 | Næringskontoret Motorferdsel - Søknad om løyve til bruk av luftfartøy §4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Kristine Versto | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20618/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lene Gumpen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 492/2021 | Næringskontoret Gjestebesøk til Rauland 27. -30. desember / Covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røde kors - FFA-Telemark v/Koordinator | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23698/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Trovatn Rømo | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23311/2020 | Vinje helse og omsorg 88/11 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Lie | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20321/2020 | Næringskontoret Køyrebok 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsmund Løvås | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19990/2020 | Næringskontoret Flyttekampanje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selma Johansen Vågslid | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1005/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Bitubekk | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 411/2021 | Næringskontoret Midlertidig svar - Gjestebesøk til Rauland 27. -30. desember / Covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koordinator FFA-Telemark m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 22938/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wasim Taleb | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23301/2020 | Vinje helse og omsorg 88/216- Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Yngvar Kristiansen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20320/2020 | Næringskontoret Køyrebok 2020 - Brørne Dagalid (Jakt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brørne Dagalid | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19527/2020 | Næringskontoret Spørmål vedk. gåvekort - flyttekampanje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selma Johansen Vågslid | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 951/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Børve Bitubekk | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 410/2021 | Næringskontoret Stadfesting - 154/7, 154/108 og 154/109 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berge | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24311/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om kommunalt husvære - Husleigekontrakt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24301/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Årlid | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23291/2020 | Vinje helse og omsorg Skikarusell og Vest Telemark skikarusell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje IL Skigruppa | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22858/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Y T Dillekås | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20310/2020 | Næringskontoret Køyrebok 2020 - Brødrene Dagalid as - (Fisk) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Dagalid as | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19525/2020 | Næringskontoret Flyttekampanje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selma Johansen Vågslid | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 534/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henry Loftsgarden | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 408/2021 | Næringskontoret Husleigekontrakt - Åmotvegen 5 - ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 23277/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 154/7, 154/108 og 154/109 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berge | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24175/2020 | Næringskontoret Lysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Blad | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23101/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Hyttedalen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23288/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevernplan – Skiskytter renn IL Dyre Vaa, søndag 6.12.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Dyre Vaa v/Per Morten Wienenga | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22830/2020 | Fellestenesta 158/53 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Landsverk | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20295/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Vågslid | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 309/2021 | Næringskontoret Svar på eigenfråsegn 154/7 mm http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berge | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24093/2020 | Næringskontoret Utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacob Reuben Fineberg | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24046/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jenny Høgset Øien | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23276/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om kommunalt husvære http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23189/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Merknad til detaljregulering for Haukelifjell skisenter – vedatt i Plan og miljøutvalget i Vinje kommune den 18.03.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Kvelland | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22824/2020 | Økonomi, plan og utvikling Smittevernplan – Skiskytter renn IL Dyre Vaa, søndag 6.12.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IL Dyre Vaa v/Per Morten Wienenga | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22771/2020 | Fellestenesta 145/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav A Kaasa | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20230/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingelin Elgen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 305/2021 | Næringskontoret Bekreftelse på ordre 38262542 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hotmail Co - jacob fineberg | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24044/2020 | Rådmannen 154/7, 154/108, 154/109 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berge | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24064/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 985351007 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23354/2020 | Næringskontoret Søknad om kommunalt husvære http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23185/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Underteikna oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Bergland | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23032/2020 | Vinje helse og omsorg Merknad til detaljregulering for Haukelifjell skisenter – vedatt i Plan og miljøutvalget i Vinje kommune den 18.03.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lyse - Odd Egil Kvelland | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22823/2020 | Økonomi, plan og utvikling Spørsmål ang covid-19 og møte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gruppeleiar Vinje Ap | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22626/2020 | Fellestenesta 88/20/8 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Sandland | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20222/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Loftsgarden | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 295/2021 | Næringskontoret Stadfesta - 142/7, 145/20 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Helen K Svalastoga | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24008/2020 | Næringskontoret Utbetaling av tilskot til studentar som melder flytting http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacob Fineberg | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23811/2020 | Rådmannen Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969250047 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23353/2020 | Næringskontoret Søknad om kommunalt husvære http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22900/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Haukelifjell Skisenter reg.plan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Vinje | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22688/2020 | Økonomi, plan og utvikling Spørsmål ang covid-19 og møte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gruppeleiar Vinje Ap | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22608/2020 | Fellestenesta Underteikna oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Edvard Isaksen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22677/2020 | Vinje helse og omsorg 136/99 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Truls Harald Rosenberg | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20141/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nelly Åsne Loftsgarden | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 292/2021 | Næringskontoret Stadfesta - 142/7, 142/20, 145/20, 142/1/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tordis Karin Kleiv | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24006/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 916718314 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23343/2020 | Næringskontoret Søknad om kommunalt husvære http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22809/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Gjestebesøk til Rauland 27. -30. desember / Covid-19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koordinator FFA-Telemark m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22664/2020 | Fellestenesta Underteikna oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Svalastog | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22622/2020 | Vinje helse og omsorg Haukelifjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haukelifjell - Halvor Vinje | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21230/2020 | Økonomi, plan og utvikling 158/53 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Landsverk | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20136/2020 | Næringskontoret Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Venheim | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 289/2021 | Næringskontoret 142/7, 145/20 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Helen K Svalastoga | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23816/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 985862346 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23345/2020 | Næringskontoret Spørsmål vedk. utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katerine Nybakken | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23347/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Elin Matilda Moberg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22573/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevernplan Fjelldans http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fjelldans | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22422/2020 | Fellestenesta Oppseiing av leigetilhøve - Nedre Drotning 7c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22385/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Rev. plankart - Plan ID 20150004 Haukelifjell skisenter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS, Avd. Seljord | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21029/2020 | Økonomi, plan og utvikling 98/1/19 - Svar på- søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Kaasa | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20069/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Hovden | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 286/2021 | Næringskontoret 142/7, 142/20, 145/20, 142/1/2 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tordis Karin Kleiv | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23815/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 981549325 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23344/2020 | Næringskontoret Flyttekampanjen for studenter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jacob Fineberg | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22946/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Ringhus Tjønnhaug | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22567/2020 | Vinje helse og omsorg Smittevernplan Fjelldans http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjelldans | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22409/2020 | Fellestenesta Husleigekontrakt - Nedre Heddebruveg 11 A - ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21783/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Plan ID 20150004 Haukelifjell skisenter - Planbeskrivelse, Føresegner og plankart http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS, Avd. Seljord | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21028/2020 | Økonomi, plan og utvikling 145/5 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav A Kaasa | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20052/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Inge Årlid | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 283/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969150808 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23335/2020 | Næringskontoret Stadfesting - 166/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Andres Traen m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22765/2020 | Næringskontoret Smittevern - Vinje Historielag - boksal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje Historielag v/ leiar Sigurd Bakken | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22404/2020 | Fellestenesta Underteikna oppdragsavtale - støttekontakt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Hamre | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22182/2020 | Vinje helse og omsorg Utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22065/2020 | Fellestenesta Svar vedkommande oppseiing av husleige mm http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21774/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 136/99 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Truls Harald Rosenberg | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19831/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Helge Loftsgarden | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 248/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 915597610 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23308/2020 | Næringskontoret 166/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Andres Traen m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22687/2020 | Næringskontoret Smittevern - Vinje Historielag - boksal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Historielag v/ leiar Sigurd Bakken | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22326/2020 | Fellestenesta Utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22063/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margit Hamre | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21820/2020 | Vinje helse og omsorg Ang. oppseiing av husleige mm http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21664/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Merknad til detaljregulering for Haukelifjell skisenter – vedteken i Plan og miljøutvalget i Vinje kommune den 18.03.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Egil Kvelland | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20097/2020 | Økonomi, plan og utvikling 135/2/11 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Ovenstrøm | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19806/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Skjelde | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 138/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969415445 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23302/2020 | Næringskontoret Stadfesting - 108/6 m.fl - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Granmo | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22555/2020 | Næringskontoret Jolegråntenning i Øyfjell - smittevernplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Emma Solbjør | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22260/2020 | Fellestenesta Utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22061/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Edvard Isaksen | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21817/2020 | Vinje helse og omsorg Motteke oppseiing av husleige ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21362/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Merknad til detaljregulering for Haukelifjell skisenter – vedteken i Plan og miljøutvalget i Vinje kommune den 18.03.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Egil Kvelland | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20096/2020 | Økonomi, plan og utvikling 136/74 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Sundby | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19787/2020 | Næringskontoret 88/172 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Svela | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1057/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Jonny Bertheussen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 102/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 979850611 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23273/2020 | Næringskontoret Stadfesting - 99/3 og 23 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RISING REGNSKAP AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22553/2020 | Næringskontoret Jolegråntenning i Øyfjell - smittevernplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åshild Emma Solbjør | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22201/2020 | Fellestenesta Kvittering for utbetaling av gåvekort http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Ellegaard Westeng | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21917/2020 | Fellestenesta Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjermund Bergland | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21813/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på søknad om forlenging av leigekontrakt kommunalt husvere http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21146/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 98/1/19 - søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Arne Kaasa | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19703/2020 | Næringskontoret Haukelifjell skisenter, saksframlegg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19678/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/919 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Magne Tvitekkja | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 953/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Egil Hagen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 101/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 930716499 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23272/2020 | Næringskontoret 108/6,8 og 111/16 - Korrigering eigenfråsegn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT JAN ERIK GRANMO | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22545/2020 | Næringskontoret Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Svalastog | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21806/2020 | Vinje helse og omsorg Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torjus Hope Carpenter | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21786/2020 | Fellestenesta Boksalg / koronarestriksjonar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sullamrei historielag - øvre Vinje | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21477/2020 | Fellestenesta Husleigekontrakt - Forlenging - ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21021/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 135/2/11 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Ovenstrøm | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19585/2020 | Næringskontoret 153/919 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Magne Tvitekkja | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 945/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Hagen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 100/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 985733422 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23269/2020 | Næringskontoret Korrigering - egenerklæring 99/3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RISING REGNSKAP AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22515/2020 | Næringskontoret Kommunedelplan Rukkemo - Torvetjønn - Renovasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renovest IKS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21937/2020 | Økonomi, plan og utvikling Sonesamling langrenn på Haukelifjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sauda IL | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21473/2020 | Fellestenesta Student, flytting til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Ellegaard Westeng | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21453/2020 | Fellestenesta Underteikna oppdragsavtale - støttekontakt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Camilla B Nystog | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21054/2020 | Vinje helse og omsorg Oppseiing av husleige ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20708/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 136/74 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Almenning | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19540/2020 | Næringskontoret 90/2 og 90/4 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 926/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Hovda | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 72/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 984920164 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23268/2020 | Næringskontoret Stadfesting - 51/4, 53/1, 59/9 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Asbjørn Gøytil | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22429/2020 | Næringskontoret Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Agathon Melbye | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21071/2020 | Fellestenesta Sonesamling langrenn på Haukelifjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sauda IL | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21119/2020 | Fellestenesta KDÅ Rukkemo - Torvetjønn - Spørsmål om oppstart av planarbeid Halvor Lognvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan Viak AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20845/2020 | Økonomi, plan og utvikling Underteikna oppdragsavtale - støttekontakt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Maren Tveiti | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20780/2020 | Vinje helse og omsorg Husleigekontrakt - Ljostad II - Vinjevegen 220 - ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20146/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på- 69/8 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudmund Svalastog | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19406/2020 | Næringskontoret 150/611/0/3 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 917/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Reinsviki | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 36/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 925754943 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23254/2020 | Næringskontoret 51/4, 53/1, 59/9 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Asbjørn Gøytil | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22287/2020 | Næringskontoret Kvittering for utbetaling av gåvekort http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katerine Nybakken | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21006/2020 | Fellestenesta Boksalg / koronarestriksjonar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sullamrei historielag - øvre Vinje | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21059/2020 | Fellestenesta Reguleringsplanar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ivar Gullord Geoservice | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20673/2020 | Økonomi, plan og utvikling Underteikna oppdragsavtale - støttekontakt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Nordjordet | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20746/2020 | Vinje helse og omsorg Kommunalt husvere http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20131/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på- Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kristiansen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19382/2020 | Næringskontoret 90/2 og 90/4 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 909/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Reinsviki | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 35/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969203405 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23244/2020 | Næringskontoret Smittevern og tilreisande musiker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Soltvedt Wiik | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22011/2020 | Fellestenesta 99/2 og 23 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RISING REGNSKAP AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21755/2020 | Næringskontoret NY FRIST - FØREBELS TILBAKEMELDING: Bestilling - rapportering om meirutgifter, mindreinntekter og innsparingar som følgje av Covid 19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Willumsen | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20895/2020 | Økonomi, plan og utvikling Underteikna oppdragsavtale - støttekontakt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Nordjordet | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20745/2020 | Vinje helse og omsorg Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amalie Sofie Aune Bjerkem | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20600/2020 | Fellestenesta Kommunalt husvere http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20129/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på- 167/21 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5, c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Bjørk Mathisen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19374/2020 | Næringskontoret 150/611/0/3 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 877/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Vågslid | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 33/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 976050398 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23232/2020 | Næringskontoret Smittevern og tilreisande musiker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Soltvedt Wiik | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21987/2020 | Fellestenesta 33/5 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudny Anne Lid Unhjem | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21777/2020 | Næringskontoret Søknad om gåvekort - flytte til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Agathon Melbye | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20598/2020 | Fellestenesta NY FRIST - FØREBELS TILBAKEMELDING: Bestilling - rapportering om meirutgifter, mindreinntekter og innsparingar som følgje av Covid 19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20417/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oppseiing av oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Romtveit | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19858/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om kommunal bustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19914/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 109/15 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Solbjør Bakka m.fl. | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 864/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingelin Elgen | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 30/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 982589088 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23231/2020 | Næringskontoret 33/5 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar - 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudny Anne Lid Unhjem | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21754/2020 | Næringskontoret Working during 10 quarantine http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mantas Sabaliauskas | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21145/2020 | Fellestenesta Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacob Reuben Fineberg | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20597/2020 | Fellestenesta Bestilling - rapportering om