1 151/713 - Løyve til oppføring av fritidsbustad Opne dokument