1 Kommunedelplan Edland - Haukeli - Ny handsaming -- Opne dokument
2 Brev av 07.05.2019 Opne dokument
3 Holldal masseuttak Opne dokument
4 Rullering av kommunedelplan Edland/Haukeli - 1. gongs handsaming Opne dokument