1 Oppstartsvedtak - Vinjesenteret Opne dokument
2 Planteikning - 1 etasje Opne dokument
3 Planteikning - U. etasje Opne dokument
4 Fasadeteikning - Syd og aust Opne dokument
5 Fasadeteikning - Nord og vest Opne dokument