1 Søknad om deling - gnr. 135/14 - Vidar Skulestøyl Opne dokument
2 Kart Opne dokument
3 Gardkart - gnr. 135/14 - Vidar Skulestøyl Opne dokument
4 Tomta - gnr. 135/14 - Vidar Skulestøyl Opne dokument