1 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for kyr på gnr. 41/1, 2 Opne dokument
2 Aksept - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for kyr på gnr. 41/1, 2 Opne dokument