1 99/673 - Svarttjønnåsen, dispensasjon frå gesimshøgde, takvinkel og plassering for fritidsbustad Opne dokument
2 Søknad om dispensasjon Opne dokument
3 Tilleggsopplysningar - høgde Opne dokument
4 Perspektiv nord-sør Opne dokument
5 Perspektiv aust-vest Opne dokument
6 Fasadeteikning Opne dokument
7 Terrengsnitt nord-sør Opne dokument
8 Terrengsnitt aust - vest Opne dokument
9 Situasjonsplan Opne dokument
10 Nabohytte i aust Opne dokument
11 Nabohytte i vest Opne dokument