1 99/570: Søknad om dispensasjon for bruksendring Opne dokument