1 151/592 - Løyve til oppføring av anneks Opne dokument