1 Vedtak - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 142/14 i Vinje Opne dokument