meirutgifter, mindreinntekter og innsparingar som følgje av Covid 19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20307/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedk oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Vadder | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19855/2020 | Vinje helse og omsorg Husleigekontrakt - Austil III - Setali 12 B - ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19895/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 148/114 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Eggen m.fl. | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 861/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Loftsgarden | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 23/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 918165711 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23226/2020 | Næringskontoret Stadfesta - 128/3 -Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Hjartsjø m.fl. | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21703/2020 | Næringskontoret Re: Working during 10 quarantine http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mantas Sabaliauskas | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20943/2020 | Fellestenesta Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selma Johansen Vågslid | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20596/2020 | Fellestenesta Husleigekontrakt - Slobrekk 2 C - ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 18914/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Oppdragsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Maren Tveiti | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19587/2020 | Vinje helse og omsorg 109/15 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Solbjør Bakka m.fl. | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 848/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nelly Åsne Loftsgarden | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 22/2021 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 996751384 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23225/2020 | Næringskontoret 108/6 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Granmo | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21528/2020 | Næringskontoret Working during 10 quarantine http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mantas Sabaliauskas | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20914/2020 | Fellestenesta Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Embrik Ødegård | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20595/2020 | Fellestenesta 148/114 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Eggen m.fl. | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 847/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Venheim | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24616/2020 | Næringskontoret 128/3 -Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Hjartsjø m.fl. | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21412/2020 | Næringskontoret Ang. smittevern - Viser og dikt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viser og dikt v/Åsta Østmoe Kostveit | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20907/2020 | Fellestenesta Søknad om gåvekort - flytte til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amalie Sofie Aune Bjerkem | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20558/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA (DNB Markets) | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19852/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilskot til vedlikehald og rehabilitering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Gry Åsne Aksvik | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19476/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/427/0/1 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnbeiendom | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 830/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Rosenkar Garnes | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24533/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969787113 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23217/2020 | Næringskontoret Søknad om gåvekort - flytte til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Agathon Melbye | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 20557/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordea | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19842/2020 | Økonomi, plan og utvikling Skjønnsmidlar til flaumførebyggjande tiltak - grove utgiftsanslag - NB! Svært kort frist http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19473/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 150/427/0/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnbeiendom | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 793/2021 | Fellestenesta Svar på tilbod om barnehageplass - tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 679/2021 | Edland barnehage Svar på søknad om søskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Edland | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24532/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 980139646 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23216/2020 | Næringskontoret Stadfesta - 121/3, 6, 9 og 111/21 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RATIUM AS | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21312/2020 | Næringskontoret Flytting til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jacob Reuben Fineberg | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20494/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hegstad, Thor Wilhelm Skotner | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19841/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/10/42 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Kjørholt Pettersen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 714/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snorre N Linkjendal | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24530/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 981873777 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23215/2020 | Næringskontoret Svar på tilbod om barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22535/2020 | Edland barnehage 121/3, 6, 9 og 111/21 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RATIUM AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21061/2020 | Næringskontoret flyttekampanje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selma Johansen Vågslid | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20452/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordea | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19840/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/10/42 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Kjørholt Pettersen | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 699/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Jonny Bertheussen | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24529/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 988949035 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23214/2020 | Næringskontoret Svar på tilbod om barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22534/2020 | Edland barnehage Stadfesta - 136/112 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagny Nystog Engelstad | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 20984/2020 | Næringskontoret Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Gunnar N C Mendes | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20271/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordea | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19839/2020 | Økonomi, plan og utvikling 92/2/17 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATENE BJØRBÆK AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 652/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Egil Hagen | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24527/2020 | Næringskontoret Ynskjer å stå på venteliste http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24387/2020 | Åmot barnehage 136/112 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagny Nystog Engelstad | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20808/2020 | Næringskontoret Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Marie Alsborn | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20268/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordea | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19838/2020 | Økonomi, plan og utvikling 99/661/0/6 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNS INVEST II AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 651/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torfinn Hagen | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24526/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 921108346 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23212/2020 | Næringskontoret Ynskjer å stå på venteliste http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22606/2020 | Åmot barnehage Stadfesta - 98/13 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Omdal | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20468/2020 | Næringskontoret Utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skye Ing Naustvoll | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20264/2020 | Fellestenesta Bekreftelse på lån http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19836/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P210019 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1018/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 136/81/8 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjellaug Guldal | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 649/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Arne Slåtta | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24420/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 970043799 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23211/2020 | Næringskontoret Tilbod om barnehageplass i Åmot barnehage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21434/2020 | Åmot barnehage 98/13 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - landbrukseigedomar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Omdal | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20385/2020 | Næringskontoret Utbetaling av tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Sørnes | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20249/2020 | Fellestenesta Rentesammenligning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergen Capital Management | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19835/2020 | Økonomi, plan og utvikling 99/971 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAG EIENDOM AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 631/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Loftsgarden | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24419/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201690 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23673/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969786036 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23210/2020 | Næringskontoret Endringer Neslandsvegen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Henning Braathen m.fl. | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23253/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på tilbod om plass i barnehagen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20267/2020 | Åmot barnehage Flyttekampanje gåvekort på sykkel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Embrik Ødegård | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20213/2020 | Fellestenesta Rentesammenligning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergen Capital Management | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19800/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/884/0/1 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 630/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Slåtta | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24417/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 920237061 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23209/2020 | Næringskontoret Endringer Neslandsvegen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Henning Braathen m.fl. | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23252/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201600 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22524/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Registrering av flytting http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Marie Alsborn | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20044/2020 | Fellestenesta Søknad om SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 768/2021 | Rauland skule 92/2/17 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATENE BJØRBÆK AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 602/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Slåtta | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24415/2020 | Næringskontoret Rapport til SLT Styringsgruppa - Annleisåret 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bertin Bjåen m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24335/2020 | Kultur Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 817110452 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23208/2020 | Næringskontoret Overtakingsprotokoll - vegljosanlegg - Fv3414 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elektropluss - Thor Henning Braathen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23016/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201635 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21523/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Kvittering Flytte til Vinje kampanje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skye Ing Naustvoll | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20043/2020 | Fellestenesta 99/661/0/6 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CNS INVEST II AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 600/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Ånund Åsheim | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24406/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969780216 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23207/2020 | Næringskontoret Godkjent sluttdokumetasjon frå Vtfk - Fv3414 Neslandvegen Graveløyve G-2020-396 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22517/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Godkjenning av rapport: Utmarksoppsyn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22485/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201498 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21521/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad til SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20216/2020 | Rauland skule Arbeidsavtale ferievikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Sørheim | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20124/2020 | Vinje helse og omsorg Kvittering for kjøp av pc http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Sørnes | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19983/2020 | Fellestenesta 136/81/8 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjellaug Guldal | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 598/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Skolås Lundarvollen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24367/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 997435362 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23206/2020 | Næringskontoret SLT 2020 - Svar på epost om digitalt nettvett-møte før jol http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edland skule på vegne av Vinjeskulen | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23022/2020 | Kultur Sluttrapport og ny søknad -fjellandbruket http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm, Kari Mette | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22460/2020 | Næringskontoret Eigenkontroll - Graveløyve G-2020-396 - fv 3414 - Neslandvegen, - Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SMM-FORV-Post Gravepost | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21861/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201498 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21519/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 135/2/3 - Klage på vedtak - Spjotar - Avslag på dispensasjonsøknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Skogen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21019/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Von Arx Vladimir Elia | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19794/2020 | Fellestenesta Søknad til SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19714/2020 | Rauland skule 99/971 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGE SAG EIENDOM AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 596/2021 | Fellestenesta Månadsbrev for desember til skattekreditorane http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 432/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbakemelding - uanmeldt tilsyn smittevern - saksnr 2020/3153 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rauland Fjellkafe | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 97/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Rosenkar Garnes | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24300/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 922067937 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23205/2020 | Næringskontoret Søknad om tilskot til Fjellandbruket 2021 - Prosjekt utmarksoppsyn i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22442/2020 | Næringskontoret Krav om matrikkelføring - sak 19-174725RFA-JKVI BJØRKELID http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22190/2020 | Økonomi, plan og utvikling Garantibevis (Ref:84134) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elektropluss Telemark AS | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21347/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201531 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20528/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Registrert flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Søgnen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19792/2020 | Fellestenesta 153/884/0/1 - søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 593/2021 | Fellestenesta Avslutning av tilsyn - Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 390/2021 | Fellestenesta Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020, sendt 05.01.2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 104/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om søskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Edland | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24291/2020 | Næringskontoret Tilbakemelding - uanmeldt tilsyn smittevern - saksnr 2020/3153 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Fjellkafe | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23810/2020 | Fellestenesta Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 917224870 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23204/2020 | Næringskontoret SLT 2020 - Referat møte 25.november http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnevernsamarbeidet i Vest Telemark m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22709/2020 | Kultur Krav om matrikkelføring - sak 18-074109RFA-JKVI KULTEN http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22100/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat frå møte den 27.10.2020 i Åmot, kommunehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sendt til deltakarar | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 21919/2020 | Næringskontoret Ferdigsynfaring - vegljos - Fv3414 - Neslandvegen - Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugo entreprenør v/Tarjei Haugo m.fl. | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21168/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Åmot vannverk - P201411 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20514/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilde Westeng | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19790/2020 | Fellestenesta 135/2/3 - Melding om vedtak - Spjotar - Avslag på dispensasjonsøknad oppføring av hundehus http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Skogen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19658/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P210023 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1022/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 150/611/0/2 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 575/2021 | Fellestenesta Midlertidig svar - lukking av pålegg 1 og 2 etter tilsyn med arkivhaldet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24418/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Arne Slåtta | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24156/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969102412 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23203/2020 | Næringskontoret Arbeidstilsynet - kontroll av smittevern i alle tilsyn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23042/2020 | Fellestenesta Styringsrapporter og -informasjon til skattekreditorene - Summarisk oversikt og korrigerte fordelingstall http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22795/2020 | Økonomi, plan og utvikling Krav om matrikkelføring - sak 19-174725RFA-JKVI BJØRKELID http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22092/2020 | Økonomi, plan og utvikling Innkalling og saksliste - SLT møte 25.november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21912/2020 | Kultur Fjellandbruket - frist for å gjennomføre og rapportere frå prosjektet Utmarksoppsyn i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21918/2020 | Næringskontoret Price Hedge Confirmation http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kinect Energy Group | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21284/2020 | Økonomi, plan og utvikling LVK | Overgangsreglene i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20945/2020 | Økonomi, plan og utvikling Graveløyve G-2020-396 - fv 3414 - Neslandvegen, Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SMM-FORV-Post Gravepost | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20827/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Tilskot til studenter som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torjus Hope Carpenter | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19789/2020 | Fellestenesta Prøvingsrapport - Åmot vassverk - P201313 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19666/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Loftsgarden | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24154/2020 | Næringskontoret EO 20 Raulande kraftlag http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Haugo | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23478/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P201694 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23611/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 922215332 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23202/2020 | Næringskontoret Krav om matrikkelføring - sak 18-074109RFA-JKVI KULTEN http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVRE TELEMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22089/2020 | Økonomi, plan og utvikling Rapport frå uanmeldt tilsyn - Rauland Fjellcafe http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSFJELL AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22082/2020 | Fellestenesta 151/738 - Svar - Søknad om unntak frå TEK_17 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 3D ARKITEKTER AS | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21074/2020 | Økonomi, plan og utvikling Byggemøte nr 4. den 03.11.20 - Vegljos fv3414 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Henning Braathen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20791/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Styringsrapporter og -informasjon til skattekreditorene - invitasjon til informasjonsmøter med kommunene i uke 46, http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20591/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilskot til studentar som melder flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Sørnes | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19784/2020 | Fellestenesta 150/362 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnbeiendom - Eriksen, Tom Didrik | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 569/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Slåtta | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24153/2020 | Næringskontoret Vedkomande klage på tiltak på nabotomten til Utsikten 7 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Ulltveit-Moe | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23372/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 884892562 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23201/2020 | Næringskontoret Endringer Haddland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Haugo | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23261/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P201604 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22569/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Rapport frå uanmeldt tilsyn - Raulandstoga http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSTOGA AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22057/2020 | Fellestenesta Endringer Nesland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Henning Braathen | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20572/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Informasjon til kommuner og fylkeskommuner - Varslingsrutine for styringsrapporter distribuert via KS-FIKS, forsinkelser og tekniske feil i styringsrapporter, gjeldende fra 1. november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20306/2020 | Økonomi, plan og utvikling SLT 2020 - Referat møte arbeidsgruppa 21.oktober http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnevernsamarbeidet i Vest Telemark m.fl. | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19978/2020 | Kultur 151/738 - Søknad om tillatelse til tiltak - Ny hytte, komplette arbeider, Parkvegen Vierli. Byggherre: Kjetil Espedalen. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 3D-Arkitekter | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19900/2020 | Økonomi, plan og utvikling Støtte til studentar ved registrert flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Dalen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19781/2020 | Fellestenesta Svar - Krav om matrikkelføring - sak 18-083228RFA-JKVI Finnbubeite http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øvre Telemark jordskifterett | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19488/2020 | Økonomi, plan og utvikling Kartdata Vierli http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stettin, Alexander | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19365/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 883/2021 | Rauland skule 150/611/0/2 - søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv - Anniken Langerød | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 565/2021 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Slåtta | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24151/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 914002648 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23200/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P201503 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21494/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Bankett langs asfalkant i Haddlandsfeltet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Hovelsrud | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21032/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Rapport frå uanmeldt tilsyn - Krossen pub http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND VAKTSERVICE AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20650/2020 | Fellestenesta Informasjon om endra løysing for fakturering av negativt periodisk oppgjer - gjeldande frå 1. november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20286/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/738 - Løyve - eitt-trinns søknad - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Espedalen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19849/2020 | Økonomi, plan og utvikling Byggemøte nr 3, den 19.10.20 - Vegljos Fv3414 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Haugo m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19828/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Tilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Mendes | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19779/2020 | Fellestenesta Innkalling og saksliste - SLT møte 21.oktober 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19275/2020 | Kultur Prøvingsrapport - Edland vassverk - P210021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1020/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Klage i sak 2020/1403 vedk. dispensasjon gbnr. 77/41 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARVIKADVOKATENE AS | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 215/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ånund Åsheim | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24070/2020 | Næringskontoret Flytting til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Gunnar N C Mendes | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 19778/2020 | Fellestenesta Tilsyn med arkivhaldet i Vinje kommune 11.4.19 - sak 19/2258 - lukke pålegg 1 og 2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 22766/2020 | Fellestenesta Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 984105142 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23199/2020 | Næringskontoret Månadsbrev for november til skattekreditorane http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23087/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/321 og 548 - Svar - Melding om endring av ansvarsrettar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Sanni m.fl. | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21063/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P201416 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20522/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Vedk. smittevernplan Heimat Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimat | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20254/2020 | Fellestenesta Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P210020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1019/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 875/2021 | Økonomi, plan og utvikling 150/362 - søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnbeiendom - Eriksen, Tom Didrik | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 537/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om endring i SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 239/2021 | Rauland skule 77/41 - Melding om vedtak - Dispensasjon for bruksendring av låve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan S Garnes | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23975/2020 | Økonomi, plan og utvikling 97/2 - Klypehjellen massetak - klagebehandling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET PRETO & CO DA | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23807/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Skolås Lundarvollen | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23802/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Edland vassverk - P201692 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23683/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 999334563 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23198/2020 | Næringskontoret Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 04.12.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23038/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/321 og 548 - Skjema 5183 Opphør av ansvarsrett for Jon Asbjørn Hegna http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21018/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vegarbeid/Asfaltering - Haddlandsvegen og øvre- og nedre Miningsskar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Hovelsrud | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20803/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Øyfjell vassverk - P201317 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19668/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Vedk. smittevernplan Heimat Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimat - Sverre Ødegård | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19689/2020 | Fellestenesta Flytte til Vinje - kampanje for studentar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Von Arx Vladimir Elia | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19716/2020 | Fellestenesta 151/738 - Melding om vedtak i Plan- og miljøutvalet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Espedalen m.fl. | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19524/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P210022 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1021/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad om SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 640/2021 | Åmot skule 99/897 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TH STAVA AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 519/2021 | Fellestenesta Arbeidsavtale - fast stilling - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Øien | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 438/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 119/2021 | Rauland skule Orientering om oversendelse til Sivilombodsmannen - gbnr. 160/2 - Varland - Frådeling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 39/2021 | Økonomi, plan og utvikling svar Lars - Gang og sykkelveg Øyfjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Rorgemoen | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24353/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om midlar NIA 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24314/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snorre N Linkjendal | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23799/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P201691 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23676/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Stadfesting - 92/37, 92/38 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERNST & YOUNG ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23108/2020 | Næringskontoret Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 02.12.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 22836/2020 | Økonomi, plan og utvikling sak 2020/703 - Klagebehandling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRETO & CO | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23300/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 999276407 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23197/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Edland vassverk - P201602 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22565/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på - Søknad om Transportløyve - snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring§ 5a - 2020 - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JARLE NORDJORDET | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22138/2020 | Næringskontoret Vedkomande dykkar e-post av 21.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Lund Johansen | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22005/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedtak - Klage på vedtak om konsesjon - gnr. 88/2 i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KSH OPPSTART AS m.fl. | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21301/2020 | Næringskontoret Skjema 5183 Opphør av ansvarsrett for Jon Asbjørn Hegna http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Bygg AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20960/2020 | Økonomi, plan og utvikling Byggemøte nr 6 , den 30.10.20 - Haddlansvegen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Haugo m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20602/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Registrert flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Søgnen | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19371/2020 | Fellestenesta Vedk. smittevernplan Heimat Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimat - Sverre Ødegård | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19418/2020 | Fellestenesta SFO annankvar veke http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 488/2021 | Edland skule 99/897 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TH STAVA AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 466/2021 | Fellestenesta Orientering om tilsetting - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 360/2021 | Vinje helse og omsorg Husleigekontrakt - Åmotvegen 5 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 210/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Vedkommande kommunale tilskot til private vegar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dorothy Huitfeldt m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24312/2020 | Økonomi, plan og utvikling Detaljregulering for gang- og sykkelveg mellom Lidvegen og Øyfjell oppvekstsenter - kunngjering av vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Skolås Rorgemoen m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24295/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om endring i SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23798/2020 | Rauland skule Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Otto Haugane | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23696/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P201693 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23685/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969140020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23195/2020 | Næringskontoret Mellombels svar - Egenerklæring 150/133 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23104/2020 | Næringskontoret Minner om klagesak - sak 2020/703, Klage på vegne av Ytrearne http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRETO & CO | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22776/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P201601 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22564/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad om Transportløyve - snøskuterløyve til å utføre leigekøyring som næring§ 5a - 2020 - 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JARLE NORDJORDET | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22016/2020 | Næringskontoret Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21898/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Edland vassverk - P201501 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21497/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 160/66 Matrikkelbrev og grunnbok http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borgar Ståle Vågen m.fl. | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21220/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/321 og 548 - Pålegg om stans og opphør av arbeid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS m.fl. | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20902/2020 | Økonomi, plan og utvikling Representantar til Forliksråd http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forliksrådssekretær | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20668/2020 | Fellestenesta Endringer Haddland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Haugo | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20561/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Dykkar referanse : 20/35251-6 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkeskommunen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20333/2020 | Økonomi, plan og utvikling Student, flytting til Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Westeng | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19353/2020 | Fellestenesta Orientering om tilsetjing - ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Nestestog m.fl. | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 869/2021 | Fellestenesta Stadfesting på finansiering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Dyrdal | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 769/2021 | Næringskontoret 153/854 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 459/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om driftsmidlar til Vinjesenteret 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYNORSK KULTURSENTRUM | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24306/2020 | Økonomi, plan og utvikling Husleigekontrakt - Solheim 2 - 35/1/9 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 209/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24473/2020 | Edland skule Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Haugane | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23693/2020 | Næringskontoret Tilleggsopplysninger - Kontroll produksjonstilskot søknad - Skolås http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Tore Seltveit | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23374/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 995330954 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23194/2020 | Næringskontoret 92/37, 92/38 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERNST & YOUNG ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22890/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P201603 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22566/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P201500 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21518/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21037/2020 | Rauland skule Månadsbrev for oktober til skattekreditorane http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21044/2020 | Økonomi, plan og utvikling Skjema 5183 Opphør av ansvarsrett for Jon Asbjørn Hegna http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marita Knudsen | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20901/2020 | Økonomi, plan og utvikling 88/2 - Tilleggsopplysningar Sak nr.: 2020/3091 - Kyrkjestøyl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Tomstad (Tomstad AS) | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20569/2020 | Næringskontoret Ingen vesentlige merknader - Vinje - 77/41 Vinjevegen 2428 i Grungedal - dispensasjon fra kommuneplan - bruksendring av låve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20581/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Edland vassverk - P201414 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20516/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 99/1 - Rammeløyve - Viki, Vågslid nordre http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NILS VÅGSLID | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20172/2020 | Økonomi, plan og utvikling Retting - svar på søknad om endring - SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20237/2020 | Åmot skule 77/41 og 77/55 - Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oscar Johan Garnes m.fl. | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20162/2020 | Økonomi, plan og utvikling Representantar til Forliksråd http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forliksrådssekretær | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19368/2020 | Fellestenesta Registrert flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torjus Hope Carpenter | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19303/2020 | Fellestenesta Arbeidsavtale – vikariat som konsulent – tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Franziska Heibl | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 858/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Kulås | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 458/2021 | Fellestenesta Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24411/2020 | Edland skule Arbeidsavtale - fast - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Helen Sjøkvist | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24451/2020 | Vinje helse og omsorg Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24233/2020 | Økonomi, plan og utvikling SOSI+kontrollfil for plankart, Detaljregulering Øyfjellvegen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24229/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svarbrev spelemidlar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24039/2020 | Næringskontoret Aviksmelding - Gateljos virkar ikkje - ved Forsvarsmuseet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget i Vinje | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23851/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Bitubekk | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23668/2020 | Næringskontoret Husleigekontrakt - Krontveitvegen 22 I - 88/2019 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23616/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 154/7 - Kontrollskjema produksjonstilskot 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LISTAUL MASKIN OG BERGEFILMS ASBJØRN BERGE | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23332/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 911605120 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23193/2020 | Næringskontoret Stadfesting - 93/64, 99/555 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNROI AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22762/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P201502 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21495/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21003/2020 | Rauland skule Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20667/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P201530 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20529/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 77/41 - Tilbakemelding frå nabo http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Svalastog Garnes m.fl. | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20397/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om endring - SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20147/2020 | Åmot skule Purring - Utsett frist - Sak nr.: 2020/3091 gnr.88 bnr.2 til kommunens behandling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Erik Tomstad (Tomstad AS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19977/2020 | Næringskontoret 77/41 og 77/55 - Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oscar Johan Garnes | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20126/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeider i tomtegrense til Utsikten 7, 150/288 i Holtardalen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Ulltveit-Moe | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19932/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Edland vassverk - P201218 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19730/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 99/1 - IG1 tilbygg stålhall http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Vågslid | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19386/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/663 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Arendal - De Presno & Partnere AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 455/2021 | Fellestenesta Tilbod om stilling som konsulent http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 377/2021 | Fellestenesta Uttale frå Rauland Fjellstyre til Lokal høyring namnesak stadnamn på Hardangervidda http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND FJELLSTYRE | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 263/2021 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Østvedt Skjellaug | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24430/2020 | Vinje helse og omsorg Gang og sykkelsti i Øyfjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Skolås Rorgemoen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24163/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedk. budsjettet i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ågot Storlid | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23686/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Martin Edland | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23662/2020 | Næringskontoret Aviksmelding - Gateljos virkar ikkje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget - Vinje kommune | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23695/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Husleigekontrakt - Nedre Heddebruvegen 11 B - 91/103 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23612/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Varsel om avkorting - PT-søknad Knut Erik Jordstøyl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Erik Jordstøyl | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23290/2020 | Næringskontoret GS-veg Haddland - Referat byggemøte nr. 14 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Sæthre - VTFK m.fl. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22821/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Avtale kulturårshjulet - 2020 -21 - 22 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLDANS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22774/2020 | Kultur 93/64, 99/555 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNROI AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22713/2020 | Næringskontoret Vedk. 20-41767-2 - Utbetaling av spelemidlar - 74385 - Vågsli skiløype del 1 - IL Rein - Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21115/2020 | Kultur Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20666/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P201415 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20517/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Rauland vannverk - P201412 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20515/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om endring - SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20140/2020 | Åmot skule Vedk. Holtarbakken 76 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Hansen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19834/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Edland vassverk - P201315 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19670/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19551/2020 | Rauland skule 77/41 - Søknad om rammeløyve - bustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan S Garnes | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19339/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat byggemøte nr. 18 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Sandvik - Aeris m.fl. | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 834/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Jobbsøknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 829/2021 | Vinje helse og omsorg 51/5 - Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØYSTEIN A KOSTVEIT | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 852/2021 | Næringskontoret Svar på søknad om egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Kulås | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 445/2021 | Fellestenesta Tilsetjing - konsulent 80 % vikariat - ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 24612/2020 | Fellestenesta Tilbod om stilling som pedagog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 287/2021 | Øyfjell oppvekstsenter Tilbod om 50 % fast stilling ved legevakt/legeavdelinga - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24369/2020 | Vinje helse og omsorg Frist for tilbakemelding - stadnamnsaker i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23849/2020 | Økonomi, plan og utvikling Plankart G/S-veg Øyfjell 191120 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23863/2020 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetjing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Abdou Salam Sall m.fl. | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23385/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Otto Tveiti | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23438/2020 | Næringskontoret Gjødslingsplan og jordanalyse - Bjørn Lognvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Vestergaard Lognvik | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23246/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 969327945 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23230/2020 | Næringskontoret Avviksmelding - gangvegar Åmot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget - Vinje Kommune | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23280/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 150/133 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22561/2020 | Næringskontoret Svar på tilbod om plass i barnehagen - Tek ikkje imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21459/2020 | Rauland barnehage Husleigekontrakt - Slobrekk 2c - 88/219 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21414/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Vågsli skiløype del 1 tildelt spelemidlar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark Fylkeskommune | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20799/2020 | Kultur Korttid - møtereferat http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378508 Type: Internt notat | Avs/Mot: Baiba Sheine | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20761/2020 | Vinje helse og omsorg Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20664/2020 | Økonomi, plan og utvikling 77/55 - Tilbakemelding på påstand om ugyldig vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARVIKADVOKATENE AS | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20033/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19951/2020 | Åmot skule Vedk. Holtarbakken 76 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Bentsen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19833/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Rauland vassverk - P201314 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19667/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Oksatjønn vassverk - P201316 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19567/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19348/2020 | Rauland skule Svar på henvendelse om søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 821/2021 | Vinje helse og omsorg 100/205 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 442/2021 | Fellestenesta Tilsetjing pedagog 80% mellombels - ID 1822 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 284/2021 | Øyfjell oppvekstsenter 51/5 - Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYSTEIN A KOSTVEIT | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 387/2021 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Vågslid Avløpsrenseanlegg - P201623 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24322/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Arbeidsavtale - tek ikkje imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24054/2020 | Vinje helse og omsorg Referat byggemøte nr. 17 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Solbu - Rauland Elektriske m.fl. | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23991/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Word - endelig vedtak - G/S - Veg Øyfjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23756/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale fast - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erland Tveiti | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23235/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otto Haugane | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23313/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 981872002 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23218/2020 | Næringskontoret 147/1 - Kommentarer til gjødselplan for - Guro Lien http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Elgaaen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23177/2020 | Næringskontoret Lysing - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK BLAD AS m.fl. | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 22996/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avviksmelding - gateljos Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget Vinje Kommune | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22505/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 118/22 - Vedkomande opparbeiding av ny avkøyring til Fv3422 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRDAL AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22382/2020 | Økonomi, plan og utvikling GS-veg Haddland - Referat byggemøte nr. 13 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Andre Groven Solheim - KR Entreprenør m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21856/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Husleigekontrakt - Austil III - 140/65 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21075/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Stadfesta - 37/29 og 37/71 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - industribygg, kontor- og administrasjonsbygg, andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GHT AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20676/2020 | Næringskontoret Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20663/2020 | Økonomi, plan og utvikling Nattevaktmøte 29.