1 99/248 - Løyve til oppføring av anneks Opne dokument