1 138/78 - Dispensasjon for plassering av bustad Opne dokument
2 Søknad om dispensasjon til endring av løyve Opne dokument