1 Vedtak - 59/3 - Søknad om kommunalt tilskot til grøfting av dyrka mark Opne dokument