1 PlanID 19910004 Reguleringsplan for Botn og Vågslid høgfjellshotell - søknad om dispensasjon - klage Opne dokument
2 99/141, 165, 224 og 225 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsbestemmelse i reguleringsplan for Vågslid Høgfjellshotell, 99/52 Opne dokument
3 Plm-vedtak 26.0918, sak 18721 Opne dokument
4 Klage på avslag om dispensasjon frå reguleringsplan for Vågslid høgfjellshotell Opne dokument
5 Tillegg til klage på avslag knyttet til dispensasjonssøknad - reguleringsplan for Vågslid høfjellshotell Opne dokument
6 Klage - reguleringsplan for Vågslid Høgfjellshotell Opne dokument
7 Ikkje medhald i klage -Vågslid Høgfjellshotell 99/52 Opne dokument