1 Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr. 147/1 - Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta