1 119/22 - Løyve til etablering av flytebrygge Opne dokument