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378256 Type: Internt notat | Avs/Mot: Baiba Sheine | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20509/2020 | Vinje helse og omsorg Innspel til parkeringsløysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Halvorsen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20482/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedr. 77/41 og 77/55 - kommunens saksbehandling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARVIKADVOKATENE AS | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19850/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19756/2020 | Åmot skule 153/776 - Manglar i søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19728/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedr. 20-21371-5 - Utsatt frist for innsendelse av regnskap til flere anlegg som er tildelt spillemidler – IL Dyre Vaa/ Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19512/2020 | Kultur Klage på avvisning av klagerett i delingssak PS 20/152 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 922/2021 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Vesås vassverk - P210025 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1052/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Ang. søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 815/2021 | Vinje helse og omsorg Melding om motteken søknad - ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Fossum m.fl. | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 655/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 111/57 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astri Margrete Solheim | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 441/2021 | Fellestenesta Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARS ERIK CHRISTENSON | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 384/2021 | Næringskontoret Tilbod om stilling som fagarbeidar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 129/2021 | Øyfjell oppvekstsenter NV72392 Innlevert Bil http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA - Teknisk Autolease Norge | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24453/2020 | Vinje helse og omsorg Nabovarsel vedr dispensasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Gunvaldjord | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24286/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale vikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Mandt | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23958/2020 | Vinje helse og omsorg G/S - Veg Øyfjell - Føresegner og omtale - endeleg vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23753/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om motteken søknad på ID nr 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Jordstøyl m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23640/2020 | Fellestenesta 150/611 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS m.fl. | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23543/2020 | Økonomi, plan og utvikling Lysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Blad | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23416/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Åsmund Omholt | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23275/2020 | Næringskontoret Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 869368482 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23196/2020 | Næringskontoret Tilbod om fast stilling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23130/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar frå Fylkesmannen - Stedlig kontroll RMP http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23144/2020 | Næringskontoret Referat byggemøte nr. 16 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tveiten - Morgedal rør m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22907/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Vågslid Avløpsrenseanlegg - P201516 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22993/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Avviksmelding veg Haukeli/Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget, Vinje kommune | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22468/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Fv. 3422 Drivarbekkdalen - gbnr 118/22 - Søknad om dispensasjon frå byggegrense http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21547/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat fagleg integreringsmøte 12.11.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379121 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21374/2020 | Åmot skule Stadfesta - 37/71/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - industribygg, kontor- og administrasjonsbygg, andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GHT AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20670/2020 | Næringskontoret Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20662/2020 | Økonomi, plan og utvikling GS-veg Haddland - Referat byggemøte nr. 12 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Andre Groven Solheim - KR Entreprenør m.fl. | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20730/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Husleigekontrakt - Ljostad II - 35/56 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20717/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Kjøkkenmøte 27.10 - referat http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377988 Type: Internt notat | Avs/Mot: Baiba Sheine | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20241/2020 | Vinje helse og omsorg Ref parkering Holtardalen - synsbefaring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Roger Tønnessen | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20158/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/776 - Manglar i søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19727/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om endra frist for å sende inn rekneskap til spelemiddelanlegg, IL Dyre Vaa, Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark Fylkeskommune | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19427/2020 | Kultur Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 487/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 153/854 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haugen Holding AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 437/2021 | Fellestenesta Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Byggemøte nr. 15 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS m.fl. | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 439/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 88/3 Vedkomande klagerett ved delingsak/ vedtak - Gnr 88/ 3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Åsheim | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 472/2021 | Næringskontoret Tilsetjing fagarbeidar 94,79% fast - ID 1821 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 126/2021 | Øyfjell oppvekstsenter ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 333/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRRE NORDHEIM-LARSEN | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 116/2021 | Næringskontoret Ny brukar ephorte - avdelingsleiar heimetenesta Rauland VHO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382145 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kari Dalen m.fl. | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24396/2020 | Fellestenesta ***** ***** - Refusjonskrav for skolegang i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24386/2020 | Rådmannen NV72391 Innlevert Bil http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA - Teknisk Autolease Norge | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24402/2020 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Rauland Avløpsrenseanlegg - P201622 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24333/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Arbeidsavtale fast - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Mandt | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23955/2020 | Vinje helse og omsorg SOSI+kontrollfil - endeleg vedtak - G/S-veg Øyfjell http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23751/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23542/2020 | Fellestenesta Prøvingsrapport - Vesås vassverk - P201696 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23608/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Lysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Blad | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23402/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gjødslingsplan 2020 frå Hilda Vaa http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilda Vaa | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23122/2020 | Næringskontoret Svar på - Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Skjævesland | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23176/2020 | Næringskontoret Rådgiver byggesak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23012/2020 | Økonomi, plan og utvikling Konsesjonsavgifter til kommunar 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22884/2020 | Økonomi, plan og utvikling Fraråder og vil vurdere påklaging - søknad til uttalelse - Vinje - 88/98 Solliflotti - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring fritidsbolig - anneks http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22399/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avviksmelding veg Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22218/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 153/708 - Endring av gjeve løyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/372883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kyrre Nielsen Høidalen m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 15139/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat byggemøte nr. 15 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Hoksrud - Aeris m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21853/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 118/22 - Eitt-trinns søknad - terrenginngrep http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DYRDAL AS m.fl. | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21219/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/683 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20759/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Vågslid Avløpsrenseanlegg - P201339 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20794/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Stadfesta - 38/13 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - industribygg, kontor- og administrasjonsbygg, andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TJØNN AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20669/2020 | Næringskontoret Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20661/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad RMP - Nils Vågslid 99/1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NILS VÅGSLID | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20490/2020 | Næringskontoret Referat oppfølgingsmøte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377566 Type: Internt notat | Avs/Mot: Katrine Grindalen m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19819/2020 | Åmot skule Klage på motteke nabovarsel om endringar av gjeve løyve 153/776 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Gulbrandsen Sire | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19698/2020 | Økonomi, plan og utvikling Fremtidig parkeringsløsning Holtarvegen 257-261 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Kristian Stai | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19665/2020 | Økonomi, plan og utvikling GS-veg Haddland - Referat byggemøte nr. 11 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Særen - Rauland Elektriske m.fl. | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19641/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 486/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 100/205 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 434/2021 | Fellestenesta Uttale i sak 2020/2994, att Thor Christiansen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørg Bay | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 430/2021 | Næringskontoret Oppdatering av tegninger_Søknad om oppføring av fritidsbygning etter brann. Gnr 114, bnr 6 Rauland. Johan Scheel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takstmann Olav Øyen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 335/2021 | Økonomi, plan og utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:01:23.323248 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 56/2021 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE SKOGHEIM | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 65/2021 | Næringskontoret Arbeidsavtale - tek ikkje i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24531/2020 | Øyfjell oppvekstsenter ***** ***** ***** Refusjonskrav for skolegang i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24385/2020 | Rådmannen Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anstein Skinnarland | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24133/2020 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetjing- ID nr 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24176/2020 | Vinje helse og omsorg NV69339 Innlevert Bil http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA, Teknisk Autolease Norge | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24261/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod om vikariat 20 % - legeavd -010121 - 311221 - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23830/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23541/2020 | Fellestenesta Lysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Blad | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 22532/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23410/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 150/611 - Svar - Søknad om endring av gjeve løyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS m.fl. | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23128/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gjødslingsplan frå Bjørn Lognvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Vestergaard Lognvik | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23121/2020 | Næringskontoret Svar på - Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Ringhus | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23175/2020 | Næringskontoret Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Byggemøte nr. 14 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS m.fl. | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23067/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Kraftkompetanse KO - framlegg til nye styringsdokumenter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYRESDAL KOMMUNE | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 23004/2020 | Rådmannen Prøvingsrapport - Rauland Avløpsrenseanlegg - P201515 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22960/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Vedk tilbud om stilling som rådgiver http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22895/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskatt - ØTB http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hydro Energi AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22719/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om vedtak - MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2021 FOR VINJE KONTROLLUTVAL http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22393/2020 | Rådmannen Uttale til søknad for oppføring av anneks i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22104/2020 | Økonomi, plan og utvikling Nabovarsel - endelig plassering av Skitrekket 57, del av gbnr 153/574. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Hermansen | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21795/2020 | Økonomi, plan og utvikling KONSESJON AV 13.02.2015 FOR TILLEGGSREGULERING AV MØSVATN ETTEROPPGJØR KONSESJONSAVGIFTER http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat NILSEN BJØRN TRYGVE | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21757/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avvik - Gateljos som ikkje funker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21675/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 118/22 - Vedkomande nabovarsel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyfjell Sag og Høvleri AS | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21216/2020 | Økonomi, plan og utvikling 99/931 - Dekning av saksomkostninger - oppføring av fritidsbolig http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21144/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat byggemøte nr. 14 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Hoksrud - Aeris m.fl. | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20871/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 153/683 - Endring av gjeve løyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20758/2020 | Økonomi, plan og utvikling Styringsrapport til skattekreditor for periode 2020/10 sendt 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20660/2020 | Økonomi, plan og utvikling 37/71/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - industribygg, kontor- og administrasjonsbygg, andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GHT AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20644/2020 | Næringskontoret Tilleggsopplysning RMP-søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Tore Seltveit | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20477/2020 | Næringskontoret Dekkjing av utgifter i samband med skredfarevurdering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaug Øverland | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19987/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/776 - Endring av gjeve løyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19685/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Vesås vassverk - P201319 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19574/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 483/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 150/663 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Arendal - De Presno & Partnere AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 426/2021 | Fellestenesta 88/3 - Vedkomande informasjon om lanbrukseigendomen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Åsheim | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 373/2021 | Næringskontoret Oppdatering av tegninger_Søknad om oppføring av fritidsbygning etter brann. Gnr 114, bnr 6 Rauland. Johan Scheel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takstmann Olav Øyen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 80/2021 | Økonomi, plan og utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:00:57.307793 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 55/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LARS ERIK CHRISTENSON | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24641/2020 | Næringskontoret Tilbod om stilling som pedagog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24159/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje kommune haust 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24144/2020 | Rådmannen Arbeidsavtale fast - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Rorgemoen | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24056/2020 | Vinje helse og omsorg Innlevering bilar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gumpens Auto Notodden | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23839/2020 | Vinje helse og omsorg Endring skjenkeløyve Groven Camping og hyttedrift - periode 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GROVEN CAMPING OG HYTTEGREND AS | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23780/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod om 42,15 % fast stilling legeavd - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23820/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23504/2020 | Fellestenesta Søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23361/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Svar på - Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Einar Reinsviki | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23174/2020 | Næringskontoret Kraftkompetanse KO - Reviderte styringsdokument http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINN KOMMUNE | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 23002/2020 | Rådmannen Arbeidsavtale - vikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erland Tveiti | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22867/2020 | Økonomi, plan og utvikling Egedomsskatt - ØTB http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dæhlin Sand Advokatfirma | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22718/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oppstart av klagesak 2020/328 -330 opprinneleg namnesak 2014/01 -Raudå/Rudåi http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND FJELLSTYRE m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22527/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om vedtak - Orientering frå revisor 24.11.2020 - Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22392/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/611 - Ang. søknad om endring - nytt nabovarsel, teikning og kart http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22284/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22268/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Byggemøte nr. 13 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND ELEKTRISKE AS m.fl. | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22055/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Signert avtale om oppretting av evakuert/pårørende-senter (EPS) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raulandsfjell | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22023/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gjødslingsplan frå Knut Draugedal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Draugedal | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21971/2020 | Næringskontoret Nabovarsel - endelig plassering av Skitrekket 57, del av gbnr 153/574. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Stoveland | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21789/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avviksmelding http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Therese Lofthus | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21315/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Rauland Avløpsrenseanlegg - P201244 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20795/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 37/29 og 37/71 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - industribygg, kontor- og administrasjonsbygg, andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GHT AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20643/2020 | Næringskontoret 3825-88/98 - Dispensasjon frå formål LNF http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen m.fl. | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20328/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/683 - søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20195/2020 | Økonomi, plan og utvikling 106/1 - Tillegg til søknad om regionalt miljøtilskot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Tore Seltveit | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20071/2020 | Næringskontoret Gnr 84 bnr 50 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaug Øverland og Bjørn Teigen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19830/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat byggemøte nr. 13 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Verpe - Vinje kommune m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19827/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Kommunane - fordeling av innkrevjingsutgifter/-inntekter, gebyr mv – endra fordeling frå 1. november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19474/2020 | Økonomi, plan og utvikling Informasjon - munnbindplakat frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19423/2020 | Fellestenesta Informasjon frå arkivtenesta - plan for gjennomgang av rutinar på einingane o.a. i 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383326 Type: Internt notat | Avs/Mot: Katrine Grindalen m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 923/2021 | Fellestenesta Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 482/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Tilsetjing pedagog 100% fast - ID 1822 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 24158/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Kulås | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 422/2021 | Fellestenesta Sender signert ordrebekreftelse http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Fossmark Pedersen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 367/2021 | Rådmannen Varsel - vurdering av klagerett ved delingsvedtak - gnr. 88/3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Åsheim | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 348/2021 | Næringskontoret Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-01-01T08:00:29.212169 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 24649/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tal timar brukt til assistanse - november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24582/2020 | Vinje helse og omsorg Ny brukar ephorte - rådgjevar byggesak og tilsyn - ØPU http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381101 Type: Internt notat | Avs/Mot: Gry Åsne Aksvik m.fl. | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 23352/2020 | Fellestenesta Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNE SKOGHEIM | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24303/2020 | Næringskontoret Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24040/2020 | Rådmannen Tilbod om stilling som avdelingsleiar Rauland ID 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23889/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod om 22,18 % fast stilling - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23739/2020 | Vinje helse og omsorg Underretning til klager http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet, Sør-Øst politidistrikt | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23638/2020 | Åmot skule Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23456/2020 | Fellestenesta Eigedomsskatt - Øst-Telemark brukseigerforening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Hydro | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 22575/2020 | Økonomi, plan og utvikling Informasjon - VOLKSWAGEN CADDY 2.0 CR - Reg. nr. NV72391 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA, Autolease | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23424/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på - Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Larsen Reinsviki | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23173/2020 | Næringskontoret Barnehageplass - tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23036/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Styringsdokument for Kraftkompetanse KO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HJARTDAL KOMMUNE | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 23001/2020 | Rådmannen Orientering om tilsetting - ID 1795 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22926/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod som vikar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22820/2020 | Økonomi, plan og utvikling Dokumentasjon og plassering av stadnamn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Bojer Vaa | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22456/2020 | Økonomi, plan og utvikling Brev frå Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raulandsfjell | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21794/2020 | Økonomi, plan og utvikling Hyttetomter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Guttelvik | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21654/2020 | Økonomi, plan og utvikling Møteinnkalling Vinje kontrollutval 24.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21741/2020 | Rådmannen Gjødselsplan 2020 - gnr. 106/1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Tore Seltveit | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21683/2020 | Næringskontoret Endring av vara skjenkestyrar - Haukeliseter fjellstoge http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haukeliseter Fjellstue | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21681/2020 | Vinje helse og omsorg Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Byggemøte nr. 12 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS m.fl. | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21076/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Tilsyn - lukking av varsel og vedtak om pålegg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21066/2020 | Teknisk drift og vedlikehald del av gbnr 153/574 - Nabovarsel - endeleg plassering av Skitrekket 57 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Hermansen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21057/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gatelys Rindevegen Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margarita Jonusiene | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21068/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Ref.nr. 2019/1717 - Søknad om endring 150/611 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20916/2020 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetjing - ID1739 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/368410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alena Litvinova m.fl. | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 10667/2020 | Fellestenesta 38/13 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - industribygg, kontor- og administrasjonsbygg, andre ubebygde areal (næringstomt) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TJØNN AS | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20642/2020 | Næringskontoret Ref. 2020/2258 ( gr/br 153/683) - trekking av søknad om mellombels bruksløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20190/2020 | Økonomi, plan og utvikling 126/1 - Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAUGE JON OLAV | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19997/2020 | Næringskontoret 84/2 - Dekking av utgifter i høve skredfarevurdering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaug Øverland og Bjørn Teigen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19648/2020 | Økonomi, plan og utvikling Nabovarsel vedk. dispensasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Gunvaldjord | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19539/2020 | Økonomi, plan og utvikling Informasjon til kommunen som skattekreditor - endringar i reglane om fastsetjing av margin frå inntektsåret 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19469/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om fast stilling - ID 1828 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 943/2021 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale – tek ikkje imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1061/2021 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Arabygdi vassverk - P210026 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1053/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 682/2021 | Næringskontoret 111/57 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astri Margrete Solheim m.fl. | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 417/2021 | Fellestenesta Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 403/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Vinje datasenter - Referat fra befaring og forslag til videre arbeid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Josok-Prosjekt - Robert Fossmark Pedersen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 339/2021 | Rådmannen Resultat av arkeologisk registrering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 298/2021 | Økonomi, plan og utvikling 36/8 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margit og Nils Auran | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 175/2021 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Haukeli Avløpsrenseanlegg - P201618 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24334/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Hjartestartar Vinje kommunehus http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24162/2020 | Fellestenesta Melding om motteken søknad ID 1822 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 23959/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje hausten 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23900/2020 | Rådmannen Svar på - Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og barmark § 6 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROND HOVE | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23828/2020 | Næringskontoret Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:57.58262 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23647/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om 13,2 % fast stilling - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23703/2020 | Vinje helse og omsorg Kunngjering- Vedtak i namnesak 2014/01- Stadnamn på Hardangervidda http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Bojer Vaa m.fl. | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 22174/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23453/2020 | Fellestenesta Informasjon - VOLKSWAGEN CADDY 2.0 CR - Reg. nr. NV72392 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA, Autolease | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23413/2020 | Vinje helse og omsorg Stadfesting på anmeldt forhold - ref. nr. 15304899 38637/20-204 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Øst politidistrikt | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23334/2020 | Åmot skule Desember og adventstid i barnehagen 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreldra i barnehagen | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 22671/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Svar på søknad om idrettsstipend 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Brostigen Ringhus | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23157/2020 | Kultur Tilsetjing - mellombels stilling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: * Det tillates kun fødselnummer, fødselår eller fødseldato i kortnavn felt. * | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23074/2020 | Edland barnehage Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arne Haugane | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23052/2020 | Næringskontoret Svar på - Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GISLE GARDSTEIG | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22908/2020 | Næringskontoret Tilbod om stilling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22819/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskatt - Øst-Telemark Brukseierforening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet DSA AS | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22558/2020 | Økonomi, plan og utvikling Varsel om - Timepris BPA - regulering i 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22521/2020 | Vinje helse og omsorg 114/6 - Melding om vedtak i Plan- og miljøutvalet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Scheel m.fl. | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 21486/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avtale om evakuerte/pårørande senter i samband med kriser i Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raulandsfjell | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21471/2020 | Økonomi, plan og utvikling Ny rettleiar for skredfareutgreiing for skred i bratt terreng http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21492/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oversending av vedtak - Kraftkompetanse Kommunalt Oppgåvefellesskap - revidering av styringsdokumenter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TINN KOMMUNE | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21409/2020 | Rådmannen Gjødselplan 2020 - Guro Lien http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Elgaaen | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21196/2020 | Næringskontoret Skjenkebevilgning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Tenestetorget Vinje | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21178/2020 | Vinje helse og omsorg Uttale - ny stedfortreder - Haukeliseter Fjellstue http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21149/2020 | Vinje helse og omsorg 150/611 - Melding om motteken søknad - endring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20859/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilsyn - lukking av varsel og vedtak om pålegg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20885/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Vedtak om tilsetjing i stilling som rekneskapsansvarleg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/370897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: protokoll | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 13154/2020 | Fellestenesta Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Synfaring den 03.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS m.fl. | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20665/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20426/2020 | Rauland barnehage Førebels svar på søknad om barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20180/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 165/2 - Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÅSMUND LØVÅS | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19994/2020 | Næringskontoret Arbeidsavtale - tek i mot - 75% fast stilling som spesialsjukepleiar - ID 1795 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragni Tvitekkja | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 20006/2020 | Vinje helse og omsorg 134/1 - Melding om vedtak - Neset - mindre endring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND UTVIKLING ANS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19652/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på Ang. Nabo hytte på 153/574 - angående naboklage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Stoveland | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19709/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avvik - gateljos som ikkje funker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Eivind Omdal | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19681/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 153/683 - manglar i søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19555/2020 | Økonomi, plan og utvikling Styringsrapportar til kommunar og fylkeskommunar: Informasjonsmøte mm for skattekreditorane http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19465/2020 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetjing - ID 1799 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Lindestad Holte m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19448/2020 | Fellestenesta 151/699 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 956/2021 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale – 62,44% fast stilling som helsefagarbeidar natt – tek i mot – ID 1818 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Rosa | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 939/2021 | Vinje helse og omsorg 153/799 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Andre Veamyhr | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 325/2021 | Fellestenesta Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 322/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Vinje datasenter - Referat fra befaring og forslag til videre arbeid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Fossmark Pedersen | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 224/2021 | Rådmannen Svar på søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 272/2021 | Næringskontoret Vedk gåvekort http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Ingeborg S. Fundli | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 96/2021 | Fellestenesta 36/8 - Retur av tinglyst dokument, doknr. 2020/3510954/200 - arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24597/2020 | Økonomi, plan og utvikling Syner til svar på klage av landbruksrådgjevar datert 211220 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Åsheim | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24517/2020 | Næringskontoret Ny brukar ephorte - Prosjektleiar - NÆR http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378828 Type: Internt notat | Avs/Mot: Knut Martin Edland | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 21081/2020 | Fellestenesta Melding om motteken søknad på ID 1822 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Staver m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 23954/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Validiering av hjartestartar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24089/2020 | Fellestenesta Referat frå oppstartsmøte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Vågslid m.fl. | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24121/2020 | Økonomi, plan og utvikling Refusjonskrav til ***** kommune for fosterbarns skulegang i vinje hausten 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23885/2020 | Rådmannen Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:01:24.736237 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23646/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om 50 % fast - legeavdelinga - ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23692/2020 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Arabygdi vassverk - P201697 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23605/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Fristad nr 6 - Husleige http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CENTRIC CARE AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23405/2020 | Vinje helse og omsorg Protokoll http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 22817/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23391/2020 | Fellestenesta Informasjon - VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 CR - Reg.nr. NV69339 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA, Autolease | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23409/2020 | Vinje helse og omsorg Merknader søknad 99/918 - vedkommende byggesak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Lindøe Aase | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23278/2020 | Økonomi, plan og utvikling Underretning til klagar - ref. nr. 15248235 31656/20-204 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Øst politidistrikt | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23333/2020 | Rådmannen 43/1 - Øygarden - Reguleringsplan til handsaming http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AT SKOG SA, Avd Fyresdal | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23172/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om idrettsstipend 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23155/2020 | Kultur Tilbod om 75 % fast stilling - ID 1795 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 19837/2020 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Haukeli Avløpsrenseanlegg - P201513 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22991/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Ikkje tilsetting i denne stillinga http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22929/2020 | Vinje helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 27.11.2020 (vedtaksref:100007179569041) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22955/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Bitubekk | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22842/2020 | Næringskontoret Melding om motteken søknad på ID nr 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Rorgemoen m.fl. | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22829/2020 | Vinje helse og omsorg Koronarelaterte skjønnsmidlar 2020 - oppmoding om utbetaling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22724/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskatt - Øst-Telemark Brukseierforening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Hydro ASA | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22551/2020 | Økonomi, plan og utvikling adresse http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Molteberg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22512/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Thoresen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22673/2020 | Næringskontoret Referat ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22501/2020 | Vinje helse og omsorg Referat frå foreldremøte 21.09.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreldra i barnehagen | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22263/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Tal timar brukt til assistanse - oktober 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uloba- Independent Living Norge SA | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22278/2020 | Vinje helse og omsorg 153/126 - Svar på søknad om endring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKITEKTKONTORET HENNING KARLSEN AS m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21772/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om ettergjeving av tilknytingsebyr http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anni Finsveen | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21500/2020 | Rådmannen Synfaring Edland 10.nov 2020 - Styrkerom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Ringhus m.fl. | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21302/2020 | Kultur Orientering om tilsetjing - ID 1794 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke L Sandvik | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 20796/2020 | Edland skule Signert avtale om evakuerte/pårørande senter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND HØGFJELLSHOTELL AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20847/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om motteken søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/367612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9869/2020 | Fellestenesta 150/611 - Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20833/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale - tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Karlsen Rafnung | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20783/2020 | Edland barnehage Kontroll av produksjonstilskot i landbruket 2020 - areal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berge | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20720/2020 | Næringskontoret Informasjonsskriv 2/20 frå Kraftkompetanse KO - om framtidig verdi av norsk vasskraft, dagleg leiar m.m. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kraftkompetanse - Rune Lødøen | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20684/2020 | Rådmannen Orientering om tilsetting 2x100 % legestilling - ID 1793 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20454/2020 | Vinje helse og omsorg Stadfesting av elevutplassering - ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20640/2020 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetjing - ID 1796 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Elisabet Fink m.fl. | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20287/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på tilsynsrapport, referanse nr. 2020/44101 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20104/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Kommuneverkstad, ombygging 2020 - Byggemøte nr. 11 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER BJÅEN EGELAND AS m.fl. | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19963/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Uttale vedrørende vandelsvurdering – Stavanger Turistforening 946846856 (Haukeliseter Fjellstue) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 20015/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod om barnehageplass http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 20011/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg K Øygarden | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19804/2020 | Næringskontoret Ang. Nabo hytte på 153/574 - angående naboklage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROH HOLDING AS | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19708/2020 | Økonomi, plan og utvikling Ang. Klagefrist- Grønnuten Vel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grønnuten Vel v/leiar Helge Nøklegård | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19664/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/683 - manglar i søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19553/2020 | Økonomi, plan og utvikling Avvik - gateljos som ikkje funker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Eivind Omdal | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19544/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Groven camping og hyttedrift AS orgnr. 932565099 - skjenkeløyve for periode 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GROVEN CAMPING OG HYTTEGREND AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19335/2020 | Vinje helse og omsorg Refusjon utgifter til jordmorvakta http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 925/2021 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Vinje vassverk - P210024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1051/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Arbeidsavtale – 100% fast stilling som barnevernspedagog – tek i mot – ÅBH http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Helen Hovden Aas | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1058/2021 | Åmot barnehage Tilbod om 62,44 % fast stilling - helsefagarbeidar natt - ID 1818 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 675/2021 | Vinje helse og omsorg 153/139 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE PETTER STRØMME AS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 738/2021 | Økonomi, plan og utvikling Kostra rapportering til SSB per 4. kvartal 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 618/2021 | Økonomi, plan og utvikling 153/792 - Gjennomføringsplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Christiansen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 503/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling - ID 1813 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 473/2021 | Vinje helse og omsorg Vedk. søknad på ID 1828 ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 462/2021 | Økonomi, plan og utvikling 38/41 - Igangsettingsløyve - IG1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PDS ARKITEKT AS | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 395/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om ny avkjøyring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bjålid | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 440/2021 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetjing-ID 1826 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Hamarsnes m.fl. | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 362/2021 | Øyfjell oppvekstsenter Høyring - protokoll over personopplysningar - GDPR http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje-Helse-Avdelingsleiarar m.fl. | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 341/2021 | Fellestenesta 153/795 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 323/2021 | Fellestenesta Vinje datasenter - Referat fra befaring og forslag til videre arbeid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Fossmark Pedersen | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 223/2021 | Rådmannen Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 321/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Tilsetting hjelpepersonell legeavd ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 23527/2020 | Vinje helse og omsorg 164/11 - Rammeløyve - ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TECHNOGARDEN AS m.fl. | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 43/2021 | Økonomi, plan og utvikling 151/699 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24607/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar - Klage på vedtak i delingsak PS 20/152 - gnr. 88/3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Åsheim | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24366/2020 | Næringskontoret Prøvingsrapport - Åmot Avløpsrenseanlegg - P201338 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24326/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 153/821 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND MASKIN AS m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24152/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om motteken søknad på ID 1821 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Nestestog m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 23952/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Melding til tinglysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Eiendom | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23950/2020 | Økonomi, plan og utvikling Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje hausten2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23881/2020 | Rådmannen 153/3, 82 - Klart for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381731 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23982/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gnr 84 bnr 38 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Hermansen m.fl. | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23923/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på -Motorferdsel - Søknad om handverkarløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JARLE NORDJORDET | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23805/2020 | Næringskontoret 153/789 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HYTTE-DRØM AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23760/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-11T14:00:28.980317 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23617/2020 | Økonomi, plan og utvikling Fristad nr 6 - Husleige http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CENTRIC CARE AS | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 21359/2020 | Vinje helse og omsorg Lokal høyring -Oppstart av namnesak 2020/316-Stadnamn på Hardangervidda http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Nicolaisen/ Rauland Historielag m.fl. | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 22162/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedlegg til refusjonskrav VTA - november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVITO AS | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23531/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23368/2020 | Fellestenesta 99/918 - spørsmål http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Flem | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23099/2020 | Økonomi, plan og utvikling Varsling 6 måneder siden registrering og den ikke er validert på nytt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23184/2020 | Fellestenesta Svar på søknad om idrettsstipend 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23151/2020 | Kultur Orientering - ID 1786 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iselin Linnea Tovslid m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22928/2020 | Vinje helse og omsorg Arbeidsavtale vikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joachim Ricci Eikelid | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22780/2020 | Rauland barnehage 140/67 - Oversending av matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Andersen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22627/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otto Tveiti | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22630/2020 | Næringskontoret Søknad på ID 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22581/2020 | Vinje helse og omsorg Rett adresse http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Kåre Molteberg | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22506/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskatt - Øst-Telemark Brukseierforening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Larsen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22221/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedk søknad på stilling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22391/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbuviki http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Svein Vågslid | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22436/2020 | Økonomi, plan og utvikling NYTT ÅR - rydde i ephorte - frist 18.12.