1 Høyring av Regional plan for Hardangervidda 2019 -2035 Opne dokument
2 Høyring av forslag til Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 Opne dokument
3 Høyringsutgåve - Regional plan for Hardangervidda 2019 -2035 Opne dokument
4 Dokumentet er tilgangsbeskytta
5 Forslag til endring i arealsonar Opne dokument
6 Kartendringar arealsonar 1-6 Opne dokument
7 Kartendring arealsonar 7-13 Opne dokument
8 Kartendringar arealsonar 14-19 Opne dokument
9 Konsekvensutreiing av Regional plan for Hardangervidda 2019 -2035 Opne dokument
10 NVS Notat Fokusområde Hardangervidda_07.09.2018 Opne dokument
11 NVS NOTAT_5_2018 Opne dokument
12 Høyring regionalplan Opne dokument