1 Vedtak - kjøp av klinisk veterinærvakt for kommunane i Vest-Telemark og Hjartdal kommune Opne dokument