1 Vedtak - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 138/5 i Vinje Opne dokument