1 150/600 - Løyve til oppføring av fritidsbustad Opne dokument