1 Høyringsuttale - etablering av Nasjonalt eldre, pasient og brukarombod Opne dokument