1 153/759 - Løyve til oppføring av fritidsbustad Opne dokument