1 Tilknytningsgebyr for vatn og avløp - sjølvkostprinsippet (kopi) Opne dokument