1 Svar på motorferdsel - Dispensasjonssøknad § 6 - luftfartøy Opne dokument