1 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for sau på gnr. 138/3 Opne dokument
2 Aksept - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for sau på gnr. 138/3 Opne dokument