1 PlanID 20090005 Rauland Sentrum - mindre endring - Lega AS etablering av ysteri, servering mm - dispensasjon frå plankrav Opne dokument
2 20180315_Skisser konseptplan Rauland sentrum S3 S4 YS9 Opne dokument
3 20180315_Rauland S3 S4 YS9_A40 001 - Oversikt % BYA Opne dokument