Postliste RSS frå einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: Nytt svar på søknad om snøscooterløyve - § 5 c) hytteløyve og 5 d) vedløyve - Odd Gudmund Hegna - erstattar vedtak 30.12.2020 Avs/Mot: Seljord kommune http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord kommune | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9018/2021 | Avdeling: Næringskontoret | Tittel: 99/441 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Siri Viga m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Viga m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9111/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 95/68 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER A AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER A AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9104/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 119/129 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sørmegleren Telemark AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9040/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 118/67 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: Grethe Seim http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Seim | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9109/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 136/48 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: FH GRUPPEN AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9081/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 91/43 - Svar på søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: Fred Christenson http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Christenson | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9079/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 91/43 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: Fred Christenson http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Christenson | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9056/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 136/48 - Søknad om eigenfråsegn om konsesjonsfridom - heilårsbustad Avs/Mot: FH GRUPPEN AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9054/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Søknad til SFO Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9028/2021 | Avdeling: Åmot skule | Tittel: Partnership agreement and application form Avs/Mot: Ing. Petra Karasová http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ing. Petra Karasová | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9043/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Til landets kommuner: regjeringens pressekonferanse torsdag 15.april oversatt til fleire språk Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9082/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Besvarelse på 150/326 Høyring Framlegg til løysing parkering og vegbane Holtarvegen 251-265 Avs/Mot: Bjarne Haugeberg http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Haugeberg | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9029/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Oppdragsavtale Avs/Mot: Odmund Bryn Paulsen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odmund Bryn Paulsen | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9052/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Oppdragsavtale Avs/Mot: Liv Solfrid Nordskog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Solfrid Nordskog | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9047/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Innspill til reguleringsplan ID 20180005 for Hyttemarki 95/2 Avs/Mot: Svein Lund http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Lund | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9099/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Oppdragsavtale Avs/Mot: Britt Svalastog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Svalastog | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9045/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Innspill - PlanID 20200009 Hovdeli - Detaljregulering, Høyring og offentleg ettersyn Avs/Mot: Jan Meen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Meen | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9098/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Oppdragsavtale Avs/Mot: Liv Solfrid Nordskog http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Solfrid Nordskog | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9042/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: PlanID 20200009 Hovdeli - Detaljregulering, Høyring og offentleg ettersyn - Innspill brønnhus Avs/Mot: Jan Meen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Meen | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9090/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Sprengingsarbeider utan varsling Avs/Mot: Espen Knutzen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Knutzen | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9096/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Tverga - EMO - Fellesrettleiing II - 15.april 2021 Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391487 Type: Internt notat | Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9076/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: Vedkomande sprengingsarbeid utan varsling Avs/Mot: Rauland Skisenter AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rauland Skisenter AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9095/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Orientering om tilsetjing - ID 1860 Avs/Mot: Edona Minushi m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edona Minushi m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9087/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Tilbakemelding: Sprengingsarbeider utan varsling Avs/Mot: Rauland Skisenter AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rauland Skisenter AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9094/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 158/134 - Søknad om dispensasjon Avs/Mot: FH GRUPPEN AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9105/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Tverga - EMO - Fellesrettleiing I - 23.mars 2021 Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391485 Type: Internt notat | Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9074/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: Tverga - EMO - Møte med rettleiar Asplan Viak 16.mars 2021 Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391484 Type: Internt notat | Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9073/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: Tverga - EMO - Fagsamling II - 11.mars 2021 Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/391483 Type: Internt notat | Avs/Mot: Aud Irene Kittelsen m.fl. | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 9072/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: 2. gongs lysing - presse Avs/Mot: Vest-Telemark Blad http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/390656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Blad | Journaldato: 16.04.2021 | Journalnr: 8247/2021 | Avdeling: Fellestenesta |