Postliste RSS frå einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: Tilskot til vedlikehald og rehabilitering Avs/Mot: Vinje Kommune - Gry Åsne Aksvik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje Kommune - Gry Åsne Aksvik | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19476/2020 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 153/679 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS Skien http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS Skien | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19508/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 115/24 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19506/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 100/151 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast AS | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19504/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 153/679 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS Skien http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS Skien | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19502/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 111/56 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Morten Eli Hansen og Lise dahl http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Eli Hansen og Lise dahl | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19501/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 119/39 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS, avd, Porsgrunn http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS, avd, Porsgrunn | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19498/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Vedk. eigenfråsegn om konsesjonsfridom - 154/35, 38 og 39 Avs/Mot: Tenden Advokatfirma ANS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tenden Advokatfirma ANS | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19487/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 115/24 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktiv Eiendomsmegling Bø | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19466/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 90/1/10 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Privatmegleren Østbø & Kaldheim http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Østbø & Kaldheim | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19438/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 37/32 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Kvelland & Partnere | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19436/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 158/14/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2020 Avs/Mot: Svein Hulten http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Hulten | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19435/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 35/153/0/9 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: Fredrik Maurits Damberg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Maurits Damberg | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19434/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 35/153/0/1 - Svar på eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: Anders Torgeir Damberg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Torgeir Damberg | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19432/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Leige av rom til arrangement - bibliotekbygg - Åmot Avs/Mot: MALEKURS MED RENÉ BJERKE http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MALEKURS MED RENÉ BJERKE | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19518/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Leige av lokale - Juleshow i Vinje Avs/Mot: Erik Mogeno http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Mogeno | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19467/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Kommunane - Smittevernberedskap hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19500/2020 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Køyrebok 2020 - Brørne Dagalid (Jakt) Avs/Mot: Brørne Dagalid http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brørne Dagalid | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19527/2020 | Avdeling: Næringskontoret | Tittel: Køyrebok 2020 - Brødrene Dagalid as - (Fisk) Avs/Mot: Brødrene Dagalid as http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Dagalid as | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19525/2020 | Avdeling: Næringskontoret | Tittel: Skjønnsmidlar til flaumførebyggjande tiltak - grove utgiftsanslag - NB! Svært kort frist Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19473/2020 | Avdeling: Teknisk drift og vedlikehald | Tittel: Kartdata Vierli Avs/Mot: Stettin, Alexander http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stettin, Alexander | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19365/2020 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Vedr. 20-21371-5 - Utsatt frist for innsendelse av regnskap til flere anlegg som er tildelt spillemidler – IL Dyre Vaa/ Vinje kommune Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19512/2020 | Avdeling: Kultur | Tittel: Søknad om endra frist for å sende inn rekneskap til spelemiddelanlegg, IL Dyre Vaa, Vinje kommune Avs/Mot: Vestfold og Telemark Fylkeskommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark Fylkeskommune | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19427/2020 | Avdeling: Kultur | Tittel: Kommunane - fordeling av innkrevjingsutgifter/-inntekter, gebyr mv – endra fordeling frå 1. november 2020 Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19474/2020 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Informasjon til kommunen som skattekreditor - endringar i reglane om fastsetjing av margin frå inntektsåret 2021 Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19469/2020 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Orientering om tilsetjing - ID 1799 Avs/Mot: Marit Lindestad Holte m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Lindestad Holte m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19448/2020 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Styringsrapportar til kommunar og fylkeskommunar: Informasjonsmøte mm for skattekreditorane Avs/Mot: Skatteetaten http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19465/2020 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Tilbod om stilling som fagarbeidar Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19451/2020 | Avdeling: Edland barnehage | Tittel: Melding om motteken søknad - ID 1796 Avs/Mot: Anja Elisabet Fink m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Elisabet Fink m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19450/2020 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: 153/760 - Ferdigattest Avs/Mot: Telemark Takrestaurering Olav Øyen m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/377246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark Takrestaurering Olav Øyen m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | Journalnr: 19499/2020 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling |