Postliste RSS frå einnsyn.vtds.no. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/ Rss frå einnsyn.vtds.no Filtrering: Tittel: 100/184 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Berge Sag og Trelast As http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berge Sag og Trelast As | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16153/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 153/914 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom Avs/Mot: ONERA EIENDOM AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ONERA EIENDOM AS | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16133/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 118/19 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Heidi Kristin Brynhildsen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Kristin Brynhildsen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16104/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 118/19 Midlertidig svar - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad Avs/Mot: Rune Arnt Brynhildsen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Arnt Brynhildsen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16094/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: Påmelding til sommarskule 2021 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16143/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: Påmelding til sommarskule 2021 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16142/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: 135/2/3 - Påbod om fjerning av hundehus - oppfølging av vedtak frå Statsforvaltaren Avs/Mot: Svein Arntsen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Arntsen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16130/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 135/2/3 - Påbod om fjerning av hundehus - oppfølging av vedtak frå Statsforvaltaren Avs/Mot: Svein Arntsen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Arntsen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16129/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Vedkomande hundehus på Spjotar Avs/Mot: Rune Wahlstrøm http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Wahlstrøm | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16128/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Søknad om løyve til bruk av luftfartøy - helikopter Avs/Mot: Magne Haukelidsæter http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Haukelidsæter | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16144/2021 | Avdeling: Næringskontoret | Tittel: 153/776 - Søknad om ferdigattest til Kolgropi 1B Avs/Mot: VINJE BYGG AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16149/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 153/917 - Søknad om ferdigattest - Kolgropi 1A Avs/Mot: VINJE BYGG AS http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VINJE BYGG AS | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16148/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Tal timar brukt til assistanse - juni 2021 Avs/Mot: Uloba- Independent Living Norge SA http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uloba- Independent Living Norge SA | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16152/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Husleigekontrakt - Øvre Slobrekk 2D Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16155/2021 | Avdeling: Teknisk drift og vedlikehald | Tittel: Husleigekontrakt - Krontveitvegen 22 A - gnr/bnr 138/101 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16154/2021 | Avdeling: Teknisk drift og vedlikehald | Tittel: 150/651 - Vedkomande plassering av hytte i Skituppen 19 Avs/Mot: Kristian Eika http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Eika | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16147/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 151/798 - Løyve - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad Avs/Mot: OMEGA AREAL AS m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS m.fl. | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16135/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 118/23 og 55 - Dokumentet har manglar og kan ikkje tinglysast Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16156/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 153/145 - Klar for oppmåling Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398491 Type: Internt notat | Avs/Mot: Solveig Ullebust Hagen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16078/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 93/64 - Løyve - Eitt-trinns søknad - Veg og VA Avs/Mot: AQUAPARTNER TELEMARK AS m.fl. http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AQUAPARTNER TELEMARK AS m.fl. | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16081/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Stadfesting av vigsel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16122/2021 | Avdeling: Fellestenesta | Tittel: 136/131 - Melding om motteken søknad Avs/Mot: Torkild Toft http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkild Toft | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16136/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 153/46 - Tilleggsopplysningar - byggesak 2021/2671 Avs/Mot: Dag Thomassen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Thomassen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16146/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Spørsmål angåande bygging av tomannshytte Botn Aust Avs/Mot: Åsta Landre Bjerke http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsta Landre Bjerke | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16145/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 114/18 - Ferdigattest fritidsbustad Avs/Mot: Thomas Jerpseth http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Jerpseth | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16126/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: 88/149 - Melding om motteken søknad Avs/Mot: Marit Christenson Wik http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Christenson Wik | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16131/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** KRAV OM INNSYN M.V. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16141/2021 | Avdeling: Vinje helse og omsorg | Tittel: Spørsmål angåande bygging av tomannshytte Botn Aust Avs/Mot: Åsta Landre Bjerke http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsta Landre Bjerke | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16140/2021 | Avdeling: Økonomi, plan og utvikling | Tittel: Støtte til jubileumsboka til Norsk Målungdom Avs/Mot: Prosjektnemnda http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Prosjektnemnda | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16138/2021 | Avdeling: Kultur | Tittel: Kromvikvegen Avs/Mot: Reny Eliassen http://einnsyn.vtds.no:443/INNSYN.VINJE/RegistryEntry/DocumentDetails/398552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reny Eliassen | Journaldato: 23.07.2021 | Journalnr: 16139/2021 | Avdeling: Teknisk drift og vedlikehald |