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379912 Type: Internt notat | Avs/Mot: Margit Elise Karlsen m.fl. | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22164/2020 | Fellestenesta Innlevering 3 stk leasingbilar - NV69339 - NV 72392 - NV 72391 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA - Teknisk Autolease Norge | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22432/2020 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetting - ID 1801 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Myrvang | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22479/2020 | Vinje helse og omsorg Referat ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22500/2020 | Vinje helse og omsorg Orientering om klage - vedtak om frådeling av gnr. 78/1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Øien | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22290/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GISLE GARDSTEIG | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22297/2020 | Næringskontoret Årshjul arbeidsmiljøutvalet- trafikksikker kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk m.fl. | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22325/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Referat frå møte i prosjektgruppa 22.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åmot skule m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 19894/2020 | Rådmannen Helseerklæring for kjemikalie- og røykdykkarar ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21744/2020 | Fellestenesta Prøvingsrapport - Arabygdi vassverk - P201506 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21485/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Saksliste styremøte Vinje Idrettsråd 16.11.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Seltveit m.fl. | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21256/2020 | Kultur Melding om motteken søknad ID 1808 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Abdikadir Abshir Alin m.fl. | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21372/2020 | Vinje reinhald og tekstil Prøvingsrapport - Haukeli reinseanlegg- P201337 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21239/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 141/49 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anni Finsveen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21184/2020 | Økonomi, plan og utvikling Refusjon utgifter til jordmorvakta http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21025/2020 | Vinje helse og omsorg Ny brukar ephorte - einingsleiar - VTDS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378807 Type: Internt notat | Avs/Mot: Jan Myrekrok m.fl. | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21060/2020 | Fellestenesta Melding om motteken søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/367611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alena Litvinova m.fl. | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 9868/2020 | Fellestenesta Signert avtale om evakuerte/pårørande senter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND SKISENTER AS | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20846/2020 | Økonomi, plan og utvikling Barnehagenytt november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreldra i barnehagen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20889/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Søknad om ferdigattest til 150/611 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje Bygg AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20788/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tal timar brukt til assistanse - september 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20782/2020 | Vinje helse og omsorg Arbeidsavtale - tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lene T Aa Willemsen | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20773/2020 | Edland skule Kontroll av søknad produksjonstilskot i landbruket 2020 - gjødslingsplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Draugedal m.fl. | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20690/2020 | Næringskontoret Brev frå kommuneoverlegen i høve koronasituasjonen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GROVEN CAMPING OG HYTTEGREND AS m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20473/2020 | Vinje helse og omsorg 136/117 i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigvartsen Design AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20507/2020 | Økonomi, plan og utvikling Detaljreguleringsplan Hovdeli del 4, oversending av planforslaget http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20407/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale - tek i mot - 100% fast stilling som lege - ID 1793 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lauri Käsk | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20428/2020 | Vinje helse og omsorg Bestilling - rapportering om meirutgifter, mindreinntekter og innsparingar som følgje av Covid 19 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20269/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad på ID 1790 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20152/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale – 100% vikariat som avdelingsleiar i jordmorsamarbeidet/jordmor – tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth M Kopperud | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20211/2020 | Vinje helse og omsorg 153/126 - Endringsmelding http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20014/2020 | Økonomi, plan og utvikling Stadfesting av utplassering av elev ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20087/2020 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetjing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19844/2020 | Økonomi, plan og utvikling Uttale - endring vara skjenkestyrar Haukeliseter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skatteetaten m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19826/2020 | Vinje helse og omsorg Nytt tilbod 75 % fast - korrigert løn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19832/2020 | Vinje helse og omsorg Svar på tilbod om plass i barnehagen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19931/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Søknad på ID 1800 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19896/2020 | Fellestenesta 42/1 - Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRO ØYGARDEN | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19734/2020 | Næringskontoret Takk for svar - Nabo hytte på 153/574 - angående naboklage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Stoveland | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19707/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedk. endring av søknad - Tomt 153/683 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justinas Riauba | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19552/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling som fagarbeidar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19451/2020 | Edland barnehage Tilsynsrapport med varsel om pålegg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19392/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Informasjonsskriv 1/20 frå Kraftkompetanse KO - om eigedomsskatt 2021, statsbudsjettet m.m. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kraftkompetanse - Rune Lødøen | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19276/2020 | Rådmannen Raulandsakademiet AS org nr 946733105 - skjenkeløyve frå 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSAKADEMIET AS NORSK SENTER FOR FOLKEKULTUR | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19320/2020 | Vinje helse og omsorg Arbeidsavtale – 50% fast stilling som helsefagarbeider – tek i mot – VHO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Sara Kvålen | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1062/2021 | Vinje helse og omsorg Refusjonskrav jordmortenesta 4 kvartal 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 873/2021 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetjing - ID1810 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke L Sandvik m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 669/2021 | Edland skule Søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigbjørn Haugen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 879/2021 | Næringskontoret Klage på vedtak 2020/4030 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUNDERINGEN 5 AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 786/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om 62,44 % fast stilling - helsefagarbeidar natt - ID 1818 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 667/2021 | Vinje helse og omsorg Tilsetjing - helsefagarbeider 80% fast - ID 1813 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 470/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1828 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 405/2021 | Økonomi, plan og utvikling 153/799 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Andre Veamyhr | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 313/2021 | Fellestenesta Gnr 38 Bnr 41 Sagvegen 32 - Endring ansvarlig søker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pdsgruppen - Glenn Kolberg | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 357/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling som vernepleiar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 382/2021 | Åmot barnehage Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 247/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Arbeidsavtale - vikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 297/2021 | Vinje helse og omsorg Oversending av vedtak: Inndraging av konsesjon for erverv av gnr/bnr 161/6, 161/9 og 161/12 i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Philip Edward Yatman m.fl. | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24627/2020 | Rådmannen 153/792 - Oppdaterte dokument http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HYTTE-DRØM AS | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 11/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 32/2021 | Næringskontoret Sender signert databehandleravtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Whatif - Ståle Olsen | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24495/2020 | Fellestenesta Fiber rapport v.1.01 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Exanix - Frank Arild Aadnevik | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24505/2020 | Rådmannen Innkalling til møte i prosjektgruppa IBSM 22.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edland skule m.fl. | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 19292/2020 | Rådmannen Arbeidsavtale vikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Emilie A Draugedal | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24493/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 153/596 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24398/2020 | Økonomi, plan og utvikling Aksept av vilkår for tildeling av kommunal bustadtomt - 138/84 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Olav L Liljedahl | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24256/2020 | Fellestenesta 121/38 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Aarhus m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24358/2020 | Økonomi, plan og utvikling Klage på vedtak i delingsak PS 20/152 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Åsheim | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24224/2020 | Næringskontoret 141/35 - Mellombels bruksløyve område B http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSAKADEMIET AS NORSK SENTER FOR FOLKEKULTUR m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24050/2020 | Økonomi, plan og utvikling Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje hausten 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 23864/2020 | Rådmannen 19/5279-11 Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2021 - endringer http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24140/2020 | Økonomi, plan og utvikling 88/1 - Klart for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381721 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23972/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/3, 82 - Melding om vedtak - Dispensasjon for frådeling av arel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Strømsvold | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23978/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1822 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23928/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 84/5 - Retur av tinglyst dokument, doknr. 2020/3444730/200 - arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23730/2020 | Økonomi, plan og utvikling 100/161 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Engesli m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23661/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat fra møte i styringsgruppa - Midtre Telemark vannområde http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Telemark Vannområde | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23600/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Vinje vassverk - P201695 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23609/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Prøvingsrapport - Åmot Avløpsrenseanlegg - P201620 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23532/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad om bygging av uthus - Bamsebu - Berunuten vest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23023/2020 | Næringskontoret Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23367/2020 | Fellestenesta 99/918 - svar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Knudsen | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23098/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/499 - Løyve til tiltak §20-4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Von Hafenbrädl Morten I | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23083/2020 | Økonomi, plan og utvikling 147/5 - Ang. søknad om ny avkjøyring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Bjålid | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23123/2020 | Økonomi, plan og utvikling 140/64 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RORGEMOEN RÅBYGG AS m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22923/2020 | Økonomi, plan og utvikling Planid 20110010 Kjelingnut - Melding om vedtak - mindre endring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Lognvik m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22698/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:53.678693 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22873/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gjelder 153/748 faktura nr. 40077891 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flatdal Handlaft AS, Telemark | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22803/2020 | Økonomi, plan og utvikling VVA Mobø: saksnummer 2020/4577, supplerende tegning vannkum VK1 med vannmåler http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER TELEMARK AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22600/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Åsmund Omholt | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22586/2020 | Næringskontoret Motteken søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22605/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22526/2020 | Vinje helse og omsorg Arbuviki http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallvard Homme m.fl. | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22435/2020 | Økonomi, plan og utvikling 100/169 - Svar - Søknad om dispensasjon frå TEK-17 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEGNING OG PROSJEKT SERVICE AS m.fl. | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22262/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22499/2020 | Vinje helse og omsorg Arbeidsavtale - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Nilsen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22494/2020 | Vinje helse og omsorg Rapport fra Regodkjenning Vinje kommune og HMS tips http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Egil Syvertsen | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22323/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad på ID 1809 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22212/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskatt - Øst-Telemark Brukseierforening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hydro | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22219/2020 | Økonomi, plan og utvikling Legeavdeling Vinje - Særmøte Interiør http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Hovde Rue - Sør arkitekter m.fl. | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22163/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 140/3 - 140/67 - Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22097/2020 | Økonomi, plan og utvikling Påklaging - Vinje - 78/1 - dispensasjon frå kommuneplan - frådeling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22044/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tarjei Thoresen | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22053/2020 | Næringskontoret Ingen vesentlege merknader - Vinje - 88/4 - Edland - dispensasjon frå kommunedelplan - ombygging av VA-anlegg og utbygging av parkeringsplass http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21974/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/539 - BTA http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hus og Hyttebygg AS | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21889/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedlegg til refusjonskrav VTA - oktober 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVITO AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21743/2020 | Vinje helse og omsorg 153/697 - tomt 108 - Rammeløyve - fritidsbustad - avslag http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TBC AS m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21350/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/697 - tomt 109 - rammeløyve -fritidsbustad - avslag http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TBC AS m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21356/2020 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetjing - ID 1807 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Elisabet Fink m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21506/2020 | Vinje helse og omsorg Vedtak i namnesak Del 3 - stadnamn på Hardangervidda - Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21233/2020 | Økonomi, plan og utvikling Kreditering av gebyr http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenestetorget | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21199/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om å få ettergjeve tilknytningsgebyr v/ Rådmann http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anni Finsveen | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21173/2020 | Rådmannen Arbeidsavtale - 50% fast stilling som sjukepleiar - Tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norun Dalen Bråstøyl | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21131/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1808 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21001/2020 | Vinje reinhald og tekstil Refusjon vikarjordmor http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20953/2020 | Vinje helse og omsorg Leasingavtale NV 76113 - Leaseplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEASEPLAN NORGE AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20951/2020 | Vinje helse og omsorg Signert avtale om evakuerte/pårørande senter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSAKADEMIET AS NORSK SENTER FOR FOLKEKULTUR | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20831/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/611 - Vedk. søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Bygg AS | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20787/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Haukeli Avløpsrenseanlegg - P201428 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20790/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 136/117 i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Sigvartsen | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20479/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på jobb http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edona Minushi | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20594/2020 | Vinje helse og omsorg Tilsetjing - vikariat - inntil 100 % stilling som assistent/fagarbeidar - http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: "protokoll" | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20614/2020 | Rauland barnehage 88/3, 96 - Klar for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378243 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20496/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale - tek i mot - 100% fast stilling som lege - ID 1793 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andriy Vorotnyak | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20416/2020 | Vinje helse og omsorg Invitasjon til idrettslag og klubber tilslutta Vinje Idrettsråd - Ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktiv og friluftsliv http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Seltveit m.fl. | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20266/2020 | Kultur Trekker søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20148/2020 | Økonomi, plan og utvikling Endringsmelding 153/126 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkitektkontoret Henning Karlsen | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19992/2020 | Økonomi, plan og utvikling 37/63 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLATDAL BYGG SLAWOMIR ZYSK m.fl. | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20108/2020 | Økonomi, plan og utvikling 23/16 Matrikkelbrev og tinglyst melding http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Verpe m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19859/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1800 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19892/2020 | Fellestenesta Søknad om endring vara skjenkestyrar Haukeliseter Fjellstue http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haukeliseter Fjellstue | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19825/2020 | Fellestenesta 153/82 - Løyve til tiltak §20-3 - frititdsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TUNGESVIK BYGG AS m.fl. | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19767/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling - ID 1796 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19798/2020 | Vinje helse og omsorg 70/1 - Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUI OLAV | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19704/2020 | Næringskontoret Søknad på ID 1786 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19735/2020 | Vinje helse og omsorg SV: Bestilling - berekning av meirutgifter til oppfølging av TISK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19710/2020 | Vinje helse og omsorg Ang. 153/574 - angående naboklage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Hermansen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19600/2020 | Økonomi, plan og utvikling SV: 130/37 - Vedkomande søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PRO ARKITEKT AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19603/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Arabygdi vassverk - P201320 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19570/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Arbeidsavtale fast - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19378/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/62 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLATDAL HANDLAFT AS m.fl. | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19294/2020 | Økonomi, plan og utvikling Stadfesting av utplassering av elev ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19372/2020 | Vinje helse og omsorg Ber om utsett uttalefrist - sak 18/2561, gbnr. 99/31 Haukelisæter Fjellstoge http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19305/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/871 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TUNGESVIK BYGG AS m.fl. | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19313/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/683 - ettersendt dokumentasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19346/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tal timar brukt til assistanse - august http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uloba- Independent Living Norge SA | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19354/2020 | Vinje helse og omsorg Rauland Vaktservice AS - org nr. 911913232 Krossen Pub - fast skjenkeløyve perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND VAKTSERVICE AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19344/2020 | Vinje helse og omsorg Forslag til prosjekt som får støtte til utbygging av breiband http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1011/2021 | Rådmannen Tilbod om helgestilling 13,15 % - TFF http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 944/2021 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetjing - ID 1815 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Myrvang m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1009/2021 | Vinje helse og omsorg Refusjonskrav frå jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark - 4 kvartal 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET TELEMARK HF | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 872/2021 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Vinjehuset basseng - P210083 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1056/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Signert avtale mellom Vinje kommune og Vest-Telemark Brannvern IKS - Kjøp av arkivtenester http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1015/2021 | Fellestenesta Arbeidsavtale – 100% vikariat som pedagogisk leiar – tek i mot – ÅBH http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Lid Strømme | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 929/2021 | Åmot barnehage Gnr 97 bnr 44 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Neri Helge Flothyl | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 846/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om 62,44 % fas stilling helsefagarbeidar natt - ID 1818 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 664/2021 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Magne Hovden | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 632/2021 | Næringskontoret Arbeidsavtale vikariat - tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lene T Aa Willemsen | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 448/2021 | Edland skule 150/191 m fl - Retur av tinglyst dokument, tinglyst 040121, dokumentnr 2021/3876/200 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 475/2021 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale - fast stilling - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nico Jahn | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 451/2021 | Vinje helse og omsorg 153/795 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Skien/Porsgrunn | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 312/2021 | Fellestenesta Gnr 38 Bnr 41 Sagvegen 32 - Endring ansvarlig søker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Kolberg | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 338/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling som barnevernspedagog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 371/2021 | Åmot barnehage Søknad på ID 1828 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 245/2021 | Økonomi, plan og utvikling 153/790 Mellombels bruksløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Christiansen | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 26/2021 | Økonomi, plan og utvikling Gnr 57 bnr 33 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Høgetveit | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24618/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 107/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Avtale mellom Medlemslaget for Litteraturdagane i Vinje og eining for kultur 2020-22 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiar for Medlemslaget for Litteraturdagane i Vinje | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24548/2020 | Kultur Særutskrift - Vertskommunesamarbeid for interkommunalt ressursteam for barnevernstenestane i Midt-, Vest- og Aust-Telemark http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVITESEID KOMMUNE | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24467/2020 | Rådmannen 120/8/16 - Endring av utsleppsøknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGE RORGEMOEN | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24277/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling som fagarbeidar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24161/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Retur av ***** - ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24187/2020 | Fellestenesta Ryfylke vassområdeutval og arbeidsgruppa i Ryfylke vassområde, møtebok 10.12.