1 150/620, 621 - Tov Svalastog - Søknad om deling av to tomter i Holtardalen Opne dokument
2 Søknad om deling, STJ gnr 150-620 og 150-621( signaturer) Opne dokument
3 Deling av tomt Opne dokument