1 Kartlegging - status Leve hele livet - kvalitetsreform for eldre. Grunnlag for prioritering av tiltak Opne dokument