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suldal Kommune - vassområdekoordinator i Ryfylke | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24264/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/792 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Christiansen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24168/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/821 -Svar - Søknad om dispensasjon frå TEK-17 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND MASKIN AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24084/2020 | Økonomi, plan og utvikling Sender signert databehandleravtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Whatif - Ståle Olsen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24048/2020 | Rådmannen 152/152 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND MASKIN AS m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24094/2020 | Økonomi, plan og utvikling Aksept av vilkår for tildeling av kommunal bustadtomt - 138/84 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Olav L Liljedahl | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24117/2020 | Fellestenesta Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje hausten 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23862/2020 | Rådmannen 15.12.20 Ref.samarb.møte ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23918/2020 | Rauland skule Vinjehuset - fast skjenkeløyve for perioden 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23777/2020 | Vinje helse og omsorg 164/11 - Melding om vedtak i Plan- og miljøutvalet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TECHNOGARDEN AS m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23776/2020 | Økonomi, plan og utvikling Anmodning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Telemark Vannområde | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23599/2020 | Økonomi, plan og utvikling Feil vedr faktura http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Nerheim | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23579/2020 | Økonomi, plan og utvikling 141/35 - Søknad om mellombels bruksløyve område B Raulandsakademiet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23536/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedtak - Søknad om å dele landbrukseigedomane gnr. 88/3 og 88/26 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Åsheim | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23626/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve til funksjonshemma § 5, b http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23641/2020 | Næringskontoret Søknad på ID 1821 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23551/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 154/110 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maien Bøllmo og Tom Grønneberg Sørensen m.fl. | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23346/2020 | Økonomi, plan og utvikling Rapportering til KOSTRA for nye inter(fylkes)kommunale samarbeid og selskap http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23365/2020 | Økonomi, plan og utvikling 100/161 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BO-PLAN Audun Skeie | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23263/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23318/2020 | Fellestenesta 99/918 - oppfølging http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Q2 ARKITEKTER AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23097/2020 | Økonomi, plan og utvikling Klage på vedtak 2020/4030 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUNDERINGEN 5 AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23085/2020 | Økonomi, plan og utvikling 140/64 - Endring av ansvarsrett http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RORGEMOEN RÅBYGG AS m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22916/2020 | Økonomi, plan og utvikling 50/50 i Vinje kommune - matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Dyrdal m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22985/2020 | Økonomi, plan og utvikling Prøvingsrapport - Åmot Avløpsrenseanlegg - P201514 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22992/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Melding om motteken søknad på ID 1813 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Hilde Flatland m.fl. | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22915/2020 | Vinje helse og omsorg Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:01:18.372568 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22872/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding til tinglysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Eiendom | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22833/2020 | Økonomi, plan og utvikling Samlede journalposter (Ref=b8e33q, SakId=362843) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22866/2020 | Vinje helse og omsorg 153/916 - Oversending av matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJELLSTEGGEN RAULAND AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22607/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedk varsel om tilbaketrekking av konsesjon - Møsstrond Skule http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neil Reeve | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22656/2020 | Rådmannen Til styret i Idrettsrådet - Oppmoding om uttale til idrettstipendkandidat 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bråstøyl m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22256/2020 | Kultur Søknad på ID 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22511/2020 | Vinje helse og omsorg 88/1/2 - overføring av areal frå 88/1/1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Christenson | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22210/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22411/2020 | Vinje helse og omsorg Referat ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22498/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Skjævesland | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22216/2020 | Næringskontoret 153/545 - BTA opplysningar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVENTYRHYTTER AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22126/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1809 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22146/2020 | Økonomi, plan og utvikling 154/9 - Klar for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379854 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22106/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/82 - Grunngjeving for dispensasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TUNGESVIK BYGG AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22108/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oppdragsbekreftelse og allminnelege oppdragsvilkår http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet DSA AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22085/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om 20,66 % helgestilling - ID 1806 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22020/2020 | Vinje helse og omsorg 88/11 - Svar på - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Harald Selvik | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21946/2020 | Næringskontoret 150/444 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LARSOGIDA LARS HAAKANES m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21836/2020 | Økonomi, plan og utvikling Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.11.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21818/2020 | Rådmannen 23/22 Matrikkelbrev, erklæring og grunnbok http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgit Oddveig Norendal m.fl. | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21692/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/539 - hems http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hus og Hyttebygg AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21705/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar frå Lognvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Liv Sigrun Nykos Midtun (SP) | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21336/2020 | Økonomi, plan og utvikling 99/661/0/36- Søknad om bruksendring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Grindheim | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21653/2020 | Næringskontoret Innkalling til kontormøte måndag 30.nov. kl.09.00 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379208 Type: Internt notat | Avs/Mot: Silje Hagen m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21460/2020 | Kultur Prøvingsrapport - Vinje vassverk - P201504 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjellab | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 21487/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 88/120 - Kart om avkøyring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Sletta | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21364/2020 | Økonomi, plan og utvikling Dispensasjonssøknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tegning og Prosjekt Service AS | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21316/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/499 - opplysningar om areal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Romtveit | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21242/2020 | Økonomi, plan og utvikling 140/3 - 140/67 - Melding til tinglysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, tinglysinga | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21150/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbuviki http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallvard Homme m.fl. | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21113/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale jordmor - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Hansen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21031/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1808 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21000/2020 | Vinje reinhald og tekstil Leasingavtale NV 75416 - Leaseplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEASEPLAN NORGE AS | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20950/2020 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetting - ID 1803 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20974/2020 | Vinje helse og omsorg Vinje Ungdomsråd 2020 - Førespurnad Friskvern om styrkeapparat/rom på Edland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mosdøl Haugo m.fl. | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 19138/2020 | Kultur Søknad om tilskot til videokommunikasjon til sjukeheim og omsorgsbustadar i Vest-Telemark – eit samarbeidsprosjekt (sak 2020/7750) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20873/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod om 50 % stilling som sjukepleiar - ID 1801 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20829/2020 | Vinje helse og omsorg Utbetalingsvedtak av 03.11.2020 (vedtaksref:100007143595349) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 20836/2020 | Vinje helse og omsorg Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 985733422 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20646/2020 | Næringskontoret Oppstart av namnesak 2020/443 - Stadnamn på Hardangervidda i Vinje og Ullensvang kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20658/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tomannshytte med arealberekning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Maskin AS | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20697/2020 | Økonomi, plan og utvikling Ang. Vedtak - Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 78/1 i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20641/2020 | Næringskontoret 136/117 i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Sigvartsen | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20475/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20611/2020 | Rauland barnehage 88/3, 96 - Vedtak om deling av tomt - uendra bruk http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Åsheim | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20491/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tillegg til søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20470/2020 | Edland skule Søknad om ny avkjøyring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Bjålid | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20352/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/611 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 20322/2020 | Økonomi, plan og utvikling Uttale til søknad om dispensasjon om å få setje opp driftsbu på 68/6, Samastad Austre http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda for setesdalsområdet | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20198/2020 | Økonomi, plan og utvikling Korrigert tilbod - 100 % fastlegestilling - ID 1793 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 20139/2020 | Vinje helse og omsorg 88/4 - Vidare sakshandsaming av dispensasjonssøknad Edland 88/4 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Olsen, Astrid Lie | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20040/2020 | Økonomi, plan og utvikling 76/1 - Klar for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377778 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20031/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/126 - Endringsmelding hyttetilbygg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKITEKTKONTORET HENNING KARLSEN AS m.fl. | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 19982/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gnr 100 bnr 19 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Elisabeth Wilskow Botn m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19853/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilsetjing 2x75 % sjukepleiar - Vikarbank http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19061/2020 | Vinje helse og omsorg Tilsetjing avdelingsleiar jordmorsamarbeidet/jordmor 100% vikariat - ID 1796 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19696/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1800 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19890/2020 | Fellestenesta Sluttutbetaling av tilskot - tiltak i beiteområde Bøstå beitelag http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19812/2020 | Næringskontoret Protokoll, representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS - 21. oktober http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST 110 IKS | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19821/2020 | Rådmannen PlanID 20190003 Nordtunlii 137/2 - Kunngjering av vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/373251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Gardsjord m.fl. | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 15507/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/4 tomt H2 - Melding om vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAG OG TRELAST AS m.fl. | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19715/2020 | Økonomi, plan og utvikling 18/1 - Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYSTOG HESTEGARD RAGNHILD SØLBERG | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19633/2020 | Næringskontoret 153/574 - angående naboklage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Stoveland | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19599/2020 | Økonomi, plan og utvikling Mjonøy AS - fast skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torunn Johanne Tvedt | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19577/2020 | Vinje helse og omsorg Rauland Fjellkafè - skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSFJELL AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19561/2020 | Vinje helse og omsorg 37/63 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FLATDAL BYGG SLAWOMIR ZYSK m.fl. | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 19456/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/62 - Svar - Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLATDAL HANDLAFT AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19291/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/683 - Søknad om midlertidig bruksløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19278/2020 | Økonomi, plan og utvikling Stavanger Turistforening org.nr 946846856, Haukeliseter fjellstue - skjenkeløyve for perioden 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STAVANGER TURISTFORENING | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19341/2020 | Vinje helse og omsorg 99/306 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGE SAG OG TRELAST AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 867/2021 | Økonomi, plan og utvikling 150/664 - Signert Skøyte (2 stk) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Noreng Falbach | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 924/2021 | Økonomi, plan og utvikling 36/1 - Førebels svar - melding om saksbehandlingstid ref.nr 2020/53452 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 915/2021 | Teknisk drift og vedlikehald 150/95 - Retur av tinglyst dokument, dokumentnr 2020/21468/200 - erklæring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 866/2021 | Økonomi, plan og utvikling Kvittering på innsendt søknad om spelemidlar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 818/2021 | Kultur Arbeidsavtale – 89% fast stilling som sjukepleiar – tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norun Dalen Bråstøyl | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 660/2021 | Vinje helse og omsorg Arbeidsavtale – 91,2% fast stilling som sjukepleiar – tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Myrene Gunleksen | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 680/2021 | Vinje helse og omsorg Vaksinasjonskort http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 530/2021 | Fellestenesta 153/884 - Retur av tinglyst dokument, tinglyst 301220, dokumentnr 2020/3545762/200 - seksjonering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 476/2021 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved §5 e http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Arne Slåtta | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 559/2021 | Næringskontoret Tilbod om stilling som pedagogisk leiar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 389/2021 | Åmot barnehage Tilsetjing pedagog 100 % IDnr 1830 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 358/2021 | Åmot barnehage 38/41 - Svar - Melding om endring av ansvar - Ansvarlig søkjar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PDS ARKITEKT AS | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 337/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilsetjing - fagarbeidar 70% vikariat - ID 1826 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 24160/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Tilbod om stilling - ID 1814 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 352/2021 | Vinje helse og omsorg 100/30 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Haugesund | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 228/2021 | Fellestenesta 119/36 ,40 og 69 Matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Edgar Roberg m.fl. | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24640/2020 | Økonomi, plan og utvikling 141/49 - overføring av areal frå 141/1 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Olav Juvland Ståland | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24642/2020 | Økonomi, plan og utvikling 168/39 Matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Johanne Dyrland m.fl. | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 85/2021 | Økonomi, plan og utvikling Draumheim AS - utgifter til rekneskapshonorar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØYFJELL REGNSKAPSKONTOR Wenche Tvedt Trovatn | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 167/2021 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling som lærar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 23742/2020 | Edland skule Søknad på ID 1828 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 50/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 51/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Samlede journalposter (Ref=5a958k, SakId=363191) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 24650/2021 | Vinje helse og omsorg 93/1 - PDF DOC inneheld 2 søknader (sjå dokument med løpenr 24556/2020) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marvin Ånund Haugen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24589/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/191 Vegrett til tinglysning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karverket, tinglysing | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24598/2020 | Økonomi, plan og utvikling 84/5 - Retur av tinglyst dokument, doknr. 2020/3517144/200 - ny matrikkeleining http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24599/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/790 - Søknad om mellombels bruksløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HYTTE-DRØM AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24488/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/801 - oppdaterte dokument mellombels bruksløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HYTTE-DRØM AS | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24489/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om sponsormidlar til Spaserlag i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rauland Spaser- & Kafélag L/L | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24431/2020 | Kultur Melding om vedtak - Samarbeidsavtale - ressursteam i barnevernet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORD KOMMUNE | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24437/2020 | Rådmannen Gnr 121 bnr 37 i Vinje kommune - matrikkelbrev og grunnboksutskrift http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Rorgemoen m.fl. | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24037/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedtak til søknad om avløysartilskot ved sjukdom, ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24182/2020 | Næringskontoret 153/917 Matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24071/2020 | Økonomi, plan og utvikling 120/8/16 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Rorgemoen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24166/2020 | Økonomi, plan og utvikling Endring i selskapsstruktur Vest-Telemark Kraftlag AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS | Journaldato: 17.12.2020 | RegistryNumber: 24141/2020 | Økonomi, plan og utvikling 88/1 - Melding om vedtak - Dispensasjon for frådeling av hyttetomt. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Erik Christenson | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23967/2020 | Økonomi, plan og utvikling Refusjonskrav til ***** kommune for skulegang i Vinje hausten 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23853/2020 | Rådmannen Svar på søknad om ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23848/2020 | Åmot barnehage 153/821 - Søknad om dispensasjon fra uavhengig kontroll for Vestlivegen 20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND MASKIN AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23752/2020 | Økonomi, plan og utvikling 152/152 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND MASKIN AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23714/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/792 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HYTTE-DRØM AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23763/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat frå møte i styringsgruppa - Midtre Telemark vannområde http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtre Telemark vannområde | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23533/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1822 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23550/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 138/84 - Svar på søknad om kommunal bustadtomt - Krontveit - tomt nr. 17 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Olav L Liljedahl | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23357/2020 | Fellestenesta Arbeidsavtale - vikariat - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sina Ronja Djuve | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 23384/2020 | Vinje helse og omsorg Oversending av klage til kommunen - 150/277 - Avvising av klage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23341/2020 | Økonomi, plan og utvikling Innkalling og sakspapir for møte i Ryfylke vassområdeutval og arbeidsgruppa i vassområde, 10.desember. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suldal Kommune - Jarle Lunde | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 23223/2020 | Økonomi, plan og utvikling Ingen vesentlege merknader - Vinje - 101/2 - Bordalen - Hardangervidda - søknad om dispensasjon frå kommuneplan - riving og gjenoppføring av hytter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23159/2020 | Økonomi, plan og utvikling 149/40 - Endring av gjeve løyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK MILJØBYGG AS | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23056/2020 | Økonomi, plan og utvikling 99/918 - vedkomande byggesak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Lindøe Aase | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23096/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23009/2020 | Fellestenesta Feil vedrørende faktura http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Eiendom AS | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22968/2020 | Økonomi, plan og utvikling Klage på vedtak - snøskuterløyve funksjonhemma http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22919/2020 | Næringskontoret Søknad om snøskuterløyve for handverkar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROND HOVE | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 22841/2020 | Næringskontoret Vedk Rapporteringen for rapporteringsåret 2020 - til KOSTRA http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå, Seksjon for offentlige finanser | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22828/2020 | Økonomi, plan og utvikling 140/64 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RORGEMOEN RÅBYGG AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22806/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eigedomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:26.013998 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22812/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/431 - Ferdigattest for tilbygg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rauland Laft AS m.fl. | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22588/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på varsel om tilbaketrekking av konsesjon - Møsstrond Skule http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Møsstrond Skule AS v/styreleiar | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22653/2020 | Rådmannen Arbeidsavtale - fast - tek imot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torjus Hope Carpenter | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22613/2020 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Vinjehuset basseng - P201605 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 22570/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 100/19 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Hjelmeland | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22450/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/916 - Retur av tinglyst dokument, tinglyst 181120, dokumentnr 2020/3352355/200 - ny grunneigedom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22502/2020 | Økonomi, plan og utvikling 154/110 - Retur av tinglyst dokument, tinglyst 191120, dokumentnr 2020/3361758/200 - ny grunneigedom frå festegrunn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22490/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad på ID 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22298/2020 | Vinje helse og omsorg Førebels svar på søknad om idrettsstipend 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22226/2020 | Kultur Søknad på ID 1813 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22271/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22232/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1809 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22141/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/545 - BRA opplysninar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EVENTYRHYTTER AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22101/2020 | Økonomi, plan og utvikling 154/9 - Tilbakemelding vedk. delingssøknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heibl Entreprenør AS | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22051/2020 | Økonomi, plan og utvikling Orientering om tilsetting - ID 1778 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norun Dalen Bråstøyl m.fl. | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22025/2020 | Vinje helse og omsorg 140/25 - Mellombels bruksløyve http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR ARKITEKTER, SØNDERGAARD RICKFELT AS ARKITEKTER MNAL m.fl. | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21913/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar - eiendomsskatt Øst Telemark Brukseierforening http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Hydro | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21979/2020 | Økonomi, plan og utvikling Sender utfylt skjema http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21759/2020 | Rådmannen Referat frå FSB-møtet 031120 , Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21824/2020 | Åmot barnehage 150/24 Matrikkelbrev mm http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Lyngaas m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21702/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/748 - Endring av gjeve løyve - terrenginngrep http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IT-TEK AS m.fl. | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21802/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og Smerheller (Songaløyve) - 2020/2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Ringhus | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 21845/2020 | Næringskontoret 153/82 - Dispensasjon for frådeling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TUNGESVIK BYGG AS | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 21814/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/539 - BTA http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hus og Hyttebygg AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21704/2020 | Økonomi, plan og utvikling Matrikkelbrev mm http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Gardsjord m.fl. | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21709/2020 | Økonomi, plan og utvikling E-post frå Fosse http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Liv Sigrun Nykos Midtun (SP) | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21335/2020 | Økonomi, plan og utvikling Refusjonskrav jordmortenesta 3 kvartal 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYRESDAL KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 21378/2020 | Vinje helse og omsorg 88/11 - Søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg § 5,c http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Harald Selvik | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21342/2020 | Næringskontoret 88/119, 120 - Klart for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379101 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21354/2020 | Økonomi, plan og utvikling Forlenging av fast skjenkeløyve Vinjehuset http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VINJE KOMMUNE | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 21297/2020 | Vinje helse og omsorg Gjenomføringsplan http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tegning og Prosjekt Service AS | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21271/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 21135/2020 | Øyfjell oppvekstsenter 150/444 - ettersendt dokumentasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Haakanes | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 21171/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/748 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark Takrestaurering Olav Øyen m.fl. | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21067/2020 | Økonomi, plan og utvikling 23/1 - Retur av tinglyst dokument, doknr. 2020/3262018/200 - arealoverføring http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 21052/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om stilling som jordmor - ID 1807 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20969/2020 | Vinje helse og omsorg Tilbod om vikariat 64,76 % - ID 1803 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20970/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1808 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 20930/2020 | Vinje reinhald og tekstil Referat frå ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/370103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 12360/2020 | Fellestenesta 153/697 - Tomt 38 - Løyve - eitt-trinns søknad - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VESTLIA INVEST III AS m.fl. | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20694/2020 | Økonomi, plan og utvikling Arbeidsavtale - tek i mot http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ine Dyrdal | Journaldato: 04.11.2020 | RegistryNumber: 20785/2020 | Vinje helse og omsorg Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 985733422 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20645/2020 | Næringskontoret Arbuviki - utkast til referat oppstartsmøte 22.10.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Vågslid | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 20716/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilsetjing - arkivmedarbeidar 80 % fast - ID nr 1799 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 03.11.2020 | RegistryNumber: 18556/2020 | Fellestenesta Vedtak - Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 78/1 i Vinje http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20449/2020 | Næringskontoret Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 30.10.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20605/2020 | Rådmannen 88/3 og 96 - Vedkomande oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20485/2020 | Økonomi, plan og utvikling Samlede journalposter (Ref=b8e33q, SakId=362843) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 20537/2020 | Vinje helse og omsorg 136/117 i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigvartsen Design AS | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20447/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/499 - Vedlegg til byggemelding http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Romtveit | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20462/2020 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om endring SFO http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 20358/2020 | Edland skule Utbetalingsvedtak av 26.10.2020 (vedtaksref:100007121512890) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 20285/2020 | Vinje helse og omsorg 76/1 - Vedtak om frådeling av hyttetomt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gudmund Svalastog | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19688/2020 | Økonomi, plan og utvikling 119/158 - Ansvarsrett for tiltak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laugstol AS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 20002/2020 | Økonomi, plan og utvikling Raulandstoga AS orgnr. 975996662- skjenkeløyve for perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSTOGA AS | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 19332/2020 | Vinje helse og omsorg Tilsetjing - lærar % vikariat - ID1794 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 18617/2020 | Edland skule Protokoll http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19226/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilbod om 100 % fast stilling som lege - ID 1793 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19621/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1800 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 19871/2020 | Fellestenesta Avtaler - Sperregjerde - Signert http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Krossbakken | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19762/2020 | Næringskontoret 88/4 Søknad om dispensasjon i Edland, Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 19810/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/82 - Melding om vedtak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Strømsvold m.fl. | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19720/2020 | Økonomi, plan og utvikling 121/1 - Klar for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377403 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19656/2020 | Økonomi, plan og utvikling 2.gongs - Lysing presse http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Blad | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 18758/2020 | Vinje helse og omsorg Orientering om tilsetjing - ID 1784 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/375797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Breiseth m.fl. | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 18051/2020 | Vinje helse og omsorg Prøvingsrapport - Vinje vassverk - P201318 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLAB | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 19669/2020 | Teknisk drift og vedlikehald 84/8 - søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROMTVEIT SIGMUND | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19631/2020 | Næringskontoret 130/37 - Løyve til oppføring av hytte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saulius Kvalkauskas | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19558/2020 | Økonomi, plan og utvikling Raulandsfjell AS orgnr. 986715533 - skjenkeløyve - perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULANDSFJELL AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19559/2020 | Vinje helse og omsorg Heimat Vinje AS, orgnr. 913010132 - skjenkeløyve for perioden 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIMAT VINJE AS | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 19566/2020 | Vinje helse og omsorg 153/760 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark Takrestaurering Olav Øyen m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19499/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om motteken søknad - ID 1796 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Elisabet Fink m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 19450/2020 | Vinje helse og omsorg Coop Prix Rauland - salsløyve for alkohol - 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19328/2020 | Vinje helse og omsorg Coop Extra Vinje - salsløyve for alkohol - 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP VESTFOLD OG TELEMARK SA | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19329/2020 | Vinje helse og omsorg Tuftin Fjellgard - orgnr. 990455449 - skjenkeløyve for perioden 2020-2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIBEKE PLATOU | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19342/2020 | Vinje helse og omsorg DNT Telemark ,orgnr. 971422169 Mogen Turisthytte - fast skjenkeløyve perioden 2020 - 2024 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNT TELEMARK | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19347/2020 | Vinje helse og omsorg Telemark Dagligvare Åmot AS, Spar Bratland - fast salsløyve - perioden 011020 - 300924 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK DAGLIGVARE ÅMOT AS | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 19321/2020 | Vinje helse og omsorg 140/237 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad og garasje - nybygg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND LAFT AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 995/2021 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om tilskot til vedlikehald av vegen Hove-Erlandsgard http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renathe Wibe | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1064/2021 | Næringskontoret Orientering om tilsetjing ID 1882 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mumin Adan Hassan m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 932/2021 | Vinje reinhald og tekstil 150/379 - Signert Skøyte (2 stk) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Hovden Stava | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 921/2021 | Økonomi, plan og utvikling Salg av Krokmyr gnr 88/3 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørg Bay m.fl. | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 898/2021 | Næringskontoret 114/1, 20 - Klar til oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383239 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 836/2021 | Økonomi, plan og utvikling Sletting av utleigeplikt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grethe Hatlevik | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 770/2021 | Næringskontoret Tilsetting 91,2 % sjukepleiar natt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 620/2021 | Vinje helse og omsorg 21/106 Anleggsregisteret - oppdatering av opplysningar 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/383138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 735/2021 | Kultur Melding om vedtak - Felles innkjøpsreglement- og strategi for kommunane i Telemark innkjøpssamarbeid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVITESEID KOMMUNE | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 489/2021 | Rådmannen Tilbod om stilling - ID 1815 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 461/2021 | Vinje helse og omsorg Oversikt over ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 24298/2020 | Fellestenesta Tilsetjing - pedagogisk leiar - vikariat 80 % IDnr 1829 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protokoll | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 385/2021 | Åmot barnehage Tilbod om stilling - ID 1814 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 103/2021 | Vinje helse og omsorg 144/3 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VARMEHANDEL AS m.fl. | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 242/2021 | Økonomi, plan og utvikling 151/581 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOEN DESIGN AS m.fl. | Journaldato: 06.01.2021 | RegistryNumber: 252/2021 | Økonomi, plan og utvikling 100/30 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Haugesund | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 179/2021 | Fellestenesta 119/40 mfl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henrik Monteagle Browne | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24638/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/95 Erklæring til tinglysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysing | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 91/2021 | Økonomi, plan og utvikling 59/27 i Vinje kommune - godkjenning av protokoll frå oppmålingsforretning 27.10.2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbjørg og Helge Olaf Brenna | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24613/2020 | Økonomi, plan og utvikling Overføring av areal frå 141/1 til 141/49 - godkjenning av protokoll frå oppmålingsforretning http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannheid Enerstad Moy m.fl. | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 24625/2020 | Økonomi, plan og utvikling Melding om mottatt søknad på IDnr 1830 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 89/2021 | Åmot barnehage Søknad på ID 1828 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 47/2021 | Økonomi, plan og utvikling Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Arne Slåtta | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 71/2021 | Næringskontoret Søknad på ID 1831 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 49/2021 | Teknisk drift og vedlikehald Draumheim AS - utgifter til rekneskapshonorar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYFJELL REGNSKAPSKONTOR Wenche Tvedt Trovatn | Journaldato: 30.12.2020 | RegistryNumber: 24639/2020 | Økonomi, plan og utvikling 93/9 - reinnsendt - omgjøring av vedtak (sjå dokument med løpenr 24556/2020) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marvin Ånund Haugen | Journaldato: 29.12.2020 | RegistryNumber: 24588/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/884 - Til tinglysing på nytt http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24518/2020 | Økonomi, plan og utvikling Gnr 84 bnr 51 i Vinje kommune - matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Hermansen m.fl. | Journaldato: 28.12.2020 | RegistryNumber: 24525/2020 | Økonomi, plan og utvikling 32/30 - Oversending av matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Olav Kaasa m.fl. | Journaldato: 23.12.2020 | RegistryNumber: 24476/2020 | Økonomi, plan og utvikling Forslag til kulturpris 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 22972/2020 | Kultur Søknad om sponsormidlar til Spaserlag i Rauland http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Spaser- & Kafélag L/L | Journaldato: 22.12.2020 | RegistryNumber: 24427/2020 | Kultur 38/41 - Endring ansvarlig søker http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/382038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PDS ARKITEKT AS | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 24289/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/801 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tarjei Christiansen | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24170/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oversending av protokoll - Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) - endring av selskapsavtale http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER KONTROLLUTVALGSSEKRETERIAT IKS | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 24237/2020 | Rådmannen Melding om motteken søknad ID 1826 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Hamarsnes m.fl. | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 23956/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Svar på - Søknad om turistløyve gruppeturar http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAGNAR SKINNARLAND | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 23953/2020 | Næringskontoret Søknad om avløysartilskot ved sjukdom, ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24010/2020 | Næringskontoret Nytt opplastet vedlegg (Ref=5a958k, SakId=363191) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 24011/2020 | Vinje helse og omsorg 100/91 - ny planteikning med areal http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takstmann Olav Øyen | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23882/2020 | Økonomi, plan og utvikling Fast skjenkeløyve 2020 - 2024 - Heimat AS - Fjøllhalli http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIMAT VINJE AS | Journaldato: 15.12.2020 | RegistryNumber: 23812/2020 | Vinje helse og omsorg Aust-Telemark vassområde - Anmodning til Vinje kommune om utbetaling av driftsmidlar for 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tinn Kommune | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23769/2020 | Økonomi, plan og utvikling 120/8/16 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELGE RORGEMOEN | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23746/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/821 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAULAND MASKIN AS | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23723/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 23774/2020 | Åmot barnehage Søknad på ID 1821 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23544/2020 | Øyfjell oppvekstsenter Mottatt søknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 23460/2020 | Vinje helse og omsorg 153/771 - Ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELEMARK TAKRESTAURERING Olav Øyen m.fl. | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23420/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/300 - Tilbakemeldingar på nabovarsel http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/381193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BITUMARK BYGG AS | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 23444/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/277 - Oversending av klagesak for endeleg avgjerd http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 19654/2020 | Økonomi, plan og utvikling Tilsetjing - jordmor 100% vikariat - ID 1807 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/378680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2020 | RegistryNumber: 20933/2020 | Vinje helse og omsorg 99/918 - spm vedkomande byggesak http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Lindøe Aase | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23095/2020 | Økonomi, plan og utvikling Søknad om kommunal bustadtomt - Krontveit - tomt nr. 17 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Olav L Liljedahl | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23169/2020 | Fellestenesta Melding om vedtak - Samarbeidsavtale - ressursteam for barnevernet - administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelova kapittel 20 § 20-2 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 07.12.2020 | RegistryNumber: 23180/2020 | Rådmannen Tilbod om vikariat 26,06 % - ID 1816 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2020 | RegistryNumber: 23025/2020 | Vinje helse og omsorg Spørsmål til dispensasjonssak 101/2 Bordalen - frist måndag http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22954/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22940/2020 | Rauland skule Tilbod og avtale om ungdataundersøking 2021 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungdatasekretariatet | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 22952/2020 | Kultur Søknad om støtte http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/367133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robbie Bankes | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9390/2020 | Kultur Søknad på ID 1820 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22734/2020 | Fellestenesta Arbeidstøy skule/SFO - behovsanalyse og risikovurdering http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380358 Type: Internt notat | Avs/Mot: Heidi Hylland m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 22610/2020 | Fellestenesta 141/5, 140/37 - Klar for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380384 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22636/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/915 - Oversending av matrikkelbrev http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJELLSTEGGEN RAULAND AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22612/2020 | Økonomi, plan og utvikling Møteinnkalling og sakspapirer - styringsgruppemøte i Midtre Telemark vannområde http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intk - Anita Cesilie Kirkevold | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22574/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/712 - Søknad om løyve til tiltak utan ansvar - tilbygg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Steiro | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22587/2020 | Økonomi, plan og utvikling 64/13 - Vedkomande delingssøknad - dispensasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statkraft Energi AS | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22646/2020 | Økonomi, plan og utvikling Referat TPO-møte 24.november 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 22507/2020 | Edland skule 136/71 - Løyve - Eitt-trinns søknad - Veg, vatn og avlaup http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAULAND FRITIDSBOLIG AS m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 21864/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/574 - Løyve - eitt-trinns søknad - fritidsbustad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/376627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOLIGFORUM AS m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 18880/2020 | Økonomi, plan og utvikling 140/64 - Endring av ansvarsrett Setali http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rorgemoen Råbygg AS | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22480/2020 | Økonomi, plan og utvikling 151/10, 83, 90 - Klart for oppmåling http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380185 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 22437/2020 | Økonomi, plan og utvikling 65/3 - Saka kan avsluttast http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/361707 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 3964/2020 | Økonomi, plan og utvikling Oppdatert gjennomføringsplan til 138/82 ( Krontveitvegen 40) http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22292/2020 | Økonomi, plan og utvikling 150/191 - Varsel om oppmålingsforretning 09.12.20 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: APLAND ANNE LISE m.fl. | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22363/2020 | Økonomi, plan og utvikling Klage på vedtak - snøskuterløyve funksjonhemma http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/380124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 22376/2020 | Næringskontoret 140/184 - Søknad om ansvar som sjølvbyggar og ansvarsrett THV AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIKÅS HYTTER OG HUS AS | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22196/2020 | Økonomi, plan og utvikling Flytting til Vinje kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Philip Yatman | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22248/2020 | Rådmannen Førebels svar på søknad om idrettsstipend 2020 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 22223/2020 | Kultur Tilbod om 24,88 % helgestilling - ID 1797 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/377728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 19981/2020 | Vinje helse og omsorg 151/431 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Laft AS | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22117/2020 | Økonomi, plan og utvikling 100/19 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Hjelmeland | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22144/2020 | Økonomi, plan og utvikling Vedr. 20-40649-2 - Høyringssvar på planprogram for felles klimaplan for Vest-Telemark-kommunane http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22166/2020 | Økonomi, plan og utvikling Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:57.110836 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22099/2020 | Økonomi, plan og utvikling Innføring av behandlingsprotokoll - digital personvernløysing http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379866 Type: Internt notat | Avs/Mot: Katrine Grindalen m.fl. | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22118/2020 | Fellestenesta Søknad på ID 1817 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22135/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1813 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22140/2020 | Vinje helse og omsorg Søknad på ID 1812 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2020 | RegistryNumber: 22145/2020 | Vinje helse og omsorg Sak 2020/3901 - Dispensasjon http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri Torgersen | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22066/2020 | Økonomi, plan og utvikling Underteikna avtale som gjeld bygging av vatn- og avløpsanlegg på eigedomen 106/10 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Unhjem Johnsson og Anders G L Johnsson | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 22059/2020 | Teknisk drift og vedlikehald Søknad på ID 1809 http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 22034/2020 | Økonomi, plan og utvikling 154/9 - Vedkomande delingssøknad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/Details/379733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Korbian Heibl | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 21985/2020 | Økonomi, plan og utvikling 153/883 - Ferdigattest http://einnsyn