1 138/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring Opne dokument