1 Avtale med Forsvarsmuseet frå 2020 Opne dokument
2 Framlegg til avtale mellom Vinje kommune og Vener av Forsvarsmuseet Opne dokument
3 Overtaking av drifta av VinjeForsvarsmuseum Opne dokument