1 Søknad om oppstartstilskot - Retro Valve Opne dokument
2 Vinje Kommune soknad 31mars2019 Opne dokument
3 Retrovalve Forretningsmodell Opne dokument
4 RetroValve Styre og Ressurspersoner Opne dokument
5 Retro Valve Driftsbudsjett rev2 Opne dokument
6 Retningsliner kommunal støtte Opne dokument