1 Søknad om konsesjon - buplikt på gnr. 153/1 i Vinje Opne dokument
2 Søknad om konsesjon - gnr. 153/1 i Vinje Opne dokument
3 Gardskart gnr. 153/1 i Vinje Opne dokument