1 161/3 - Vonskin, Hardangervidda - Søknad om dispensasjon - riving og gjenoppføring av to jakthytter Opne dokument
2 161 3 Vonskin_søknad om tillatelse til tiltak-uten ansvarsrett.pdf Opne dokument
3 Byggesøknad Vonskin Opne dokument
4 Kjøkkenbu Opne dokument
5 Nødbu_stabbur Opne dokument
6 20171020 Eksisterende situasjon Opne dokument
7 20171020 Eks og ny situasjon Opne dokument
8 Uttale Opne dokument
9 Høyringssvar til Vonskin - gbnr 161/3 - Søknad om vedlikehald/riving og reetablering av hytter - Vinje kommune Opne dokument
10 Uttale til søknad om dispensasjon - Vedlikehold riving og gjenoppbygging av bygg - 161 3 - Vinje kommune Opne dokument
11 Dokumentet er tilgangsbeskytta