1 Søknad om konsesjon ved overtaking av bustadhus gnr. 93/63 i Vinje Opne dokument
2 Utsnitt kommundelplan Vågslid - gnr. 93/63 i Vinje Opne dokument
3 Flyfoto - gnr. 93/63 i Vinje Opne dokument
4 Foto gnr. 93/63 i Vinje Opne dokument
5 Søknad om konsesjon Opne dokument