1 100/132 - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 Opne dokument