1 Søknad om deling av landbrukseigedom - Paradis gnr.10/1 m.fl. i Vinje og Tokke Opne dokument
2 Søknad Opne dokument
3 Spørsmål om buplikt Opne dokument
5 Gardskart- gnr. 10/1 Paradis og gnr. 12/1 Sandok Opne dokument
6 Kart Opne dokument
7 Spørsmål om driftsenhet gnr. 10, bnr. 1 i Vinje kommune og gnr. 35, bnr. 3 m. fl. i Tokke kommune Opne dokument
8 Gardskart - 0834-10-1 og 0833-35-3, 128-10 og 132-4 Opne dokument