1 Søknad om konsesjon og fritak frå buplikt på bustadhus - gnr. 35/173 Opne dokument
2 Konsesjonsfritak Haugetuft Opne dokument
3 Flyfoto - gnr. 35/173 Opne dokument