1 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Opne dokument
2 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Opne dokument
3 Gebyr og prisar 2019 Opne dokument
4 Oppsummering av arbeidet i gruppa for omstilling Opne dokument
5 Saksutskrift - Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Vinje kommune Opne dokument